Branntaksprotokoll for 5.9.1777

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 8.9.2008.

Avskriften er enda ikke korrekturlest. 

 

Listen nedenfor er avskrift fra fotokopi i Statsarkivet i Stavanger. Opprinnelig kildereferanse er ikke oppgitt.

 

Husene i Stavanger hadde ikke faste adresser, noen gatenavn var i bruk, men de fleste hus ble stedsplassert ut fra bydel og hvem som var naboer. Fra 1777 tar en i bruk branntaksnummer på husene som hjelp for å identifisere husene. Nummereringen starter på Holmen, fortsetter over Bakken, Pottemakerstranda og Østervåg, går så opp Skolebekken, krysser så over høyden med Uren, så ned til Skagen, så Torget, Kleven, Strandsiden, Eiganesmarka og til slutt øst for Skolebekken (Klubbgata).

 

Protokollen er delt opp i åtte kolonner på hvert branntakstnummer:

Kolonne 1 er senere endringer i lista–ikke skrevet av

Kolonne 2 er nytt branntakstnummer–skrevet av

Kolonne 3 er gammelt branntakstnummer–skrevet av

Kolonne 4 er rodens og gaten navn–det er tatt med som overskrift med fet skriv ved endringer.

Kolonne 5 er innboerens eller eierens navn–skrevet av

Kolonne 6 er en kort beskrivelse av hvilke bygninger det er–ikke skrevet av

Kolonne 7 og 8 er branntaksering av husene–ikke skrevet av.

 

Første nummer i lista nedenfor er nummer for 1777 (kolonne 2), neste nummer er det tidligere nummeret fra 1767 (kolonne 3). Så følger kolonne 5 med beboerens navn. Det er en del datoer og navn som er påført i protokollen i ettertid under eiere og beboere. Skriften her er betydelig mindre og vanskeligere å lese. Jeg har likevel tatt det med og markert disse med blå skrift.

 

Nye Taxations Forretning over Stavanger Kiøbstæds samtlige Huse og Bygninger, merke Gang i følge den allernaadigste Brand–Forsikrings Anordning af Dato 18de Augusti 1767, foretagen og sluttet den 5te September 1777.

 

Holmen rode

Skandsen Bierget

1–15 Johannes Laland

2–14 Tollef Olsen

3–13 Peder Eeg

4–12 Torger Birkeland

5–11 Søren Jenssen

6–10 Daniel Olsen

7–8 Daniel Danielsen

8–9 Peder Aslachsen

9–7 Knud Baardsen 1780 d 31 Decbr Svend Tiensvold.

10–6 Svend Horr

11–5 Hans Bore

12–4 Peder Nordhus

13–3 Sigbiørn Svendsen

14–2 Jonas Olsen

15–under nr 312 Lorentz Smith

 

Vinterhagen

16–1 Thore Sivertsen

17–20 Jacob Nordhus

18–22 Jacob Pallesen

19–21 Knud Olsen Baade

20–23 Reier Isachsen Holst

21–24 Henrich Petersen Enke

22–19 Hans Lindahl

23–18 Michel Olsen

24–17 Consumptions Boden

25–16 Ole Bervens Enke

 

Wiigen

26–intet Ole Jaatten 1784 d 27 Novbr Michel Olsen

27–30-6 Hans Lindahl

28–28 Ole Jaatten

29–29 Rasmus Willumsens Enke

30–30 Thore Hansen Lind

31–intet Aamund Hage

32–31 Ole Hengs Enke

33–27 Halvor Halvorsen 1785 d 16 Novb Jens Herrigstad

 

Koholmen

34–32 Niels Jacobsen

35–33 Elias Hansen 1782 d 18 Decb Svend Olsen Some

36–34 Elling Hermansen

37–35 Marcus Henrichsen

38–36 Simon Lunde

39–37 Svend Johansen 1780 d 24 Maii Aamund Hagenessene

40–38 Størckor Rasmussen

41–39 Ener Pallesen

42–40 Adrian Pedersen

43–41 Eilert Elefsen

44–intet Ener Pallesen

45–42 Lisbeth Antonidatter

46–intet Gabriel Kielland

47–43 Iver Tunges Enke

48–intet Ditto

49–44 Knud Tiensvold

50–45 Niels Bentsen

51–46 Ole Helgesen

52–47 Aanund Hage

53–48 Johannes Nielsen

54–49 Anders Olsens Enke

55–26 Elling Rasmusen

56–25 Govert Pedersen

57–50 Gabriel Kielland

58–51Christen Netland

59–52 Michel Iversen

60–57 Ole Larsen Grøn

61–58 Ingebreth kipper

 

