Branntaksprotokoll for Stavanger 1.11.1787

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 19.8.2016.

Avskriften er enda ikke korrekturlest. 

 

Retur  

 

Listen nedenfor er avskrift delvis fra Statsarkivet i Stavanger og fra Stavanger Byarkiv, PA 263 Axel Kielland. Har bare tatt kopier av noen sider av lista i Statsarkivet. Resten er fra Axel Kielland. Kielland oppgir kilden for sin liste som Kristiansand stiftsarkiv. Statsarkivets kilde er en innbundet protokoll på lesesalen med tittelen «Branntakster for Stavanger 1787» på bokryggen.

 

Husene i Stavanger hadde ikke faste adresser, noen gatenavn var i bruk, men de fleste hus ble stedsplassert ut fra bydel og hvem som var naboer. Fra 1767 tar en i bruk branntaksnummer på husene som hjelp for å identifisere husene. Nummereringen starter på Holmen, fortsetter over Bakken, Pottemakerstranda og Østervåg, går så opp Skolebekken, krysser så over høyden med Uren, så ned til Skagen, så Torget, Kleven, Strandsiden, Eiganesmarka og til slutt øst for Skolebekken (Klubbgata).

 

Protokollen i Statsarkivet er delt opp i åtte kolonner på hvert branntakstnummer:

Kolonne 1 er husnummeret - skrevet av. Her er lagt til branntakstnummerne fra 1777 som ikke er i lista i Statsarkivet, men bar hos Kielland. For eksempel 10 (9) betyr nr. 10 i 1787 og nr 9 i 1777. 1777-lista er i avskrift her: http://kvitrud.no/1777-Branntaksprotokoll.htm.

Kolonne 2 er områdets navn – skrevet av lagt inn som overskrifter

Kolonne 3 er innboerens eller eierens navn – skrevet av

Kolonne 4 er en kort beskrivelse av hvilke bygninger det er – ikke skrevet av

Kolonne 5 og 6 er branntaksering av husene og sum for hver eiendom – ikke skrevet av.

Kolonne 7 på neste side er merknader – skrevet av noen steder og markert disse med blå skrift. Denne teksten er ikke i Axel Kiellands avskrift.

 

Første i lista nedenfor er nummeret for 1787 (så 1777 i parentes). Så følger kolonne 3 med beboerens navn.

 

Nye Taxations Forrettning over Stavanger Byes Samtlige Bygninger Sluttet den 1ste Novembris 1787.

 

Skandse Bierget

1 (1) Byens Vagt hus paa Skandsen

2 (2) Haaver Søme

3 (3) Tollef Olsen

4 (4) Peder Eeg

5 (5) Torger Birckelands Enke

6 (6) Søren Jensen

7 (7) Daniel Olsens Enke

8 (7) Ole Helgensens Enke

9 (8) Lars Mouritzen

10 (9) Ole Bringeland

11 (10) Svend Horr

12 (11) Hans Bores Enke

13 (12) Hans Grimestad

14 (13) Sigbjørn Svendsens Enke

15 (14) Jonas Færø

16 (15) Lorentz Smith

 

Vinterhagen (nær dagens Hotel Victoria)

17 (17) Thore Sivertsen

18 (17) Jacob Nordhuus

19 (18) Hendrich Hage

20 (19) Knud Baade

21 (20) Hendrich Hage

22 (21) Ole Kleppe

23 (22) Hans Lindahls Enke

24 (23) Michel Olsen

 

Skandsebjerget

25 (24) Consuptionsboden

26 (25) Ole Bervens Enke

27 (26) Michel Olsen

28 (27) Hans Lindahls Enke

29 (28) Ole Jokens Enke

30 (29) Rasmus Hofs Enke

31 (30) Jon Meeling

32 (31) Omund Hage

33 (32) Ole Hengs Enke

34 (35) Jens Herigstad

35 (34) Hans Schørvestad

36 (35) Svend Svinæs

37 (36) Elling Hermandsen

38 (37) Albret Stavanger

39 (38) Simon Lunde

40 (39) Jacob Faae

 

