Skadelidende i bybrannen i 28.5.1716

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 10.5.2018.

Retur

Utkast - er ikke korrekturlest (draft document).

Dette er en avskrift fra Stavanger Byarkiv, PA 267 Axel Kielland.

****

b = skilling

Sl = salig (avdød) – i praksis

****

Anno 1719 den 23 Mai Byting i Stavanger, Byfoged Wallendal, konstituert By- og Raadhuskriver Peder Hansen Kierulf og Lagrettemændene Anders Zandersen, Tommes Tommesen, Rasmus Olsen, Johannes Tostensen, Casper Olsen, Lorenz Kreuger, Jørgen Borch og Lars Olsen. Fordeling mellom de Brandlidte i Østeraag 1716 af – efter Stiftmanden Lillienpalms Beregninger af indkomne Kollektpenge: 

1. Bjørn Olsen i Østervog 7 rd 94 b

2. Anne Torstensdatter 4 rd 37 b

3. Halvors Birthe 4 rd 57 b

4. Svend Pedersen 4 rd 57 b

5. Biørn paa Bakken 6 rd 57 b

6. Olle Larsen Skomager 1 rd 19 b

7. Niels Skomager 3 rd 19 b

8. Anna Halvorsdatter 3 rd 57 b

9. Michel Michelsen Matros 77 b

10. Ragnille Halfuersdatter 2 rd 76 b

11. Karen Sl. Eilert Stephensen 77 b

12. Tron Biørnsen 19 rd 92 b

13. Olle Gundersen 15 rd 91 b

14. Simen Olsen 9 rd 54 b

15. Karen Sl Tharald Olsens H. 72 b

16. Hofvers Anne 6 rd 75 b

17. Niels Olsen Matros 11 rd 93 b

18. Blege Birhte 2 rd 38 b

19. Sigrj Torstensdatter 15 rd 92 b

20. Kirsten ved Bechen 6 rd 37 b

21. Omund Jacobsen 4 rd 75 b

22. Reijer Hofuersen 14 rd 34 b

23. Lauritz Atlachsen 22 rd 71 b

24. Torn Tormodsen 3 rd 57 b

25. Einar Ellivsen Matros 7 rd 94 b

26. Sl Joseph Willemsens Kvinde 20 rd 71 b

27. Lars Andersen Skomager 35 rd 86 b

28. Peder Aslachsen 19 rd 14 b

29.  Rasmus Torbjørnsen 25 rd 86 b

30. Sl Biørn Halforsens Enke 63 rd 78 b

31. Christopher Pedersen 9 rd 16 b

32. Erich Olsen 7 rd 94 b

33. Anne Østensdatter 5 rd 57 b

34. Gundele Elias Eliassens 5 rd 57 b

35. Guri Sl Christen Nodemandtz 3 rd 19 b

36. Knud Knudsen Østebøe 17 rd 52 b

37. Lieutnant Olle Biørnsen 31 rd 86 b

38. Torchild Nielsen 3 rd |9 b

39. Olle Valles 6 rd 37 b

40. Sl Peder Kies Quinde 7 rd 18 b

41. Elisabeth Kielland 9 rd 55 b

42. Omund Albretsen 16 rd 72 b

43. Peder Omundsen5 rd 57 b

44. Olle Asbiørnsen 3 rd 95 b

45. Ingeborg Vige 4 rd 75 b

46. Sl Hofuer Jorensens Quinde 5 rd 57 b

47. Sl Niels Olsens Arfuinger 35 rd 86 b

48. Karen Palle Zachariassems 39 rd 83 b

49. Simen Pedersen Matros 12 rd 73 b

50. Anna Ellingsdatter 2 rd 57 b

51. Lars Torsen 2 rd 38 b

52. Eillef Biørnsen Matros 5 rd 94 b

53. Tron Biørnsen Matros 7 rd 56 b

