STADNAMN I GAUPNE

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 28.2.1990, og lagt på internett 15.9.2002.

Retur

 

 

Dette lister opp dei stadnamna frå Gaupne eg hadde tilgang på då eg skreiv heftet "Soga om Gaupne". Lista er laga for å kunne søke opp dei forstavingar eller endingar på stadnamn som eg hadde  bruk for i arbeidet. Det er også prøvd å gje eldste skriftlege kjelde for kvart stadnamn. Gardsnamna er i regelen normalisert ut frå korleis dei vert skrive i dag. Eldre skrivemåtar på gardsnamn vil ein finne i boka  "Norske Gaardnavne" av Oluf Rygh (1915).  Utskiftingar og sal av eigedelar kan ha endra kva gard namna høyrer til. Stadnamna frå utskiftinga i Gaupne i 1863 og mange stadnamn frå Råum har eg skreve inn på eit økonomisk kartverk. Kopi kan ein få frå Fylkesarkivet, Leikanger. Nokre av stadnamna har eg vist i kart i heftene ”Erikgarden på Råum ” og ”Luster i perioden 1700-1749”. Forkortingar og kjelder er gitt til slutt.

                  

NAMN                   GARD  ÅR   KJELDE  MERKNAD KARTREFERANSE         NAMNETYDING

 

Aarsdalsreinen            1732   022                                                                     Elvedal+åkerkant

Aarstupladsen           SA  1863   001    E Å T R 1698-1706,1708,1709             Elv+stue+plass

Aaspeflaten               1732   022                                                                     Osp+flate

Akertun                   1930   031                                                                     Åker+tun

Alfsmostrand            AM  1899   018    -                                                                Alsmo + strand

Alfstein                BO  1974   007            JA                                                       Alf + stein

Almanehaugen            ØV  1863   001    Å       256,257                                                  Felles + haug

Alminteigen             SA  1863   001    Å       1507                                                     Felles + teig

Alsmo                   AM                G                                                                Alf+mo

Alsteinteigen           PR  1863   001    E       298                                                      Alf+stein+teig

Andersbøen              VI  1986   043    E U     A-5

Andersdokken              1844   002                                                                     Anders+ ?

Andersgård              BO  1906   003                                                                     Anders+gard

Andersgård              BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Andfindsjorden            1696   025                                                                     Ås+mo

Andheim                   1930   031                                                                     ? + heim

Anfindsjorden             1703   004                                                                     Anfinn+jord

Annabakken              LD  1986   042    U,Å     D-3

Arneaaoterholmen          1786   002                                                                     Arne+?+jordplett

Arneageren                1898   002                                                                     Åker ryddet av Arne

Arneageren              SA  1863   001    Å       1309-1313                                                Åker ryddet av Arne

Asbjørnsnosi            -   1973   016    -       JA                                                       Asbjørn+nase (fjell)

Aspagren                SA  1863   001    E R     1534,1538,1539                                           Asp+åker

Audneåkeren               1985   002                                                                     Åker ryddet av Audun

Austerdalsfjellet       -   1901   017    -                                                                Austerdal=Jostedalen

Baardsgjerdet           SA  1863   001    E Å     1414-1418                                                Inngjerdet området    

Baggetun                ØV  1351   019    -                                                                Slektsnavn + tun

Bakageren               ØV  1863   001    E R     288                                                      Bak+åker

Bakkadn                 HA  1930   032    S                                                                Bakkar

Bakkadn                   1930   012    E                                                                Bakkar

Bakkateigen             LD  1986   042    E       C-3

Bakkeageren             SA  1863   001    Å R     1685                                                     Bakke+åker

Bakkemyren              SA  1863   001    E Å R   1686,1687                                                Bakke+myr

Bakken                    1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Bakken                  TA  1863   001    E Å R   1145-1151,1153-1160                                      Bakke

Bakken                    1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Bakken                    1800   002    H                                                                Bakke

Bakken                  KA  1906   003                                                                     Bakke

Bakkene                 BO  1863   001    E       274                                                      Bakke

Bakkene                 ØV  1863   001    E Å     260,272,273,275-284                                      Bakke

Bakkeplassen              1897   002                                                                     Bakke+plass

Bakketeigen             ØV  1863   001    E       268-271                                                  Bakke+teig

Baklid                    1885   002                                                                     Bakke+li

Bekamoen                PR  1863   001    E       584                                                      Tjøre + mo

Bekken                           002                                                                     Brønn

Belgen                  BE  1570   033    G                                                                Belg

Bergageren                1897   002                                                                     Berg+åker

Bergagren               SA  1863   001    Å       1301-1304                                                Berg+åker

Berget                  -   1521   021    G                                                                Berg

Berget                    1664   004    H                                                                Berg

Bergflaage                1897   002                                                                     Berg+flatt jordestykke

Bergseter               -   1879   010            JA                                                       Berg+seter

Bergskar                -   1819   039                                                                     Øyde+støl+krattskog

Bergskor                -   1770   023    S                                                                Berg+skar

Bergsskor               -   1879   010            JA                                                       Berg+skar

Berskar                 TA  1930   032    S                                                                Berg+skar

Berstainuri             Vi  1986   043    ur      B-5

Bjergene                FL  1930   031                                                                     Berg

Bjerget                 SA  1863   001    E       1308                                                     Berget

Bjerkageren             ØV  1863   001    Å R     31-35                                                    Bjørk+åker

Bjerkageren             FL  1863   001    Å       38-39                                                    Bjørk+åker

Bjorestenen             ØV  1693   004                                                                     Bever + stein

Bjødnamyri              LD  1986   042    U       G-2

Bjørkali                  1930   012    U                                                                Bjørk+li

Bjørkaranen               1930   012    E                                                                Bjørk+?

Bjørkebakken              1897   002                                                                     Bjørk+bakke

Bjørkegarden                     002                                                                     Bjørk+gard

Bjørkehamar               1930   012    E                                                                Bjørk+bergvegg

Bjørkehola                       002                                                                     Bjørk + fordyping

Bjørkelund              ØV  1930   031                                                                     Bjørk+lund

Bjørkeløsletta            1930   012    E                                                                Bjørk+løe+slette

Bjørkeløslette          Vi  1986   043    E S u   B-4,5

Bjørnskor                 1974   007            JA                                                       Bjørn + skar

Bjørnøy                 -   1973   016    -       JA                                                       Bjørn+øy

Blokkeberg              LD  1813   027    -                                                                Øyde+støl+krattskog

Blokkeberg              LD  1906   003                                                                     Steinblokk+berg

Blokkeberhaugen         LD  1986   042    E,Å     B-4

Blomlisletta            VI  1986   043    E S     A-4

Blomshaug                 1974   013            JA                                                       Blome+haug

Blomshaug                 1879   002                                                                     Blome+haug

Bogabakkane             SA  1974   014            JA                                                       Bøy+bakke

Bogaren                   1897   002                                                                     Bøyen

Bolleskori                1974   008            JA                                                       Bolle+skar

Bollingberg             BO  1522          G                                                                Trestabel+berg

Bombao                  SA  1863   001    E Å     1457-1470                                                ?

Bombaoteigen            SA  1863   001    E       1475                                                     ?+teig

Bomben                  SA  1906   003                                                                     ?

Bortager                  1788   002                                                                     Langt borte+åker

Botnane                 -   1976   024            JA                                                       Botn

Botnareset              -   1973   016    -       JA                                                       Botn

Botnaveset              -   1976   024            JA                                                       Botn

Botten                  PR  1863   001    Å E     442-444                                                  Botn

Botten                  FL  1863   001    Å R     439-441                                                  Botn

Botten                  DR  1863   001    E Å R   436-438                                                  Helning+åker

Botten                  ØV  1863   001    Å E R   445-454                                                  Botn

Botten                  SV  1863   001    E Å     418-422,429-431                                          Botn

Botten                  LS  1863   001    E Å     427,428,432-435                                          Botn

Braatageren             HA  1863   001    Å       248-250                                                  Helning+bakke

Braatbakken             SV  1863   001    E       245                                                      Helning+bakke

Braatbakken             DR  1863   001    E       346                                                      Helning+bakke

Brandskaarrenen           1897   002                                                                     Brann+skar+åkerkant

Bratagerteigen            1897   002                                                                     Bratt+åker+teig

Bratten                 TA  1974   013            JA                                                       Bratt

Brattåkeren                      002                                                                     Bratt+åker

Breakulen               -   1976   024            JA                                                       Brei+åker                 

Breievollen             LD  1986   042    E       C-3

Bremerholm                1974   006            JA                                                       Slektsnavn + holme   

Brendehaugadn           AM  1930   032    S                                                                Brann+haug            

Brendehaugane           -   1973   016    -       JA                                                       Brann+haug

Brenned'n               LD  1986   042    S       E,F-3

Brestau                 TA  1863   001    E       1133-1137                                                Bratt helning

Brimsdalen              ØV  1863   001    E       293,294,297                                              ?+dal

Brimsdalen              ØV  1863   001    E       354,355                                                  ?+dal

Brimsdalen              BO  1863   001    E       356,358                                                  ?+dal

Brimsdalen              HA  1863   001    E       295-296                                                  ?+dal

Brimsdalen              TA  1863   001    E       289-292                                                  ?+dal

Brimsdalen              PR  1863   001    E       359-361                                                  ?+dal

Brimsdalsteigen         BO  1863   001    E       353                                                      ?+dal+teig

Broageren               HA  1863   001    Å       140,141                                                  Bro+åker

Broagermyren            BO  1863   001    E M     130                                                      Myr ved Broåkeren

Broagerreinen           HA  1863   001    E       139,169-173                                              Åkerkant ved bro

Broagerreinen           BO  1863   001    E Å R   127-129,131                                              Åkerreine ved bro     

Broki                   SA  1863   001    E       1724-1726                                                Bukse

Broki                            002                                                                     Bukse

Brovoll                 BO  1930   031                                                                     Bro+voll

Bruakeren               DR  1930   031                                                                     Bro+åker

Bruavodl                SA  1930   032    S                                                                Bro+åker

Bruavollen              SA  1974   013            JA                                                       Bro+voll

Bruevoll                SA  1719   022    S                                                                Bro+voll

Bruflate                FL  1930   031                                                                     Bro+flate

Bruheim                 PR  1930   031                                                                     Bro+heim

Bruheim                 PR  1906   003                                                                     Bro+flate

Bruheim                 DR  1906   003                                                                     Bro+heim

Brunabrekkan              1930   012    E                                                                Kilde + bakke

Brunen                  ØV  1974   007            JA                                                       Kilde

Brækageren              ØV  1863   001    E       36                                                       Bakke + åker

Brækkeageren            FL  1863   001    E       43                                                       Bakke + åker

Brækken                 ØV  1863   001    Å       1-6,37                             .                     Bakke + åker

Brækken                 PR  1863   001    Å       328                                                      Bakke + åke

Brækken                 HA  1863   001    Å       247                                                      Bakke + åker

Bræsten                 TA  1863   001    E       1163,1193                                                ?                       

Brødn                   FL  1664   004    H                                                                ?

Bubakkane               LD  1986   042    U,S     A-4

Bugges­tabburet            1902   002                                                                     Stabbur+Samuell Bugge

Buggestuen                1902   002                                                                     Stove+Samuell Bugge

Bugten                  SV  1863   001    Å R     751                                                      Bukt

Bukeløveien               1897   002                                                                     ?+løe+veg

Bullengbergshagen       PR  1863   001    E       253-255                                                  Bollingberg+hage

Bullingbergmyren        BO  1863   001    E Å     132-134                                                  Bollingberg+myr

Bullingbergstua         DR  1863   001    E       336                                                      Bollingberg+stove

Buselen                   1902   002                                                                     Bod + ?

Buskredgrovi            -   1973   016    -       JA                                                       Bod+skred+elv

Buskrednaase            VI  1901   017    -                                                                Bod+skred+nase

Buskrednosi             -   1976   024             JA                                                      Bod+skred+nase

Bygdanina                 1973   016    -       JA                                                       ?

Bøaløbrui               VI  1986   043    bru     B-5

Bøaløhøl'n              VI  1986   043    Stein   B-5

Bøen                    VI  1930   031                                                                     Bustad                g

Børsehola               SA  1863   001    E       1396                                                     Børse+hole

Båseberg                  1974   008            JA                                                       ?+berg

Båsen                   LD  1986   042    E       G-3

Båtevollsneset            1974   006            JA                                                       Båt+voll+nes

Christensageren         SA  1863   001    Å       1306,1280,1307,1326-1328         Åker ryddet av Kristen

Dahlen                    1696   025                                                                     Ås+mo

Dalen                   SA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Dalen                   ØV  1809   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Dalen                   PR  1798   029    H                                                                Dal

Dalerne                 SA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Damageren               SV  1863   001    Å       207-210,214                                              ?+åker

Damagerengen            SV  1863   001    E       211,212                                                  ?+åker+eng

Damen                   -   1799   026    H                                                                ?