Koholmen

41 (40) Lars Helgesen

42 (43) Ener Pallesen

43 (42) Adrian Pedersen

44 (43) Ellert Ellefsen

45 (44) Ener Pallesen

46 (45) Lisbeth Antoniusdtr

47 (46) Mne Sl. Kiellands

48 (47) Halvor Halvorsen

49 (45) do

50 (49) Johannes Dueberg

51 (50) Jens Marvig

52 (51) Jacob Enochsen

53 (52) Ommund Hage

Nummer 53 efter den gamle Taxt er nedfallet

54 (54) Martha Sele

55 (55) Elling Aanestad

56 (56) Govert Snedkers Enke

57 (57) Mme Sl Kiellands

58 (58) Christen Netland

59 (59) Michel Smith

 

Valbjerget

60 (60) Ole Grøn

61 (61) Jørgen Clausen

62 (62) Knud Grønnestads Enke

63 (63) Jens Bersagels Enke

64 (64) Peder Olsen

65 /65) Biørn Brimse

66 (66) Knud Holm

67 (67) Lorentz Smith

68 (68) Salve Jacobsen

69 (69) Torger Aanensen

70 (70) Søren Sigvalland

71 (71) Byens Vagttaarn

72 (72 og 73) ved Berggaden Peder Nielsen

73 (74) Knud Sømme

74 (75) Mme Sl Angels

75 (76) Niels Kipper

76 (78, 77 i Taxt af 1777) Halvor Knivsberg

77 (79) Ole Svendsen Frisk

78 (80) Anders Meeling

79 (80) Cornelius Angel

80 (82) Jacob Kielland

81 (83) Cornelius Middelthun

82 (84) Ole Reves Enke

83 (85) Fru Stokman

84 (86) Imamul Bergander

 

Bakken

85 (87) Ole Enochsen

86 (88) Elias Schasenberg

87 (89) Ole Baades Enke

88 (90) Lars Tastad

89 (91) Lovert Michelsen

90 (92) Frantz Sunde

91 (93) Petter Iversen

92 (94) Ole Larsen Wold

93 (95) Anders Enochsen

94 (96) Michel Halvorsen

95 (97) Ener Byberg

96 (98) Svend Nevset

97 (99) Isach Lods

98 (100) Ole Hage

99 (101) Morten Norhuus’ Enke

100 (102) Hans Tostensen

101 (103) Enoch Enochsen

102 (104) Erik Torsen

103 (105) Birte Johanne Pedersdatter

104 (106) Ole Lindøen

105 (107) Jan Heng

106 (108) Michel Ulrichses Enke

107 (109) Berthe Ommundsdatter

108 (110) Marcus Henricksen

109 (111) Ole Agers Enke

110 (112) Ingeborg Tollefsdattter

111 (113) Jørgen Olsen

112 (114) Svend Nesset

113 (115) Jan Jansen

 

Holmegaden (dagens Kirkegate)

114 (116) Rasmus Eeg

115 (117) Ole Blix

116 (118) Christian Becker

117 (119) do

118 (120) Ole Tvihaug

119 (121) Ole Bringeland

120 (122) Jonas Andersen

121 (123) Mme Holm

122 (124) Johannes Cronborg

123 (125) Michael Hageviig

124 (126) Ivar smed

125 (127) Jon Petersen

126 (128) Lars Miner

127 (129) Halvor Torgersen

128 (130) Mme Letke

129 (131) Claus Olsens Enke

130 (132) Jens Byberg

131 (133) Mme Sl Kraas

132 (134) Peder Ellefsen

133 (135) Cornelius Plougs Enke

 

Gaden til Østervåg (dagens Steinkargata)

134 (136) Anna Malene Mortensdatter

135 (137-138 ildfaldt) Jon Tostensen

136 (139) Andreas Lund

137 (140) Hans Ohnsorg

138 (141) Mogens Olsen

139 (142) Jon Aslachsen

140 (143) Jens Frøylands Enke

141 (144) Mogens Tastads Enke

142 (145) Didrick Base

 

Bakkegaden:

143 (146) Christen Christensens Enke

144 (147) Størker Gillie

145 (148) Hans Torsen

146 (149) Knud Snedkers Enke

147 (150) Tormod Hermandsens Enke

 

Bakkestrædet:

148 (151) Christen Christenen

149 (152) Rasmus Hage

150 (153) Størker Gillie

151 (154) Knud Meling

152 (155) Tore Biørnsen

153 (156) Rasmus Schiørveestad

154 (157) Anders Ræge

155 (158) Claus Some

156 (159) Søren Hegland

157 (160) Salve Smeds Enke

158 (161) Siur Reiertsen

159 (162) Klaus Larsen

 

Kiærringholmen:

160 (ikke i Taxten i 1777) Ole Ploug

161 (228) Anders Poulsen

162 (229) Mons Tastads Enke

163 (230)Jens Olsen Reime

164 (231)  Johan Hans. Dahl

165 (ikke Taxten i 1777) do do

 

Gaden til Østervaag: (dagens Steinkargata)

166 (281) Jon Jacobsens Enke

167 (282) Tore Lindahl

168 (283) Johannes Dale

169 (284) Erich Tvihoug

170 (285) Anders Husebø

171 (286) Tørres Tørresen

172 (287) Tore Sole

173 (288) Aaamund Aschoudsen

174 (289) Johannes Robertsen

175 (290) Michael Berg

176 (291) Halvor Anfindsen

177 (169) Anders Sømme

178 (170) Anders Sømme

179 (171) Jens Olsen Reime

 

Østervaaggaden:

180 (163) Ole Aschoudsen

181 (164) Anders Poulsen

182 (165) Ole Lie

183 (166) Frantz Nesse

184 (167) Anders Løvaas

185 (168) Niels Nielsen

186 (172) Kield Scheie

187 (173) Elling Sunde

188 (174) Lars Estman

189 (175) Haaver Sømme

190 (176) Hans (Johan?) Ristetts

191 (177) Guri Roth

 

Sølvberggaden:

192 (178) Tore Husebøe

293 (179) Isach Aarslands Enke

194 (179 sic) Ole Ploug

195 (271) Aschond Erichsen

196 (270) Anders Olsen

197 (269) Gitle Østvold

198 (268) Widley Hermandsens

199 (266 + 267 nedfaldt) Marta Halvorsdatter

200 (265) Torger Baks Enke

201 (264) Johan Pilstrøm

202 (263) Otte Ottesen

203 (262) Gabriel Erichsens Enke

204 (261) Sivert Svendsens Enke

205 (260) Rebeca Valentinsen

 

Bergstrædet:

206 (272) Christen Nelland

207 (273) Claus Clausen

208 (274) Steen Bukken

209 (275) Lars Nordbøes Enke

210 (276) Mattias Aaden

 

Lerke Svindelen:

211 (277) Johannes Michelsens Enke

212 (278) Tollack Rasmussen

213 (279) Carl Halvorsen

214 (280) Baar Baarsen

 

Sølvbjerggaden:

215 (258) Ole Aanestad

216 (256 og 257) Michel Ramsussens Enke

217 (255) Rasmus Sannes

218 (254) Lars Johannesen

 

Sølvbjerget:

219 (253) Lars Ølbør

220 (252) Michel Ræges Enke

221 (251) Thore Christensen

 

Vevergata: (dagens Søregate)

222 (250) Torn Mortensen

223 (249) Doretea Olsdatter

224 (248) Ole Ploug

225 (247) Anders Ellingsen

226 (246) Iver Ericksen

227 (245) Jon Larsens Enke

228 (244) Ole Grødem

229 (243) Lars Aarsvold

230 (242) Ole TOrkildsen

231 (241) Rasmus Dahle

232 (240) Haaver Torsen

233 (239) Jens Jensen

234 (238) Knud Aarsvold

235 (237) Svend Hummersand

236 (236) Aamnd Olsen

237 (234) Paul Ladegaards Enke

238 (233) Lars Svads

239 (232) Daniel Rosnæs

240 (186) Michel Michelsen

 

Østervaaggaden

241 (180) Biørn Randa

242 (181) Ole Jaatten

243 (182) Anbiørn Watnen

244 (183) Erick Jonsen

245 (184) Svend Eeg

246 (185) Evert Rasmuesen

 

Jorenholmstrædet (dagens Klubbgate - nederst)

247 (206) Thore Harrestad

248 (207) Anders Houe

249 (208) Aamund Kippers

250 (209) Mogens Gabrielsen

251 (210) Johannes Osmundsen

 

Jorenholmen

252 (211) Lars Svads

253 (212) Asbiørn Ericksen

254 (213) Ole Gabrielsen

255 (214) Gabriel Kielland

256 (216) Børge Pettersen

257 (215) Mm Sl Kiellands

258 (217) Thomas Angel

259 (218) Børge Rosenkilde

260 (219) Ole Ploug

261 (220) Anders Husebø

262 (221) Anders Houe

263 (222) Børge Rosenkilde

264 (223) Jon Petersen

265 (224) Madm Sl Kraas

266 (225) do do

267 (226) Asbiørn Ericksen

268 (227) Peder Nielsen

269 (ikke før Taxert) Jacob Kiellands

 

