Manufakturhuset i Bergens grunnleie av Stavanger  28.5.1714

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 5.7.2007.

 

Retur     

 

Dommen nedenfor angir Manufakturhusets leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Manufakturhuset. Manufakturhuset finnes også omtalt i andre kilder som Børnehuset. Dommen viser underforstått tilbake til en eldre liste fra 1686-1696, som finnes her http://home.online.no/~akvitrud/1686-96-grunnleie-Manufakturhuset.htm.

 

Avskriften er fra Axel Kiellands samlinger i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3. Han oppgir ikke hva som er kilden.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er liten, men rimelige klare og tydelige.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Jeg har brukt blåfarge for å øke lesbarheten, uten at det er i originalen.

 

***

 

Kf Benaadningen for Manufakturhuset i Bergen 2/3 1700 der blev indfordret resterende Grundleie, til Manufakturhuset.

 

I anl… blev 28/5 1714 dømt:

 

Olle Omundsen som nu eiede og beboede en Grund, som Morten Petersen forhen var tilhørig skulde betale Leie 1 rd aarlig for 1704-1713. (medregnes til Isach Isachsen af hvem han havde kjøbt Grunden for de 6 første Aar). Ole Omundsen fik 12.1.1715 Skjøde paa Husene af Isach Isachsen.

 

Mme Elisabeth Sl Søfren Gundbjørnsen for sin eiende og øde liggende Grund betale 1 rd aarlig 1706-1713.

 

Jan Seehusen, som anførte at han havde kjøpt sin paaboedne Grund af Jens Taste og Sl Stiftskriver Laurs Friis, skulde betale Leie 7 rd til utga f 1713.

 

Mme Karen Jacobsdater Sl Detlef Leths skulde

for ”Olle Westmands” Grund betale Leie 3 ort 8 skilling aarlig , 1706-1713.

samt for ”Thomas Christensens Grund” aarlig 1 rd 1 ort 8 skilling, 1706-1713.

 

Christen Sandborg og Medarvinger var

for ”Berent Svendsens Grund” afføret aarlig Leie 2 ort. Restancefalegielden var imidlertid denne Grund opført medaarlig Leie 1 ort 8 skilling,

hvormed ”Rasmus Svendsens grund” stod med 2 ort.

 

Johanna Sl Dorenfeldts var for sind Grund (paa Skagen) afføret Leie i 26 Aar kaldet ”Jørgen Bertelsens Grund”.

 

Paul Sommer for ”Sander Grots Grund” ligeledes Leie i 26 Aar.