Olavsgrunnene i Stavanger 18.1.1805

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 16.8.2008.

Lista er ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Listen nedenfor angir leieinntektene av Sankt Olavsgrunnene i Stavanger. Det vil si av eiendommer som tidligere ble eid av eieren av Utstein kloster.

 

Dette er avskrifter av Statsarkivet i Stavanger, PA 728 Olavsgrunnene i Stavanger. Det opplyses at det er en utskrifte av auksjonsprotokollene fra 18. januar 1805.

 

Olavsgrunnene lå fra Kleiva til Vågen.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Teksten er delvis avfarget med årene, men rimelig tydelig å lese.

 

Nummeret til høyre er matrikkelnummeret. Disse nummerne ser ut til å ha blitt påført med en annen skrift enn navnelista, og er da yngre. De er trolig påført lista etter 1835.

 

 b = skilling

Tekst med rødt står ikke i originalen!

 

Side 1:

443 Agent Kielland                1 riksdaler 1 ort 8 b - utstrøket senere med opplysning: Den 19. Mai 1835 solgt til Jacob Sømme … udgaaed

577 Endre Halvorsen                         1 ort 2 b

585 Peder V. Rosenkilde       1 riksdaler 1 ort 16 b

482 Rasmus Dahle                 8 b

576 Peder Jensen                   8 b

575 Skrædder Block              5 b

485 Lars Gabrielsen               13 b

471 Joren Ryg                        18 b

466 Erich Bøe                        5 b

467 foged Kastrup                 5 b

484 Sivert Wølstads enke      10 b

492 Aamund Halleland          8 b

463 Hans Grødems enke        10 b

483 Ole Johannesen               11 b

451 Ole Bagge                       20 b

488 Rasmus Brød                  6 b

519 Hans Grødems enke        10 b

-  Rasmus Brød                      3 b

- Jacob Arnesens enke            3 b

467 Johannes Weiner             12 b

- Rasmus Brød                       8 bsenere støket ut med tekst: solgt

479 Thomas Larsen                19 b

480 Niels Schow                    1 ort 8 b

 

Lateris 5 riksdaler 2 ort

 

Side 2:

Transport 5 riksdaler 2 ort

 

464 Johannes Skræder           20 b

517 Thore Fatland                  8 b

518 Osmund Aadnesen         10 b

507 Rasmus Møglebust          2 b

462 Jan Kleppe                       12 b

521 Birgitte Rosenkilde         4 b

520 Peder Netland                 14 bstrøket ut - senere tilleggstekst vanskelig å lese - trolig solgt i 1877.

- Fattigkirkegaarden               1 riksdaler 2 b

470 Søren Svendsen              6 b

- Endre Olsen                                     6 b

468 Gunder Lilleland             5 b

 

7 riksdaler 1 ort 17 b

Stavanger 18 Januar 1805

P. Klow

 

Under er Ole Andreas Løwolds  seglmerke: http://picasaweb.google.no/Blegubben/Heraldikk02/photo#5231290653346949186