Valbierget

62–59 Knud Grønnestad

63–60 Jens Bersagel

64–61 Ole Olsen

65–63 Lars Erichsen 1781 d 18 Decb Biørn Brunse

66–64 Knud Holm

67–under 317 Lorentz Smith

68–62 Salve Jacobsen

69–56 Torger Aanensen

70–55 Ole Pedersens Enke

71–intet Byens

 

Valbierggaden

72–53 Petter Vølmer 1785 d 16 Novb Peder Nielsen Worms

73–54 Peder Nielsen

74–65 Peder Berg

75–66 Madme Angel

76–67 Niels Nielsen

77–68 Ole Baade

 

Pottemagerstranden

78–69 Haldor Knivsberg

79–70 Biørn Enersen Enke

80–71 Anders Meeling

81–under N 111 Anders Meyer

82-under N 280 Lorentz Smith

83–intet Daniel Tourcher

84–72 Ole Reves Enke

85–73 Madme Angel

86–74 Emanuel Bergander

87 - 75 Ole Enochsen

 

2den Rode Bakken

88–76 Elias Eliasen

89–78 Johannes Kieldsens Enke

90–77 Ole Svendsen

91–80 Sivert Michelsen

92–79 Frantz Sunde

93-81 Iver Olsen

94–90 Sivert Nielsen

95–88 Ingeborg Christensdatter 1780 d 31 Decb Anders Enochsen

 

Bakken

96–87 Thore Knudsen

97–83 Jon Jacobsen

98–82 Svend Svendsen

99–84 Isach Torchilsen

100–85 Ole Mærland

101–86 Jon Thorsen

102–89 Hans Tostensen

103–91 Enoch Enochsen

104–92 Erich Thorsen

105–93 Birthe Johanne Pedersdatter

106–94 Halvor Torbiørnsen

107–95 Jan Olsen

108–96 Michel Ulrichsen

109–97 Berthe Aamundsdatter

110–98 Johannes Thorsen

111–99 Siri Reyers datter

112–100 Jacob Rønneberg 1784 d 1 Octb Ingeborg Tollefsdatter

113–101 Martha Aamundsdatter

114–102 Jørgen Iversen

115–103 Ole Kingsland

 

Holmegaden

116–104 Rasmus Eeg

117–105 Ole Blix

118–106 Janniche Brose

119–107 Christian Becker

120–108 Karen Ladegaard

121–109 Anders Holm

122–110 Jonas Andersen

123–111 Anders Meyer

124–112 Johannes Cronborg

125–114 Iver Iversen smed

126–113 Aadne Olsen

127–115 Jon Petersen

128–116 Lars Olsen

129–117 Halvor Torgersen

130–118 Madme Luth

131–119 Anders Erichen 1786 d 23 Apr Søren Kiemses? Enke

132–120 Jens Byberg

133 - 121 Madme Kras

134–122 Peder Elefsen

135–123 Jens Sandahls Enke 1780 d 31 Decb Cornelius Creutz Ploug

 

Gaden til Østervaag

136–124 Ane Mallene Monsdatter

137–125 Anfin Tostensens Enke

138–126 Tore Wallendahls Enke

139 - 127 Chirurgus Schlyter 1783 d 31 Decb Andreas Lund

140 - intet Hans Ohnsorg

141 - 128 Mons Olsen

142–129 Anders Halvorsen

143–130 Jens Jonsen Frøyland

144–131 Mons Enersen Tastad

145–132 Diderich Bass

 

Bakkegaden

146–133 Christen Christensens Enke

147–134 Ole Ellingsen

148–135 Hans Thorsen

149–136 Andreas Eeg

150–137 Tormod Hermansen

 

Bakkestræde

151–138 Christen Christensen

152–139 Rasmus Hage

153–intet Ole Ellingsen

154–141 Jon Larsen

155–140 Biørn Hansens Enke

156–142 Rasmus Schiørrestad

157–143 Ole Bagge

158–144 Claus Olsen Some

159–145 Søren Sørresen

160–146 Salve Jacobsen

161–147 Jon Lilledal

 