Damen                   BO  1789   028    H                                                                ?

Dengagerækrene          SA  1863   001    E       1553                                                     ?+åker+brakkjord

Djupedal                  1849   002                                                                     Djup+dal

Djupedalen                1974   008            JA                                                       Djup+dal

Djuragrovi              -   1974   014            JA                                                       Dyr+elv

Dofoeuden                 1696   025                                                                     Ås+mo

Dokken                    1825   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Drevdal                 DR  1340          G                                                                Elvenamn+dal

Dueskard                -   1973   016    -       JA                                                       Due+skår

Dueskare                LD  1986   042    E       G-2

Dueskaret               LD  1986   042    B       G-2

Dueskårkård'n           LD  1986   042    S       H-1

Dumpen                  BO  1863   001    E Å R   348,349,392-400,497-504                                  Dump

Dumpen                  DR  1863   001    E       505-507                                                  Dump

Dversdal                PR  1906   003                                                                     Dverg+dal

Dversdal                PR  1930   031                                                                     Dverg+dal

Dversdal                PR  1742   015    H                                                                Dverg+dal

Dversdal                PR  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Dversdal                SA  1906   003                                                                     Dverg+dal

Dyrereina               PR  1863   001    Å R     142,143                                                  Dyr+åkerkant

Dåkki                   VI  1986   043    S M     B-6

Eggi                      1930   012    U                                                                Egg

Einehaugen              SA  1930   032    S                                                                Einer+åkerland

Einehaugen              SA  1974   013            JA                                                       Egg

Eingvoll                ØV  1930   031                                                                     Einer+haug

Ekrene                  DR  1664   004    H                                                                Eng+voll

Ekrene                  -   1789   028    H                                                                Einer+haug

Ekrene                  HA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Ekrene                  ØV  1906   003                                                                     Brakkjord

Ekrene                  BO  1906   003                                                                     Brakkjord

Ekrene                  BO  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Eldhusteigen            LD  1986   042    E       C-3

Endelåisa               VI  1986   043    S       B-4

Endreageren             PR  1863   001    Å R     845                                                      Åker ryddet av Endre

Endreageren             ØV  1863   001    Å R E   899-914                                                  Åker ryddet av Endre

Endrehaug               -   1973   016    -       JA                                                       Endre+haug

Engene                  BE  1715   022    S                                                                Eng flertall

Engerdalselvi           -   1974   013            JA                                                       Eng+dal+elv

Enkedalen               ÅB  1974   009            JA                                                       Enke+dal

Erikgarden                       002                                                                     Erik+gard

Fagerheim               ØV  1930   031                                                                     Fager+heim

Fagerlund                 1906   003                                                                     Fager+lund

Fagerlund               ØV  1930   031                                                                     Fager+lund

Faldsgroven               1714   022                                                                     Fall+elv

Fallebakkelven            1732   022                                                                     Fall+bakke+elv

Farligskaaren           ÅB  1850   011                                                                     Farlig+skar

Farnæshaugageren        SA  1863   001    Å T     1379,1380                               Befordring+haug+åker

Farnæshaugen            SA  1863   001    E Å     1378,1394-1399                                           Befordring+haug

Fatlebotnen             -   1976   024             JA                                                      ?+botn

Finnebøl                  1677   004    S                                                                Finn + bustad

Finnebølstøl              1696   025                                                                     Ås+mo

Finsgrinden               1831   002                                                                     Finn+grind

Fjedlstølgar'n          VI  1986   043    Stein   F-5

Fjeldhamene               1885   002                                                                     Fjell+klippe

Fjeldstølsvei             1897   002                                                                     Fjell+støl+veg

Fjellstøl'n             VI  1986   043    Støl    G-4

Fjellstølen             -   1973   016    -       JA                                                       Fjell+støl

Fjellstølsbotn          -   1973   016    -       JA                                                       Fjell+støl+botn

Fjellstølsgrovi         VI  1986   043    grov    F-5

Fjørageren                1844   002                                                                     Fjøre+åker

Fjøren                  SA  1863   001    E       1273,1499                                                Fjøre

Fjøsageren              DR  1863   001    Å       341-343,345                                              Fjøs+åker

Fjøsageren              SA  1863   001    Å       1381,1292                                                Fjøs+åker

Fjøsageren              TA  1863   001    E       341-343                                                  Fjøs+åker

Fjøsagerenkneusen       DR  1863   001    E       344                                                      Fjøs+åker+knaus

Fjøsbakken              TA  1863   001    Å       338                                                      Fjøs+bakke

Flataker                  1930   031                                                                     Flat+åker

Flaten                           002                                                                     Flate

Flatheim                ØV  1930   031                                                                     Flate+heim

Flathunshagen           FL  1863   001    E Å     49-57,60-61                                              Hagen på Flattun

Flatland                  1930   031                                                                     Flat+land

Flatningen                1788   002                                                                     Flatane

Flatningestøler         -   1879   010            JA                                                       Flatane+støl

Flatrud                   1930   031                                                                     Flat+rydning

Flattun                 FL  1351   019    G                                                                Flat+tun

Flatunsteigen           FL  1742   015    H                                                                Fluer+bakke

Flekken                 LD  1986   042     -      D-3

Flintebakken            LD  1986   042    Å U     E-3

Flugebakkane                     002                                                                     Flaten ?

Flåi                    -   1973   016    -       JA                                                       Fonn

Fodnadn                 KA  1930   032    S                                                                Fonn+støl

Fodnadn                   1930   032    S                                                                Fonn

Fodnastølen             -   1973   016    -       JA                                                       Fonn+støl

Fogdehullet             SA  1863   001    E       1325                                                     Fut+hull

Folabrekka              -   1973   016    -       JA                                                       Hest + bakken

Fonndalen               -   1901   017    -                                                                Isbre+dal

Fonndøla                -   1973   016    -       JA                                                       Fonndal+elv

Fonndølself               1696   025                                                                     Ås+mo

Fonndølselfuenn           1696   025                                                                     Ås+mo

Fram                    ØV  1930   031                                                                     ?

Frydenlund              BO  1906   003                                                                     Glede+lund

Fuglemyr                -   1973   016    -       JA                                                       Fugl+myr

Fugløy                    1974   006            JA                                                       Fugl+øy

Fugløyri                  1973   016    -       JA                                                       Fuglar+elveutløp

Fure-steinn             VI  1986   043    stein   F-5

Furobakk                ØV  1930   031                                                                     Furu+bakke

Futesletta                1849   002                                                                     Fut+slette

Følahammarn             VI  1986   043    B       D-5

Fålabrekka              KA  1930   032    S                                                                ?+kjelde

Fålabrekka                1930   032    S                                                                ?+kjelde

Fåssane                 VI  1986   043     -      G-5

Galdene                 SA  1863   001    E Å     1486-1493                                                Hard grunn

Gamleverhåle            VI  1986   043    Søkk    C-5

Garsteinfossen          FL  1724   022                                                                     Gjerde+stein+foss

Gaupnedalen             -   1683   004                                                                     Hul hand

Gaupnemarken            -   1686   004                                                                     Gaupne+dal

Gaupnesøren             SA  1728   030    H                                                                Gaupne+mark

Gaupneøren              -   1806   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Gaupneøren              -   1740   015    H                                                                Gaupne+elveutløp

Gautesiø                -   1789   028    H                                                                Gaute+?

Gautesøren              TA  1715   022                                                                     Gaute+elveutløp

Geitshillerane          -   1973   016    -       JA                                                       Geit+skjul under klipee

Gevornesskori           -   1973   016    -       JA                                                       ?+skar

Gieadessgaarden           1696   025                                                                     Ås+mo

Gierdesgaarden            1696   025                                                                     Ås+mo

Gjelsrabben             LD  1986   042    E U     F-3

Gjerde                  ØV  1930   031                                                                     Inngjerdet område

Gjerde                  BO  1863   001    E       1083                                                     Inngjerdet område

Gjerdesgaarden            1831   002                                                                     Steingard om Gjerdet

Gjerdesveien-den gamle    1902   002                                                                     Vegen til Gjerdet

Gjerdet                          002                                                                     Inngjerdet område

Gjetarhaugen            ØV  1974   014            JA                                                       Gjetar+haug

Gjetarknubben           BO  1974   007            JA                                                       Gjetar+haug

Gjæresveien               1897   002                                                                     Vegen til gjerdet

Gjørandskaarene           1879   002                                                                     Gjørand+skar

Gjøringskaarene         -   1879   010            JA                                                       Sammenklemt skar

Glanterne                 1696   025                                                                     Ås+mo

Glendeeiendommene         1902   002                                                                     Glende+eiendom

Glenden                   1902   002                                                                     Åpent rom i skog

Golt                    -   1973   016    -       JA                                                       ? (NGside 204)

Granden                 BO  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Granden                 -   1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Granden                 DR  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Granden                 -   1789   028    H                                                                Sandbanke

Grandene                PR  1863   001    E       195,994                                                  Sandbanke

Grandene                LS  1863   001    Å       995                                                      Sandbanke

Grandene                ØV  1863   001    E       192-193,925-936,988-993,996-998,1000-1002,1005           Sandbanke

Grandene                ØV  1789   028    H                                                                Sandbanke

Grandene                SA  1863   001    E       1889-1895                                                Sandbanke

Grandene                HA  1863   001    E       194,999,1003,1004,1230,1236-1240,1242-1248               Sandbanke

Grandene                FL  1863   001    E Å R   191,915-917,982-987,1231-1235                            Sandbanke

Grandene                BO  1863   001    Å       918-920                                                  Sandbanke

Grandheim               SV  1930   031                                                                     Gran+heim

Granhaala                 1901   017    U                                                                Gran+hull

Granhaala                 1901   017    -                                                                Øyde+støl+krattskog

Grautamyri              LD  1986   042    M       C-4

Grimeglant              SA  1648   004                                                                     Grense+åpen rom i skog

Grindavodl              VI  1986   043    E U S   C-5

Grindådden              LD  1986   042    E,M     C-5

Grisagjerdet            LD  1986   042     -      C-3

Grisastein              LD  1986   042     -      C-3

Grovadalen              SA  1863   001    E R     1293-1295                                                Elv + dal

Grovi                   PR  1863   001    Å       153-154,227-229                                          Elv

Grubbakken              LD  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Gruvbbakken             -   1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Gruvlao                 LD  1986   042    Grov    F-3

Gruvlebakken            LD  1986   042    H       D-3

Gruvlebakken            LD  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Gruvlebakken            LD  1986   042    S       E-4

Grøndalseggi            -   1973   016    -       JA                                                       Grøn+dal+egg

Grønli                  -   1973   016    -       JA                                                       Grøn+li

Grønlund                ØV  1930   031                                                                     Grøn+lund

Grønneligrovi           -   1901   017    -                                                                Grøn+li+elv

Grønnenge                 1879   002                                                                     Grøn+eng

Grøtteigen              ØV  1863   001    E Å M   13-30,72-73,76-79                                        Stein+teig

Grøtteigen              TA  1863   001    E       74-75                                                    Stein+teig

Grøyftkongad'n          VI  1986   043     -      F-5

Gråmerri                -   1973   016    -       JA                                                       Grå+hest

Gudmundteigen           BO  1762   023    -                                                                Gudmund+teig

Gudmundteigen           ØV  1762   023    -                                                                Gudmund+teig

Guennhusstun              1696   025                                                                     Ås+mo

Gueonnhuusselfuenn        1696   025                                                                     Ås+mo

Gårgataigen             VI  1986   043    S E M   G-5

Haalen                  ÅB  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Haavarseter             -   1879   010            JA                                                       Håvard+stor

Hagaflaten                1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hagaflaten              -   1901   017    -                                                                Hage+flate

Hagafraet               SV  1863   001    E Å     1562,1563                                                Hage+?

Hagafraet               SA  1863   001    E Å R   1554                                                     Hage+?

