Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1740-1741

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 3.8.2018.

 

Retur  

 

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i ort og skilling. Lista er ikke fullstendig, da den bare inneholder grunnleie fra Jorenholmen.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 4. Lista gjelder for regnskapsåret 1740-1741.  Han oppgir «Pakke 78» som kilde.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelige klar og tydelig. Noen steder er det bare skrevet tallet, og underforstått pengeenhet. Jeg har der lagt til ort eller skilling.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Nøst = naust

Sl = salig = avdød

do = det samme

b = skilling

 

****

 

Stavanger Hospital 1/5 1740-1741.

 

20 Hospitalsgrunder

 

Jorenholms Grunder:

Sl. Herman Høyers Søbod en tilh Sr Lars Smith 16 b

Do Nøst Hr Assessor Valentinsen 16 b

Isach Bagers Siøbod nu Assessor Valentinsen 16 b

Sl Isach Bagers ubebygde Grund, nu bebygget af Isach Kras 1 ort 8 b

Sr Børge Valentinsens Siøbod og Grund 1 ort 8 b

Af Sl Ole Jacobsens Smits Grund nu tilhørende Asbiørn Arnesen, Willun Ellingsen og Mads Ryg, som deraf svarer aarl. til sammen 16 b

Hr Assessor Valentinsens Siøbod 1 ort 8 b

Peder Dahles Nøster 12 b

Thore Vellersens Nøster, nu Elling Rasmussen tilhørende 12 b