Safety of offshore structures and in maritime technology 

Arne Kvitrud

I have MSc degree in civil engineering from NTNU in Trondheim from 1978.

Afterwards, have I been employed at NTNU, Norwegian Petroleum Directorate (NPD) and Petroleum Safety Authority (PSA).

The papers are not updated after my retirement in May 2021.

Tekster på Wikipedia

(Papers in Norwegian on Wikipedia)

Denne viser til noen av de sidene jeg har vært med på å lage.

Aban Pearl

Betongplattform

FPSO

Fritt-fall-livbåter

Halvt nedsenkbar plattform

Hundreårsbølger

Jacket

Jupiter 1

Katastrofer i norsk petroleumsvirksomhet

Katastrofer i petroleumsvirksomheten

Kjetting

Knekking

Offshore lastesystemer

Oppjekkbar plattform

Petrobras P36

Polyestertau

Ståltau

Thunder Horse

Utmatting

Virvelinduserte tverrsvingninger

West Gamma

 

 

Tekster på norsk

Papers in Norwegian

Denne viser til noen dokumenter som jeg har laget selv eller i samarbeid med andre.

Forskrift om bærende konstruksjoner (pdf) (OD, 1984)

Veiledning om laster og lastvirkninger (pdf) (OD, 1987)

Isgrenser i Barenthavet (OD, 1989)

Naturtilhøva i Barentshavet (Harstad, 1989)

Isfjell på norskekysten vinteren 1880-1881 (pdf-fil 10MB) (OD, 1990)

Merknader til forskrift om bærende konstruksjoner (OD, 1990)

Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten (pdf-fil) (OD, 1992)

Merknader til lastveiledningen (NIF, 1992)

Rapporterte båtkollisjoner (OD, 1994)

Ringing status (OD, 1994)

Bølgedrift (OD, 1994)

Blir været verre? (Oss direkte, 1994)

Begroing (OD, 1995)

Naturforholdene på Vøringplatået (OD, 1995)

Bølgekamverdier for Ekofisk (OD, 1997)

Storulykker i lys av Estonia (OD; 1998)

Drifterfaringer stålkonstruksjoner (pdf-fil) (OD, 21.5.2001)

Virvelinduserte svingninger i luft (OD, 5.9.2002)

Innretningsforskriften (OD, 2002)

Fundamentering av jackuper (OD, 23.5.2003)

Grunnundersøkelser i sørlig del av norsk sokkel (OD, 24.5.2003)

Lastvirkninger av jackuper i storm (Ptil, 3.8.2004)

Naturforholdene på Ormen Lange (Ptil, 2004)

Skredfare på Ormen Langefeltet (Ptil, 2004)

Ramming av pæler på Valhall IP (Ptil, 2004)

Forankring av innretninger på norsk sokkel (Ptil, 1.12.2005)

Stabilitetssvikt av innretninger på norsk sokkel (Ptil, 2006)

Virkningen av klimaendringer i petroleumsnæringen (Ptil, 2007)

Menneskers evne til å tåle akselerasjoner i livbåter (Ptil, 2007)

Lastvirkninger av jackuper i storm (Ptil, 2007)

Virvelinduserte tverrsvingninger (Ptil, 27.8.2008)

Utløserarrangement på livbåter (pdf-fil) (Ptil, 27.3.2009)

Status på ringing (Ptil, 2.9.2009)

Erfaringer fra Deepwater Horizon-ulykken kapittel 8 (Ptil, 2011)

Skadene på Floatel Superior (pdf-fil) (Ptil, 2013)

Sjøis sør for Bjørnøya (Ptil, 2018)

Vekting av konstruksjonshendelser for RNNP (Ptil, 2019)

RNNP Hovedrapport 2019 (ptil.no)

Isfjell sør for Bjørnøya på 1930-tallet (Ptil, 2020)

 

DP-hendelser på norsk sokkel

(Ptil, 2020)

 

Forankringshendelser på norsk sokkel

(Ptil, 2020)

 

Hendelser med stabilitet og ballastering (Ptil, 2020)

 

Liste over kollisjonshendelser (Ptil, 2020)

 

Skader på conductorer, drain pipe, fester mm på jacketer (Ptil, 2020)

 

Isingshendelser (Ptil, 2021)

 

 

 

NIF = Norske sivilingeniørers forening (tilsvarer dagens Tekna)

OD = Oljedirektoratet

Ptil = Petroleumstilsynet

Tekster på engelsk

Papers in English

This page is presenting some papers made by myself or in cooperation with others.