Hagali                  HA  1863   001    E R     725                                                      Hage+li

Hagali                  DR  1863   001    E       708,691,692,706,707,714-724,726-734                      Hage+li

Hagali                  TA  1863   001    E Å     691,692,706,707,711-720,726-730,732-734                  Hage+li

Hagali                  LS  1863   001    E       693                                                      Hage+li

Hagali                  PR  1863   001    E R     735,736                                                  Hage+li

Hagalieageren           TA  1863   001    Å E R   697,698,710                                              Hage+li+åker

Hagalieageren           DR  1863   001    Å E R   697,698                                                  Hage+li+åker

Hagaskorane             -   1974   007            JA                                                       Hage+skar

Hageflaten                1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hagele                  ØV  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hagele                  DR  1789   028    H                                                                Hage+li

Hagen                   SA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hagen                   SA  1863   001    Å E R   1284-1290,1319-1324                                      Hage

Hagen                   SA  1863   001    E Å     1354,1356,1357,1383,1384,1554-1456,1509,1591,1592        Hage

Hagen                   ØV  1863   001    E Å M R 62-71,307                                                Hage

Hagen                   TA  1863   001    E       1142                                                     Hage

Hagen                   HA  1863   001    E       327                                                      Hage

Hagen                   FL  1863   001    E Å     46,47                                                    Hage

Hagene                  SA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hagene                  SA  1863   001    E Å     1591,1592,1635-1646,1660-1671,1684,1688-1697,1738-1749   Hage

Hagerud                 DR  1930   031                                                                     Hage+rydning

Hagerud                 BO  1930   031                                                                     Hage+rydning

Hageteigen              DR  1930   031                                                                     Hage+teig

Hakedalen               KA  1906   003                                                                     Hake+dal

Halchsaas                 1879   002                                                                     Hals+ås

Haldbakken                1930   012    U                                                                Hale+bakke

Halvaråkerleget         LD  1986   042    E,Å     B-4

Hamarsdalsnosi          -   1976   024            JA                                                      Bergvegg+dal+nase

Hampageren              SA  1863   001    Å       1521                                                     Hamp+åker

Hansasprang             BO  1974   007            JA                                                       Hans+hopp

Hareflat'n              Vi  1986   043    E S     A-4

Hasleskori                1974   006            JA                                                       Hassel + kløft i fjell

Hatten                  ÅB  1850   011    E                                                                Hatt

Haugakupa               -   1976   024            JA                                                      Haug+skål

Haugen                  BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Haugen                  LD  1906   003                                                                     Haug

Haugen                    1696   025                                                                     Ås+mo

Haugen                  LM  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Haugen                  HA  1351   019    G                                                                Haug

Haugen                  SA  1863   001    Å E     1729-1736                                                Haug

Haugen                  BO  1906   003                                                                     Haug

Haugen                    1791   015    H                                                                Haug

Haugen                  ØV  1906   003                                                                     Haug

Haugen                  TA  1863   001    Å R T   1783-1787                                                Haug

Haugen                    1974   007            JA                                                       Haug

Haugen                  LM  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Haugene                 -   1789   028    H                                                                Haug

Haugereinen             TA  1863   001    E       1803-1805,1348,1349,1788   Haug+åkerkant

Haugereinen             VA  1863   001    Å R     1792-1794                                                Haug+åkerkant

Haugereinen             ØV  1863   001    E       1797-1799                                                Haug+åkerkant

Haugereinen             HA  1863   001    E       1802                                                     Haug+åkerkant

Haugsbakken             PR  1863   001    Å       325                                                      Haug+bakke

Haukåsskaret            AM  1930   032    S                                                                Hauk+ås+skar

Hausafjellet            -   1973   016    -       JA                                                       Hodeskalle + fjell

Hausamoen               -   1973   016    -       JA                                                       Hodeskalle+mo

Hauseteigen             ØV  1930   031                                                                     Hodeskalle+teig

Havaasen                SV  1930   032    S                                                                ?+ås

Havardsetknubben        -   1974   013            JA                                                       Håvard+haug

Havarsete               TA  1930   032    S                                                                Håvard+oppholdsstad

Haven                   SA  1863   001    E Å     1451                                                     Hage

Havåsen                 -   1973   016    -       JA                                                       ?+ås

Hegageren               SA  1863   001    Å       1550,1551                                                Hegg+åker

Hegagerholmene          SA  1863   001    E       1552                                                     Hegg+åker+?

Hegagerreina            SA  1863   001    E       1549                                                     åkerkant til Heggåkere

Hegdalsstølen           -   1879   010            JA                                                       Hegg+dal+støl

Hegdalsvatnelvi         -   1974   014            JA                                                       Hegg+dal+vatn

Heggdal                 SA  1648   004                                                                     Hegg+dal

Heggdalen               -   1974   014            JA                                                       Hegg+dal

Heggebakageren            1897   002                                                                     Hegg+bakke+åker

Heljegard               SV  1888   040    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Helknum                 -   1351   019    G                                                                Steinholdig grunn

Hellebergsageren          1831   002                                                                     Helle+berg+åker

Helleteigen               1831   002                                                                     Helle+teigen

Helvetesberget            1974   008            JA                                                       Helvete+berg

Hemstehagen             SA  1863   001    E Å R   1545-1548                                                Nærmeste hagen

Hengabruri              VI  1986   043    bru     C-5

Henrichsjord              1696   025                                                                     Ås+mo

Henriksgjerdet          ÅB  1906   003                                                                     Henrik+steingjerde

Hesjabakken               1973   016    -       JA                                                       Hesje+bakke

Hesjahaug                 1930   012    E U                                                              Hesje+haug

Hesjebakken               1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hesjebakken               1930   031                                                                     Hesje+bakke

Hesjebakken               1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hestagrovi              -   1973   016    -       JA                                                       Hest+elv

Hestakovane             SA  1974   014            JA                                                       Hest+seng

Hestbreen               -   1973   016    -       JA                                                       Hest+bre

Hesten                  -   1973   016    -       JA                                                       Hest

Hidler'n                LD  1986   042    B       G-3

Hilleren                -   1973   016    -       JA                                                       Skjul under kippe

Hillershvellene         ÅB  1974   009            JA                                                       Hiller+gras slette

Hillerslette            LD  1986   042    E       F-3

Hittunsoukerlege          1930   012    E                                                                Kit+tun+åker+kuplass

Hjellafjellet             1974   007            JA                                                       Tjørebrennestad

Hjellahaugen            KA  1974   007            JA                                                       Tjørebrennestad

Hjerteageren            PR  1863   001    Å E     1007-1009                                                Hjerte+åker

Hjerteageren            HA  1863   001    E       199                                                      Hjerte+åker

Hjerteageren            ØV  1863   001    Å R E   1010                                                     Hjerte+åker

Hjerteagervolden        ØV  1863   001    E       202,1011,1012                                            Hjerte+åker

Hjerteagervolden        PR  1863   001    E       1006                                                     Hjerte+åker

Hjerteagervolden        HA  1863   001    E Å     201,203-204                                              Hjerte+åker+voll

Hjerteteigen            FL  1863   001    E       200                                                      Hjarte+teig

Hoelen                  LD  1731   022                                                                     Fordypning

Holeskreda              LD  1986   042    U       C-3

Holestein               LD  1986   042    stein   B-4

Holeteigen              PR  1863   001    E       117,118                                                  Fordypning+teig   

Holeteigen              LS  1863   001    E Å     108-116                                                  Fordyping + teig

Holeøygarden            LD  1986   042    E U     D-3

Holmen                  LD  1986   042    E       C-3

Holt'n                  LD  1986   042    S       D-2

Holten                    1800   002    H                                                                Liten skog

Holten                    1696   025                                                                     Ås+mo

Hotla                   SA  1974   006            JA                                                       ?

Hotlehaugen             SA  1756   027    H                                                                ?+haug

Hotlen                  SA  1787   029    H                                                                ?

Hovdane                 -   1973   016    -       JA                                                       Forhøyning

Hovden                  -   1973   016    -       JA                                                       Forhøyning

Hovden                    1879   002                                                                     Forhøyning

Hove                    PR  1603          G                                                                Gudshus

Huldehaugen             LD  1986   042    E       C-4

Huldestain              VI  1986   043    stein   D-6

Hurrabakken             ØV  1863   001    E Å     474-484,491,492,495-496                                  ?+bakke

Hurrabakken             BO  1863   001    E Å R   458-461,488-490                                          ?+bakke

Hurrabakken             DR  1863   001    E Å     466-468                                                  ?+bakke

Hurrabakken             TA  1863   001    E Å R   485-487                                                  ?+bakke

Hurrabakken             SV  1863   001    E Å     462-465                                                  ?+bakke

Hurrabakken             PR  1863   001    E Å     469-473,493,494                                          ?+bakke

Hurrene                 BO  1906   003                                                                     ?

Hurrene                 BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Hurrene                 ØV  1930   031                                                                     ?

Hurrenen                -   1973   016    -       JA                                                       ?

Husbakken               -   1899   018    -                                                                Hus+bakke

Huskjerringen           PR  1863   001    E       874-879                                                  Hus+kjerring

Husøy                   VI  1930   031                                                                     Hus+eide

Husøy                   VI  1976   024            JA                                                       Hus+eide

Hyldarhaug                1650   002                                                                     Helle + haug

Hylderhaug                1930   012    U                                                                Helle+haug

Hæsjahaug                        002                                                                     Hesje + haug

Hødleraukteigen           1861   002                                                                     Helle+gravgang+teig

Høgareina               LD  1986   042    Å       C-4

Høgateigen              SA  1863   001    E       1750,1751                                                Høg+teig

Høgemoen                  1974   007            JA                                                       Høg+mo

Høgreinen                 1714   022                                                                     Høg+åkerkant

Høigjøteigen            DR  1930   031                                                                     Høy+lang teig

Høljarhaugen            PR  1863   001    E       152,155                            .                     Stille stad+haug

Høljarhaugen            SV  1863   001    E       223                                                      Stille stad+haug

Håleguthåvd'n           LD  1986   042    S       F-5

Håvardsete              TA  1974   013            JA                                                       Håvard+seter

Håvardsete              -   1819   039                                                                     Øyde+støl+krattskog

Håvardslassen           -   1976   024            JA                                                       Håvard+?

Indrelid                ÅB  1930   031                                                                     Indre+li

Itestehagen             ØV  1909   036            589-601                                                  Ivar sitt bruk

Iversbrug                 1732   022                                                                     Ivar sitt bruk

Iversmyren                1696   025                                                                     Ås+mo

Jabnedn                   1930   012    U                                                                ?

Jabneløa                         002                                                                     ?+løe

Jabneteig                 1897   002                                                                     ?+teig

Jaitahengad'n           VI  1986   043     -      H-3

Jargaldadn              LS  1930   032    S                                                                Hard jord

Jargaldadn              ÅB  1930   032    S                                                                Hard jord

Jargolnipå              -   1973   016    -       JA                                                       Hard jord+?

Jedlakleiv                1714   022                                                                     Avsats+bakke

Jedlekleiven              1732   022                                                                     Avsats+bakke

Jelde                     1611   004    G                                                                Avsats

Jeldestøl                 1696   025                                                                     Ås+mo

Jellbakken              LD  1986   042     -      D-4

Jellene                   1789   028    H                                                                Avsats

Jellstølen                1696   025                                                                     Ås+mo

Jerngalder              ÅB  1650   004                                                                     =Jargaldadn

Jerrad'n                VI  1986   043    S       F-5

Jogarden                         002                                                                     Jon+gard

Jostedøla               -   1974   007            JA                                                       Jostedalselva

Joteigen                  1902   002                                                                     Teig på Jogarden

Jutleholet                1714   022                                                                     ?+hål

Jærgolagjelet           TA  1974   014            JA                                                       Jargol+gjel

Kaalaasen               ØV  1693   004                                                                     Kull+ås

Kadlaberg                        002                                                                     Kalle, rope + berg

Kadlebergsrenen           1897   002                                                                     Rope+berg+åkerkant

Kalhagebakken             1809   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kalhagen                KA  1522   021    G                                                                Kalv+hage

Kalleberg                 1974   008            JA                                                       Rope+berg

Kallebergskaarene         1861   002                                                                     Rope+berg+skar

Kammen                  -   1973   016    -       JA                                                       Kam

Kappastad               SV  1909   036    -       606-625                                                  Kam

Katteørenaase           VI  1901   017    -                                                                Kattøre + nase

Kirkegårdsmuren         PR  1863   001    E R     48                                                       Mur ved gamle kjerka

Kirketeig               ØV  1822   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kirketeig               PR  1820   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kirketeigen             -   1807   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kirketeigen             BO  1758   015    H                                                                kjerke+teig

Kjaisar'n               VI  1986   043     -      D,E-6

Kjellarane              -   1973   016    -       JA                                                       kjellar

Kjellarhaugen           LD  1986   042    E       C-4

Kjerringfossen          SA  1715   022                                                                     Kjerring+foss

Kjerråkeren                      002                                                                     Kratt+åker

Kjeråkerløa                      002                                                                     Kratt + åker + løa

Kjyrajokulen            LD  1986   042     -      C-3

Kjyrajukulgrovi         LD  1986   042     grov   C-3

Kjæragerdokken            1897   002                                                                     Kratt+åker+fordypning

Kjørejukladen                    002                                                                     ?

Klaivi                  LD  1986   042    G       G-3

Klanten                 -   1973   016    -       JA                                                       ?