54. Sl Svend Eltervogs 4 rd 75 b

55. Sigri Svendsdattter 3 rd 19 b

56. Thormod Andersens Matros 7 rd 94 b

57. Jacob Ibsen 12 rd 53 b

58. Ingebor Robbertsdatter 9 rd 17 b

59. Torbiørns Eli  2 rd

60. Peder Rasmussen 47 rd 83 b

61. Olle Ifversen 21 rd14 b

62. Lars Nielsen 10 rd 35 b

63. Gl Marthe i Strandens Arvinger 15 rd 91 b

64. Birthe Andersdatter 14 rd 34 b

65. Peder Larsen Sandfører 7 rd 94 b

66. Karen Sl Thore Rasmussens 39 rd 83 b

67. Christen Goutsen 119 rd 60 b

68. Hermand Olsen 27 rd 87 b

69. Rasmus Hansen 7 rd 94 b

70.  Sirj Rage 39 rd 83 b

71. Mogens Sifuersens Arvinger 119 rd 60 b. Dertil Seqvestrerit i Rette der til Myndlingen Petter Prael, .. hans Curator og pren.. 60 rd.

72.  Kiersten Gunder Tie,,, 8 rd 75 b

73. Tollach Larsen 21 rd 51 b

74. Rasmus Hølleslie 16 rd 34 b

75. Ingebor Olsdatter 2 rd 38 b

76. Marte Sl Olle Thimes 11 rd 93 b

77. Marthe Sl Olle Thimes 11 rd 93 b

78. Aanon Kipper 3 rd 57 b

79. Zacharias Rasmussen 3 rd 95 b

80. Anne Segings datter 77 b

81. Rasmus Høøelsøiens børn 15 rd 91 b

82. Anne Hansdatter 4 rd 75 b

83. Rasmus Rasmussen 4 rd 75 b

84. Poul Larsen 5 rd 17 b

85. Hellie Matheusdatter och den hos hende værende gl. Quinde 3 rd 57 b

86. Jacob Olsens Hustru 10 rd 35 b

87. Aase Larsdatter 4 rd 75 b

88. Knud Olsen 4 rd 75 b

89. Elling Olsen 3 rd 19 b

90.  Marthe Ellingsdatter 35 rd 86 b

91. Tommes Halforsen 115 rd 37 b

92. Orm Larsen 11 rd 93 b

93. Karen Larsdatter 2 rd 38 b

94. Lars Andersen 31 rd 86 b

95. Olle Ejllefsen 19 rd 89 b

96. Lars Størchersen 19 rd 13 b

97. Karen Sl Ifuer Pedersens 13 rd 16 b

98. Olle Salvesen 4 rd 75 b

99. Lars Pedersen 35 rd 86 b

100. Olle Andersen 4 rd 75 b

101. Aadne Michelsen6 rd 37 b

102. Tron Isæe 7 rd 57 b

103.  Sl Rasmus Rasmussens Quinde 2 rd 57 b

104. Ingeborg Olsdatter 1 rd 38 b

105. Peder Pedersen Natmand 2 rd 38 b

106. Johanna Hans Christophersens 1 rd 19 b

107. Isach Isachsen 1 rd 48 b

108. Niels Olsen Langgaard 20 b

109.Fridrich Saxe 3 rd 95 b

110. Daarthea Jonsdatter 4 rd 75 b

111. Birgitte Christoher Biørnsens 3 rd 95 b

112. Anna Sørensdatter 1 rd 19 b

113. Daarethe Mogens Sifversens 19rd 89 b

114. Marta Clementsdatter 2 rd 19 b

115. Byens Tiener Ifuer Nielsen 39 b

116. Rachel Pedersdater 1 rd 57 b

117. Mallene Snaresdattter 5 rd 57 b

118. Anna Michelsdatter 2 rd 38 b

119. Inger Simensdatter 3 rd 95 b

120. Kiersten Ole Simensens 2 rd 38 b

121. Birthe Ole Gunders 1 rd 57 b

122. Anne Gunder Michelsen 1 rd 57 b