Arnegårds grunner i Stavanger ca 1765

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 2.8.2008.

 

Retur

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger PA 11 Kielland, boks 12.

Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

Arnegård er en del av dagens sentrum som er kjent fra middelalderen og opp til 1800-tallet. Den besto av et område som i hovedsak dekket området fra sjøen i Østervåg til Kirkegata, og mellom Søragata og Hølleberggata. Arnegård ble etter hvert delt opp i flere grunneiere, som mottok grunnleie (en slags festeavgift) av folk som satte opp sine hus på Arnegård. Denne grunnleien ble betalt en gang i året. Denne lista er en oversikt som viser hva størstedelen (ca 80%) av Arnegård besto av på 1700-tallet. Lista er ikke datert, men er som det framgår av lista laget etter 1752. Den er ut fra hvem som bodde hvor, trolig fra ca 1765-1766. Marta Halvardsdatter solgte sin eiendom 15.3.1766.

 

Lista oppgir hvem som hadde hver av grunnene (tomtene) og hvor mye de betalte i leie til grunneieren.

 

Designation over Arnegaardens tilligende Grunde og Naaværende Beboeres Navne.”

 

1. Morten skredder                            1 Rdr

    Rasmus klokkerdreng                    3 ort 8 skilling

2. Hans Lodhof                                 10 skilling

3. Inger Svensdatter                          1 ort 8 skilling

4. Ole Torkildsen                               1 ort 8 skilling

5. Jon Skomakers enke                      2 ort

6. Ole Heljesen                                  1 ort

7. Lars Olsen                                      2 ort

8. Lars Nielsen                                   16 skilling

9. Ane Pedersdatter                           1 ort

10. Ane Pedersdatter                         1 ort

11. Lars Svendsen                             16 skilling

12. Rasmus Endresen                        2 ort 16 skilling

13. Anbiøren Erichsen                       1 ort 16 skilling

14. Gunder Sivertsen                         2 ort 8 skilling

15. Kari Rioa                                     1 ort 8 skilling

16. Zacharias Erichsen                       1 ort 8 skilling

17. Torgier Knudsen                          1 ort 8 skilling

18. Ole Olsen Wiste                           16 skilling

19. Nils Egwog                                  16 skilling

20. Gutorm Olsens enke                    8 skilling

21. Svend Erichsen Smed                  18 skilling

22. Ole Øxnevad                               16 skilling

23. Christopher Bendinsen                1 ort 8 skilling

24. Nils Jørgensen                              10 skilling

25. Claus Pedersen                            2 ort

26. Christen Endresen                       1 ort

27. Martha Halversdatter                   16 skilling

28. Ommund Osmundsen                  1 ort

29. Elen Christensdatter                    1 ort

30. Omund Osmundsen Næss som av Grunden No 28 svarer 1 ort svarer og af denne Grund     10 skilling

31. Lisbet Hetland … Elen Chistensdatter 20 skilling

32. Frans Jensen Sunde betalt for Huuse Grunde 20 skilling og for hauge grunden 28 skilling af No 50 2 ort

33. Berdines Christephersen              8 skilling

34. Bedines Christophersen               8 skilling

35. Erich Michelsen                           1 ort

36. Thore Røjneber                            1 ort 8 skilling

37. Rasmus Guliksen                         1 ort 8 skilling

38. Johannes Larsen                           1 ort 8 skilling

39. Peder Olsen                                 2 ort

40. Jon Berdinsen af en Brønd 20 skilling og af No 42 12 skilling til sammen                              1 ort 10 skilling

41. Berent Tygesen                            1 ort 10 skilling

42. Denne Grunder lagt til No. 40     -

43. Øde fra 1744 og indhægnet til Arnegaarde

44. Mons Olsen                                  10 skilling

45. Carl Halvorsen                             16 skilling

46. Jon Berdinsen                              16 skilling

47. Torgier Edland                             12 skilling

48. Mons Olsen                                  1 ort

49. Ligger Øde .. beboet af .. og Enoch        20 skilling

50. Øde har svart 2 ort årlig anført No 32.

51 Av samme grunn er øde, betalt siden 1752 Tollac Udsole          1 ort

52. Ommund Rasmussen Jotten        1 ort

53. Ole Hæng                                     1 ort

54. Ole Gabrielsen                             2 ort 16 skilling

55. Michel Heliesen enke                   2 ort 16 skilling

56. Anders Andersen                         1 ort 8 skilling

57. Ole Sømme                                  2 ort

58. Hans Smith                                  10 skilling

59. Jacob Arp skomager                    2 ort

60. Arne Jonsen                                 1 rdl

61. Lisbeth i Aageren                        1 rdl

62. Asbiørn Erichsen                         1 rdl 2 ort

63. Peter Dreijer 1 rdl 2 ort og af Smuget No 64 aarlig 1 rdl 2 ort 10 skilling

64. Tarald Rasmusen af Smuget        10 skilling

65. Ludvig Abildgaard                      1 ort 8 skilling

 

Den af Sr Gaji tilkiøbte Grund svares aarlig kiendelse 2 rdl 14 skilling Hvor af igien til Byefogden betales 2 ort 8 skilling.