Klappkeng               VI  1986   043    knubb   B-5

Klaragrovi              LD  1986   042    Grov    C-4

Kleivagjære             ØV  1930   032    S                                                                Bakke+steingard

Kleivastrupen           LD  1986   042    veg     G-3

Kleivebakken            BO  1906   003                                                                     Kleiv + bakke

Kleivebakken            BO  1930   031                                                                     Bakke

Kleiven                 LM  1834   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kleivi                  -   1973   016    -       JA                                                       Bratt bergside med veg

Klevefaldene            LM  1930   031                                                                     Kleiv+foss

Kleven                  LM  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Kleven                  LM  1906   003                                                                     Bratt bergside med veg

Kleven                  LM  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Klongreageren           HA  1863   001    Å       1036                                                     ?

Klonk                   -   1973   016    -       JA                                                       ?

Kloppegrovi             LD  1986   042    grov    F-2

Klosternene             -   1879   010            JA                                                       Kloster

Klubben                 ØV  1863   001    Å       300,315                                                  Rundt nes

Klubbereina             ØV  1863   001    E       350-352                                                  Rundt nes+åkerkant

Knappedalen             FL  1863   001    E       42                                                       Knapp + dal

Knudsageren               1831   002                                                                     Knut+åker

Kobben                  KA  1930   031                                                                     ?

Kobben                    1974   006            JA                                                       ?

Kolhammeren               1696   025                                                                     Ås+mo

Kolhaug                 ÅB  1906   003                                                                     Kull+haug

Kolhauge                  1696   025                                                                     Ås+mo

Kolhaugen               ÅB  1930   031                                                                     Kull+haug

Kollen                  -   1976   024            JA                                                       Fjelltopp

Kollen                  -   1973   016    -       JA                                                       Fjelltopp

Kollhamrane               1974   006            JA                                                       Kull+bergvegg

Kolnaase                VI  1901   017    -                                                                Kolsvart nase

Kongsdalsnaase          VI  1901   017    -                                                                Kongsdal+nase (fjell)

Kraakeskori               1714   022                                                                     Kråke+skår

Krabbehaugen            LD  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Krabbehaugen            LD  1986   042     -      C-4

Krekadn                 SV  1930   032    S                                                                Vinkel

Krekane                 SV  1974   013            JA                                                       Vinkel, i elvebuktning

Kreken                  ØV  1930   031                                                                     Vinkel

Kreåkeren               LD  1986   042     E,Å    C-3

Kringla                          002                                                                     Krets, ring

Kringleflaten           TA  1863   001    E       1161,1162                                                Krets+flate

Kringleflaten           PR  1863   001    E       158-161                                                  Krets+flate

Kringlen                PR  1863   001    Å R E   205,206                                                  Krets

Krokagerreinen          SA  1863   001    E       1524                                                     Krok+åkerkant

Kroken                  -   1974   014            JA                                                       Krumming, krok

Kroken                  SA  1863   001    Å       1523                                                     Krok

Krokstegmoen            ØV  1930   031                                                                     Krumning+steg+mo

Kronstad                ØV  1930   031                                                                     Krone+stad

Krosteigen              SA  1863   001    E Å     1707                                                     Kross + teig

Krøkteigen              DR  1863   001    E       368-372                                                  Krumning+teig

Kråi                    VI  1930   031                                                                     Hjørne

Kubbadalen                1974   007            JA                                                       Skål+dal

Kuehammer                 1696   025                                                                     Ås+mo

Kupa                    LD  1986   042    E       C-3

Kvamhushaugen             1902   002                                                                     Kvern+hus+haug

Kvanegroven               1610   022                                                                     Kvern?+elv

Kvednhusfåssad'n        LD  1986   042     -      A-5

Kvei                    LD  1986   042     E,Å    D-3

Kverhushaugane            1900   002                                                                     Kvern+hus+haug

Kvernbekken                      002                                                                     Kvern+bekk

Kvernelvi                 1974   007            JA                                                       Kvern+elv

Kvernelvi               AM  1973   016    -       JA                                                       Kvern+elv

Kverngroven               1897   002                                                                     Kvern+bekk

Kvernhuse               VI  1986   043    kvern   B-5

Kvilestain              VI  1986   043    stein   F-5

Kvilestain              VI  1986   043    stein   E-5

Kvitekol                -   1901   017    -                                                                Kvit + kolle

Kvitesandgrovi          -   1973   016    -       JA                                                       Kvit+sand+elv

Kværneelven             -   1901   017    -                                                                Kvern+elv

Kyrajukelen             LD  1973   016    -       JA                                                       kyr?+?

Kyrajøkulen               1974   007            JA                                                       Kyr?+?

Kyrkja                  -   1973   016    -       JA                                                       Kjerke

Kyrkjedalsvatnet        -   1976   024            JA                                                       Kjerke+dal+vatn

Kålastein               LD  1986   042     -      C-3

Laakhylden              SV  1863   001    Å       1572-1575                                                ?

Laakhyldeteigen         SA  1863   001    E       1500-1503                                                ?+?+teig

Lairdøao                LD  1986   042    Elv     E-4

Lambeskori                1714   022                                                                     Lam+skår

Lammaskori                1973   016    -       JA                                                       Lam+skar

Langaaesmyr             -   1879   010            JA                                                       Lang+ås+skar

Langabakken             ÅB  1850   011                                                                     Lang+ås+myr

Langageren              SA  1863   001    Å       1522                                                     Lang+åker

Langagren               SA  1863   001    E R     1505,1506                                                Lang+åker

Langaskori              SA  1974   014            JA                                                       Lang+skar               skred

Langateigen             ØV  1863   001    E       1772                                                     Lang+teig

Langateigen             BO  1863   001    E       1771                                                     Lang+teig

Langavik                         002                                                                     Lang+vik

Langdølen                 1696   025                                                                     Ås+mo

Langdølsgilet           -   1973   016    -       JA                                                       Lang+elv+gjel

Langebakken             ÅB  1930   031                                                                     Lang+bakke

Langegjeilageren          1831   002                                                                     Lang + fegate + åker

Langegjeringen            1930   012    E                                                                Lang + gjerde

Langejeilen               1897   002                                                                     Lang + fegate

Langekrene              LD  1986   042    E       B-4

Langekrereina           ØV  1863   001    E       388-391                                      Lang+brakkjord+åkerkan

Langeskrea              PR  1863   001    E       365                                                      Lang + sted kor det gå

Langeskreteigen         ØV  1863   001    E       366,367                                                  Langeskre + teig

Langesmyr               SA  1974   014            JA                                                       Lang+myr

Langeteigen               1897   002                                                                     Lang+teig

Langrekhaug             -   1973   016    -       JA                                                       Lang+?+haug

Languri                 LD  1986   042    Ur      B-3

Langurstrupen           LD  1986   042    Fjell   B-2

Langækrene              PR  1863   001    E       381-383                                                  Lang + brakkjord

Langækrene              BO  1863   001    E       376-380                                                  Lang + brakkjord

Langækrene              DR  1863   001    E M     401                                                      Lang + brakkjord

Langækrene              ØV  1863   001    E       375,386,387,402-404                                      Lang + brakkjord

Langækreteigen          ØV  1863   001    E Å     362-364,374,384,385                                      Lang+brakkjord+teig

Langækreteigen          TA  1863   001    E       373                                                      Lang+brakkjord+teig

Laudragevegen           LD  1986   042    Veg     C-5

Laugmandsjorden         ØV  1693   004                                                                     Jord eigd av lagmannen

Lauskålen               LD  1986   042    U       G-3

Leirdal'n               LD  1986   042    G       C-4

Leirdalen               LD  1610   022    G                                                                Leire+dal

Leirdalsfaldene         LM  1930   031                                                                     Leirdalen+foss

Leirdalsfaldene         LD  1930   031                                                                     Leirdalen+foss

Leirhaugen              TA  1863   001    Å       1138                                                     Leire+haug

Leirmo                  LM                G

Leirmogjelet            LD  1986   042    E U     C-4

Leirmohovden            LM  1973   016    -       JA                                                       Leirmo + høyde

Leirmohåvd'n            LD  1986   042     -      F-5

Leirmoreinen            LM  1899   018    -                                                                Leirmo + åkerkant

Lerhovden               BO  1906   003                                                                     Leire + høyde

Lerisadne               TA  1863   001    Å       124                                                      Skråningane

Lerisadne               BO  1863   001    Å       126                                                      Skråningane

Lerisadne               LS  1863   001    Å R     122                                                      Skråningane

Lerisadne               DR  1863   001    Å       125                                                      Skråningane

Lerisadne               HA  1863   001    Å       123                                .                     Skråningane

Leåkeren                LD  1986   042    E       D-4

Li                      SA  1930   032    S                                                                Li

Li                      SA  1974   014            JA                                                       Li

Li                               002                                                                     Li

Li                      -   1976   024             JA                                                      Li

Li                      ØV  1930   031                                                                     Li

Liabakkane              PR  1974   014            JA                                                       Li+bakke

Liabakkane              FL  1974   014            JA                                                       Li+bakke

Liabakken                 1930   012    Å                                                                Li+bakke

Liahamrane                       002                                                                     Li+bergvegg

Lialimarken             ÅB  1850   011    E                                                                Li+mark

Liane                   FL  1974   014            JA                                                       Li

Liateigen               ØV  1930   031                                                                     Li+teig

Lien                    SA  1863   001    Å E     1394,1395,1405-1408                                      Li

Ligsvateigen            PR  1863   001    E R M   162-168,175-178                  Lik+klippegrunn+teig

Liheusføs'n             VI  1986   043    fjøs    G-4

Likateigen              TA  1863   001    E       187-190                                                  Lik + teig

Likateigen              DR  1863   001    E       187-190                                                  Lik+teig

Lille Rydal             ÅB  1930   031                                                                     Liten+Rydal

Lille-Svangtun          LS  1666          G                                                                Liten+Svangstun

Lillebakken             KA  1930   031                                                                     Liten+bakke

Lillekalhagen           KA  1930   031                                                                     Liten+Kalhagen

Lilleløen                 1897   002                                                                     Liten + løe

Lilleløflaten             1897   002                                                                     Liten + løe + flate

Lillerud                DR  1930   031                                                                     Liten+rydning

Lindedalen              ØV  1930   031                                                                     Lind+dal

Lindene                 ÅB  1850   011                                                                     Lind (tre)

Linekred'n              LD  1986   042    E       C-4

Linekrene               LD  1986   042    E       B-4

Linskaaren              SA  1863   001    E       1504                                                     Lin + revne i fjell

Linskaarene             SV  1863   001    Å E     1564,1565                                                Lin + revne i fjell

Liselvudl               VI  1986   043    øy,E    G-4

Listakkslette           VI  1986   043    E S U   D-5

Liteigen                ÅB  1906   003                                                                     Li + teig

Livland                 ØV  1930   031                                                                     Beskyttelse+land

Loppebakkane                     002                                                                     Loppe + bakke

Loppeholen                1930   012    U                                                                Loppe+hole

Loppeholene               1974   008            JA                                                       Loppe+hole

Ludvigsakren            SA  1863   001    E       1519                                                     Åker ryddet av Ludvig

Lundane                   1973   016    -       JA                                                       Liten skog

Lunden                  KA  1930   031                                                                     Liten skog

Lunden                  -   1735   030    H                                                                Liten skog

Lunden                    1744   015    H                                                                Liten skog

Lydtøyenne                1696   025                                                                     Ås+mo

Lyrane                  LD  1986   042    E       F-3

Lysemyr                   1974   013            JA                                                       Elvenamn+myr

Lysemyrsholten            1974   013            JA                                                       Elvenamn+myr+åpen plas

Lysteøyrenne              1696   025                                                                     Ås+mo

Løfteigrene               1696   025                                                                     Ås+mo

Løkadne                 FL  1863   001    E       1228,1229                                                Leik

Løkateigen              ØV  1863   001    E       174                                                      Leik+teig

Løkavollen              LD  1986   042    E       C-4

Løken                     1930   031                                                                     Leik

Løken                   -   1865   038    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Løkjafari               LD  1976   024            JA                                                       ?+elv

Løkjen                  LD  1986   042    Løk     C-4

Løsva                     1974   006            JA                                                       Løe + klippegrunn

Løyfti                  LD  1986   042    S       C-5

Løåkeren                LD  1986   042    Å,E     C-4

Løåkeren                LD  1986   042    E,Å     F-3

Mageligalden            LD  1986   042     -      G-3

Magelimyri              LD  1986   042    E       C-4

Mandølgrofuen             1696   025                                                                     Ås+mo

Mankengere              Vi  1986   043    H       B-5

Manuelsjorden             1696   025                                                                     Ås+mo

Manuelsjorden             1703   004                                                                     Jord brukt av Emanuell

Mariskåri               ØV  1930   031                                                                     Mari+skar

Markateigen             LD  1986   042    E       C-4

Marstrand               HA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Marstrand               BO  1906   003                                                                     Hest + strand

Marstrand               BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Martavollen             LD  1986   042    E,Å     C-3

