Manufakturhuset i Bergens grunnleie av Stavanger by 1787-1797

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 1.6.2007.

Avskriften er enda ikke korrekturlest. 

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir Manufakturhusets leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Manufakturhuset. Manufakturhuset finnes også omtalt i andre kilder som Børnehuset. Det er publisert en artikkel om eiendommene av Jan Giese : Manufakturhuset i Bergen og grunnleien i Stavanger, i Bergens Tidende, 21.12.1968.

 

Avskrift fra fotostatkopier fra Statsarkivet i Stavanger, Privatarkiv 1 (Anders Bærheim), boks.., bok VII, side 59. Med henvisning til Byfogdens kopibok 1793-1804.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Den Grundeleie som Bergens Manufakturhus efter mig, med Deres Høivelbarenheds Skrivelse af 12   Ristene Lister tilkommer her i Byen, for …  1789 til 31 Des 1797 og Beløber 53 Rdl. 32 Skill, har jeg nu i det hele faaet inkrev saaledes:

 

Cornelius Middelthun som nu bruger den inn de no 4 anf Grund                4 Rdl

Govert Dahle Bager som bebor der und No 1 anførte Gr.                           4 Rdl

Ploug & Sundt som bruger No 2                                                                   16 riksdaler

Cornelius Middelthun af No 3                                                                       8 riksdaler

Nils Martinius Laland af No 4                                                                       2 riksdaler

Uhrmager Andreas Feldthus af No 5                                                            2 riksdaler 64 skilling

Skibs Kapitein Iver Kjøde Westlye bebor No 8                                              3 riksdaler 32 skilling

Thomas Angel som nu bruger den under No 9 anførte 3die Grund             13 riksdaler 32 skilling

 

23 Mars 1798 O. A. Løwold