Hjemmesider for Arne Kvitrud

Adresse: Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, N-4021 Stavanger e-post / email, men ikke bruk x-en. But don’t use the x!

 

 

Samfunn:

Jeg er medlem av Human Etisk Forbund, men interesserer meg også for religionenes makt!

Noen tekster:

Jesus (Jeg har skrevet en god del av teksten)

 

Mitt nærmiljø:

Jeg bor på Tjensvoll og det er nærmiljøet for meg og min familie. Jeg opptatt av Stavangers historie!

Noen tekster:

Lokalhistorie og slektshistorie

i hovedsak knyttet til Stavanger og Luster

Sikkerhet:

Jeg er av yrke sivilingeniør, og arbeider med sikkerhet offshore. Noen tekster:

Sikkerhet for offshore konstruksjoner og innen maritim teknologi

 

 

Jeg ser at ved å skrive på Wikipedia får jeg langt flere lesere på det jeg skriver, enn å legge det på mine egne sider. Jeg prioriterer derfor å legge stoff på deres sider, når det passer seg slik. Mange av lenkene mine går derfor dit.