Martaåkeren               1985   002                                                                     Åker ryddet av Marta

Martoukerlege             1930   012    E                                                              Martaåkeren+stad for kyr

Mattisjere              LD  1986   042    E,U     A-5

Mattisståin             LD  1986   042    Stein   A-5

Meinsete                  1974   008            JA                                                       ?+seter

Mel                     -   1974   014            JA                                                       Bakke ved elv

Merkjegrovi             LD  1986   042    Grov    G,H-3

Merkjeskreda            LD  1986   042    U       C-3

Middagshaug             -   1973   016    -       JA                                                       Middag+haug

Mjeltedal               -   1976   024            JA                                                       Snø+dal

Mjeltedalen             VI  1906   003                                                                     Snø+dal

Moen                    ØV  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Moen                    LD  1986   042    E       C-5

Moen                    LD  1973   016    -       JA                                                       Mo

Moløkjen                LD  1986   042    Løk     C-5

Morgendalen               1885   002                                                                     Morgon+dal

Moseberget              SA  1863   001    E T     1317,1318,1329,1330,1333-1345      Mose+berg

Myragerlænde              1897   002                                                                     Myr+aker+lende

Myrane                  LD  1986   042    E       C-3

Myrane                  LD  1986   042    E       C-4

Myrateigen              ØV  1863   001    E       1111-1113                                                Myr+teig

Myrateigen              PR  1863   001    E       1102-1110                                                Myr+teig

Myren                     1696   025                                                                     Ås+mo

Myren                   SA  1863   001    Å E R   1274-1283,1403,1404,1409-1412,1430,1431                  Myr

Myrene                  BO  1863   001    E M     405                                                      Myr

Myrene                  FL  1863   001    E M     423-426                                                  Myr

Myrene                  PR  1863   001    E M     412-415                                                  Myr

Myrene                  TA  1863   001    E M     408,409,416,417                                          Myr

Myrene                  ØV  1863   001    E M     406,407,410,411                                          Myr

Myrene                  SV  1863   001    E       418                                                      Myr

Myri                    TA  1863   001    E       1129-1132,1139                                           Myr

Myrtaigen               VI  1986   043    E       B-5

Myråkeren               LD  1986   042    U,Å     D,E-3

Mytabakkane             ØV  1974   014            JA                                                       Møteplass+bakke

Mytagjerdet             BO  1974   014            JA                                                       Møteplass+inngjering

Mytagjerdet             ØV  1974   014            JA                                                       Møteplass+inngjering

Mytane                  ØV  1974   014            JA                                                       Møteplass

Mørketeigen             ØV  1930   031                                                                     Mørke+teig

Måsesva                 Vi  1986   043     -      B-6

Naustbota               DR  1930   031                                                                     Naust+?

Naustvollen               1974   006            JA                                                       Naust+voll

Navarseter              ØV  1930   032    S                                                                Nafar+seter

Navarseter              HA  1930   032    S                                                                Nafar+seter

Navarseter              -   1879   010            JA                                                       Nafar+seter

Navarseter              PR  1930   032    S                                                                Nafar+seter

Navarseter              FL  1930   032    S                                                                Nafar+seter

Navarseter              VA  1930   032    S                                                                Nafar+seter

Navarseter              SA  1974   014            JA                                                       Mannsnamnet Nafar+sete

Navarseterelvi          SA  1974   014            JA                                                       Navarseter+elv

Nedre Haugen            LD  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Nedre Vigdal            VI  1763   015                                                                     Nedre+bære+dal

Nedrebø                 ØV  1906   003                                                                     Nedre+bustad

Nergård                 ØV  1930   031                                                                     Nedre+gard

Neset                   BO  1930   031                                                                     Nes

Neset                   ØV  1906   003                                                                     Nes

Nesheim                 ØV  1930   031                                                                     Nes+heim

Nestebrunene            ØV  1906   003                                                                     Nederste+kjelde

Nilsevigen                1696   025                                                                     Ås+mo

Nipebolten                1714   022                                                                     ?

Nipen                     1714   022                                                                     ?

Nippen                    1696   025    H                                                                Ås+mo

Nobben                    1696   025                                                                     Ås+mo

Nonsgjel                  1974   007            JA                                                       Middag+kløft

Nonsgjelet                1732   022                                                                     Middag+kløft

Nonshaug                LD  1930   032    S                                                                Middag+haug

Nonshaug                -   1973   016    -       JA                                                       Middag+haug

Nonskard                -   1973   016    -       JA                                                       Middag+skar

Nordre Ytamo            DR  1930   031                                                                     Nord+ytre+mo

Nosi                    -   1973   016    -       JA                                                       Nase

Nost                    -   1976   024    S       JA                                                       Nase

Nosttomter              SA  1863   001    -       1348,1349                                                Naust+tomter

Notasva                   1974   006            JA                                                       Not+klippegrunn

Nyborg                  BO  1930   031                                                                     Ny+borg

Nybø                    ØV  1906   003                                                                     Ny+bustad

Nyegald'n               Vi  1986   043    veg     B-5

Nyestøll                  1696   025                                                                     Ås+mo

Nyestølself               1696   025                                                                     Ås+mo

Nyhagen                 ØV  1906   003                                                                     Ny+hage

Nyheim                  ÅB  1930   031                                                                     Ny+heim

Nyleteigen                1844   002                                                                     Ny+plass for kyr+teig

Nylændene               ÅB  1850   011    Å                                                                Ny+lende

Nyløa                            002                                                                     Ny+løe

Nystødl                   1930   032    S                                                                Ny+støl

Nystøl                  -   1973   016    -       JA                                                       Ny+støl

Nystølselvi             -   1973   016    -       JA                                                       Ny+støl+elv

Nythun                  ØV  1930   031                                                                     Ny+tun

Næsageren               ØV  1863   001    Å R     733,800-802,868-870,872,873,881,883   Nes+aker

Næsageren               SV  1863   001    E Å     752-760,942-944                                          Nes+aker

Næsageren               BO  1863   001    E Å     782-786,804-808                                          Nes+aker

Næsageren               LS  1863   001    E Å R   696,709                                                  Nes+aker

Næsageren               PR  1863   001    E Å R   737-750,771,772,813-815,874-879,941        Nes+aker

Næsageren               HA  1863   001    E Å R   694,695,699-705,809-811                                  Nes+aker

Næsageren               FL  1863   001    E Å R   775-781,787-794,937-939                                  Nes+aker

Næsageren               DR  1863   001    Å R     795-799                                                  Nes+aker

Næset                   ØV  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Næset                   SA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Næsveien                  1897   002                                                                     Nes+veg

Nøsttomt                ØV  1930   031                                                                     Naust+tomt

Nøstvolden                1809   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Olagarden                        002                                                                     Ola+gard

Ongemannsslette         LD  1986   042    E       E-2

Orehola                 LD  1986   042    U       D-5

Ormshaug                -   1398   020    G                                                                Orm+haug

Orteiglennen              1897   002                                                                     Or+tieg+lende

Orteteigen              ÅB  1850   011                                                                     Or+teig

Oskebakkane             LD  1986   042    E,U     C-3

Ospeskårane             LD  1986   042    U       C-3

Ottemoen                AM  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Pepardokki                1930   012    E                                                                Peppar+fordyping

Pergjelet               LD  1986   042    E U     D-4

Phoehdøhlen               1696   025                                                                     Ås+mo

Port'n                  LD  1986   042    Stein   F-5

Port'n                  LD  1986   042    Stein   H-1

Preikestolen              1974   006            JA                                                       Preike+stol

Prestegarden            PR  1522          G                                                                Prest+gard

Presterud               DR  1930   031                                                                     Prest+rydning

Prestetun               BO  1930   031                                                                     Prest+tun

Qiratrælandsageren      SA  1863   001    Å E     1526-1528                           Innhegning+tre+land

Quernager                 1788   002                                                                     Kvern+åker

Quernhusteigen          FL  1863   001    E       1088-1095                                                Kvernhus+teig         .

Quernhusteigen          HA  1863   001    E       1087,1096-1101                                           Kvernhus+teig

Quierosen               SA  1863   001    E       1423-1427                                                Innhegning+røys

Qvamsgreslottet         ÅB  1850   011                                                                     Kort dal+??slott

Qvernhustomtene         BO  1863   001    E       137                                                      Kvernhus+tomt

Qvernhustomtene         PR  1863   001    E       135-136                                                  Kvernhus+tomt

Qvidalen                ÅB  1664   004    H                                                                Kvige+dal

Qvigedalen              ÅB  1850   011                                                                     Kvige+dal

Qvigedalsgaarden        ÅB  1850   011                                                                     Kvige+dal+gard

Qvitladne               TA  1863   001    E       1114-1116,138                                            Kvit+høystakk

Qværnhusteigen          TA  1863   001    E       99-100                                                   Kvernhus+teig

Qværnhusteigen          ØV  1863   001    E       97-98                                                    Kvernhus+teig

Raaabakken              -   1879   010            JA                                                       Råum+bakke

Raaaskaret                1879   002                                                                     Råum+skar

Raaastor                  1879   002                                                                     Råum+?

Raabakken                 1879   002                                                                     Råum+bakke

Raalid                    1885   002                                                                     Råum+li

Rabben                    1696   025                                                                     Ås+mo

Rabben                  LD  1986   042    Å,E     C-4

Rakefes                 -   1973   016    -       JA                                                       Kvegveg+?

Ramben                  -   1901   017    -                                                                ?

Ramsehammaren           LD  1986   042     -      D-2

Ranen                            002                                                                     Buskar

Rauberg                 HA  1930   032    S                                                                Raud+berg

Rauberget                        002                                                                     Raud+berg

Raubergsgrovi             1974   013            JA                                                       Raud+berg+elv

Raubergsholten            1881   002                                                                     Raud+berg+liten skog

Raubergskåri                     002                                                                     Raud+berg+skar

Raudaberg               HA  1974   013            JA                                                       Raud+berg

Raudberg                  1974   008            JA                                                       Raud+berg

Rausteinsløken            1879   002                                                                     Raud+stein+innhegning

Regdalsmo               SV  1974   007            JA                                                       Elvenamn+dal+mo

Reiarmoen               -   1973   016    -       JA                                                       Reidar+mo

Reiersjord                1696   025                                                                     Ås+mo

Reinehaugen               1974   007            JA                                                       Åkerkant+haug

Remsetestøl               1696   025                                                                     Ås+mo

Riisephaugen              1696   025                                                                     Ås+mo

Ris                     SA  1974   013            JA                                                       Krattskog

Roadølselv                1696   025                                                                     Ås+mo

Rondøhlelfuen             1696   025                                                                     Ås+mo

Rondølen                  1696   025                                                                     Ås+mo

Rugabakken              LD  1986   042    Å S     F-3

Rundåkeren              LD  1986   042    E       C-4

Rustane                 LD  1986   042    U       D-4

Rydalen                 ÅB  1930   032    S                                                                Rydning+dal

Rydalen                 ÅB  1906   003                                                                     Rydning+dal

Rydalen                 ÅB  1850   011                                                                     Rydning+dal

Rydøla                  -   1973   016    -       JA                                                       Rydal+elv

Ryfossen                -   1973   016    -       JA                                                       Rydal+foss

Rygageren               SA  1863   001    Å       1386-1388                                                Rygg+aker

Rygveien                  1844   002                                                                     Rygg+veg

Ryseter                 BO  1930   032    S                                                                Rydning+seter

Ryseter                 BO  1693   004                                                                     Rydning+seter

Ryseter                 ØV  1693   004                                                                     Rydning+seter

Ryseter                 DR  1930   032    S                                                                Rydning+seter

Rysetlid                ØV  1930   031                                                                     Rydning+seter+li

Rødsteingroen             1879   002                                                                     Raud+stein+elv

Røisedalsfjell          -   1901   017    -                                                                Steinrøys+dal+fjellet

Røiserne                SA  1863   001    E Å     1710-1713                                                Steinrøys

Rønneid                   1351   019    G                                                                Fallene+eid

Rønneidmarken             1901   017    -                                                                Øyde+støl+krattskog

Rønneidsbakken            1865   038    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Rønneidsmarken            1901   017    U                                                                Rønneid+mark

Rønneidsøren              1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Rønneidsøren            -   1805   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Rønneidsøren              1716   029    H                                                                Rønneid+elveutløp

Rønneidsøyri              1974   007            JA                                                       Røneeid+elveutløp

Rønneisøren               1716   015    H                                                                Rønneid+elveutløp

Rønneisøren               1930   031                                                                     Rønneid+elveutløp

Rønneisøren               1906   003                                                                     Røsslyng+bakke

Røslyngbakkane          BO  1974   007            JA                                                       Råum+berg

Råaberget                        002                                                                     Avsides+myr

Råandsmyren             ÅB  1850   011                                                                     Rønneid+egg

Rånnøyeggi              -   1973   016    -       JA                                                       Rønneid+berg

Rånøyberget               1973   016    -       JA                                                       Rønneid+berg

Råum                      1351   019    G                                                                Rydning

Råumsberget               1645   002    H                                                                Råum+berg

Råumsberget             -   1806   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Råumsåsane                1974   008            JA                                                       Råum+ås

Safjølageren            TA  1863   001    Å       1152                                                     ?+akers

Sagarvold               VI  1930   031                                                                     ?+vold

Salen                   ØV  1863   001    Å R     607,608,610-621                                          Salformet fordyping

Salen                   BO  1906   003                                                                     Salformet fordyping

Salen                   SV  1863   001    E Å     455-457,591-593                                          Salformet fordyping

Salen                   BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Salsaul                 TA  1863   001    Å       1128,1140,1141                                           Sal+?

