Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1730-1731

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 8.7.2007.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 5. Lista gjelder for regnskapsåret 1731-1732.  Han oppgir ikke hva som kilden.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Hendskriftene er rimelige klare og tydelige. Som regel er det bare skrevet tallet, og underforstått pengeenhet. Jeg har der lagt til riksdaler, ort eller skilling.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Hauge = hage

Sl = salig = avdød

?? er mine spørsmålstegn basert på det Kielland har skrevet

rd = riksdaler

b = skilling

 

****

 

Stavanger Hospital Regnskab Phillip Jacob dag 1730 – 1731.

 

Landskyld… ( med mer - ikke skrevet av)

 

Grundleier

 

Sl Johan Prahl Hauge 4 rd derfornden?? Sr Henrik Søfrensen Godtzens Hauger 2 rd 16 b

Sl Niels Urtegaards Mands Hauge 2 rd

af 14 andre Grunde 2 rd 2 ort 15 b

af 4 Grunde under Løveland i Sogndal 1 rd 1 ort 16 b

Jordholmens Grunder

Af Herman Høyers Søbod 16 b

Noch af hans Nøste 16 b

Af Sal Isaach Bagers Søbod 16 b

Sal Albert Ommundsens har bygt en Søbod paa Sl Isaack bagers ubebygte Grund, deraf gives aarlig Grunnleie 1 ort 8 b

Sr Børge Valentinsen af sin Søbod og af en ubebygd Grund næst ved hans Søbod 1 ort 8 b

Af Sl Hans Pedersens Ager som Sr Ole Jacobsens Smidt sig har tilforhandlet, deraf aarlig 16 b

Sr Peder Valentinsens Søbod 1 ort 8 b

Peder Dahles Nøste 12 b

Tore Vellesens Nøste 12 b

 

Sum 13 rd 8 ort 19 b

 

Gaver… (osv - ikke skrevet av)