Skatt fra Stavanger by 28.3.1724

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.9.2009.

 

Retur  

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Likningskontor, pakke 29, Skattelikninger.

Jeg har så langt ikke lest korrektur på lista.

 

Ut fra rekkefølgen på navnene ser det ut til at listen er satt opp geografisk, på vanlig måte med start på Skansen, og så i rekkefølge Holmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven og Stranden.

 

Lista ser ut til å bare inneholde borgere.

 

Jeg har ikke tatt med utliknet beløp på hver person, bare navnene. Der originalen har ”b”, har jeg skrevet ”ss”.

 

1ste Rode

Jon Haagensen

Elj Zackaris datter med sin Svoger

Knud Samuelsen

Jacob Nilsen

Casper Olssen

Samuel Andersens Enke

Jens Samuelsen

Godske Christensen

Jon Jensen Byberg

Jacob Omundsen

Michell Hofmand

Fridrich Saxe

Jens Olsen

Eilert Hansen

Cornelius Halvorsen

Ingebor Sander Jonsens

Olle Rasmussen

Johannes Mortensen glassmager

 

2de Roede

Jens Jochumsen

Peder Roelsen

Olle Mele

Rasmus Skiøtter

Christen Clausen

Jon Aberhansen Rusk

Elling Smed

Michell Torkildsen

Jon Knudsen Kandegytter

Christen Vlix

Hans Hansen Røpke

Lorenz Glasmager

 

3de Rode

Aanen Kipper

Hans Pedersen Riske

Erik Erlandsdalen

Lars Tollachsen

Elling Olssen

Dorthe Mogens Sifvertsens

Thomas Halvorsen

Knud Olsen

Thomas Christensen

Christopher Pedersen

Olle Assbiørnsen

Anne Knudsdatter

Hans Lohofs Enke Karen

Jon Skomager

 

4de Rode

Nield Væfver

Gunder Gullichsen

Lars Andersen

Lars Giøchstad

Sl: Olle bager Karj

Elling Torchildsen

Christen Olsen

Tørris Bergeland

Tollach Tochilsen

Svend Murmester

Helie Nilsen

Jon Olsen ved grinnen

Tarrald Bergeland

Nils Langaard

Thore Vellesen

Peder Mogensen

 

5te Roede

Christian Koudt

Isach Isachsen

Mathias Lytt

Knud Knudsen

Rolf Erichsen

Rasmus qvinden Anne

Ifver Knudsen snidker

Jørgen Borch

Henrich von Barmen

Jan Caahuus

Olle Jacobsen Smit

Hans Hoff

Albert Omundsen

Olle Omundsen

Giertrud Biegels

Marcus Clausen

Johannes Dorenfeltz

Peder Laussen Skredder

Laurs Pedersen Windius

Olle Nilsen

Christen Larsen Hillsemand

Job Bush

Peiter Høyer

Knud Westlye

Lars Westlye

Peder Vallentinsen

 

6de Roede

Laurs Smith

Sirj SL. Olle Engelsens

Hermand Høyer

Ane Svendsdatter

Peder Rasmussen

Jan Hofmand

Ench Erichsne

Jon Jonsen Kipper

Petter Knudsen Skomager

Hans Jørgensen Skomager

Tollach Slagter

Peder Michelsen

Hermand Paaske

Samuel Bloch

Dorthe bagers

Nicolaj Abilgaard

Truels Jensen

Jacob Pettersen Krag

Knud Smed

 

7de Rode

Olle Jenssen Smed

Morten Seehuus

Nicolay Berven

Elling Rasmussen

Kirsten Christensdatter

Lars Lyche

Lars Hillemand

Olle Bagge

Isach Buchen

Jan Lorentz Dom

Søfren Knudsen

Tørris I Bechen

Lars Olssen Spillemand

Peder Sanielsen Smed

Hans Erichsen

Peder Gundersene Kipper

Peder Halvorsen

Jens Olsen Kipper

Ingeborg Tunge

 

8de Roede

Nils Smids Enke

Michel Vallentinsen

Jacob Jacobsen

Guttorm Kipper

Rasmus Olsen Field

Tollaf Knudsen

Jon Larsen Lønning

Jacob Kaaberslager

Sivatt Sæfrissen

 

Uden Byes Borgere

Jørgen Langball

Erich Christophersens Enke

Morten i Sirevaag

 

 

Summa 150 rd 1 ort 16 b