Samgrandene             TA  1863   001    E Å     1812,1818-1823,1863,1864       Felles+sandbanke

Samgrandene             ØV  1863   001    E T     1878-1888                                                Felles+sandbanke

Samgrandene             PR  1863   001    E Å     1808-1810,1829-1834,1841-1846,1859-1862                  Felles+sandbanke

Samgrandene             LS  1863   001    E Å T   1835-1840                                                Felles+sandbanke

Samgrandene             DR  1863   001    E Å     1813-1817,1863,1864                   Felles+sandbanke

Samgrandene             SV  1863   001    E Å     1811,1824-1828,1868-1871         Felles+sandbanke

Samgrandene             FL  1863   001    E       1875-1877                                                Felles+sandbanke

Samgrandene             BO  1863   001    E Å     1872-1875                                                Felles+sandbanke

Samgrandene             HA  1863   001    E       1865-1867                                                Felles+sandbanke

Samøin                  SA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Samøina                 ØV  1863   001    Å E R   1249-1253                                                Felles+øy

Samøina                 FL  1863   001    Å       1254,1255                                                Felles+øy

Samøina                 BO  1863   001    Å R     1256,1257                                                Felles+øy

Sandteigane             LD  1976   024            JA                                                       Sand+teig

Sandvevolden            SA  1863   001    E Å     1482-1485                                                Sandvik+vold

Sandvik                 SA  1351   019    G                                                                Sand+vik

Sandvikberget                    002                                                                     Sandvik+berg

Sandvikhagen            SA  1930   031                                                                     Sandvik+hage

Sandvikli               SA  1974   014            JA                                                       Sandvik+li

Sandviksberget          SA  1906   003                                                                     Sandvik+berg

Sandviksberget          SA  1974   013            JA                                                       Sandvik+berg

Sandviksberget          SA  1886   041    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Sandvikshagen           SA  1906   003                                                                     Sandvik+hage

Sandvikshagen           SA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Sandvikstrondi          SA  1930   031                                                                     Sandvik+strand

Sandviksøren            SA  1832   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Sauadrogi                 1974   008            JA                                                       Sau+dra eller trekke

Saueklanten               1879   002                                                                     Sau+?

Saueklantene            -   1879   010            JA                                                       Sau+?

Seileageren               1792   002                                                                     = seljeåkeren

Seksliad'n              VI  1986   043     S      G-5

Seljeageren               1897   002                                                                     Selje+åker

Seljejele               LD  1986   042    gjel    F-3

Seljeløa                         002                                                                     Selje+løe

Seljesete               -   1973   016    -       JA                                                       Selje+seter

Seljeseter              BE  1980   005                                                                     Selje+seter

Seljeteigen               1930   012    U                                                                Selje+teig

Sevradne                LS  1863   001    Å       149-151                                                  Sjø

Sevradne                PR  1863   001    E       144-148                                                  Sjø

Siursjorden               1696   025                                                                     Ås+mo

Sjitnamyrhøl'n          VI  1986   043     -      C-5

Sjitnamyri              VI  1986   043    M       D-6

Sjursjorden               1730   022                                                                     Sjur sitt bruk

Sjøveien                  1902   002                                                                     Veg til sjøen

Sjåheim                 DR  1930   031                                                                     Sjå+heim

Skaalageren             FL  1863   001    Å       41,44                                                    Skål+aker

Skaalageren             PR  1863   001    Å R     45                                 .                     Skål+aker

Skaarageren             PR  1863   001    Å R     847,848                                                  Skål+aker

Skaarageren             SA  1863   001    Å E R   1494-1498                                                Skål+aker

Skaarene                SA  1863   001    Å R     1588-1590,1593,1594                                      Skar

Skaarene                SV  1863   001    E Å R   1582-1587                                                Skar

Skaari                  SV  1863   001    E       1571                                                     Skar

Skaddalen               ØV  1863   001    Å       947,1017-1023                                            Skade+dal

Skaddalshullet          ØV  1863   001    Å R     545                                                      Skade+dal+hull

Skaddalshullet          ØV  1863   001    Å       546                                                      Skade+dal+hull

Skadlahammer            ØV  1930   031                                                                     Skade+hus+hammer

Skagen                    1351   019    -                                                                Odde

Skardalsgrovi           -   1973   016    -       JA                                                       Skar+dal+elv

Skardet                 -   1976   024            JA                                                       Skar

Skardet                 -   1973   016    -       JA                                                       Skar

Skardi                  LD  1973   016    -       JA                                                       Skar

Skaret                  LM  1930   032    S                                                                Skar

Skaret                  LD  1930   032    S                                                                Skar

Skaret                  -   1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Skaret                    1974   013            JA                                                       Skar

Skaret                  SA  1930   031                                                                     Skar

Skaret                  VI  1930   031                                                                     Skar

Skarpamo                FL  1974   007            JA                                                       Ufruktbar+mo

Skidnemyren             SA  1863   001    E       1747-1749                                                Skitt+myr

Skidneteigen            SA  1863   001    E Å     1714-1723                                                Skitt+teig

Skidulmyren             SA  1863   001    E R Å   1434-1442                                                Skitt+myr

Skiftingsmyren            1714   022                                                                     Skifte+myr

Skinkeløveien             1897   002                                                                     Skinke+løe+myr

Skinkene                  1897   002                                                                     Skinke

Skitnamyri              -   1976   024            JA                                                       Skitten myr

Skitneteigen            SA  1863   001    Å       1727,1728                                                Skitten+teig

Skjenstolen             LD  1986   042    B       G-1

Skjersgrovi             -   1974   007            JA                                                       Klar+elv

Skjøgadn                DR  1930   032    S                                                                Skjøge

Skjøgene                ÅB  1906   003                                                                     Skjøge

Skjøgnane               ÅB  1850   011                                                                     Skjøge

Skjørsageren            TA  1863   001    Å       331                                                      Klar+aker

Skjørsbrækken           TA  1863   001    E       330                                                      Klar+brønn

Skogafjellet            -   1973   016    -       JA                                                       Skog+fjell

Skonpandene             FL  1863   001    Å E     1258-1272                                                ?

Skorahalsen             -   1973   016    -       JA                                                       Skar+hals

Skreteigen              DR  1930   031                                                                     Skar+teig

Skuleplat'n             VI  1986   043    S U     B-5

Skutgrovi               -   1973   016    -       JA                                                       Bergvegg+grovi

Skutgrovi               -   1973   016    -       JA                                                       Bergvegg+grov

Skyttarstein            LD  1986   042     -      B-4

Skåri                   LD  1986   042    S       E-4

Slebba                    1974   007            JA                                                       ?

Slettafjellet           -   1974   014            JA                                                       Slett+fjell

Slettafjellet           -   1973   016    -       JA                                                       Slett+fjell

Slipestainsholn         VI  1986   043     -      C-5

Slottet                 -   1801   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Slottet                 BO  1863   001    E       1054-1056                                                Slott

Slottet                 TA  1863   001    E Å M   1057-1082                                                Slott

Slåkfossen              ØV  1930   031                                                                     ?+foss

Slåttåi                 VI  1986   043    øy,E    F-6

Smidieageren            SA  1863   001    Å R     1452,1453                                                Smie+vold

Smidievolden            SA  1863   001    E T Å R 1400,1401,1447-1450                                      Smie+vold

Smidjeageren            ØV  1863   001    E Å     299-300                                                  Åker ved smie

Smidjehaugen            ØV  1863   001    Å       287                                                      Smie+haug

Smidjevoldene           ØV  1863   001    E       264-267                                                  Smie+vold

Smiebakken                1897   002                                                                     Smie+bakke

Smiestain'n             Vi  1986   043    stein   C-5

Smieåkeren              LD  1986   042    Å,E     C-4

Smørteigen              SA  1863   001    E Å     1471-1474,1608                                           Smør+teig

Smørteigen                1831   002                                                                     Smør+teig

Smådalane               -   1976   024            JA                                                       Små+dalar

Småtramnane             LD  1986   042    U,S     A-4

Snøreflaten               1897   002                                                                     Avbrenning+flate

Soangstuli              -   1973   016    -       JA                                                       Svangstu+li

Solberg                 VI  1930   031                                                                     Sol+berg

Solheim                 ØV  1930   031                                                                     Sol+heim

Solli                   -   1351   019    G                                                                Sol+li

Solsete                   1973   016    -       JA                                                       Sol+seter

Solsetfjellet             1973   016    -       JA                                                       Sol+seter+fjell

Solsetnosi              -   1973   016    -       JA                                                       Sol+seter+nase

Solsetskåradn           LD  1986   042     -      G-2

Solstain                VI  1986   043    stein   D-5

Solvi                   BO  1906   003                                                                     Selje+havegang

Solvi                   BO  1886   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Sprange                 VI  1986   043    gjel    C,D-4,5

Sprengjebakken          BE  1930   032    S                                                                Sprenge+bakke

Staaveplasageren        ØV  1863   001    Å       7,8                                                      Stove+plass+åker

Stabursbakken           DR  1863   001    E       340                                                      Stabur+bakke

Stabursbakkene          ØV  1863   001    E       262,263                                                  Stabur+bakke

Stainbakken             Vi  1986   043     -      A-5

Stampeteigen            LS  1863   001    E       1084-1086                                                Stampe+teig

Steegegrofuen             1696   025                                                                     Ås+mo

Steeglehoren              1696   025                                                                     Ås+mo

Steegøyen                 1696   025                                                                     Ås+mo

Steen                   -   1791   026    H                                                                Stein

Stegebakken             -   1899   018    -                                                                Stige+bakke

Stegegjerdet              1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Stegegjerdet              1906   003                                                                     Stige+inngjerding

Stegøren                  1714   022                                                                     Stige+eide

Steinbakken             VI  1930   031                                                                     Stein+bakke

Steinen                 SA  1863   001    E H     1296-1300                                                Stein

Steinkjelen               1974   007            JA                                                       Stein+kjele

Steinkjelen             SA  1930   032    S                                                                Stein+kjele

Steinkjelen             SA  1974   013            JA                                                       Stein+kjele

Sten                    SA  1827   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Stengjerdet             SA  1863   001    Å R     1413,1419,1420                                           Stein+inngjerding

Stenkiedelen              1696   025                                                                     Ås+mo

Stenkilden                1825   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Stensageren             SA  1863   001    Å R     1389,1390,1392,1393,1428,1429  Steinholdig åker

Stensteigen             SA  1863   001    E       1421,1422,1391.1314,1315                                 Stein+teig

Stokkakleiv               1897   002                                                                     Stokk+kleiv

Stolpeskårene           LD  1986   042     -      D-3

Stoppene                SA  1974   014            JA                                                       ?

Storageren              TA  1863   001    Å       1044-1046                                                Stor+åker

Storageren              DR  1863   001    Å       1037-1041                                                Stor+åker

Storageren              PR  1863   001    Å       1024-1035                                                Stor+åker

Storageren              BO  1863   001    Å R     1047-1053                                                Stor+åker

Storageren              ØV  1863   001    Å       1042,1043                                                Stor+åker

Storageren              SA  1863   001    Å E R   1316,1353                                                Stor+åker

Storagerhullet          SA  1863   001    E       1331,1332,1334                                           Stor+aker+hull

Storagjerde               1930   012    E                                                                Stor+inngjerding

Storaokern              LD  1986   042    Å       D-3

Storaskori              LD  1986   042    Skår    F-5

Stordalen                 1880   002                                                                     Stor+dal

Store Grandane          LD  1973   016    -       JA                                                       Store Sandbanke

Storebakken               1831   002                                                                     Stor+bakke

Storegrovi              Vi  1986   043    grov    B-5

Storehagen              ØV  1930   031                                                                     Stor+hage

Storehagsteigen         DR  1930   031                                                                     Stor+hage+teig

Storelfuen                1696   025                                                                     Ås+mo

Storeryggjen            VI  1986   043    S       F-6

Storeskår               LD  1986   042    E       D-3

Storesten                 1897   002                                                                     Stor+stein

Storestuen                1930   012    Å                                                                Stor+stove

Storgroven                1897   002                                                                     Stor+elv

Storhaug                -   1973   016    -       JA                                                       Stor+haug

Storhaug                VI  1986   043    B       H-5

Storhengmyri            VI  1986   043    M       F-6

Storhengtoppen          VI  1986   043    -       H-5

Storløen                  1897   002                                                                     Stor+løe

Stormannholt'n          VI  1986   043    M       G-4

Storteigen              LD  1986   042    E       C-3

Storurad'n              VI  1986   043    Ur      E-5

Storøykroken            -   1976   024            JA                                                       Stor+øy+krok

Strøk                   SA  1974   013            JA                                                       ?