Skolebekken (dagens Klubbgate)

270 (187) Anders Wiig

271 (188) Peder Nielsen

272 (203) Østen Sunde

273 (202) Ole Helgesen

 

Gaden til Værket (dagens Verksgate)

274 (189) Samuel Søyland

275 (190) Nielse Egevaag

276 (191) Biørn Torsands Enke

277 (201) Mogens Dantzer

278 (192) Jens Smed

279 (200) Rasmus Barkeland

280 (193) Aslack Nøland

281 (199) Rasmus Nielsen

282 (194) Aasmund Jacobsen

283 (198) Lars Johannesen

284 (197) Lars Jotten

285 (195) Størker Tostensen

286 (196) Peder Olsen

 

Urgaden

287(292) Palle Pallesen

288 (293) Lars Linstrøm

289 (294, 296) Apotker Zetlitz

290 (295) Mme Sl Kraases

291 (297) Lars Poulsens Enke

292 (298) Lars Poulsens Enke

293 (299) Tarald Falandes Enke

294 (300) Johannes Mansager

295 (301) Asbiørn Ericksen

296 (333) Johan Sandman

297 (302) Mme Lindahl

298 (303) Arne Jonsen

299 (304) Andreas Undahl

300 (305) Provst Bull

301 (306) Klokker Smith

302 (307) Farver Buhring

 

Østre Bredevandsgaden (dagens Kongsgate)

303 (307) Rasmus Gulliksen

304 (308) Munsterskriver Rosenkilde

305 (309) Evind Smeds Enke

306 (310) Hans Bore

307 (311) Knud Bores Enke

308 (312) Anders Smith

 

Hospitalgaden

309 (204) Johan H Meer

310 (205) Hospitalets Bygninger

311 (313) Svend Frøylands Enke

312 (314) Gitle Rimestad

313 (315) Helge Olsen

314 (316) Astri Pedersdatter

 

Østre Bredevandsgade (dagens Kongsgate)

315 (317) Jens Askes Enke

316 (318) Lorentz Hoff

317 (319) Rasmus Laaland

318 (320) Mme Sl Petersens

319 (321) Skolens Bygning

 

Uren

320 (322) Lagmand Hveding

321 (323) Raadhuset

322 (324) Kirken

323 (324) Kirkens Materialhus

324 (325) Byens Sprøytehus

325 (326) Provstinden Sl Kamstrups

326 (328) Ole Grønvold

 

Brattegaden (i dagens Torgterrasse)

327 (329) fru Valentinsen

328 (353) Michael Høyer

 

Lille Ur Gaden

329 (330) Michael Berg

330 (301) Peder Jonsen

331 (332) Ole Ploug

332 (334) Procurator Bahr

 

Skagen

333 (335) Rasmus Søndeland 1791 D 16 Julii Johannes Gimre

334 (336) Jacob Kielland 2. 1791 D 16 Julii nedbrudt Et Søhuus

335 (337) Johannes Willumsens Enke

336 (338) Børge Ohnsorg

337 (339) Johannes Reimers

338 (340 og 352) Jomfrue Westly

339 (341) Andreas Felthuus

340 (393) Comandeur Frantzen ..5 Oct: …. Apothek: Zetlitz Ao 1793 d 25 October nedbrudt

341 (344) Ole Smith Ploug

342 (345) Jomfrue Ploug

343 (346) Søren Cortsen

344 (347) Cornelius Middelthun

345 (348) Jens Grønnestad 20 Janv: 1794 Bager Krasses Enke Ao … 10 Janv. nedbrudt

346 (349) Captain Stenersen

 

Torvet

347 (350) Johan Jacob Benetter

348 (350) Johan Jacob Benetter

349 (351) Peder Lind

350 (352) Lieutnant Diurhuus

351 (354) Arnt Erichsen

352 (355) Gabriel Kielland

353 (356) Thomas Angel

354 (353) Thomas Angel

455 (357) Gabriel Kielland

456 (358) Petter Carstensen

357 (359) Tolder Hviid

358 (362) Provst Giellebøe

359 (361) Fyrforvalter Petersen

 

Kongs Gaard Gaden

360 (360) Byfogd Guldberg

361 (365) Frue Hammer

 

Vestre Bredevands Gaden (dagens Haakon VIIs gate)

