Skadelidde ved bybrannen i Stavanger 31. august og 1. september 1766

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.6.2006.

 

Retur

 

Lista nedenfor forteller hvem som ble rammet av bybrannen i 31.8 - 1.9. 1766 på Strandsida av byen.

 

Tabellen er avskrift fra fotokopier av Axel C. Kiellands avskrifter i ”Samlinger”, pakke 2, legg 3, håndskrift i Stavanger bibliotek. Avskftssamlingen ble i april 2006 overført til Stavanger Byarkiv. Kielland oppgir ikke kilde.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige.

 

Beløpene er oppgitt i riksdaler, ort og skilling. For eksempel er ”547.3.4”  = 547 riksdaler, 3 ort og 4 skilling.

 

Noen forkortelser og ordforklaringer:

Sl. = salig

Avd. = avdød

Sterbo = dødsbo

do = dito = det samme

b = skilling.

rd = riksdaler

Hauge = hage

 (?) og ? er Kiellands egne spørsmålstegn

... = uleselig hos Kielland

 

****

 

Ved Ildebrand som begyndte Natten mellom 31/8 og 1/9 1766 hos Anders Endresen Østebøes Hus (visstnok langt ude på Stranden) gik tabt, dels ved Ild dels ved Nedrivning til Beskyttelse af Byen, 34 Vaaningshuse, 3 Søhuse, 1 Kornlade og 1 Smidiehus.

 

 1. Borger og Handelsmand Anders Meyers Søhus med denværende Korn og andre Varer Værdi 1156 rd 8 b.
 2. Borger Jon Jacobsens Hus med Krambod, Kramboevarer, Sild, Husgeraad, Sølv, Guld og sedl Penge 1112 rd 3.16
 3. Bager, borger Asbiørn Ericksens Søhus, med iværende Korn og andre Varer 547.3.4
 4. Borger Palle Pallesen Østebøes Hus og Møbler 350 rdl
 5. Indvaaner Simon Olsens Hus m.m. 92.2.8
 6. Indvaaner Peder Gundbjørnsens Hus og Eiendele 83.0.0
 7. Indvaaner Jens Jensen Biils Hus og Eiendele 67.2.16
 8. Indvaaner Andreas Eegs Hus og Eiendele 88.0.0
 9. Indvaaner Ole Torgiersens do do 122.0.0
 10. Indvaaner Torgier Torgiersens Hus 29.0.0
 11. Borger Lars Larsen Holms Hus og Eiendele 321.3.14 samt hans Moder Gunille Thorsdatter Eiendele 17.3.0
 12. Indvaaner Lars Knudsen Wistvigs Hus og Møbler 412.2.9
 13. Dorthe afg. Endre Trulsens Finnestads Enkes Hus samt hendes og Svigersøn Anders Endresen Østebøes Eiendele 180.0.0
 14. Indvaaner Siver Knudsen Reyenes’ Hus og Eiendele 531.1.2
 15. Indvaaner Einer Pallesens Hus og Eiendele 251.3.0 Maren Johannesdatter Gang Klæder 20.0.0
 16. Indvaaner Ole Jacobsens Hus og Eiendeler 219.2.8
 17. Indvaaner Hans Helts Hus og Møbler 60.0.0
 18. Indvaaner, Vægter og Byskaffer Hans Siovatsens Hus og Eiendele 47.2.0
 19. Indvaaner Thore Toraldsen Bøes do de 44.0.0
 20. Almisselem Hans Nielsens do do 28.0.0
 21. Indvaaner Widken? Gundersens do do 145.3.8
 22. do Jacob Wagles do de 431.3.12
 23. do Ole Sivertsens do do 32.2.12
 24. Rasmus Rasmussen Hus og en del Bohave 41 rdl
 25. Indvaaner Johannes Thomørens Hus og Eiendele 30.0.0
 26. Anders Iversen Lagaards do do 20.0.0
 27. Hans Nilelsen Bores do do 25.1.8
 28. Svend Olsen Næes’ do do 40.0.0
 29. Palle Olsen Haalands Hus og Vinterbrænde 28.0.0
 30. Indvaaner Aamund Ellingsen Hus og Bohave 36.0.
 31. Søfarende Knud Olsen Aschestrands Hus og Bohave 18.0.0
 32. Indvaaner Mons Monsen Hus og Eiendeler 50.0.0
 33. Ole Harrestads Enkes Søster Berte Wisteds til Truls Olsen Rygh solgte, under Branden Nedrevne Hus 23.0.0
 34. Thore Thomesen havde solgt sin Røgstue til Tørres Meling for 9 rd og derpaa faaet 3 rd 1 ort da Kjøperen ikke kunde betale Resten og Stuen nu var brænt, begjærede han 5.3.0
 35. Tollef Knudsen Løge, udkommanderet Matros, hans Hus og Eiendele 40.0.0
 36. Guri afg Peder Pedersens Enkes Smedis hus og med deriværende Fiskeredskap og Vinterbrænde 8.0.0
 37. Afg Mme Sl Lauritz Smiths Sterbos Kornlade med indhøstet Korn m.m 49.0.0
 38. Borger og Handelsmand Anders Smiths Søhus med iværende Varer 112.0.0
 39. Marchius Henricksen Friis’ Hus med ringe Eiendele 12.0.0 Erick Ericksens Hages Fiskebaad med Varer som stod paa Anders Øvrebøes Brygge 2.0.0

 

De anførte Krav ble beedigede i Retten 22/9 1766.