Brannstyr til Kjøbenhavn 1730 fra Stavanger by

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 21.3.2008.

 

Retur

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Likningskontor, pakke 29, Skattelikninger.

Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

Ut fra rekkefølgen på navnene ser det ut til at listen er satt opp geografisk, på vanlig måte med start på Skansen, og så i rekkefølge Holmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven og Stranden.

 

Jeg har ikke tatt med utlknet beløp på hver person, bare navnene. Der originalen har ”b”, har jeg skrevet ”ss”.

 

Koeholmen

Esaias Dahl

Helge Nielsen

Casper Ollssen

Iver Torgierssen

Thore Rasmussen

Gunder Tønnessen

Jacob Torkelsen enroull

Anders Ollssen

Iver Knudssens Enke

Gunder Kieldssens Enke

Samuel Knudssen

Knud Samuelsen

Lars Kippers Konne

Peder Grønnevegner

Mathias Rasmussen

Lars Størkerssen

Olle Assbiørnssen Fisker

Peder Ellingssen

Abel Bagge

Christopher Larsen Tunge

Aamund Skomager

Jakob Nilsen

Peder i Houven

Anthonis Elisabet

Jens Samuelsens Enke

Mette Sal: Samuel Andersens

Jonn Jonnsen Brynne

Even Ollsen

Salmon Wiiste

Mikkel Hoffman

Jacob Aamundssen

Jonn Jensen Byeberg

Jens Jonnsen Byeberg

Godske Christensen

Knud Torkelsen

Børge Vallentinsen

Lars i Hauven

 

Fra Koeholmen og til Pottemager Stranden

Fridrich Saxe

Johan Storch

Peder Sunde

Baltzar Arnedtsen

Friderich Voigt

Christopher Torstensen

Eilert Hanssen

Cornelus Halvorsen

Henrick Aboe

Christopher Ollsen

Christian Rich

Jacob Paruchqvemager

Alexander Brosse

Hermand Jacobsen

Peder Torkelsen

 

Fra Pottemager Stranden til Backen

Hans Jokumsnes Enke

Petter Franch

Anna Buggeland

Thor Rasmussen

Knud Thorsen

Hans Olsen Mælle

Olle Mælle

Johannes Olsen

Olle Mælle (sic!)

Knud Knudsen Østeby

Peder Thorsen

Lars Halvorsen

Mikkel Mikkelsen Enke Særæs

Lars Olsen enroull

Thor Knudsen

Peder Bonde

Torbiørn Larssen

Rasmus Skiøtters Enke

Peder Tollaksen

 

Fra Bakken til Østervag

Isak Ollsen enroull

Mikkel Torkelsen

Olle Rasmussen

Peder Hanssen Kierulf

Torkel i Trappen

Rasmus Søme

Jonn Rusk

Olle Ellefsen

Elling Ollsen

Elling Smed

Jonn Kannegyder

Blix Skomager

Henrich von Barven

Petter Worm

Hans Røptkes Neke

Thor Olles: Langeland

Johan Hoffman

Aann Kopper

Elling Svendsens Enke

Johannes Glasmester

Niles Johans: Skomager

Petter Snæker

Gurj Ollsdr hos Petter Snæker

Johannes Povel: Smed

Thor Thorsenn

Thor Hansen

Guttorm Mikkelsen

Mathias Knudsen

Lars Peders: Riske

Olle Salvesen

Gunnbiørn Mikkelsen

Erik Rasmuss: Erlandsdahlen

Lars Anders: paa Bryggen

Elling Ollsen Wold

Thomas Halvorsen

Torsten Ollsen Harbor

Axsel Styrman

Knud Ollsen

Jacob Ollseb Hæng

Dorthe Sal: Mogens Sivertsens

Olle Ollsen Wold

Johannes Mogenssen

Lars Tollaksen

Berthe Engebretsdr

Olle Anbiørnsen

Jonn Johanssen

Mikkel Knuts: Løvaas

Erik Olles: Grønning

Lars Pristad

Endre Magnussen

Tronn Biørnssen

Thomas Christensen

Erik Guttormsen

Niels Hansen Eegvag

Hauver Gundbiørnsen

Simon Pedersen

Chrisopher Biørnsen

Christopher Pedersen

Jan Bøudvien

Peder Jonnsen

Olle Svendsen

Johannes Larsen

Peder Olls: i Sølfberget

Knud Jonnsen enroull:

Hans Henrik Lodhost

Biørn Olsen

Kield Væfver

Jonn Ollssen skomager

Johannes Johannsesen

Jonn Some

Elling Svenningsen

Hollænders Ingeborg i Halvors huus med i Stocken Michel Smed og hans Værmoder

Abraham ved Consumptionen

Lars Torbiørnsen

Nils til Corts

Anders Annangeten

Lars Eriksen Riske

Lars Andersen skomager

Knud Svendsen enroull:

Gunder Gullakssen

Aamund Solle

Torkel ved Bæken

 

Ved Bæcken

Peder Dahle

Vilem i Sal: Jørgen Vesensens Huus

Erik Dahle

Jonn paa Damen

Jacob Sørensen

Erik Ollsen enroull:

Jens Abrahamsen

Elling Kiøstelsen

Lars Jensen Smith

Erik Tomesen Berg

Mads Ryg

Olle Berssens Karj

Svend paa Klampegrund

Torsten i Uhrenn

Dagermod sin Søster i Krassers huussene

 

Hospitallet

Forstander Knud Hielm

Anna Maackland

Lars Jødestad

 