362 (363) Kirkens Sprøitehus

363 (364) Kammer Junker Schele

364 (366) Amtets Sygehus

365 (367) Lorentz Smith

366 (369) Ole Gukands Enke

367 (370) Bernt Gabrielsen

368 (371) Osmund Aadnestad

369 (372) Ole Ladegaards Enke

370 (373) Ole Lunde

371 (374) Tørres Svadses Enke

372 (375) Elling Michelsen

373 (376) Lars Bore

374 (377) Anna Maria Anders Datter

375 (378) Anna Peders Datter

376 (379) Johannes Sivertsens Enke

377 (380) Ole Furaas

378 (381) Simen Boustad

379 (382) Aamund Gundersen

380 (384) Johannes Sivertsen

 

5te Rode Kleven

Kleve Gaden

381 (385) Endre Michelsen

382 (386) Halvor Lindahl

383 (387) Jacob Huges Enke

384 (388) Arne Jacobsen

385 (389) Rasmus Moglebust

386 (390) Anders Kippers

387 (391) Hans Dyskeland

388 (392) Jon Steenlands Enke

389 (405) Torger Arnesen

390 (393) Lars Høgeland (Høneland?)

391 (394) Halvor Hansen

392 (395) Knud Sigvalland

393 (396) Reier Olsen

 

Klinkenberg

394 (397) Lars Klinkenberg

395 (398) Ole Larsens Enke

 

Kleven

396 (399) Maren Pedersdatter

397 (400) Sønneva Andersdatter

398 (401) Jon Wold

399 (402, 404) Halvor Wold

400 (403) Rasmus Tastad

401 (405) Torger Arnesen

402 (406) Erick Lodde

403 (407) Tørres Simensen

404 (408) Jon Torsens Enke

405 (409) Knud Holm

406 (410) Rasmus Sigvalland

407 (411) Torkel Hage

408 (412) Sivert Christophersen

 

Ny Kirkegaardsstræde

409 (413) Endre Olsen

410 (414) Ole Tørresen

411 (415) Erick Pedersen

412 (416) Aslack Krogedahl

413 (417) Ole Wagle

414 (418) Ole Ryg

415 (419) Svend Schoudland

416 (420) Ole Helland

417 (368) Daniel Smeds Enke

 

Foged Smouget

418 (421) Christian Brun

 

Øvre Standgade

419 (422) Foged Kastrup

420 (423) Johans Thorsen

421 (424) Peder Lind

422 (425) Franz Hyltze

423 (426) Johan Faust

424 (427) Christopher Groth

445 (428) Hans Haaland

426 (429) Johannes Weiners

427 (430) Peder Jensen

428 (432 – 431 nedfaldt) Johannes Rønneberg

 

Bekkestrædet

429 (437) Thore Fålland

430 (436) Anders Olsen

431 (438) Hans Grødem

432 (435) Peder Haaland

433 (434) Tollev Hillevog

434 (433) Aamund Halvorsen

435 (439 – 440 nedfaldt) Erick Pedersen

 

Øvre Standgaden

436 (441) Ole Bagge

437 (442) Gunder Stensbø

438 (443) Jomfru Rosenkilde

439 (444) Johan Henrich Schumaker

440 (445) Gunner Lilleland

441 (446) Peder Brovigen

442 (553) Bergene – Jacob de Rytter

 

Øvre Standgade

443 (552) Christopher Fiskaaen

444 (551) Zacharias Olen

445 (550) Tørres Sanne

446 (549) Lars Horves Enke

447 (548) Eivind Salte

448 (547) Govert Iversen

449 (546) Iver Torkildsen

450 (545) Hans Ohnsorg

451 (544) Christen Bøe

452 (543) Børge Rosenkilde

453 (542) Ole Ullenhoug

454 (541) Simen Hansen

455 (540) Aamund Lima

456 (539) Tarald Larsens Enke

457 (538) Gabriel Søei

458 (537) Knud Hodne

459 (536) Bertil Saxe

460 (535) Thore Horpestad

461 (534) Doretea Svendsdatter

462 (533) Ole Anda

463 (532) Rasmus Sande

464 (523) Torkild Isacksen

465 (522) Jonas Jonsen

466 (521) Ole Aagard

467 (520) Jacob Farstad

468 (519) Guttorm Tunei

 

Gaden til Bierget

469 (518) Torger Olsen

470 (517) Peder Malle

471 (516) Anders Andersen

 

