Løwolds grunner i Stavanger 22.7.1839

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 21.5.2008.

 

Retur

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, 410, BB, 14, N.9.3.4, pantebok nr. 10, 1832-1843, side 372-372b.

Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

Arnegård er en del av dagens sentrum som er kjent fra middelalderen og opp til 1800-tallet. Den besto av et område som i hovedsak dekket området fra sjøen i Østervåg til Kirkegata, og mellom Søragata og Hølleberggata. Arnegård ble etter hvert delt opp i flere grunneiere, som mottok grunnleie (en slags festeavgift) av folk som satte opp sine hus på Arnegård. Denne grunnleien ble betalt en gang i året. Denne lista er en oversikt som viser hva størstedelen av Arnegård besto av på 1800-tallet. Avdøde byfogd Oluf Andreas Løwolds eiendeler ble 22.7.1839 solgt til apoteker Eggert Nandrup Zetlitz. Den besto av 59 tomtegrunner, hvorav 53 hørte til på ”Arneageren” og seks på ”Bakken” (området ved Breigata). Årlige leieinntekter var 20 spesidaler 80 skilling. Det ble solgt på auksjon for 101 spesidaler 12 skilling, det vil si at kjøper fikk om lag 5 % årlig rente på sin investering. Lista oppgir hvem som hadde hver av grunnene (tomtene) og hvor mye de betalte i leie til grunneieren.

 

1. Torsten Lennes Enke                     3 ort 8 skilling

2. Torger Jacobsen Sole                     10 skilling

3. Ole Larsen Helland                        1 ort 8 skilling

4. Madm Teileman                             1 daler

5. Johan Malmeid                              1 ort 8 skilling

6. Baar Hansens Enke                        2 ort   

7. Jacob Dahle                                   16 skilling

8. John Erichsen                                 2 ort

9. Engel Hansen                                 1 ort

10. Johan Haugvaldstad                    3 ort 8 skilling

11. Engel Hansen                               1 daler 1 ort

12. Jørgen Monsen                             2 ort 8 skilling

13. Ole Jåttens Enke                          1 ort 8 skilling

14. Madm Køhler                              2 ort 8 skilling

15. Tobias Bergeland                         1 ort 8 skilling

16. Svend Hammebres Enke             1 ort 8 skilling

17. Søren Rottes Enke                       16 skilling

18. Haaver Sømmes                           8 skilling

19. hans andre                                    2 ort

20. Taral Bohres Enke                       18 skilling

21. Christopher L. Lønning               16 skilling

22. Tobias R. Bergeland                    1 ort 8 skilling

23. N Christophersens Enke              10 skilling

24. Tjerand Østraad                           2 ort

25. Ole Olsen Sande                          16 skilling

26. Christopher Møller                       1 ort 20 skilling

27. Stenuter Thorsen                          2 ort

28. Bager Hansen                              16 skilling

29. Rasmus Tollachsen                      1 ort

30. Tollach Hinne                              12 skilling

31. Nils Netland                                1 ort 16 skilling

32. Marttned Frantzen                       1 ort 16 skilling

33. Torkild Jacobsen Løwaas            2 ort

34. Erich Holm                                  1 ort

35. Erich Netlands Brønd                  8 skilling

36. Johannes Robbertsen                   1 ort 10 skilling

37. Ole Gaards Enke                         1 ort 16 skilling

38. Magne Olsen Ergangers               16 skilling

39. Eilert Evertsen                             1 ort 8 skilling

40. Ole Olsen Todnem                       1 ort 4 skilling

41. Jacob Jacobsen Sogn                   16 skilling

42. Johan Steinkof                             1 ort 16 skilling

43. Ole Endresen Kloster                  1 ort

44. Knud Stangeland                         2 ort

45. Johan Knivsberg                          1 ort 8 skilling

46. Peter Lønning                              10 skilling

47. Peder Egneæs                              1 daler 2 ort

48. Peder Cortsens børn                    1 ort 18 skilling

49. Tollach Rasmussen                      1 ort 8 skilling

50. Johan G Nomhoteger                   2 ort

51. Johannes Chr Berg                       2 ort   

52. Apotecker Zetlitz                         2 riksdaler 2 ort

53. Johan Sølvberg paa Backen         8 skilling

54. Bjørn Halvorsen                           1 ort

55. Rasmus Øsebakken                      8 skilling

56. Erich Thorsen                               1 ort 8 skilling

57. Gabriel Rasmussen                      1 ort

58. Halvor Andersens Enke               16 skilling

59. Tønnes Tollachsen                       1 ort