Beboere i Østervåg i Stavanger i oktober 1716

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 25.11.2006.

 

Retur  

 

Lista nedenfor angir de som er navngitt i Ulrik Fredrik Aagaards kart over i Østervåg i Stavanger i 1716. Kartet har vært koblet mot brannen i Østervåg 28.5.1716, men det framgår ikke direkte av kartet at det er en kobling.

 

Tallene viser til Ulrik Fredrik Aagaards kart. Lista er laget basert på kartet gjengitt i Johannes Elgvin: En by i kamp, 1956, side 232.

 

Det er også en avskrift av Axel C. Kiellands i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3, ark nummer 119. Den lista er datert 27.4.1726, men Kielland oppgir at den er for 1725.

 

Sl = salig = avdød

Når navn avsluttes med s, som Størchorsens viser det til normalt Størchorsens enke eller arving.

Hauge er hage-

 

Forklaring Ofwer Nummerne og Grunderne -

 

 1. Tørris Ileskougs Grund
 2. Olle Andersens Gr.
 3. Lars Riskes Gr.
 4. Olle Ifverssen
 5. Ifver Pederssen
 6. Lars Størchorsens
 7. Aadne Michelsen
 8. Olle Eilifsens Grund og Søgrund
 9. Lars Andersens
 10. Olle Olsens Grund og Søgrund
 11. Mogens Sifvertssens Søegrund
 12. Thomas Halvorssens
 13. Rasmus Hanssens
 14. Hermand Olsens Grund
 15. Christen Goudesens Grund og Søgrund ofven og Neden for Gaden
 16. Karen Sl. Tore Rasmussens
 17. Peder Sandførers Gruns og Søegrund
 18. Marte Svends Datters Grund og Søegrund
 19. Knud Bach med –
 20. Palle Grunden
 21. Lars Nielsens –
 22. Siri Rassmus datter
 23. Mogens Sifvertssens
 24. Olle Ifvertssens Hauge
 25. Olle Ifversen Nordskaar
 26. Jacob Olsen -
 27. Poul Tiensvold
 28. Rasmus Time