Bagge  

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget i 1997, men lagt på internett 15.9.2002.

Retur

 

Ser en i de kildene en har fra tiden 1300-1600 har jeg funnet omlag femti personer som brukte Bagge som familienavn. De var også spredd over store deler av landet. Det er ikke noe som tyder på at dette er en familie eller en slekt. I skattelista for Jæren (NLR III) for 1563 er svært mange av tjenestefolkene gitt navnet Bagge. En skal da kanskje heller forstå Bagge som et tilnavn enn et etternavn.

 

Asgeir Haldorsen Bagge        1310-1320      Vestfold

Augmund Bagge                    ca 1325           Luster

Torgils Bagge                         1329                Nidaros

Erik Bagge                             1358                Nes, Hedemark

Peter Bagge                            1386                Tingvalla

Alvier Bagge                          før 1391          gift med Gudrun - på Østlandet

Bjørn Bagge                           1428                Harpestad + Hålogaland

Erik Bagge                             1461                rådmann

 Øystein Bagge                                  1463                Bergen

Arnold Bagge                        1480                Nyborg

Oluf Nilsen Bagge                 1488 d1525    riksråd, fut i Jemtland

Elavius Bagge                        1493                fra Oslo, student i Rostock

Johannes Bagge                     1493                student i Rostock

Arild Bagge                           1495                Kallundborg / fut i Jemtland

Christiern Bagge                    1498                fut i Stockholm / Høvedsmann Tønsberghus 1508?

Henrik Bagge                         1504-1507      lensherre Bergenhus

Jon Bagge                              1512                Karlsogn

Stig Gassesen Bagge              1525-1530      biskop

Hans Bagge                            1526-1535      lagmann i Steigen i Nordland. Bosatt i Bergen

Stig Bagge                             1528-1543      fut for Henrik Krummedike

Jon Bagge                              ca 1530           Trondheim

Erik Bagge                             ca 1530           Trondheim

Lasse Bagge                           1532                Trøndelag

Mads Bagge                           1547                Akershus

Svenn Bagge                          1530-1532      fut i Sogn

Oluf Bagge                            1533                Loppa

Torleif Bagge                         1533-1536      Åros

Halvard Bagge                       1534               Reder

Magdalena Olafsdatter Bagge 1535-1537    Hatteberg (Rosendal) i Hardanger

Knut Bagge                            1536                Østrup

Per Bagge                               1537                Trondheim

Peder Bagge                           1538-42          Oslo?

Stig Skaftesen Bagge             1538-1541      væpner på Lista mm

Rasmus                                   1550                slottsfogd på Akershus

Peder Bagge                           1553                på Toten

Holger Bagge                         1558                fut i Ryfylke og Karmsund

Bernt Bagge                           1559                skipper?

Gunnar Bagge                                    1563                i Oslo

Hans Bagge                            1565                på Lista

Hans Bagge                            1565-66          prest

Peder Bagge                           1569-1591      på Holme, slottsskriver på Akershus

Tomas Bagge                         1570                Båhuslen?

Christoffer Olufsen Bagge    1583                borger i Bergen

Oluf Bagge på Nes                1587                lagmann på Island

Oluf Bagge                            1591                Sunnhordaland

Gunder Bagge                                   1597                Trondheim