Skattelister 1730-1736 fra Stavanger by

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 8.9.2008.

 Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

 

Tabellen er laget av mine egne fotografier fra originaler og fotokopier i Statsarkivet i Stavanger. Jeg har brukt et utvalg av følgende skattelister:

a)      Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger, Brannstyr til Kjøbenhavn av 13.3.1730; Lista er satt opp geografisk. Jeg har brukt lista!

b)      Stavanger Byfogd, boks 72, Diverse skatter, 20.3.1731; Lista er satt opp geografisk. Jeg har brukt lista!

c)      Stavanger Byfogd, boks 72, Diverse skatter, 19.7.1731; Lista er satt opp geografisk. Jeg har ikke brukt lista!

d)     Stavanger Byfogd, boks 72, Diverse skatter, 16.11.1731; Lista er satt opp geografisk. Jeg har ikke brukt lista!

e)      Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger av 5.3.1732; Lista er satt opp etter roder. Jeg har ikke brukt lista!

f)       Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger av 18.12.1732; Lista er satt opp etter roder. Jeg har ikke brukt lista!

g)      Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger av 14.12.1733; Lista er satt opp etter roder. Jeg har ikke brukt lista!

h)      Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger, skatt 4.11.1734; Lista er satt opp geografisk. Jeg har brukt lista!

i)        Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, Stavanger by, 1725-1736, boks O-0026. 8.11.1734. Lista er satt opp etter roder. Jeg har ikke brukt lista!

j)        Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger av 15.12.1735; Lista er satt opp etter roder. Jeg har ikke brukt lista!

k)      Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, Stavanger by, 1725-1736, boks O-0026. 20.4.1736. Dette er fotokopier av varierende kvalitet. Lista er satt opp geografisk, men denne lista er satt opp etter en litt annerledes logikk (rekkefølge på husene) enn de øvrige! Så langt jeg kan se finnes samme (!) lista også i Stavanger Likningskontor, boks 29, Skattelikninger. Jeg har brukt lista!

l)        Hans E. Næss: Samlinger til Stavangers historie, fjerde bind, Stavanger 1971. Næringsmanntall 11.9.1736. Han oppgir kilden å være Byarkivet. Han har nummert personene, og jeg har brukt denne nummeringen. Jeg har bare foreløpig tatt med de 77 første navnene! Denne lista ser også ut til å være satt opp i en annen rekkefølge enn de øvrige.

 

Listene som er satt opp geografisk inneholder langt flere navn enn de som er satt opp etter roder. Jeg har derfor valgt bare å bruke listene som er satt opp geografisk, siden de er mest anvendelige for mitt formål.

 

Ut fra rekkefølgen på navnene ser det ut til at listen er satt opp geografisk, på vanlig måte med start på Skansen, og så i rekkefølge Holmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven og Stranden. Jeg har ikke anført rodeinndelingen, men brukt den geografiske inndelingen fra 1730-lista.

 

Jeg har ikke tatt med utliknet beløp på hver person, bare navnene. Om tabellen leses vertikalt for hvert år, er navnene i den rekkefølgen de forekommer i skattelistene. Dette gjelder ikke lista for 11.9.1736! Der er rekkefølgen angitt med et nummer. Tekst med rødt står ikke i originalen.

 

 

13.3.1730

20.3.1731

4.11.1734

20.4.1736

11.9.1736

Koeholmen

 

 

 

 

 

Esaias Dahl

x

x

x

x

1

Helge Nielsen

x

x

 

x

 

Casper Ollssen

x

x

 

 

 

Iver Torgierssen

x

x

x

x

2

Abraham N.

 

 

 

 

3

Samuel Anderssens Enke

 

 

 

x

 

Thore Rasmussen

x

x

x

x

4

Gunder Tønnessen

x

x

x

 

5

Jacob Torkelsen enroull

x

x

x

x

6

Anders Ollssen

x

x

 

 

 

Iver Knudssens Enke

x

x

 

 

 

Gunder Kieldssens Enke Ellen

x

x

x

x

7

Povel Larsen

 

 

 

x

 

Samuel Knudssen

x

x

x

x

16

Peder Olsen Grønning

 

 

 

x

 

Olle i Trappen

 

 

 

 

20

Iver Gundersens Enke

 

 

 

x

19

Anna sellekoene og Peder Giøvaag

 

 

 

 

17

Anders Olsen

 

 

 

x

18

Ole Asbjørnsenss fisker

 

 

 

x

 

Matias Rasmussen

 

 

 

x

 

