Mantals Liste over Goupne Annex

 

Lista er datert 2. juli 1789

 

Lista er over Gaupne sokn i Luster. Garden Vigdal er likevel ikke med i lista. Jeg har avmerket gardsnavnene og husmannsplassene med fet uten at det er gjort i manuskriptet. Jeg har beholdt den originale rettskrivingen, uten å endre på ortografi eller normalisere.

 

Avskrift 4. november 2000 av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger

 

Fra kopi av originalen DHS18688 i Heibergske samlinger, Amla. Nå er trolig originalen i Fylkesarkivet.

 

Retur til hovedsiden

 

Melchiord Schieldrup

Anne Helene

Mette Marie Falck

Knut Nordenberg

Ingebør Marie

Sønnen Hans

Sønnen Melchior

Datteren Gjertru

Drengen Engebrigt

Lars

Drengen Asbiørn

pigen Brite

pigen Ingeri

pigen Anne

pigen Ingebor

Rønne Henrick Nitter

Madam Marn Nitter

Datteren Kistine

Datteren Berte

Datteren Marn SusAnne

Datteren Libet Malene

Drengen  Niels

Drenge Elias

Drengen Narve

Drengen Christopher

pigen Sofi

pigen Brite

pigen Kari

Rønne Kisti

Sønnen Christen Nitter

Rønne Lasse

Konen Marte

Sønnen Christopher

Erick

Niels

Datteren Inga

Rønne Hermund

Konen Brite

Sønnen Lars

Sønnen Torbiørn

Datteren Botilde

Drengen Iver

pigen Anne

Rønne Paal

Konen Marte

Drengen Olle

Drengen Hans

Peder

Christi

pigen Mari

pigen Christi

Johanes

Konen Gunilde

Guri

Kalhagen  Anders Tomessen

Konen Agaate

Sønnen Dyre

Sønnen Tomes

Sønnen Anders

Skolemester Anders

Drengen Anders

Drengen Olle

Datteren Ingeri

Datteren Siri

Datteren Anne

Datteren Brite

Kalhagen Anders Danielsen

Konen Lisbet

Sønnen Niels

Sønnen Anders

Datteren Mari

Datteren Siri

Datteren Marte

Datteren Ingebor

Vaardalen Giert

Konen Marte

Datteren Brite

Datteren Siri

Datteren Giertru

Datteren Christi

Jellene Niels / Sønnene Peder

Konen Ingebør

Sønnen Olle

Sønnen Torbiørn

Leremo Hans

Konen Chritie

Sønnen Olle

Christoffer

Drengen Anders

pigen Brite

Pigen Anne

Lerdahlen  gl Christoffer

Konen Brite

Christoffer den yngre

Konen Anne

Sønnen Lars

Sønnen Christoffer

Sønnen Ener

Datteren Marte

pigen Ingebor

Lehrdahl Iver

Konen Mari

Sønnen Olle

Sønnen Torier

Datteren Synneve

Datteren Brite

pigen Giertru

Lerdalen Erick

Konen Brite

Sønnen Lars

Datteren Marte

Datteren Giertru

Drengen Anders

pigen  Anne

Lerdal Guttorm

Konen Synneve

pigen Synneve

Alsmo Otte

Kone Anna

Datter Marte

dito Mate

Datteren Giertru

Drengen Olle

Anne Sofie

Inderste Giertru

Lunden Jens

Konen Synneve

Lunden Johanes

Konnen Anne

Datteren Synneve

Datteren Ingebor

Lunden Peder

Konen Marte

Datteren Ingebor

Datteren Kari

pigen Ingebor

Lunden Olle

Konnen Ingebor

Lunden Christen

Konnen Giertru

Datteren Siri

Lunden Hans

Konnen  Marte

Sønnen Niels

Inderste Marte

Datteren Brite

Lunden  Halver

Konen Siri

Inderste Anna

Sønnen Peder

Lunden Ener / pigen Brite

Konen Anna

Sønnen Iver

Inderste Marte

Datteren Marte

Lunden Ingebor

Sønnen Christen

Datteren Marte

Brite

Øren Jon / og Gunilde

Kone Rannei

Olle Øren

Mette ibid

Granden Olle

Kon Marte

Søn Peder

Christoffer ibid

Damen ibid

Kon Anna

Fagele Peder

Kon Kari

Sønnen Niels

Datteren Ingebor