Østervaag Gaden

162–148 Hans Larsen

163–149 Lars Henrichsen

164–150 Anders Poulsen

165–151 Rasmus Lie

166–152 Ole Rasmussens Enke

167–153 Jacob Tytland

168–154 Niel Nielsen

169–155 Tønnes Sunde

 

3die Rode Østervaag

Østervaag Gade

170–intet Tønne Sunde

171–156 Jens Olsen Reime

172–177 Kiedel Scheye

173–178 Elling Sunde

174–179 Anders Andersens Enke

175–180 Ole Sømme

176–182 Hans Richter

177–183 Ananias Rot

178–184 Niels Egvaag

179–185 Isach Aarsland

180–186 Biørn Randa

181–188 Ole Jaaten

182–187 Anbiørn Watnem

183–191 Erich Jonsen

184–189 Svend Larsen Eeg

185–190 Evert Rasmussen

 

Skolebek Gaden

186–232 Torchel Torchelsen

187–216 Iver Malle

188–intet Peder Nielsen

189–217 Niels Gundersen

190–218 Niels Nielsen Egvaag

191–220 Anders Olsens Enke

192–222 Thore Hansen

193–223 Aadne Dahle

194–224 Osmund Jacobsen

195–225a Torsten Tostensen

196–225b og intet Ole Olsen

197–226 Rasmus Pedersen Enke

198–227 Lars Johannesen

199–228b Rasmus Nielsen

200–221  Elias Jacoben

201–219 Rasmus Rasmusen

202–228a Jacob Larsen

203–229 Gitle Aamundsen Wig

 

Hospitalet

204–231b Forstander Meer

205–230 og 231 Hospitalets Eiendom

 

Jorenholm Stræck

206–211 Thora Rasmusdatter

207–212 Gregorius Dahls Enke 1784 d 13 Octbr Anders Houe

208–213 Aamund kipper

209–214 Mons Gabrielsen

210–215 Ole Endresen

211–Ei forhen Taxeret Lars Svads

212–Ei forhen Taxeret Iver Malle

213–Ei forhen Taxeret Ole Heljesen

214–Ei forhen Taxeret Iver Malle

215–Ei forhen Taxeret Gabriel Kielland

216–Ei forhen Taxeret Hospitalet

217–Ei forhen Taxeret Frue KammerRaadinde Valentinsen

218–Ei forhen Taxeret Lorentz Smith

219–Ei forhen Taxeret Ole Ploug

220–Ei forhen Taxeret Anders Husebøe

221–Ei forhen Taxeret Tarald Lalands Enke

222–Ei forhen Taxeret Frue KammerRaadinde Valentinsen

 

Jorenholmen

223–Ei forhen Taxeret Jon Petersen

224–Ei forhen Taxeret Søren Kras

225–Ei forhen Taxeret Ditto

226–Ei forhen Taxeret Asbiørn Erichsen

227–Ei forhen Taxeret Hans Richter

 

Kiæringholmen

228–Ei forhen Taxeret Anders Poulsen

229–Ei forhen Taxeret Mons Tastad

230–Ei forhen Taxeret Jens Olsen Reime

231–Ei forhen Taxeret Johannes Dahle

232–233 Tønnes Resche

233–234 Lars Svads

234–235 Poul Ladegaard

 

Vevergaden

235–intet Tørres Navland

236–236 Johannes Svendsens Enke

237–237 Rasmus Harrestad

238–238 Ole Heliesen

239–239 Jens Beck

240–240 Haaver Thorsen

241–241 Peder Ellingsen

242–242 Ole Torchildsen

243–243 Elling Hinde

244–244 Ole Erichsen

245–245 Hans Siovatsen

 

Bavregaden

246–246 Gunner Olsen

247–247 Elling Hauglands Enke

248–248 Hans Byberg

249–249 Jan Olsen

250–250 Søren Morthensen

 

Sølv Bierget

251–209b Gustav Salqvist

252–209 Michel Ræge

253–210 Bernt Thygesen

 

Sølvberg Gaden

254–208 Lars Johansen

255–207 Peder Olsen

256–206 Michel Rasmusen

257–intet Esaias Dahls Enke

258–205 Ole Aanestad

259–202 Erich Michelsen

260–204 Berdindes Christophersen

261–203 Sivert Svendsen

262–201 Gabriel Erichsen

263–199 Claus Pedersens Enke

264–200 Christen Rasmussens? Enke

265–195 Aasmund Osmundsens Enke

266–196 Martha Halvorsdatter

267–197 Lars Taraldsens Enke

268–198 Niels Jørgensen

269–194 Hans Nærem

270–193 Torger Back 1781 d 18 Oct? Lars Olsen

271–192 Ole Wisted

 

