Manufakturhuset i Bergens grunnleie av Stavanger 1712

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 20.5.2009.

 

Retur  

 

 

Dommen nedenfor angir Manufakturhusets leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Manufakturhuset. Manufakturhuset finnes også omtalt i andre kilder som Børnehuset. Dommen viser underforstått tilbake til en eldre liste fra 1686-1696, som finnes her http://home.online.no/~akvitrud/1686-96-grunnleie-Manufakturhuset.htm.

 

Avskriften er fra Axel Kiellands samlinger i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3, side 108. Han oppgir ikke hva som er kilden.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er liten, men rimelige klare og tydelige.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Jeg har brukt blåfarge for å øke lesbarheten, uten at det er i originalen.

* Der originalen har brukt greske bokstaver som b for skilling, har jeg skrevet skilling.

 

***

 

Manufakturhuset i Bergen dets Grunder i Stvg 1712.

 

Mag. Jens Søfrensen forrige grund eies nu av Morten Pedersen, aarlig leie 1 rd

Peder Sørensens grund aarlig 2 rd

Borgermester Henrich Hansen Grund, eiedes nu af Søren Gundbjørnsen, 1rd

Unge Christen Tranes grund eiedes afThormode” 1 ort, Restancer fra 1685

Ole Westmands grund aarlig 3 ort 8 skilling, deraf betalt Wiball Jæger 2 ort og Ditlef Leth 1 ort 8 skilling.

Jørgen Berthelsens grund aarlig 1 rd 1 ort 5 skilling, Restancer fra 1685

Sander Grots Grund, eiedes nu af Jørgen Thomassen aarlig 1 rd 1 ort, Restance fra 1685

Morten Seehusen grund aarlig 1 ort 8 skilling

Berent Svendsens Grund aarlig 1 ort 8 skilling

Rasmus Svendsens Grund, aarlig 2 ort eiedes nu af Lagmand Nils Christensen

Thomas Chritensen Grund aarlig 1 rd 1 ort 8 skilling eiedes nu af Ditlef Leth