Kirketeig Lars den gl

Kon Sofi

Søn Botel

Datteren Marte

Inderste peder

Kon Gunnilde

Datteren Marte

Kirketeig Olle

Kon Anna

Kirketeig Lars den yngre

Kon Anne

Datteren Christi

Ekrene Johanes

Kon Helen

Søn Henrick

Søn Niels

Søn Christen

Datteren  Anna

Drevdahl Tobiørn

Kon Anna

Søn Christopher

Søn Lars

Søn Hans

Datteren Mari

Mari den gl

drengen Christoffer

pigen Brite

Bolingberg Tøger Nitter

Kon Ragnilde Giermand

Drengen Johanes

Drengen Niels

Drengen Peder

pigen Ingebor

pigen Gunilde

Inderste Solvei

Haugen Baar / pigen Guri

Kon Kari

Søn Christen

Inderste Unni

Drengen Anders

Ragnilde

Haugen Maans

Kon Elsa

Søn Niels

Søn Siever

Datteren Brite

Datteren Kisti

Inderste Jørn

Svangstu Jan

Kon Kisti

pigen Siri

Kor Kon  Mete

Svangstu Johanes

Søn Gunilde

Pigen Anne

Lile Svangstu Endre

Kon Johane

Sønne Jon

Datteren Mette

Soffi

Prestegaar Olle

Søn Christi

Datteren Gertru

Drengen Torbiørn

pigen Kari

Prestegaard Lars

Kon Giertru

Søn Peder

Søn Dyre

Søn Johanes

Søn Iver

Søn Torchel

Søn Lars

Datteren Aagaate

Datteren Siri

Inderst Lars

Flattun Elling

Kon Gunnilde

Datter Marte

Datteren Christi

Drengen Olle

pigen Karl

Christoffer

Niels

Christi

Elen

Esten

Søn Paal

Antonette

Søn Lars

Datteren Mari

Øvrebø Christen Jensen

Kon Agaate

Datteren Siri

Drengen Sølfest

Drengen Johanes

pigen Kisti

Jens Korman

Søn Johanes

Inderste Siri

Øvrebøe Christen Jonsen

Kon Guri

Søn Anders

Datteren Unni

Øvrebøe Anders

Kon Anne

Øvrebøe Torbiørn

Kon Siri

Søn Fin

Datteren Margete

Siri og Anne

Øvrebø Jørgen / Peder

Kon Berte / kon Lisbet

Søn Lars

Søn Niels

Datteren Anne

Drengen David

pigen Soffi

Øvrebøe Olle

Kon Anne

Søn  Johanes

Lars

Christopher

Hans

Olle

pigen Kisti

Johane

Anne

Aaberge Johanes

Kon Agaate

Søn Torchel

Datteren Kisti

Kari

Synneve

Drenen Giert

Aaberge  Torbiørn

Kon Guri

Søn Henrich

Drengen Aamund

Aaberge Olle

pigen Siri

Raaum Olle

Kon Ingebør

Søn Erick

Niels

Lars

Christen

Datteren Anne

Kisti

Raaum Torgier

Kon Mari

Søn Tollef

Datteren Christi

Drenen Peder

pigen Mette

Raaum Anders

Søn Britte

Søn Olle

Olle ibid

Søn Peder

Datteren Gertru

Datteren Christi

Datteren Kari

Raaum Tollef

Søn Ragnilde

Bodilde

Datteren Giøraand

Holten Anders

Kon Brite

Søn Ludvig

Peder

Hermund

Anders

Datteren Berte

Margreta

Drengen Christopher

Drengen Mons

pigen Brite

Peder Reffem

Søn Samuel Buge

Erick

Gautesiø Asbiørn

Kon Marte

Datteren Christi

Sandvig Anders

Kon Marte

Søsteren Gertru

Peder

Anna

pien Anna

Ingebør

Datteren Brite

Søn Knut

Sanvig Giørgen

Kon Hiørand

Datteren Anne

Drengen Hendrick

pigen Solvei

Sanvig Trond

Kon Marte

Søn Hermund

Datteren Gunilde

Drengen Olle

Inderst Peder

Inderst Olle

Søn Guri

Sanvig Torier

Kon Guri

Søn Niels

Datteren Ellen

Datteren Ingebør

Øren Anders

Kon Johane

Søn Torier

Datteren Anne

Datteren Lisbet

Øren Hermund

Kon Marte

Søn Olle

Øren Aubert

Kon Anne

Haugene Anders

Søn Brite

Datteren Ragnilde

Datteren Ingebør

Tanle Olle

Kon Anne

Søn Christen

Søn Hermund

Datteren Mette

 

Kalhagen D 2 Julius 1789

Anders Enersen Kalhagen