Berg Stræck

272–176 Christen Netland

273–175 Ole Heng

274–174 Ole Gabrielsens enke

275–173 Lars Norbøe

276–172 Frantz Næsse

277–171 Tosten Hetland

278–170 Hospitalets

279–169 Carl Halvorsen

280–168 Baar Baarsen

 

Gaden til Østervaag

281–167 Peder Larsen Reitz

282–166 Jacob Kielland

283–165 Johannes Dahle

284–164 Jacob Jacobsen

285–163 Anders Husebøe

286–162 Andreas Kiær

287–160 Thore Sole

288–161 Aamund Aschoudsen

289–159 Axel Larsen

290–158 Michel Michelsens Enke

291–157 Halvor Anfinsen

 

4de Rode Uren

Ur Gaden

292–285 Johannes Larsen

293–284 Knud Iversen

294–283 Andreas Lund

295–281 Søren Kras

296–282 Apotequer Zetlitz

297–280 Lars Poulsen

298–intet Ditto

299–279 Tarald Lalands Enke

300–278 Capt Telleqvist

301–276 Asbiørn Erichsen

302–275 Madme Lindal

303–274 Arne Jonsen

304–273 Jacob Arps

305–271 Jan Goverts

306–272 Klokker Smith

 

Østre Bredevands Gaden

307–251 Rasmus Gullichsen

308–intet Munsterskriver Rosenkilde 1780 d 31 Decb Hans Christ: Bore

309–252 Even Thorsen Smed

310–253 Morthen Aamundsen

311–254 Knud Iversen Bore

312–260 Anders Smith

 

Hospetale Gaden

313–255b + intet Gundbiørn Brathetland

314–255a Lars Andersens Enke

315–256 Helge Olsen

316–257 Astri Pedersdatter

 

Øfre Bredvands Gade

317–258 Jens Asckes Enke

318–261 Andreas Kiær

319–259 Gunder Aanensen

320 - 262 Madme Kirsebom

321–306 Skole Huset

 

Ur Gaden

322–263 Proest Arentz

323- 305 Raad Huset

324- 307 Stavanger Kirke

325–intet Byens

326–264 Proerstinde? Kamstrup

327-270 Madme Rytter

328–269 Procurator Prebend

 

Lille Uhr Gaden

329–265 Fru KammerRaadinde Vallentinsen

330–266 Madam Erdman

331–267 Peder Jonsen

332–268 Barbara Bugge

333–277 Andreas Tybring 1781 d 27 Novb Johan Sanman

334–298 Procurator Toucher

 

Skagen

335–286 Rasmus Søndeland

336–under No 277 Jacob Kielland

337–287 Johannes Willumsen

338–288 Børge Ohnsorg

339–289 Cort Reimers

340–290 Cornelius Kreutz Ploug

341–291 Joseph Tytland

342–under 291 Ditto

343–292 Comandeur Frantzen

344–293 Ole Smith Ploug

345–294 Madme Ploug

346–295 Søren Cortsen

347–296 Cornelius Middelthun

348–297 Jens Grønnestad

349–299 Ole Tøtlands Enke 1784 d 10 Octb Andreas Angel

350 - 300 Madme Rosenkildes Arvinger 1780 d 31 Decb Joh: Jacob Bennetter

351–301 Peder Lind

352–302 Lars Hillemand

353–303 Samuel Windius

 

Torvet

354–309 Procurator Prebend

355–310 Andreas Tybring

356–311 Fru KamerRaadsinde Valentinsen

357–317 Lauritz Smith

358–316 Peter Castensen

359–315 Madme Petersen

360–313a Byfoged Guldberg

361–304 Søren Heusner

362–312 Lorentz Smith

363–intet Kirkens

364–308 KamerHerre Scheel

 

Kongsgaard Gaden

365–314 Frue Hammer

366–335 Amtets Sygehus

 

