Gyldenbusk

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 1998, lagt på internett 3.3.2003, justert 8.10.2009.

 

 

I 1553 (Achelis T. O.: Norske studenter ved universitetene i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Gøttingen, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, nummer III, Oslo, 1932, s 233) ble en M. (=mester - det vil si presten) Christoffer Gyldenbusk “Neorhodius Nidrosia Norwegia” innmatrikulert ved Jena Universitetet i Tyskland.

 

I 1563 skatter en Per Gyldenbusk på Kroken i Luster (NLR 3 side 129). Han er ellers ukjent.

 

Vi kan se for oss Per Gyldenbusk som ektefelle til Karen Kruckow, men det blir helst spekulasjon. Per Gyldebusk er ikke ført som jordeier, så et ekteskap med noen i Kruckow-familien er mulig, men nok lite trolig. Mer trolig har han vært en leilending for Kruckow-familien.

 

Henrich Butenant ble 24. mai 1688 adlet under navnet de Rosenbusch av Christian V (Rigsarkivet, København, Arkivskaber: Håndskriftsamlingen, I. Individuelle samlinger af blandet indhold. Mylius, Peder Benzon 1689-1745. Boks 3 - Theatrum Nobilitatis-Danica-Norvegicæ).

 

Noe mer vet jeg ikke om Gyldebusk-ene eller Per Gyldenbusk.