Skattemanntall over Stavanger fra 6. juni 1707

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 15.11.2009.

NB Ikke korrektur lest!

 

Retur

 

 

Lista er avskrift fra original i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Likningskontor, pakke 29, Skattelikninger.

 

Ut fra rekkefølgen på navnene ser det ut til at listen er satt opp geografisk, på vanlig måte med start på Skansen, og så i rekkefølge Holmen, Bakken, Østervåg, Uren, Skagen, Torget, Kleven og Stranden.

 

Jeg har ikke tatt med utliknet beløp på hver person, bare navnene. Når det står ”b” har jeg skrevet ”ss”.

 

Dette er en liste over borgere som skatter og ikke alle i byen…

 

1. Rode

Jørgen Tommessen paastod etter frem viste Hr Stiftsbefalings mand Tonsborgs resolution de dato 6 Junj 1697, som Papir forvalter, at være frj for dette paaleg, men ellers erbød sig til at vid godvillig give, som hannem sielf for got finnes

Thomas Jørgenssøn

Hans Hof

Godsche Christenssen

Jon Haagenssen

Caster Schomager

Johannes Thostenssen

Samuel Anderssen

Friderich Saxe

Reyer Haagenssen

Jens Olssen

Olle Mortenssen

Christen Nielssen Sandborg

Sander Jonssen

Einer Thostenssen

Halvor Corneljssen

 

2. Rode

Luciæ Hansdatter

Eilert Sterchersen

Anders Sanderssen

Ole Nielssen

Didrick Hauschilt

Omund Snedker

Søren Smid

Jon Knudssen

Jens Anderssen Anglemager

Lauritz Stege

Jørgen Nielssen Borck

Jørgen Jenssen

Rolf Erickssen

Thomas Smid

Ingeborig Watne

Jan Seehuus

 

3 Rode

Hans Juckumssen

Lars Rische

Einer Bentssen

Svend Eltervog

Ifver Pederssen

Knud Ifverssen

Christopher Thoerssen

Peder Lauridtzen

Olle Olssen

Thomas Haldvorssen

Mogens Sifvertssen

Lorentz Krøger

Lauritz wæfver

Peder Rasmussen

Sl. Thore Rasmussens Enche

Christen Goutssen

Lauritz Michelssen

Aaren Kipper

 

4 Rode

Lorcke Nielssen I Østervog

Christopher Pederssen

Biørn Hofverssen

Niels Olsen

Rubbert Christoenssen

Christen Pederssen

Ambros Asgutssen

Hans Lodhof

Niles Gitlefssen

Peder Aslackssen

Lauritz Giertzsen

Chrisopher Halvorssen

Unge Ole Gunderssen

Halvor Olssen i Hetlands MArcken

Ole Omundssen

Niels Olsen urtegaardsmand

Thiis Paasche

Ole Jacobssen Smit

Martha Sl. Jørgen Cortzens

Trine Første

Samuel Snedker

Marckus Ambrossen

Mette Isacks datter

Isack Isacksen

Marckus Claussen

Sl. Jacob Sandersens Enche

Godsche Sørenssen

Peder Petterssen Dorefelt

Peder Lauritzen

Madame Eliabet Seehuus

Christen Lauridsen Hilmand

Anna Thorgiers datter

Knud Knudssen Eeg

Lauritz Sørensen Hilmand

 

6 Rode

Herman Høyer

Ole Olssen Smit

Thron Kipper

Svend Garpestad

Anders Johanssen

Svend wagtmand

Gregorius ved Klefven

Christopher Thørresen

Hans Jørgenssen schomager

Rasmus Gullichsen

Fridrick Sørenssen

Jon Jonssen

Ole Engelssen

Jacob Christiansen Brun

Christian Jenssen

Svnd Blix

Herman Juckumssen

Jacob Hermanssen

 

7 Rode

Anders Nielssen

Valentin Weigner

Niels Olssen

Knud Sunde

Ole Jenssen Sunde

Mickel Eeg

Nicolaj Berfven

Giermaund Smid

Søfren Knudssen

Lauridz Olssen spilemand paa Stranden

Anders Hansen

Sl. Anders Mickelssens Enche

Erick Thruelssen

Peder Kipper

Hans Erickssen

 

8de Rode

Jens Kipper

Rasmus Kipper

Aslach Jenssen

Olle Olssen

Niels smid paa Stranden

Michel Valentinsen

Rasmus Olssen

Peder Danielsen

Laurits Goutland

Jacob Jacobsen paa Stranden

Thollef Smid

Knud Knudssen Westlye

Christen Lauritzen paa Stranden

Sl. Claus Suendssens Enche

Simen Nielssen paa Stranden

Jacob Kaabberslager

Henrich Godvertzen

 

Uden byes Borgere,

paa Nærstrand

Erick Jørgenssen

Søfren Gunndbiørnssen

Christian Thorgierssen

Niels Pederssen

 

Udi Carmsund

Laren Møllers