Teiste

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 1997, men lagt på internett 15.9.2002.

Modifisert 21.4.2009.

Retur

Personer som brukte Teiste-navnet er kjent fra en rekke dokumenter fra middelalderen. Noen av de vi kjenner fra ulike kilder er listet nedenfor:

Periode

Navn

Stikkord

Kilder

før 1397

Nicolas Teiste

Østfold

 

1433

Bjørn Ulfson Teiste

Lagrettemann på Inderøya

 

1438

Oluf Teiste

rådmann i Trondheim

DN III nr 747.

etter 1440

Anbjørn Teiste

Nord-Trøndelag

 

etter 1440

Anund Teiste

Trøndelag

 

etter 1440

Andor Teiste

Nord-Trøndelag

 

etter 1440

Ulf Teiste

Trøndelag

 

1442-1450

Asbjørn Teiste

i Bergen

 

1447-c 1470

Tore Teiste Olavson

i Romsdal

DN II nr 777 bror til hustru Jessa Olavsdotter og Ragninde Olavsdotter

1456

Guttorm Teiste

i Rakkestad

DN III nr 215

1460

Trond Teiste

student i Rostock

 

1472-1501

Hans Teiste

Erkedegn i Bergen 1472-1474 og så biskop i Bergen fra 1474

DN XVII nr 1474 i 1474 og DN XXI nr. 690 fra 1501, samt mange andre dokumenter i DN.

1473

Gaute Teiste

student i Rostock

 

1476-1501

Anund Bjørnsen Teiste

Snåsa i Trøndelag

DN I nr 1003 og DN XI nr 239

1499

Simon Teiste

student i Rostock

 

1499

Olaus Teiste

student i Rostock

 

1526-1555

Jon Teiste

i Bergen og Sogn

Se hyperlink

1532-1536

Mikkel Teiste

erkebiskopens setesvenn i Rødøy

Seip, 1936, side 41 og 132

1532- d 1549

Oluf Sjurson Teiste

erkebiskopens mann i Trondheim

Seip, 1936, side 14, 34, 53, 74, 96, 120.

 Referanser

Kvitrud Arne: Personer, familier og slekter i og i tilknytning til Stavanger i perioden 1400-1599, Stavanger, 2004.

Seip Jens Arup: Olav Engelbriktssons rekneskapsbøker: 1532-1538, Utgitt av Noregs Riksarkiv, Oslo, 1936.