Knud Samuelsen

x

x

 

 

 

Lars Hyllen

 

 

x

x

23

Lars Kippers Konne

x

x

 

 

 

Peder Grønnevegner

x

x

 

 

 

Mathias Rasmussen

x

x

x

 

 

Lars Størkerssen

x

x

x

x

 

Omund Størkersens Enke

 

 

 

x

 

Svend Knudsen

 

 

 

x

28

Olle Assbiørnssen Fisker

x

x

x

 

 

Even Blankes Enke

 

 

 

 

26

Søren Galtung

 

 

 

x

25

Peder Ellingssen

x

x

 

 

 

Abel Bagge

x

x

 

 

 

Christopher Larsen Tunge

x

x

 

 

 

Jens Samuelsens Enke

 

 

 

x

 

Aamund Skomager

x

x

x

 

29

Kields Jorren

 

 

 

 

33

Lars Torchelsen

 

 

 

 

32

Lars Skaffer

 

 

 

 

31

Anders i Giers Enke

 

 

 

 

30

Jakob Nilsen

x

x

 

 

 

Søren Galtung

 

 

x

x

 

Peder i Houven

x

x

x

x

24

Anthonis Elisabet

x

x

 

x

22

Lars Rasmussen

 

 

 

x

21

Jens Samuelsens Enke

x

x

 

x

 

Peder Olsen Kallelien

 

 

 

 

27

Peder Olsen

 

 

 

x

 

Mette Sal: Samuel Andersens

x

x

 

 

 

Jonn Jonnsen Brynne

x

x

 

 

 

Jon Jennssen Byberg

 

 

 

x

 

Even Ollsen

x

x

 

 

 

Even Ollssens Enke

 

 

x

x

 

Mikkel Hoffman

 

 

 

x

8

Salmon Wiiste

x

x

x

 

 

Salmon Vistes Enke

 

 

 

x

34

Christopher Olsen

 

 

 

 

35

Johannes Nilsen

 

 

 

x

36

Peder Ellingsen

 

 

 

x

38

Ole Knudsen kipper

 

 

 

x

37

Mikkel Hoffman

x

x

 

 

 

Jacob Aamundssen

x

x

 

 

 

Jacob Omundssens Enke

 

 

x

 

 

Jonn Jennsen Byeberg

x

x

 

 

 

Jonn Jansen Byeberg

 

 

x

 

 

Jens Jonnsen Byeberg

x

x

x

x

9

Mikkel Hofmand

 

 

 

x

 

Diderik Knudsen

 

 

 

x

15

Joen Jennssen Byberg

 

 

 

x

10

Jacob Omundsens Enke

 

 

 

x

11

Godske Christensen

x

x

 

 

 

Siver Godskersen

 

 

x

x

 

Emmich svoger til Peder Tyrholm

 

 

 

 

12

Knud Torkelsen

x

x

x

x

13

Niels Baadebygger

 

 

 

 

14

Niels Hardanger

 

 

 

x

 

Børge Vallentinsen

x

x

x

x

39

Lars i Hauven

x

x

 

 

 

Fra Koeholmen og til Pottemager Stranden

 

 

 

 

 

Peder Sunde

 

 

 

x

40

Fridrich Saxe

x

x

x

x

43

Johan Storch /Stork

x

x

x

x

41

Peder Sunde

x

x

x

 

 

Karen Amme

 

 

 

x

 

Baltzar Arendtsen

x

x

 

 

 

Friderich Voigt

x

x

x

 

 

Christopher Torstensen

x

x

x

 

 

Nicol. Ollsen

 

 

 

 

44

Eilert Hanssen

x

x

x

x

45

Joahnnes Rasmussen

 

 

 

 

46

Tønnes Hanssen

 

 

 

x

48

Knud i Valberget

 

 

 

 

47

Joahnnes i Valberget

 

 

 

x

 

Jens Olsen

 

 

 

x

49

Baltzar Arentsen

 

 

 

x

42

Fredrik Vogt

 

 

 

x

50

Cornelius Halvorsen

x

x

x

x

51

Henrick Aboe

x

x

x

x

52

Christopher Ollsen

x

x

x

 

 

Christian Rich

x

 

 

 

 

Anders Sigersen

 

 

 

x

53

Reijer Hansens Enke

 

 

 

 

54

Michel N

 

 

 

 

55

Anders ved Consumptionen

 

 

x

 

 

Jacob Paruchqvemager

x

x

 

 

 

Daniel Tyssvær

 

 

x

x

 

Alexander Brosse

x

 