5te Rode Kleven

Vestre Bredvannds Gade

367–336 Lorentz Smith

368–338 Daniel Smeds Enke

369–343 Carl Holmius 17?? d 18 Decbr? Ole Egelund

370–344 Mons Didrichsens Enke

371–346 Osmund Aadnesen

372–347 Ole Olsen

373–345 Claus Olsens Enke

374–348 Tørre Svadhes Enke

375–349 Peder Aarsland

376–350 Lars Bore

377–351 Ane Marie Andersdatter

378–352 Peder Moye

379–353 Johannes Sivertsen

380–354 Salve Salvesen

381–355 Ola Stenslands Enke

382–356 Elling Mouritzen

383–357 Peder Jonsen

384–intet Johannes Sivertsen

 

Kleve Gade

385–358 Endre Michelsen

386–359 Halvor Lindal

387–361 Jacob Hage

388–362 Arne Jacobsen

389–367 Rasmus Enersen

390–368 Lars Kipper

391–369 Hans Dyscheland

392–370 Jon Jonsen

393–390 Ole Tiore 1784 d 1 Octb Lars Gunders Høneland

394–388 Halvor Hansen

395-389 Knud Sigvalland

396–387 Reyer Olsen

 

Klinkenberg

397–386 Svend Iversen

398–385 Ole Larsens Enke

 

Kleven

399–384 Maren Pedersdatter

400–383 Berthe Tiærandsdatter

401–380 Jon Simonsen

402–379 Halvor Wold

403–381 Rasmus Rasmusen

404–378 Jon Thorsen

405–382 Torger Arnesen

406–377 Erich Larsen

407–376 Ole Reve

408–375 Svend Schrudland

409–374 Johannes Knudsen

410–373 Ole Sigvallands Enke

411–372 Torchild Hage

412–371 Sivert Christophersen

 

Ny Kirkegaards Stræde

413–366 Endre Olsen

414–365 Ole Tørresen

415–364 Joren Monsdatter

416–363 Anders Jonsen

417–342 Thore Michelsen

418–341 Ole Ryg

419–340 Niels Nielsen Hinne

420–339 Jon Hansen

421–334 Peder Juel

 

Øvre Strandgaden

422–319 Laugmand Knoph

423–320 Jonas Thorsen

424–321 Madme Petersen

425–333 Frantz Hyltze

426–332 Fridrich Reutzer 17?….lt Olsen

427–331 Ole Lund

428–330 Rasmus Asbiørnsen

429–329 Christian Kalbus

430–326 Jacob Friis

431–328 Rebecca Høyer

432–327 Salmon Nærem

 

Bekke Stræde

433–396 Peder Clausen

434–394 Peder Andersen

435–393 Peder Haaland

436–391 Haaver Christophersen 1783 d 8 Decbr Anders Olsen

437–392 Rasmus Washus 1783? d 8? Decb Ole Tiaaland

438–395 Hans Grødem

439–397 Erich Pedersen

440– intet Ditto

 

Øvre Strand Gaden

441–398 Søren Tiaaland …? Sn Sivert Agersen

442–399 Peder Tobackspinner

443–400 Ole Anthoniusens Enke 1785 d 21 Septb Jfr Rosenkilde

444–401 Torger Halvorsen

445–402 Gunder Lilleland

446–403 Anders Jacobsen

 

Nedre Strand Gade

447–318 Fyrforvalter Petersen

448–322 Madme de Rytter

449–324 Jacob Kielland

450–323 Ditto

451–325 Hospitalets

452–404 Madme Aboe Cornelius Angel

453–406 Anders Meyer

454–405 Søren Bloks Enke 1785 d 13 Octbr Helmers Gabrielsen

455–407 Børge Rosenkilde

456–408 Herman Michelsen

457–409 Dorthe von der Lippe

458–410 Arent Hielm

459–411 Berthel Saxe

460–412 Isach Sunde

 

