RØG

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 1998, men lagt på internett 15.9.2002.

Retur

 

 

På slutten av 1500-tallet og i starten på 1600-tallet er det flere i Luster som brukte slektsnavnet Røg. Slektens medlemmer og hvor de bosatte seg er av stor interesse i diskusjonen om Jostedalen ble bosatt fra Sogn eller Nordfjord på slutten av 1500-tallet.

 

I skattelista for 1522 finner vi blant annet  HalvardRwg” som skattet 3 lot sølv i Solvoren. Om “Rwg” er en skrivemåte for Røg vet vi ikke, men det er mulig. I såfall er han den første av slekten vi kjenner i Luster.

 

I 1522  møter vi Jon Røg som sokneprest i Leikanger. Denne stillingen hadde han til 20.2 1569 (NM I s 580), da det blir opplyst at han død. Han hadde i 1569 tittelen kannik i Bergen samtidig som han var sokneprest i Leikanger. Han døde i Fresvik.

 

I 1563 og 1567 bodde en Endre Røg (NLR III s 131) på Bjelde i Aurland. Noe mer vet vi ikke om han.

 

I 1590 lå Sebjørn Røg med en kvinne og giftet seg med henne like etter. Peder Frost tok og satte ham i fengsel og trakasserte ham. Peder Frost tok så fra Sæbjørn en fire år gammel vårfødt hest, en voksen ku, tre lot med “skie” og en halv løp smør.

 

I 1603 finner vi en Erlend Røg i Høyheimsviki og en Jon RøgKalhagen.

 

Ser vi utenfor Sogn møter vi i 1527 og 1529 en Torsten Alfsen Røg (DN VIII nr 549 og DN VIII nr 619) på Ringerike. I 1548 (NM I s 580) er det en Peder Røg i Bergen. I 1591 (Jaathun, 1946, s 91) var en Oluf Røg i Sandnes med på kongehyllingen. I 1603 var han lensmann i Sola. Vi vet ikke om disse var i slekt med hverandre.

 

Ser en på lista over de som bodde i Jostedalen i 1585 var Johanns Røg i Kronen. Han er ikke kjent fra andre kilder. Ut fra navnet skulle en tro at han var sønn til Endre Røg (NLR III s 131) på Bjelde i Aurland som er omtalt i 1563-67. Han kan også være sønnesønn til soknepresten Jon Røg i Leikanger. I forhold til Nordfjord har en likevel en liten usikkerhet ved at en i 1610 hører om en Torger Røg i Nordfjord (DN XVIII nr 117), men vi kjenner ingen som brukte navnet Røg i Nordfjord før år 1600.  Johanns Røg var nok mest trolig fra Sogn.

 

 

Kilder