Olavsgrunnene i Stavanger 29.9.1874

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 16.8.2008.

Lista er ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Listen nedenfor angir leieinntektene av Sankt Olavsgrunnene i Stavanger. Det vil si av eiendommer som tidligere ble eid av eieren av Utstein kloster.

 

Dette er avskrifter av Statsarkivet i Stavanger, PA 728 Olavsgrunnene i Stavanger.

 

Olavsgrunnene lå fra Kleiva til Vågen.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Teksten er delvis avfarget med årene, men rimelig tydelig å lese.

 

Nummeret til høyre er matrikkelnummeret.

 

Tekst med rødt står ikke i originalen!

Beløpene er oppgitt i kroner og ører. 0,67” = 0 kroner og 67 øre.

 

Grunnleie fra Michaeli 1874 til 1883 = 4 Aar

 

585      Consul C. P. Rosenkilde pr Aar        5.33

451      Do                                                      0,67

464      Iver Haave                                         0.67

            Fattig Kirkegaarden                           3.27

461      Stavanger Bye                                   0,33

462      do                                                       0,40

463      do                                                       0,33

466      Tollef Times Enke                              0,17

467      Eilert Nielsen                         0,40

470?    Hans Thorsen                                     0,20

471?    Knud Ellingsen                                  0,60

479?    Bernt Olsen Viig                                0,63

481      P. A. Pedersens Enke                        0,27

483      Ansteen Nielsen                                 0,37

484      Arnt Garpestad                                  0,27

485      do (Gabriel Frøiland)                         0,43

488      Thora Steenberg                                 0,20

492      S. B. Nielsen                                      0,20

507      Haagen Ullenæs (Lars Jansen)           0,07

517      Martha Finnestad                               0,27

518      Bernt Christian Lunde                       0,33

519      Ole Nielsen                                        0,33

521      Erich Svendsen (Anders Sivertsen)   0,13

575      Rasmus Knoph                                  0,17

 

Transport

 

Side 2:

 

482      Joh H. Heraasen (Jon …) pr Aar       0,27

377?    Jomfru Kastrup                                  0,87

184      Peder Lauritz Larssen ( nu J Ramsland)        8,53

____________

Kr 94,31

 

 

Resterende Grundleie

 

519 Ole Nielsen for 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 = 18 Aar a 0,33 = 27,94

 

483 Anders Nielsen for 1877, 1878, 1879 = 3 Aar af 37 = 1,10

                                                                       __________

                                                                       Kr. 101,36

 

480 Edv. Evertsen (Madame Salvesen) … 4,83 Kr 18,83

 

….

 

kr. 103,64