Stavanger Domkirkes inventar 4.5.1734

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 6.2.2016.

Utkast - er ikke korrekturlest (draft document).

Avskrift fra kopi fra Stavanger Byarkiv, privatarkiv 267 Axel Kielland, boks 4, pakke V, legg 1 – kirkevergen, side 93f. Teksten er ikke alltid like lett å tyde!

En eldre inventarliste fra ca. 1620 finnes i Kåre Oddleif Hodne, Grågås, Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620, Kristiansand, 1986 http://www.nb.no/nbsok/nb/23873dc28d6fd2ab98e92a42f837ac3b?index=1#0.

Side 93:

Kirkeregnskapene

Kirkens inventar, 4/5 1734:

En forgylt Kalk og disk paa omtrent 3 Pægler

En mindre do af Sølv, forgylt, 1 ½ Pagle

En liden do uforgylt

En Sølveske til Oblater

En Sølvkande til Vin, til ca. 5 Pægle

En Alterbog beslaaet med Sølv

En Vinkande af Tin, paa c. 1 Kande. En liden Tinflaske brukes ved Berettelser.

Et damert Toklæde som lægges over Kalken. Et Linkædes do.

Et hvidt Tobris Alterkjæde med Silkeblomster blegnet.

Et gammelt do af Fløil, bal lyset; ligger stedse paa Alteret.

Et gammelt do af gulstribet ostindisk Tøi; underskret med Castun.

En gammel kasseret Alterdug med sønderslidte Kliplinger om.

En danills do, uden kniplinger, halvslidt

En gamle Gantze – (?) do, næst Alteret under den anden liggende.

En fin Cartuns Alterdug med brede Kniplinger.

En gammel ubrugelig do, hvori de andre svøber.

En Cartuns Messeskjorte med Kniplinger om,

En ganske ny do med fine Kniplinger om Hænderne, Halsen og Brystet.

3 Lueldeles do uden Kniplinger i brugbar Stand.

En ny rød Fløiels Messinghagel med Sølv og Guld baldyret. 

En do af blommet Fløil med en Sølvspænde i Halsen.

En rød Fløils do med Sølv beldyret Crucifix.

Noch en gammel do af Rødt Fløile, ganske ubrukelig.

Et halvslidt ligklæde med sorte Silkefryndser om

Et mindre do, halvslidt, med Fryndser om, til Barnelig.

Et sort Dages do med Tunger om.

Et gammelt Klædes do mest forslidt.

En rød fin Særser Kappe til Flinten med Guldfryndser om.

Noch en Netteldags do at hænge over den Sarser omsyet med fine hele Kniplinger.

Et rødt Fløils Anhæng oven om Prædekerbler med Sølvfryndser.

Noch et lidet firkantet Stykke af samme Beskaffenhed, hvor alterbogen lægges.

Et beslagen Egekiste i Sakristiet lit at bevarede Ornamentene i

En liden smal Kiste til Voxlysene.

En gammel Brudebænk.

Side 93b:

En liden Lyseplade af Blik, en gammel Lysesax og Fyrtøi.

En gammel liden Lygte.

Et par Messing Stager som stedse staar paa Alteret.

En liden Messing Krone i Koret med 2 Rader Arme

En do fuldkommen stor, strax neden for Koret, med 2 Rækker Arme

En do midt i Kirken med 2 Rækker Arme

En liden do ved Orgelværket med 1 Rad Arme

Noch en liden do over Sl. Tolder Peder Sørensens Begravelse med 1 Rad Arme

En Messing Lysarm paa Prædikerstolen og derhos et Timeglas med 4 separate Kvarter Glas.

En Messing Lyarm paa den øverste Pille paa den søndre Side

Noch en do paa den samme Pille, en do i Høigangen ved

Amtmandens Stol; en do i Svalen paa Kvindesiden

Et gammelt forslidt Messingbækken i Funten

 

1 Jernstang, 1 Øxe, 11 Skafter af Træ, 1 Jernspade

En gammel Line at sætte Lig ned i Graven med.

2 gamle Liner til Kirkens Reparasjoner; en Talje med sine 3 Blokke og Jernhag, at bruge til Kirkens Reparation.

En liden smal Line.

4 gamle Ligbaarer, 2 store og 2 smaa

2 store Træslier og en liden do. En liden dobbelt Stige at sætte Lys i Kronene med.

Et bord med to lange Bænke i Capitelet.

2 smaa Punger, den ene med en liden Sølvbjelde, hvoraf den siste tilhører de Fattige.

Noch en Pung, tilhører Hospitalet.

3 Blokke i Taarnet.

En stor gammel Kobberkjedel anhevet paa 1 Tønde.