Speckmann

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 2002, men lagt på internett 2.5.2003.

Retur

 

Eilert Spekkmann

 

16.1.1588 (Kiellands samlinger pakke 2) møter vi lagmannen Hans Teiste til Fet, Hans WincheRøreim, Kristen Trane, Gjert Mortenson, Povel Pederson, Hans Lauritzson – rådmenn, Nils Kristenson byfogd, Eilert Spekkmann, Halvor Olavson, Albert Pederson, Jon Willumson, Hans Johanson, Mogens Nilsson, Egbert Jesperson, Peder Kristenson, Pether Lypsius borgere og edsvorne lagrettemann. Ut fra opplistingen var han en av de eldste borgerne. Vi kan kanskje gjette oss til at han var født på 1540-tallet. 18.3.1588 (Brandrud, 1901, side 38-39) var Eylert Speckmann meddommer i domkapitlet i Stavanger.

 

13.4.1591 (Johnsen, 1929, side 49) ble Kristen Nilsson borgermester, Eilert Speckmann rådmann, Egbert Jesperson og Villum Jonson borgere i Stavanger, valgt som utsendinger til kongehyllingen i Oslo.

 

7.7.1591 (NHD, 4.8.1599, side 246 og NHD tilleggsbind side 74), 6.4.1595 (Brandrud, 1901, side 85) og 15.6.1596 (Kiellands samlinger pakke 9) var Eilert Speckmann rådmann. 23.10.1596 i Arnegård (Steinnes, 1951, side 31) undertegnet Morten Nilsson et skiftebrev. Vitner var Kristoffer Nilsson, Gjert Mortenson og Eilert Speckman rådmenn og Jon Totland.

 

6.12.1599 (Brandrud, 1901, side 109-110) er Morten Nilsson lagmann i Stavanger, Kristen Nilsson borgermester i Stavanger, Eilert Specmann, Povel dommere i domkapitlet. I 1599 (Engen, 1963, side 182) var Eilert Speckmann rådmann og setter sitt segl under et dokument om fiskeretter på Sele.

 

 

Figur 76: Seglmerket til Eilert Speckmann (Engen, 1963, side 182)

 

I 1602-04 (Kiellands samlinger pakke 3) betalte Bertil Lampe grunnleie til kongen av Eilert Spekmanns hus og tomt. Eilert Speckmann betalte leding i Stavanger i 1602-03. Det kan være at Eilert Spekkmann døde elelr flyttet fra Stavanger på denne tida. Om Bertil Lampe hadde noe slektsforhold til Eilert Spekkmann vet vi ikke.

Gjert Spekmann

 

15.5.1590 (NRR III side 122) fikk Gjert Spekmann tillatelse til å handle i Stavanger. Året etter fikk han tillatelse til å bosette seg i hvilken som helst kjøpstad han ville (Tank, 1925, side 105). Den samme tillatelsen fikk også han i 1592 (Tank, 1925, side 105). Om der var noen slektsmessig forbindelse mellom Eilert og Gjert Spekkmann vet vi ikke.