Stuagjerdet             ØV  1974   007            JA                                                       Stove+inngjerding

Stuagjære               ØV  1930   032    S                                                                Stove+inngjerding

Stubben                 LD  1986   042    E       F-3

Stølsvegen              VI  1986   043    veg     F-5

Suartekeenen              1696   025                                                                     Ås+mo

Svaeageren                1792   002                                                                     Svale+oppstiging

Svalestegen             SV  1863   001    Å R     1566-1568                                                Bart fjell+aker

Svalestegrenen          SV  1863   001    E       1569,1570                                                Svale+stigning+reine

Svangstuageren          HA  1863   001    Å R     232                                                      Svangstun+aker

Svangstuhagen           SV  1863   001    E       213,215-222,224-226,240-243,246                          Hagen på Svangstun

Svangstun               SV  1563          G                                                                Sving+tun

Svartamyr                 1974   013            JA                                                       Svart+myr

Svartasva               VI  1986   043     -      E-5

Svartatjønn             -   1976   024            JA                                                       Svart+tjønn

Svartavatnelvi          -   1974   014            JA                                                       Svart+vatn+elv

Svarteelva                1610   022                                                                     Svart+elv

Svartemyr                 1879   002                                                                     Svart+myr

Svartesvaet               1714   022                                                                     Svart+bart fjell

Svernylænden              1861   002                                                                     Jordskred+ny+skråning

Svåi                    LM  1930   032    S                                                                Klippe

Svåi                    LD  1986   042    G       G-3

Syndal                    1696   025                                                                     Ås+mo

Synehaugen              VI  1841   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Syneshaug               -   1976   024             JA                                                      ?+haug

Sørenåker'n             Vi  1986   043    Å       B-5

Søveien                   1897   002                                                                     Sjø+veg

Tandle                  TA  1340          G                                                                Tann+sumpvatn

Tandlegjerdet           TA  1930   031                                                                     Tandle+inngjerding

Tandleøren              TA  1865   038    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Tdefuj                    1696   025                                                                     Ås+mo

Teigane                 LD  1986   042    E       D-3

Teigen                  SA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Teigen                  BO  1863   001    E Å R   650-653,655-680                                          Teig

Teigen                  ØV  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Teigen                  HA  1863   001    E       690                                                      Teig

Teigen                  ØV  1863   001    E Å R   681-683,685-689                                          Teig

Teigen                  ØV  1906   003                                                                     Teig

Telesandgrovi           LD  1973   016    -       JA                                                       Furu+sand+elv

Theigerene                1696   025                                                                     Ås+mo

Thuffeine                 1696   025                                                                     Ås+mo

Thun                    TA  1863   001    T       1144                                                     Tun

Thunagen                TA  1863   001    Å       1143                                                     Tun+åker

Thunageren                1897   002                                                                     Tun

Thunene                   1696   025                                                                     Ås+mo

Thunet                  DR  1863   001    -       332                                                      Tun

Thunet                  TA  1863   001    -       337,339                                                  Tun

Thunet                  ØV  1863   001    E       306,308,601,609,684,258,261,285                                      Tun

Thunet                  PR  1863   001    -       320                                                      Tun

Thunet                  SV  1863   001    -       230,595,238,239                                                  Tun

Thunet                  BO  1863   001    -       309-311,313,654                                          Tun

Thunet                  HA  1863   001    Å       321,322,1241                                             Tun

Thunet                  FL  1863   001    -       40                                                       Tun

Thungjæreageren           1897   002                                                                     Tun+inngjerding+aker

Timmankjelleren           1985   002                                                                     Mannsnamn+kjellar

Timmermyri              -   1973   016    -       JA                                                       Tømmer+myr

Tjørningane             -   1973   016    -       JA                                                       Stad for tjørebrenning

Tomtene                 SA  1863   001    E       1443-1446                                                Tomt

Torbjørnsageren           1844   002                                                                     Torbjørn+aker

Toreskårene             LD  1986   042    E       F-2,3

Torkilleren             LD  1986   042     -      F-2,3

Torsetdalen             -   1973   016    -       JA                                                       Tor+seter+dal

Treden                           002                                                                     =Trenden ?

Trednishen                1696   025                                                                     Ås+mo

Treet                   LD  1986   042    E,U     B-4

Treflatedn                       002                                                                     Inngjerding+flate

Trenden                          002                                                                     ?

Træet                   SA  1886   027    -                                                                Øyde+støl+krattskog

Træet                   SA  1906   003                                                                     Omgjerdet jordestykke

Trælagren               SA  1863   001    E R T   1512-1515                                                Trell?+aker

Træland                 SA  1863   001    E R     1516,1532,1533,1536,1540-1544                            Træet+land

Trælandsageren          SA  1863   001    Å       1535,1529-1531,1537                                      Træland+aker

Trælandsreinen          SA  1863   001    E       1525                                                     Træland+åkerkant

Tuftene                 LD  1986   042    T       F-3

Tuftene                 SA  1974   014            JA                                                       Hustufter

Tunageren               PR  1863   001    Å       120,121,251,252,318,319                                  Tun+åker

Tunageren               SA  1863   001    Å E R   1476-1479,1511,1517,1518,1520                            Tun+åker

Tunageren               DR  1863   001    E Å     333-335                                                  Tun+åker

Tunageren               SV  1863   001    Å R     234-237                                                  Tun+åker

Tunageren               ØV  1863   001    Å R     286                                                      Tyn+åker

Tunet                   SA  1863   001    E R T   1355,1361,1373,1382,1385,1480,1481,1291                  Tun

Tungjerdeåkeren                  002                                                                     Tun+gjerde+åker

Tunsbergsdalen          LD  1973   016    -       JA                                                       Tun+berg+dal

Tunsbergsdalsvatnet     LD  1973   016    -       JA                                                       Tun+berg+vatn

Tunsbergskupa           -   1976   024             JA                                                      Tun+berg+skål

Tunvollen               LD  1986   042    E       C-3

Turnipsgjeringen          1930   012    E                                                                Turnips+gjerde

Turtnagjelet              1974   007            JA                                                       ?+gjel

Turtnagjelet            LD  1986   042    U       F-4

Turtnegieldet             1696   025                                                                     Ås+mo

Tussekjelda                      002                                                                     Tusse(troll)+kjelde

Tussekjeldsveien          1902   002                                                                     Veg til Tussekjelda

Tverdalen               -   1901   017    -                                                                Tvers+dal

Tverdalsbræ             -   1901   017    -                                                                Tverrdalen+bre

Tverradalen             LD  1930   032    S                                                                Trers+dal

Tverrdalskupa           -   1973   016    -       JA                                                       Trers+dal+skål

Tverrelvi               SA  1974   013            JA                                                       Tvers+elv

Tverrteigen             LD  1986   042    E,U     B-3

Tverteigen              ÅB  1850   011    E                                                                Tvers+teig

Tvingebergageren        BO  1863   001    Å       1359                                                     ?+åker

Tvingebergnostet        SA  1863   001    Å R     1362-1364                                                ?+naust

Tvingebor               SA  1825   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Tvingeborg              SA  1906   003                                                                     ?

Tvingeborgneset         SA  1930   031                                                                     ?+berg+nes

Tvingeborgneset         SA  1974   006            JA                                                       ?+berg+nes

Tvingeborgsageren       SA  1863   001    E Å     1346,1347,1350-1352,1358,1360,1368-1372,1374-1377        ?+berg+åker

Tykketeigageren           1897   002                                                                     Tykk+teig+åker

Tøinerenen                1897   002                                                                     ?

Tømmermyrbakken         -   1899   018    -                                                                Tømmer+myr+bakke

Tønnebekteigen          PR  1863   001    E       119                                                      Tønne+tjøre+teig

Tønnesedet              LD  1986   042    Å       C-4

Tørkestuageren            1897   002                                                                     Åker ved Tørkestua

Tørkestuageren          ØV  1863   001    E R     515,516                                                  Tørkestue+åker

Tørkestuageren          PR  1863   001    Å E     512-514                                                  Tørkestue+åker

Tørkestuageren          DR  1863   001    Å       510,511                                                  Tørkestue+åker

Tørkestuageren          TA  1863   001    Å E R   510,511                                                  Tørkestue+åker

Tørkestubakken          TA  1863   001    E R     1117-1127                                                Tørkestue+bakke

Tørkestuen                1902   002                                                                     Tørkestove

Tørkestuhaugen          FL  1863   001    E Å     58-59                                                    Tørkestue+haug

Tørkestuteigen          TA  1863   001    E       91-93,96                                                 Tørkestue+teig

Tørkestuteigen          PR  1863   001    E M     80-83,104                                                Tørkestue+teig

Tørkestuteigen          HA  1863   001    E M     102,103,105-107                                          Tørkestue+teig

Tørkestuteigen          ØV  1863   001    E Å M   9-12,84-90,94-95,101                       Tørkestue+teig

Tøtnekleiven            ÅB  1850   011                                                                     Tørkestove+bakke

Undeteigen              LD  1986   042    E       B-4

Undeteigen              LD  1986   042    E       C-4

Uralebakken               1930   012    U                                                                Ur+stripe+bakke

Uralesøndi                1930   012    U                                                                Ur+stripe+?

Utsikten                VI  1930   031                                                                     Utsikt

Vaardal                   1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Vaarsløsbrued'n         VI  1986   043    veg     E-6

Vaarstøl                  1696   025                                                                     Ås+mo

Vaathammerageren          1897   002                                                                     Våt+hammer+åker

Valde                   VA  1522   022    G                                                                Grasvokst slette

Valde                   VA  1863   001    E Å R T 1847-1858                                                Vold

Valdegjerdet            VA  1770   034    -                                                                Vold+inngjerding

Valdhullet              TA  1863   001    E       1806                                                     Vold+hull

Valle                   SA  1906   003                                                                     Vold

Vangsen                 VI  1901   017    -                                                                Slette

Vaorstødl               LD  1986   042    Støl    B-5

Vassdalen                 1974   008            JA                                                       Vatn+dal

Vassdalsbakken            1897   002                                                                     Vatn+dal+bakke

Vassdalsfjellet         -   1976   024            JA                                                       Vatn+dal+fjell

Vasstølen               LD  1973   016    -       JA                                                       Vatn+støl

Vassvoldane               1592   002                                                                     Vatn+voll

Vassvoldgrovi                    002                                                                     Vatn+voll+elv

Vassvollagjerdet          1831   002                                                                     Vatn+voll+inngjerding

Veahengad'n             VI  1986   043    S       G-4

Vellegrødalen           -   1976   024             JA                                                      Slette+grøde+dal

Venaasen                ØV  1930   032    S                                                                Vakker+ås

Venaasen                BO  1930   032    S                                                                Vakker+ås

Venås                   ØV  1762   023                                                                     Vakker+ås

Venåsen                 -   1973   016    -       JA                                                       Vakker+ås

Venåsskåri              ØV  1930   031                                                                     Vakker+ås+skar

Verket                  TA  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Versageren              ØV  1863   001    Å       302-305,316-317                                          Dverg+åker

Versageren              BO  1863   001    Å R     312,314                                                  Dverg+åker

Vetlagjerde               1930   031                                                                     Liten+inngjerding

Vetlagjære              LS  1930   032    S                                                                Liten+inngjerding

Vetlali                   1930   012    U                                                                Liten+li

Vetlekinn                 1974   007            JA                                                       Liten+bratt

Vetleskår               LD  1986   042    U       D-3

Vetlestuen                1930   012    Å                                                                Liten+stove

Vetleteigåkeren         LD  1986   042    U,Å     D-3

Vierøy                  -   1976   024            JA                                                       ?+øy

Vigdal                  VI  1351   019    G                                                                Elvenamn+dal

Vigdal                  VI  1986   043    G       B-5

Vigdalselvi             VI  1986   043    Elv     F-5

Vigdalselvteigene       DR  1930   031                                                                     Vigdal+elv+teig

Vigdalsli               VI  1886   041    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Vigdalsli               VI  1930   031                                                                     Vigdal+elv+li

Vigdalslien             VI  1866   040    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Vigdalsstølen           VI  1930   032    S                                                                Vigdal+elv+støl