Øvre Strandgate

472 (508) Ole Harrestad

473 (507) Christopher Smed

474 (506) Guri Legvold

475 (ikke før Taxert) Thore Wagles Enke

476 (505) Haaver Blidensol

477 (505) Johanna Margretha Smith

 

Sandvigen

478 (572) Cornelius Middelthun

 

Nedre Strandgade

479 (447) Captein Abo

480 (448) Jacob de Rytter

481 (449) Jacob Kielland

482 (450) Jacob Kielland

483 (451) Jens Berg

484 (452) Cornelius Angel

485 (453) Johan Conrad Matt

486 (454) Helmicl Gabrielsen

487 (455) Børge Rosenkilde

488 (456) Herman Mickelsen

489 (457) Jomfru von der Lippe

490 (458) Arent Hielm

491 (459) Rasmus Stavanger

492 (460)ISack Sunde

493 (461) Johan H: Dahl

494 (461) do do

495 (462) Helmick Gabrielsen

496 (463) Johan H. Dahl

497 (464) Ole Krags Enke

498 (465) Lars Wagle

499 (466) Knud Grønnestad

500 (467) Christen Olman

501 (468) Kontroller Larsen

502 (469) Jacob Wagle

503 (470) Hans Ohnsorg

504 (471) Salomon Sømme

505 (472) Munsterskriver Rosenkilde

506 (473) Tolder Hvid

507 (474) Elias Tvihoug

 

Op og ned (dagens Andasmau)

508 (524) Lars Malle

509 (525) Jens Byberg

510 (526) Peder Varhoug

511 (527) Niels Udsolas Enke

512 (528) Svend Ladegaard

513 (529) Peder Gundbiørnsens Enke

514 (530) Peder Hillevog

515 (531) Torger Høyland

 

Nedre Strandgate

516 (475) Thore Grødem

517 (476) Christopher Qvie

518 (477) Knud Palle

519 (478) Johan Butler

520 (514) Jomfru von der Lippe

521 (515) Anbiørn Ryg

522 (479) Ole Torgersen

523 (480) Lars Hybo

 

Bierget

524 (480) do do

545 (480) do do

526 (515) Ole Tierandsen

527 (512) Niels Sole

528 (511) Simon Vægter

529 (510) Lars Vægter

530 (505) Peder Aarsland

 

Nedre Strandgate

531 (481) Lars Høgenæs

532 (482) Peder Eeg

533 (484) Elias Aanesland

534 (483) Johanes Erichsen

535 (485) Berge Tørresen

536 (486) Rasmus Størkersen

537 (487) Ole Jacobsen

538 (488) Elling Rygs Enke

539 (489) Rasmus Tastads Enke

540 (490) Ole Grødem

541 (491) Peder Haalands Enke

542 (492) Svend Riise

543 (493) Johannes Thomassen

544 (494) Aamund Løviig

545 (576) Jacob Kielland

546 (495) Hans Wisted

547 (495) do do

548 (496) Jacob Tastad

549 (573) Ole Clausen

550 (574) Jan Wisted

551 (497) Tomas Wagle

 

Blidensolgaden

552 (498) Jon Bersagel

553 (491) Endre Olsen

554 (500) Guri Nilsdatter

555 (501) Erick Haaland

556 (502) Torger Stok

557 (503) Aamund Bersagel

558 (504) Thore Egvaag

559 (ikke før taxert) Jonas Jonsen

560 (do do) Ole Ellingsen

561 (555) Peder Lind

562 (554) Jacob Kielland

563 (577) Mme Sl Kiellands

564 (575) Børge Rosenkilde

 

Forstaden

565 (569) Gunhild Christine Tørresdatter

566 (568) Lars Riskes Enke

567 (570) Olle Hinne

568 (571) Thore Svendsens Enke

569 (567) Halvor Kalvøens Enke

570 (566) Ener Enersen

571 (566) Tønnes Olsen

572 (565) Svend Svendsen

573(ikke før taxert) Svend Svendsen

574 (564) Niles Hardanger

575 (563) Ener Hellestøl

576 (562) Endre Ingelbetsen

577 (579) Jacob Torkildsen

578 (561) Rasmus Asbiørnsen

579 (560) Lars Salvesen

580 (559) Toller Iversen

581 (556) Børge Rosenkilde

582 (558) Endre Ingebrigtsen

583 (570) Jacob Torkildsen

584 (557) Rasmus Asbiørnsen

585 (578) Erick Berge

 

Stavanger 1/11 1787