Regulations on load bearing structures (pdf file) (NPD, 1984)

User manual for the program CAP (NGI, 1985)

Guidelines for the determination of loads and load effects (pdf file) (NPD, 1987)

Vibrations of the Heimdal flare boom (pdf file) (London, 1989)

Icebergs on the Norwegian Continental Shelf in 1880-1881 (OMAE, 1989)

Environmental loads on structures, NPD-guidelines for load and load effects (pdf file) (den Hague, 1990)

Flareboom Vibrations - Vortex Shedding And Damping Of Welded Individual Steel Members (ISOPE, 1991)

In service experience of fixed offshore structures (pdf file) (OMAE, 1991)

Environmental conditions in the southern Barents Sea (NPD, 1991)

Structural accidental events on offshore structures in Norway (pdf file) (London, 1992)

Guidelines relating to loads and load effects to regulations relating to loadbearing structures (pdf file) (NPD, 1992)

Cross flow vibrations of flare booms (NPD, 1994)

Environmental data collection (pdf file) (NPD, 1994)

Vortex induced resonant cross flow vibrations on Norwegian offshore flare booms (pdf file) (Trondheim, 1994)

Transient load effects – ringing on existing structures (NPD, 1994)

Wave crests calculations (NPD, 1995)

Low energy vessel collisions on the Norwegian Continental Shelf 1982—1994 (pdf file) (OMAE, 1995)

Wind induced resonant cross flow vibrations on offshore flare booms (pdf file) (OMAE, 1995)

Vortex induced vibrations in wind – design criteria (pdf file) (OMAE, 1996)

Kinematic reduction factor (NPD, 1996)

Recurrence intervals of environmental conditions (NPD, 1997)

20 Years of Met-Ocean Data Collection on the Northern Norwegian Continental Shelf (OTC, 1997)

Damping of jacket structures (NPD, 1997)

Green water incidents on Norwegian production ships (pdf-file) (ISOPE, 2000)

Experience and Risk assessment of FPSOs in use on the Norwegian Continental Shelf - Descriptions of Events (pdf-file) (ISOPE, 2001)

On the Risk of Structural failure on Norwegian Offshore Installations (pdf file) (ISOPE, 2001)

The facilities regulations (NPD, 2002)

Load level on jacket structures in NORSOK N-003 (PSA, 3.8.2004)

ISO 19901-1:2005 (ISO, 2005)

Response of jackups in storm (PSA, 15.3.2006)

In-service-experiences of anchoring systems in Norway 1996-2005 (pdf file) (PSA, 2006)

 

Quantitative Risk Analysis of Stability for Floating Offshore Installations (pdf file) (ESREL 2006)

Risk indicators (pdf file) (OMAE, 2008)

Life extension for mobile offshore units (Drilling Contractor, 2008)

 Jackups in Norway (pdf file) (London, 2011)

Collisions Between Platforms and Ships in Norway in the Period 2001-2010 (pdf file) (OMAE 2011)

Position incidents during offshore loading with shuttle tankers on the Norwegian Continental shelf 2000-2011 (pdf file) (ISOPE 2012)

Stability incident on Floatel Superior (pdf file) (PSA, 2013)

Modifications of the PSA regulations based on case studies of stability accidents (OMAE, 2013)

Lessons Learned From Norwegian Mooring Line Failures 2010–2013 (pdf) (OMAE, 2014)

The Deepwater Horizon accident (pdf) (PSA, 2014)

Anchor line failures - Norwegian Continental Shelf - 2010-2014 (pdf file) (PSA, 2014)

 

Failures of offshore mooring steel wire ropes (pdf file) (ISOPE, 2016)

 

Observed wave actions on semisubmersibles and TLP decks (pdf file) (OMAE, 2018) 

 

Learning from dynamic positioning events (pdf file) (OMAE, 2019)

 

In service experiences with ship shaped production units (OMAE, 2020)

 

ESREL = European Safety and Reliability Conference

ISOPE = The International Society of Offshore and Polar Engineers conference

NPD = Norwegian Petroleum Directorate

OMAE = Offshore Mechanical and Artic Engineering conference

OTC= Offshore technology conference

PSA = Norwegian Petroleum Safety Authority

 

 

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, NO-4021 Stavanger, Norway