Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1787-1788

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 20.5.2007.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling. Det ble regnet 96 skilling for en riksdaler.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 5, legg 3. Lista gjelder for 1.5.1787 til 15.5.1788 – som tilsvarer regnskapsåret.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Hendskriftene er rimelige klare og tydelige. Der avskriften har b = skilling, har jeg skrevet skilling. Som regel er det bare skrevet tallet, og underforstått skilling. Jeg har der lagt til skilling.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Hauge = hage

?? er mine spørsmålstegn basert på det Kielland har skrevet

rd = riksdaler

 

******

Grunde Kienning

 

Pralehaugen 4 rd

Anders Smith 2 rd

Thomas Angel af en Søgrund betalt tilforn 16 skilling, men bagefter 32 skilling

Hr Ole Sm Ploug 32 skilling

Mme Krass tilforn 16 skilling men nu 32 skilling

Mme Kielland 32 skilling

Hr Jacob Kielland 36 skilling

I Steden for Hr L Smith 16 skilling er nu Hr B Rosenkilde 24 skilling

Asbiørn Ericsen Bager 24 skilling

do af et Nøst 16 skilling

Samuel Søiland 24 skilling

Niels Egvaa 20 skilling

Thore Moluigs 4 skilling

Tørre Sundes Enke skilling

Anders Olsen 16 skilling

Tosten Støcker 16 skilling

Ole Helgesen 32 skilling

Magle paa Bjerget skilling

Joen Ellingsen 16 skilling

I steden for Rasmus paa Bjerget 12 skilling betaler nu Søren Thorsen 16 skilling

Mons dandser 12 skilling

Mons Gabrielsen 6 skilling

Ådne Dahle 6 skilling

Elias Jacobsen før 24 men til nu 32 skilling

Asmund Kaniket 5 skilling

Torkel ved Bekken 20 skilling

Peer Nielsen av et lidet Arbeidshus 16 skilling

Af en Brønd og et lidt Hus ved Bekken 16 skilling

I stedet for Sven hos Kielland betalle 16 skilling betale nu Hr Gabriel Sh. Kielland 24 skilling

Anders Houe 24 skilling

do af et Stykke Grund 12 skilling

Lars Svaas 8 skilling

Omund Kipper 6 skilling

Gabriel Helsing tilforn 16 skilling betaler nu en 24 skilling

Jven i Valbjerget betalt tilforn 12 skilling betaler nu 16 skilling

Hend Friis 20 skilling

Anders Husebø?? en Søgrund 24 skilling

W Richter ligesaa 48 skilling

Veledr. Hr Petersen af en Søgrund 24 skilling

 

39.

 

13 rd 87

 

At Grunde Kjenningen i dette regnskabet er 1 rd 32 skilling mere end tilforn, kommer af at nogle har solgt til andre, ganske igjen udvidet sine Grunder.