Skatt fra Stavanger by 13.6.1725 til det Grønlandsk kompani i Bergen

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 21.3.2008.

 

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Likningskontor, pakke 29, Skattelikninger.

Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

Ut fra rekkefølgen på navnene ser det ut til at listen er satt opp geografisk, på vanlig måte med start på Skansen, og så i rekkefølge Holmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven og Stranden.

 

Jeg har ikke tatt med utliknet beløp på hver person, bare navnene. Der originalen har ”b”, har jeg skrevet ”ss”.

 

Koeholmen

Esaias Dahl

Helge Nielsen Enroull

Casper Ollssen

Ifver Torgierssen Enroull

Thore Rasmussen Enroull

Jacob Torkelsen enroull

Ifver Gundersen

Knud Samuelsen

Lars Kippers Enroull

Peder Grønning Enroull

Kiedses Joran

Helga Nilsdatter

Mathias Rasmussen Enroull

Simon Olsen Enroull

Lars Størkerssen

Olle Assbiørnssen Fisker

Peder Ellingssen Enroull

Ole Jensen Enroull

Christopher Larsen fattig fisker

Omund Skomager

Tormod Simonsen Enroull

Jakob Nielsen

Peder i Hougen Enroull

Elisabet Anthonius ..

Tore Rasmussens Enroull

Jens Samuelsen

Mette Samuel Andersens

Efvind Ollsen Enroull

Salomon Wisted Enroull

Michel Hofmand

Jacob Omundssen

Jon Jonsen

Jens Jonsen Byeberg

Godske Christensen

Knud Torkelsen Enroull

Børge Vallentinsen

 

Fra Holmen till Pottemager Stranden

Fridrich Saxe

Peder Sunde Maanedz Liut

Hans Olsen

Theophilius Schanche Enroull

Friderich Voigt Chirurgus

Christopher Torstensen Enroull

Jonas Wessel Maaneds Lieut

Reier Haagensen

Eilert Hanssen

Cornelus Halvorsen

Henrick Aboe Enroull for sig og sin Vermoder

Abell Bagge Maaneds Lieut fattig

Christopher Ollsen Enroull

 

Fra Pottemager Stranden til Backen

Hermand Jackobsen Enroull

Olle Rasmussen

Peder Thorsen

Johannes Johansen

Hans Jokumsen

Marte Olsdatter

Anne Bugge

Olle Mælle

Knud Knudsen Østebøe Enroull

Torsten Daved glassmagers huus

Lars Halvorsen Enroull

Mikkel Mikkelsen

Lars Olsen enroull

Tore Knudsen

Peder Janssen Enroull

Torbiørn Larssen Enroull

 

Fra Bachen til Østervaag

Isak Ollsen enroull

Mikkel Torkelsen

Peder Hanssen Kierulf Laugtings Skrif

Rasmus Sømme Enroull

Jonn Rusk

Halvor Efvindsen

Elling Ollsen Enroull

Elling Andersen Smed

Jonn Knutsen Kannegytte

Herick von Barmen

Peter Worm Enroull

Hans Røptkes enke Anne

Thor Ollsen Enroull

Johan Nikolaj Hoffman

Aanen Torgiersen

Elling Svendsen Enroull

Johannes Mortensen

Nils Johansen

Johannes Poulsen Enroull

Tore Torsen Enroull

Toer Hansen Enroull

Guttorm Mikkelsen

Mathias Knudsen Enroull

Lars Pedersen Riske

Olle Salvesen Enroull

Gunnbiørn Mikkelsen Enroull

Erik Rasmuss: Erlandsdahlen

Biørn ved Consumptionen

Lars Andersen Enroull

Elling Ollsen

Thomas Halvorsen

Endre Tørresen Enroull

Axsel Styreman

Knud Ollsen Bachmed

Jacob Ollsen Enroull

Dorthe Sal: Mogens Sivertsens med sin Svoger Olle Olsen

Johannes Mogenssen guldsmed

Lars Tollaksen

Birgitte Ingebretsdatter

Olle Asbiørnsen

Omund Albertsen Enroull

Knud Myssing

Jan Johanssen

Mikkel Knutssen Løfaas Enroull

Erik Ollsen Enroull

Endre Monssen Enroull

Peter Snedker

Tron Biørnssen Enroull

Michel Heliesen

Thomas Christensen

Erik Guttormsen Enroull

Niels Hansen Eegvag

Haaver Gundbiørnsen Enroull

Simon Pedersen Enroull

Christopher Biørnsen Enroull

Christopher Pedersen

Johan Boudevin Enroull

Olle Svendsen Enroull

Peder Ollsen Enroull

Knud Jonssen enroull:

Karen Rasmusdatter

Biørn Olsen tømmermand

Kield Væfver

Jon Olssen skomager

Johannes Johansen Enroull

Niles Olsen Enroull

Lars Aslaksen Enroull

Lars Eriksen Enroull

Lars Andersen

Knud Svendsen enroull:

Knud Knudsen Enroull

 

Ved Becken

Peder Dahle

Willem i Sl: Jørgen Wientsens Huss Enroull

Jonn Rasmussen Enroull

Erich Gulbransen Enroull

Jacob Sørensen Enroull

Erik Ollsen enroull:

Jens Abrahamsen Enroull

Lars Jensen Smith Comsuptions Tieener

Erik Jansen Berg

Mads Ryg Enroull

Elling i Hetlands Marchen

Tosten i Uhren

 

 

Hospitalet

Forstander Bertel Mortens

Tarald Monsen etteddrager

Helie Nilsen

 

Uhren

Thore Vellesen

Jon Olsen ved Grinden

Peder Megensen

Christian Koht

Issach Issacheses Krass

Mathias Petersen Lyth

Olle Pedersen Enroull

Knud Ifversen Snidker

Lars Christophersen Enroull

Knud Hielm

Rolf Erikssen

Ifver Snidker

Jørgen Borch

Albert Omundsen

Matthias Gabrielsen

Marcus Claussen

Olle Andersen Enroull

Johanna Sl Peter Dorenfelts

Lars Pedersen Windius

Hans Ommundsen Skare Enroull

 

Fra Skagen til Torfvet

Todnj Olßdatter

Johan Seehuus

Raßmus Johans enroull

Susanna Sl Mogens Arentsens

Efvert Larsen enroull

Tolder Augustinus Ebell

Olle Jacobsen Smit

Birgitta Nyrup

Hr Amptman og Lougmand Henning Frimand

Olle Omundßen

Munsterskriver Henrich Rosenkilde

Christen Lars Hillemand

Job Busk

 

Torfued

Nicolaj Abelgaard

Peder Höyer

Knud Westlye

Peder Valentinssen

Laurits Smit

Sirj Sl Olle Engesenn

Hermand Höyer

Visitour Christopher Vatne

Peter Knudßen

Rassmus Olsen enroull

Halvor Ellingßen enroull

Svend Olßen

Hans Endreßen enroull

Olle Eliaßen enroull

Jacob Ormsen

Torkeld Ifversen

Christen Söfrens Smed enroull

Christen Feltbereder

Peder Jansen enroull

Christopher Ols enroull

Asbiörn Asbiörnßen enroull

Peder Michelsen Kraag

Peder Raßmus skomager

Godske Hansen

Enoch Erichßen

Gunder Simonsen enroull

Hans Jörgensen Skomager

Peder Sachnæs enroull

Palle Sachrias enroull

Byskrifver Aagaard

Niel Hanßen

 

Strandgaden Paa begge sider

Sophia Rash

Hermand Paaske

Dorthe Schurmand

Samuel Bloch

Captein Lieutnant Anders Paoen?

Truls Jensen

Jacob Petterßen Krag

Byfogden Ringholm

Christen Montagen

Apotecher Ryssel 1-0

Christian Lund Organist

Knud Sunde

Olle Sunde

Morten Seehus

Nicolaj Berven

Adrian Nielßen Aalborg enroull

Lars Lycke

Halvor Rolfssen enroull

Isach Isachsen enroull

Lauriz Hillemand

Controleur Peder Saxe

Omund Berven

Lars Vestlye

Peder Halvorsen

Raßmus Olsen Stang enroull

Hans Erichßen

Jens Olsen Kipper

Tønnes Skaadesen

Michel Valentins

Jacob Op paa Berget

Knud Omundsen Bersagel

Giöde Raßmußen

Olle Christenßen enroull

Elling Raßmußen

Guttorm Kipper

Giermund Hieließen

Raßmuß Olßen Field

Hendrich Pedersen enroull

Endre Olßen enroull

Jon Baardsen enroull

Jon Larssen enroull

Tollef Knudsen

Jan Govertsen

Ole Svendsen enroull

Lars Biörnsen enroull

Johannes Grödem Strand

Mallene Sl Nils Smids

Jacob Jacobßen

Hans Ifversen enroull

Peder Danielßen

Lars Ols Spillemand

Morten Mortensen enroull

Peder Pedersen enroull

Söfren Knudßen

Hans Halvorssen enroull

Olle Bagge

Raßmus Svendßens Lime

 

Uden Byes Borgere

Jörgen Langeball

Olle Nilßen Ogelbye

Morten i Sirevog