6te Rode Stranden

Nedre Strand Gade

461–413 Johan Henrich Dahl

462–414 Lars Holm

463–under No 315 Henning Smith .?.en Henrich Dahl

464–415 Ole Kragh

465–416 Karen Enochsdatter

466–417 Controleur Thiil

467 - 418 Cornelius Hviding

468–419 Helmich Gabrielsen

469–420 Jacob Wagle

470–421 Niels Udsole

471–422 Svale Eeg

472–423 og 425 Munsterskriver Rosenkilde

473–426 og 427 Forn Salig Laugmand Geelmeiijdens 1781 d 18 Decbr Tolskr Hviid

474–437 Lars Svendsen

475–438 Thore Grødem

476–439 Michel Michelsen

477–440, 441 og 443 Sr Lunde

478–442 Christopher Qvie

479–448 Ole Torgersen

480–449 Lars Erichsen Høyboe

481–452b Lars Mogensen Høgenæs

482–454b Peder Pedersen Eeg

483–456 Johannes Erichsen

484–455a Jens Biils Enke

485–458 Ole Andersens Enke

486–457 Hans Helt

487–459 Ole Jacobsen

488–489 Elling Rygs Enke

489–431 Rasmus Tastads Enke

490–460 Ole Grødem

491–461 Peder Haaland

492–462 Svend Rise

493–463 Johannes Thomsen

494–464 Aamund Ellingsen

495–465 Mons Wisted

496–466 Jacob Tastad

497–467 Tomas Thomasen

498–468 Jon Jonsen Bersagel

499–469 Ole Pedersens Enke

500–470 Johannes Nielsen

501–471 Erich Pedersen Haaland

502–472 Torger Olsen Stok

503–473 Aamund Jonsen

504–474 Peder Pallesen

 

Blidensol

505–313 Lars Andersen Smith

 

Øvre Strand Gade

506–476 Guri Legvold

507–477 Christopher Smed

508–478a Ole Harrestad

 

Bierget

509–454 Peder Olsen

510–455b Lars Larsen Skaffer

511–453 Simon Olson

512–452a Niels Sole

513–451 Ole Tiærandsen

514–444 Søren Sigvalland

515–445 Asbiørn Ryg

516–450 Anders Andersen

517–446 Peder Malle

518–447 Torger Olsen

 

Øvre Strand Gade

519–478 Jon Jonsen

520–479 Jacob Aanesen Tastad

521-480 Viisiteur Aagaard

522–482 Jonas Jonsen

523–483 Thorchel Isachsen

524–484 Procurator Prebend

525–433 Jens Dusevig

526–434 Ole Sande

527–432 Gitle Olsen

528–435 Jens Svebestad

529–436 Gundbiørn Jonsen

530–428 og 429 Mads Tollefsens Enke

531–430 Claus Olsen

 

Øvre Strand Gade

532–488 Rasmus Sande

533–486 Peder Gundbiørsens Enke

534–487 Dorthe Sørensdatter

535–485 Thore Thorsen

536–490 Rasmus Odland

537–491 Hans Hodne

538–492 Gabriel Larsen

539–493 Halvor Gundesen

540–495 og 496 Aamund Thorsen

541–494 Svend Hansen

542 - 497 Ole Uldenhoug

543–498 Evert Michelsen

544–424 Peder Cortsen

545–499  Stenvor Carlsdatter

546–500 Tørres Olsen

547–501 Govert Iversen

548–502 Ole Eltervaag

549–503 Lars Horve

550–504 Thore Thomesen

551–505 Tørres Simonsen

552–506 Helje Johannesdatter

 

Bergene

553–507 Jacob de Rytter

 

Byens Eegenæs Mark

554-508 Paa Løkken B.1 Jacob Kielland

555–Ei førhen taxeret Løkken C.2 Peder Lind

 

Forstaden paa Gaarden Hetlands Grund tet optil Skolebæk Gaden

556–Ei førhen taxeret Børge Rosenkilde

557–Ei førhen taxeret Asbiørn Arnesen

558–Ei førhen taxeret Elef Enersen

559–Ei førhen taxeret Tollef Iversen

560–Ei førhen taxeret Lars Salvesen

561–Ei førhen taxeret Christopher Aamundsen

562–Ei førhen taxeret Ener Helelsøe

563–Ei førhen taxeret Niel Chanuelsen 1778 d 13 Octbr Niels Haranger

564–Ei førhen taxeret Lous Vallentinsen

565–Ei førhen taxeret Svend Svendsen

566–Ei førhen taxeret Halvor Kalvøen

567–Ei førhen taxeret Isaach Hægelstad Erich Erichsen

568–Ei førhen taxeret Gundbiørn Bratheland

569–Ei førhen taxeret Marte Svendsdatter

570–Ei førhen taxeret Lars Giødestad

571–Ei førhen taxeret Thore Svendsen

 

Av tidligere branntakseringer er:

No 181 er nedfalden 1772 og ei opbygd

337 nedreven 1772 og ei opbygd

360 nedfladen 1772 og ei opbygt

475 forbigaaet 10 Rdl værdt.

481 ei opbygd efter Ildebrand