Uhren

Thore Mellesen

Jonn Ollsen ved Grinden

Gitlæf ved Grinden

Christian Magnussen

Sal: Hr: Jørgen Prals Enke

Jonas Kirsebom

Hans ved Consumptionen

Sal: Mag Olle Schielderups Enke

Christian Koht

Sal: Issak Baggers Enke

Hans Buckhoff

Olle Pedersen

Knud Snædker

Lars Christophersen

Sal: Rolf Erikssens Enke

Hans Christopher Rønninng

Hans Hoff

Byeskriver Busch

Mathias Hackardt

Riborg Bugge

Markus Claussen

Olle Solle

Madam Jæger

Gabriel Hillmand

Sal: Peder Larsens Enke

Lars Windius

Jørgen Thomassen

 

Fra Skagen til Torget

Todnj Ollsdr

Karj Anne

Tønnes Hanssen

Lars Hyllen

Johan Seehusen

Rasmus Maters Enke

Andreas Nors

Marte NielsDatter

Tarald Skræder

Mad: Sal: Tolder Augustinus ebbel

Hr Tolder Ebbel

Olle Jacobsen Smith

Jens Plov

Hr Amtman Friman

Olle Aamundssen

Hr Mynsterskrif: Rossen Kilde

Christian Larsen Hilleman

Hr Byefoget Ringholm

Job Busk

 

Torvet

Nikolay Abelgaard

Peder Høyer

Knud Eæstly

Skipper Iver Jøde Wæstly

Peder Vallentinsen

Johan Aagaard

Lauritz Smith

Sirj Sal; Olle Engessen

Herman Høyer

Hr Visitør Watne

Petter Knudsen

Halvor Ellingsen

Gunde Iversen

Hans Endresen

Gunder Iversen

Hans Endresen

Olle Elljarsen

Knud Wærsland

Karen i same Huus

Anders Torstensen

Jonn Kloker dræng

Christien Sørens: Smed

Svend Svends: Gierde

Thor Reed

Ellias forrige Capit: des Armes

Christen Feldbereder

Lars Goes Enke

Inger Borg nest ved Lars Goes huus

Lars Asbiørnssen

Anders Østby

Olle Rurhuus

Halvor Martte

Sirj Bagger

Inger Olsdr og Gunnille i same Huus

Anna Rasmusdr

Olle Iverssen

Rasmus Torstensen

Olle Houskaltsen

Mallenne i Bleixse Huusene

Niels Kloker fræng

Simon Jyde

Asbiørn paa Klæfven

Anna Cathrine paa Klæfven

Torgiers Sirj

Berthe Sellekonne

Torsten Rasmussen

Johannes Rasmussen

Ellæfs Gunnell

Rasmus Østensen

Gunder Gundersen

Peder Sounæs

Hans Jørgensen

Torkel Iversen

Peder Jennsen

Christopher Aske

Assbiørn Asbiørnss:

Peder Mikkelsen

Godske Hanssen Enke

Peder Rasmsussen

Enok Eriksen

Palle Zakariasssen

Jacob Smeds Datter Elste

Niels Hanssen Borre

Trjne Første

Jonn Kipper

 

Strandgaten

Madselle Mette Rasch

Herman Paasche

Samuel Bloch

Truels Jenssen

Jacob Pettersen Krag

Appoteker Ryssels Enke

Kirsten Sørensdr Weigner

Anna Kieldsdatter

Christian Lund

Knud Sunde

Olle Sunde

Morten Seehusen

Pouel Henrich Berløv

Nicolay Berven

Arrgan Nielsen

Lars Løche

Kirsten Smed

Svend Seglem

Lars Hillmans

Issak i Bæken

HR Contraleur Saxe

Peder Mogenssen

Aamud Berven

Godske Olle

Cornelius i Trappen

Gar Søsteren

Sal: Comerce Raas Daaks Pour

Lars Westly

Peder Halvorsen

Peder Gunderssen

Hans Eriksen

Rasmus Ollsen stang

Thomas Staalesen

Jens Olls: kipper

Ingeborg Tunge

Halvor Roalsen

Michel Vallentinsen

Iver Knudss: Snedker

Olle Harrestad

Lars Naversen

Erik Knudsen

Jøde Tambus

Jacob Jacobsen

Torgier Ollsen

Karj paa Berget

Tjerran paa Berget

Peder Torkelsen

Olle Christiansen

Mathias Lyth

Ditlæf Biørnssen

Torkel Nielsen

Ingeborg Cathrine

Lars Christensen

Elling Guttormsen

Rasmus Field

Henrik i Riele Huusene

Endre Tømmermand

Svend Bershagel

Jonn Lønning

Simon Niels: paa Stranden

Hans Kielssen i hans stæd

Olle Aamundsen

Tollef Bershagel

Iver Govertsen

Ingeborg i Ellings Huuuse

En Mand i Blich Henrik Huuse

Olle Svendsen

Gurj Selle Koner med Prøger

Mikkel til Didrik Bayss

Jacob Knabeslagers Enke

Biørn i hans Huusser

Lars Lorss

Lars i KAlhamervagning

Maons Fløteman

Sebiørn paa Hagen

Sebiørn i Olle Smeds Huuse

Svend i Hagen

Enn Mand i Johannes Grødestads Huuse

Lars Rasmuss: paa Bliden Soel

Niles Smeds Enke

Giertru Salmonsdr

Ragnil Christophersdr i Bækken

Rasmus Karj

Olle paa Murenn

Lirsti Berven Arnesdr

Mikkels Anna

Hans Sivertsen

Thor i Næsvags huusser

Peder Danielss: Smed

Tieran Eriksen

Lars Ollsen Spilleman

Stenvor Haaland

Mrttens Anne

Peder Peders; Grødem

Søren Knuds: Enke

Hans Halvorsens Enke

Olle Bagge

Lars Tasta

Tørres i Bæken

Niles i Bæken

 

Uden Byes borgere

ikke skrevet av..

 

Baronnesse Rosenkrantz ..