Vigdalsstølen           VI  1976   024            JA                                                       Vigdal+elv+støl

Vigdøla                 VI  1976   024            JA                                                       Vigdal+elv

Vindebakkad'n           VI  1986   043    S       F-6

Vinkjeldegrovi          VI  1986   043    grov    C-5

Vintraleet              LD  1986   042    veg     B-4

Volden                  AM  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Vollane                 PR  1780   026    -                                                                Voll

Vollen                    1825   027    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Vorfjellet              -   1973   016    -       JA                                                       Vår+fjell

Værket                  TA  1863   001    E Å T R 1194-1213                                                Virke,stad for arbeid

Værket                  BO  1863   001    E Å R   1214-1227                                                Virke

Værket                  SA  1863   001    Å T     1196-1198                                                Virke

Vætingen                SA  1863   001    Å       1305                                                     Varde

Vårdalen                  1789   028    H                                                                Vår+dal

Vårdalen                  1974   007            JA                                                       Vår+dal

Vårstøl'n               VI  1986   043    Støl    E-5

Vårstølen               LD  1930   032    S                                                                Vår+støl

Vårstølen               -   1976   024    S       JA                                                      Vår+støl

Ytamoen                 -   1973   016    -       JA                                                       Ytre+mo

Ækrene                  HA  1863   001    Å R     531                                                      Brakkjord

Ækrene                  PR  1863   001    Å       527,528,583,585-590                                      Brakkjord

Ækrene                  SV  1863   001    Å R     532,594,596,597                                          Brakkjord

Ækrene                  ØV  1863   001    Å E R   526,529,530,598-600,602-606,622-649                      Brakkjord

Ækrereina               PR  1863   001    E       519,520,540,812,940                          Brakkjord+åkerkant

Ækrereina               FL  1863   001    E       544,940                                                  Brakkjord+åkerkant

Ækrereina               HA  1863   001    E Å     517,518,803,945                                          Brakkjord+åkerkant

Ækrereina               SV  1863   001    Å       946                                                      Brakkjord+åkerkant

Ækrereina               BO  1863   001    E       508,531                                                  Brakkjord+åkerkant

Ækrereina               ØV  1863   001    E Å     521-524,541-543,871,880         Brakkjord+åkerkant

Øen                     HA  1863   001    E       1801                                                     Elveutløp

Øen                     VA  1863   001    E       1795                                                     Elveutløp

Øen                     ØV  1863   001    E       1796,1800                                                Elveutløp

Øiadne                  BO  1863   001    E Å R   826-833,924                                              Elveutløp

Øiadne                  FL  1863   001    E Å R   818-825,849-851,921-923                                  Elveutløp

Øiadne                  HA  1863   001    E Å R T 884-897,948-952,1013                                     Elveutløp

Øiadne                  ØV  1863   001    E Å R   898,958-981                                              Elveutløp

Øiadne                  DR  1863   001    Å R     955,957                                                  Elveutløp

Øiadne                  TA  1863   001    Å R     955,957                                                  Elveutløp

Øiadne                  PR  1863   001    E Å R   816,817,834-844,846,852-862,954,956   Elveutløp

Øiegjerdet              LM  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Øiolebakken             -   1865   038    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Øirene                  PR  1863   001    Å E F   1606,1607,1615,1616,1620,1752,1753,1756-1760,1766        Elveutløp

Øirene                  TA  1863   001    Å       1617,1754,1755,1767                                      Elveutløp

Øirene                  ØV  1863   001    Å       1611,1612,1622-1624,1773-1775,1778,1779  Elveutløp

Øirene                  HA  1863   001    Å H     1613,1614                                                Elveutløp

Øirene                  FL  1863   001    Å T     1609,1610,1761                                           Elveutløp

Øirene                  BO  1863   001    Å F     1625,1626,1762-1765,1768-1770                            Elveutløp

Øirene                  SA  1863   001    Å R     1595-1603,1605,1618,1619,1627-1634,1674-1683 Elveutløp

Øirene                  SV  1863   001    Å R     1578-1581,1604,1621,1780-1782                            Elveutløp

Øjegjerdet              LM  1875   037    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Øksnavollen             ØV  1974   007            JA                                                       Okse+voll

Øren                    PR  1664   004    H                                                                Elveutløp

Øren                      1696   025                                                                     Ås+mo

Øren                    -   1832   039    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Øren                    -   1772   026    H                                                                Elveutløp

Øren                    SA  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Ørheim                    1930   031                                                                     Elveutløp+heim

Ørlund                    1930   031                                                                     Elveutløp+lund

Ørnaflaten                       002                                                                     Ørn+flate

Ørneholten              -   1976   024            JA                                                       Ørn+holt

Østre Skjøgene          ÅB  1930   031                                                                     Aust+skjøger

Øverste Ageren          SA  1863   001    Å       1672,1673                                                Øverste åkeren

Øverste Hagen           SA  1863   001    E Å     1647-1659                                                Øverste hagen

Øvre - Ækrene           PR  1863   001    E R Å   551,571-574                                              Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           SV  1863   001    Å E R   535,536,554-558,575-582             Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           HA  1863   001    Å E     533,534                                                  Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           ØV  1863   001    E R     537,538                                                  Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           FL  1863   001    Å       525                                                      Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           TA  1863   001    E R     547,568-570                                              Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           BO  1863   001    E R Å   559-563,567                                              Øvre+brakkjord

Øvre - Ækrene           DR  1863   001    E R     547,564-566                                              Øvre+brakkjord

Øvre Bjørkalid            1930   031                                                                     Øvre+bjørk+li

Øvre Venås              ØV  1930   031                                                                     Øvre+vakker+ås

Øvre Vigdal             VI  1758   015                                                                     Øvre+Vigdal

Øvrebø                  ØV  1351   019    G                                                                Øvre+bustad

Øxnevoll                DR  1930   031                                                                     Okse+voll

Øyagjerdet              -   1973   016    -       JA                                                       Elveutløp+inngjerding

Øyaholen                PR  1863   001    Å R     863-867                                                  Elveutløp+hull

Øyelvi                  LD  1973   016    -       JA                                                       Elveutløp+elv

Øyene                     1696   025                                                                     Ås+mo

Øyene                   ØV  1900   036    H                                                                Øyde+støl+krattskog

Øygardsmyrane           LD  1986   042    E       D,E-4

Øyraageren              HA  1863   001    Å       1014-1016                                                Elveutløp+åker

Øyraløken               ØV  1863   001    E       179-183                                                  Elveutløp+møtestad

Øyraløken               LS  1863   001    E       184-186                                                  Elveutløp+møtestad

Øyraløken               TA  1863   001    E       196-198                                                  Elveutløp+møtestad

Øyraløken               DR  1863   001    E       196-198                                                  Elveutløp+møtestad

Øyri                    SA  1789   028    H                                                                Elveutløp

Øystølsreset            LD  1973   016    -       JA                                                       Øyde+støl+krattskog

Øystølsreset            -   1976   024            JA                                                       Øyde+støl+krattskog

Åberge                  ÅB  1351   019    G                                                                Oppe+forskansing

Åbølet                  PR  1351   019    G                                                                Prestebustad

Åigardstrupen           Vi  1986   043    S       C-5

Åigarn                  VI  1986   043    G       C-5

Åistølsmyri             LD  1986   042    M       A-5

Årnastain               VI  1986   043    stein   E-5

Åsagarden                 1974   013            JA                                                       Ås+steingard

Åsane                     1974   013            JA                                                       Ås

Åsmo                    PR  1930   031                                                                     Ås+mo


 

 

                 FORKORTINGAR

AM = Alsmo

B  = Berg

BE = Belgen

BO = Bollingberg

DR = Drevdal

E  = Eng

F  = Fjøre

FL = Flattun

G  = Gardsnamn

H  = Husmannsplass

HA = Haugen

KA = Kalhagen

LD = Leirdalen

LM = Leirmo

LS = Lille Svangstun

M  = Myr

PR = Prestegarden

R  = Reine

RØ = Rønneid

RÅ = Råum

S  = Støl

SA = Sandvik

SV = Svangstun

T  = Tomter

TA = Tandle

U  = Utmark

VA = Valde

VI = Vigdal

ØV = Øvrebø

Å  = Åker

ÅB = Åberge

          

 

                 KJELDER

 

001 Statsarkivet i Bergen : Jordskiftedommaren i Indre Sogn, Forhandlingsprotokoll bn 2 , 1863-1865, side 41-109. Det er her gitt  260 stadnamn frå Gaupne. Kartreferansen er til kartet : 118 Tandle,Drevdal m.fl. (1863) Målestokk 1:2.000 som finnes i original hos Jordskifteverkets Kartarkiv på Ås.

 

002 Arne Kvitrud : Stedsnavn på Råum. Brev til Per Hunshamar av 24.7.1986.

 

003 Norges Matrikkel 1. oktober 1906, Nordre Bergenhus Amt (1907)

 

004 Jon Laberg : Lensregnskaper bn 1. Finnes på Sogn Folkemuseum på Kaupanger.

 

005 Sina Belgen Lillebostad i boka "Vår nære fortid" (1980)

 

006 Økonomisk Kartverk : Gaupnefjorden (1974)

 

007 Økonomisk Kartverk : Gaupne (1974)

 

008 Økonomisk Kartverk : Råumsberget (1974)

 

009 Statsarkivet i Bergen : Sorenskriveren i Indre Sogn. Pantebok 1833-37.

 

010 Statsarkivet i Bergen : Saksdokumenter sak Råum og Nes om Flatningane. Skissekart finnes her (1879).

 

011 Statsarkivet i Bergen : Sorenskriveren i Indre Sogn. Pantebok 1848-51.

 

012 Universitetet i Bergen, Nordisk Institutt : Skolebarninnsamlingen (ca 1930)

 

013 Økonomisk Kartverk : Vassvoldane (1974)

 

014 Økonomisk Kartverk : Navarseter (1974)

 

015 Jon Laberg : Skifter fra Lyster Prestegjeld. Finnes hos Sogn Folkemuseum, Kaupanger. Arkiv nr. P172

 

016 Topografisk Kart 1417 I- Lustrafjorden (1973)

 

017 Amund Helland : Topografisk- Statistisk Beskrivelse over Nordre Bergenhus Amt, annen del (1901)

 

018 Joh. Skouggaard : Det norske Veivæsens historie (1899)

 

019 Bergen Kalfskinn (1843)

 

020 Biskop Eysteins Jordebok (1879 )

 

021 Norske Regnskaper og Jordebøker bind IV (1905 )

 

022 Jon Laberg : Utdrag av tingbøkene for Indre Sogn II. Finnes hos Sogn Folkemuseum, Kaupanger

 

023 Jon Laberg : Utdrag av tingbøkene for Indre Sogn 1768- . Finnes hos Sogn Folkemuseum, Kaupanger

 

024 Anne-Berit Ø. Borchgrevinnk : Etnologisk feltarbeid i Jostedalen sommeren 1972 (1976). Eg har brukt det vedlagte kartet.

 

025 Statsarkivet i Bergen : Tingbøker  1703, vedr utskifting på Rønneid i 1696

 

026 Fattigprotokollen for Luster 1756-1835

 

027 Claus Nitter : Nitterslekten i Norge (1971)

 

028 Anders Kalhagen : Manntallsliste frå 2.7.1789 (DHS)

 

029 Skifteprotokoller fra Luster

 

030 Ministralbok for Hafslo

 

031 Matrikkel fra Luster ca 1930

 

032 Sigurd Fjøsne : Setrer i Luster  ca 1934

 

033 Diplomatum Norwegicum bn VI nr 832

 

034 Statsarkivet i Bergen : Tingbøker  div

 

035 Statsarkivet i Bergen : Tingbøker  1703, vedr utskifting på Rønneid i 1696

 

036 Forhandlingsprotokoll 5 (1906-1913) Sogn utskiftingsdistrikt. SA-Bergen. Kartreferansen er til kartet "Engerdalen" i  Jordskifteverkets kartarkiv på Ås.

 

037 SA, Bergen : Folketellingen 3.12.1900

 

037 SA, Bergen : Folketellingen 31.12.1875

 

038 SA, Bergen : Folketellingen 1865

 

039 DHS, Skifter fra Luster og Jostedalen. Jon Laberg sin avskriftssamling P172

 

040 DHS, Skifter fra Luster. Jon Laberg sin avskriftssamling P167

 

041 Matrikkelen 1886

 

042 Stadnamninnsamling i Luster. oppskrivar Jonny Gjerde. Informant Johanne Leirdal 20.9. 1986

    Kartreferanse økonomisk kartverk AX-081-5-2 Leirdalen.

 

043 Stadnamninnsamling i Luster. oppskrivar Jonny Gjerde. Informant Ragnar Vigdal 15.8. 1986

    Kartreferanse økonomisk kartverk BE-082-5-1 Vigdalen.