 

 

 

Hermand Jacobsen

x

x

x

x

56

Peder Torkelsen

x

x

x

 

 

Thomas Staalesen

 

x

x

x

60

Peder Torkelsen

 

 

 

x

57

Jens Snedker

 

 

 

 

58

Olle Omundsen

 

 

 

 

59

Fra Pottemager Stranden til Backen

 

 

 

 

 

Hans Jokumsens Enke

x

x

 

 

 

Halvor Thomassen

 

 

x

x

61

Petter Franch

x

x

 

 

 

Willum Hork

 

 

x

x

 

Willum Hoff

 

 

 

 

62

Anna Buggeland

x

 

 

 

 

Knud Thoerk: i Buggelands huusene

 

 

x

 

 

Thor Rasmussen

x

x

 

 

 

Knud Thorsen i Bugge Huusene

 

 

 

x

65?

Knud Thorsen

x

 

 

x

63?

Thoer Thoersen

 

 

 

 

64

Torgier Tostensen

 

 

 

x

66

Siver Thoresen

 

 

 

x

 

Siver Michelsen

 

 

 

 

67

Peder Sara?

 

 

 

 

 

Knud Thomasasen Eg

 

x

 

 

 

Knut Thomassen i Anna Buggelands Husse

 

x

 

 

 

Hans Olsen Mælle

x

x

 

 

 

Olle Mælle

x

x

 

 

74

Peder paa Næsset

 

 

 

 

75

Johannes Olsen

x

 

 

x

68

Helga Carlsdatter

 

 

 

 

69

Sara Pedersdatter

 

 

 

 

70

Christen Clausen

 

 

 

 

71

Boer Knudsen

 

 

 

 

72

Olle Mælle (sic!) / Malle

x

x

 

 

76

Lars Halvorsens Enke

 

 

 

 

77

Knud Knudsen Østeby

x

x

x

 

 

Peder Thoresen

x

x

x

 

 

Lars Halvorsen

x

x

 

 

 

Mikkel Mikkelsen Enke Særæs

x

 

 

 

 

Lars Olsen enroull

x

x

 

 

 

Thor Knudsen

x

 

 

x

 

Peder Bonde

x

x

x

 

 

Peder Thoresen

 

 

 

x

 

Torbiørn Larssen

x

x

 

 

 

Rasmus Ollsens Enke

 

 

 

x

 

Knud Knudsen Østebø

 

 

 

x

 

Olle Melle

 

 

 

x

 

Mortten Melle

 

 

 

x

 

Torbiørn Larsen

 

 

 

x

 

Lars Tollaksens Enke

 

 

 

x

 

Olle Torkelsen

 

 

 

x

 

Rasmus Skiøtters Enke

x

x

 

 

73

Peder Tollaksen

x

x

 

x

 

Jonne Rasmussen

 

 

 

x

 

Jørgen Iverssen

 

 

 

x

 

Lars Ollssens Gifft med Tarralds Berthe

 

 

 

 

 

Fra Bakken til Østervag

 

x

 

 

 

Isak Ollsen enroull

x

x

 

 

 

Peder i Sal: Issak Ouglends huuse

 

 

x

x

 

Knud Jonsen?

 

 

 

x

 

Mikkel Torkelsen

x

x

x

x

 

Olle Rasmussen Mægeland

x

x

x

 

 

Peder Hanssen Kierulf

x

x

 

 

 

Peder Kierulf Enke

 

 

x

x

 

Torkel i Trappen

x

x

 

 

 

Rasmus Søme / Sømme

x

x

x

 

 

Jonn Rusk

x

x

x

 

 

Olle Ellefsen

x

x

 

x

 

Elling Ollsen

x

x

x

 

 

Torkel Ellingsen

 

 

 

x

 

Andreas Sandersen

 

 

 

x

 

Rasmus Søme

 

 

 

x

 

Jonn Rusk

 

 

 

x

 

Gunder Giødesens Enke

 

 

 

x

 

Elling Smed

x

x

x

 

 

Elling Ollsen

 

 

 

x

 

Anna Larsdatter Larsdatter Gousland

 

 

 

x

 

Alexander Brose

 

 

 

x

 

Jonn Kannegyder

x

x

 

 

 

Jonn Kannegyders Enke

 

 

x

 

 

Blix Skomager

x

x

x

 

 

Henrich von Barmen

x

x

x

 

 

Petter Worm

x

x

x

 

 

Petter Worms Enke

 

 

 

x

 

Henrich von Barmens Enke

 

 

 

x

 

Hans Røptkes / Rupkis Enke

x

x

x

x

 

Thor / Thore Olles: Langeland

x

x

 

 

 

Thor Ollsens Enke

 

 

 

x

 

Thomas Omundsen

 

 

 

x

 

Nanna? Tønnesens Enke

 

 

x

 

 

Johan Hoffman

x

x

 

 

 

Olle Torgiersen Kipper

 

x

x

x

 

Aann Kopper

x

 

 

 

 

Elling Svendsens Enke

x

x

x

 

 

Johannes Glasmester

x

x

 

 

 

Johannes Mortensen

 

 

x

 

 

Niels Johans: Skomager

x

 

x

 

 

Niels Johansen og hans svoger

 

 

 

x

 

Elling Svendsens Enke

 

 

 

x

 

Petter Snæker

x

x

x

x

 

Gerth Engebretsdatter

 

 

 

x

 

Gurj Ollsdr hos Petter Snæker

x

x

 

 

 

Omund som har Tinets? Lund

 

 

x

 

 

Johannes Mortensen

 

 

 

x

 

Ommund Torgersen

 

 

 

x

 

Johannes Povel: Smed

x

x

 

x

 

Thor/Thore Thorsenn

x

x

x

 

 

Thor Hansen

x

x

x

 

 

Guttorm Mikkelsen

x

x

x

x

 

Mathias Knudsen

x

x

x

 

 

Thore Knudsen

 

 

 

x

 

Peder Soldat

 

 

 

x

 

Thore Thoresen

 

 

 

x

 

Lars Peders: Riske

x

 

 

 

 

Lars Pedersen Riskes Enke

 

x

x

x

 

Peder Larsen Riske

 

x

x

 

 

Olle Salvesen

x

x

 

x

 

Gunnbiørn Mikkelsen

x

x

x

 

 

Erik Rasmuss: Erlandsdahlen

x

x

 

x

 

Gunnbiørn Mikkelsen

 

 

 

x

 

Erik Assbiørnsen

 

 

 

x

 

Gundbiørn Tierandsen

 

 

 

x

 

Lars Anders: paa Bryggen

x

x

x

x

 

Elling Ollsen Wold

x

x

x

 

 

Ole Olssen Wold

 

 

 

x

 

Thomas Halvorsen

x

x

x

x

 

Torsten Ollsen Harbor

x

x

x

x

 

Peder Larss: Rigkers Søsters Huus

 

 

 

x

 

Axsel Styrman

x

x

 

 

 

Knud Ollsen

x

 

 

x

 

Olle Jacobsen Hæng

 

 

 

x

 

Thomas Christensen Enke

 

 

 

x

 

Dorthe Sal: Mogens Sivertsens

x

x

 

 

 

Jacob Ollsen Hæng

x

x

x

x

 

Lisbet Powelsdr

 

 

 

x

 

Mikkel Hallingsen

 

 

 

x

 

Olle Ollsen Wold

x

x

x

 

 

Knud Iversen

 

 

 

x

 

Rasmus Udsolle

 

 

 

x

 

Johannes Mogenssen

x

x

 

 

 

Jonn Johanssen

 

 

x

x

 

Anders Endresen

 

 

 

x

 

Lars Tollaksen

x

x

 

 

 

Berthe Engebretsdr

x

x

 

 

 

Olle Anbiørnsen / Asbiørnssen

x

x

 

 

 

Jonn Johanssen

x

x

 

 

 

Mikkel Knuts: Løvaas

x

x

x

 

 

Erik Olles: Grønning

x

x

x

 

 

Lars Fristad

x

x

x

 

 

Endre Magnussen

x

x

x

 

 

Tronn Biørnssen

x

x

 

 

 

Knud Ivert: Hvidingsøen

 

 

x

 

 

Thomas Christensen

x

x

 

 

 

Rasmus Knudsen Udsolle

 

x

x

 

 

Erik Guttormsen

x

x

x

 

 

Niels Hansen Eegvag

x

x

x

 

 

Hauver Gundbiørnsen

x

x

x

x

 

Knud Eriksen

 

 

 

x

 

Christen Endresen

 

 

 

x

 

Tron Biørnsen

 

 

 

x

 

Erik Gutormsen

 

 

 

x

 

Niels Egvaag

 

 

 

x

 

Simon Pedersen

x

x

 

 

 

Christopher Biørnsen

x

x

x

x

 

Christopher Pedersen

x

 

 

 

 

Christopher Pedersens Enke

 

x

 

 

 

Mikkel Løvaas

 

 

 

 

 

Christopher Berdinsen

 

 

 

x

 

Ellen til Christen Pedersen

 

 

 

x

 

Christopher Berdinsen og Værmoder

 

 

x

 

 

Lars Qvista?

 

 

 

x

 

Endre Mogensen

 

 

 

x

 

Jan Bøudvien / Boudviin

x

x

x

 

 

Peder Jonnsen

x

x

x

x

 

Truls Larsen

 

 

 

x

 

Jan Boudviin

 

 

 

x

 

Olle Andbiørnsen

 

 

 

x

 

Olle Svendsen

x

x

x

x

 

Johannes Larsen

x

x

x

x

 

Peder Olls: i Sølfberget

x

x

 

 

 

Jens: i Sølfberget

 

 

x

 

 

Knud Jonnsen enroull:

x

x

x

x

 

Jens i Selfberget

 

 

 

x

 

Hans Henrik Lodhost

x

x

x

x

 

Biørn Olsen

x

x

x

x

 

Kield Væfver

x

 

 

 

 

Kield Væfvers Enke

 

x

 

 

 

Nield Wæfvers Børn

 

 

 

x

 

Ellen Sivertsdr

 

 

 

x

 

Martha Abrahamsdr

 

 

 

x

 

Mikkel Smed

 

 

 

x

 

Jon Soma

 

 

 

x

 

Jonn Ollssen skomager

x

x

x

 

 

Johannes Johannessen

x

x

x

x

 

Jonn Some / Somme

x

x

x

 

 

Elling Svenningsen

x

x

 

x

 

Tønnes Mikkelsen

 

 

 

x

 

Jonn Skomagers Enke

 

 

 

x

 

Lasr Olsen

 

 

 

x

 

Elling Ellingsen

 

 

 

x

 

Michel Smed og hans vermoder

 

x

 

 

 

Hollænders Ingeborg i Halvors huus med i Stocken Michel Smed og hans Værmoder

x

 

 

 

 

Abraham ved Consumptionen

x

x

 

 

 

Lars Torbiørnsen

x

x

x

 

 

Nils til Corts

x

x

x

 

 

Anders Annangeten / Annangisten / Annaniassen

x

x

x

x

 

Lars Eriksen Riske

x

x

x

 

 

Lars Andersen skomager

x

x

x

 

 

Niels Ollsen

 

 

 

x

 

Knud Svendsen enroull:

x

 

 

 

 

Knud Svendsens Enke

 

x

 

 

 

Gunder Gullakssen /Gullikssen

x

x

x

x

 

Lars Eriksen Riske

 

 

 

x

 

Peders Kari

 

 

 

x

 

Omund Samuelsen

 

 

 

x

 

Lars Gregersen

 

 

 

x

 

Lars Andersen Skoemager

 

 

 

x

 

Lars Wiistes Enke

 

 

 

x

 

Aamund Solle  / Salle

x

x

x

 

 

Torkel ved Bæken

x

x

 

 

 

Petter Franche

 

 

x

 

 

Ved Bæcken

 

 

 

 

 

Peder Dahle / Dæhle

x

x

x

x

 

Willum Aadnesen

 

 

 

x

 

Villem i Sal: Jørgen Vesensens Huus

x

x

 

 

 

Erik Dahle

x

x

x

 

 

Niels Furaas

 

x

 

 

 

Jonn paa Damen

x

x

x

 

 

Jacob Sørensen

x

x

 

 

 

Erik Ollsen enroull:

x

x

 

 

 

Niels Kipper

 

 

x

 

 

Jens Abrahamsen

x

x

x

 

 

Elling Kiøstelsen

x

x

 

x

 

Asbiørn Aavardsen

 

 

 

x

 

Lars Jensen Smith

x

x

 

 

 

Erik Tomesen Berg

x

 

x

 

 

Mads Ryg

x

x

x

x

 

Erik Jansen Berg

 

 

 

x

 

Jens Abrahamsen

 

 

 

x

 

Niels Kipper

 

 

 

x

 

Kiou? Peders Datter

 

 

 

x

 

Erik Ollsen

 

 

 

x

 

Erik Dahle

 

 

 

x

 

Niels Furaas

 

 

 

x

 

Jonn Rasmussen

 

 

 

x

 

Olle Berssens Karj

x

x

 

 

 

Svend paa Klampegrund

x

x

x

 

 

Torsten i Uhrenn

x

x

 

 

 

Dagne med sin Søster i Krassers huussene

x