Manntall i Stavanger 1701

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 23.11.2006.

 

Retur  

 

 Lista er avskrift fra Johannes Elgvin: Norges eldste bymanntall, Stavanger Museums Erbok, 1951. Jeg har bare tatt med lista, mens Elgvin har ogse en drxfting av manntallet. En uavhengig (?) avskrift er ogse publisert av Nfss Hans E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, Stavanger, 1971. Elgvin og Nfss opplyser at manntallet er i Statsarkivet i Stavanger.

 

Justeringer her i forhold til Elgvins utgave:

Der det ster b hos Elgvin har jeg skrevet ss.

Bede Elgvin og Nfss (pe de samme stedene) har en del steder skrevet Sic (=det ster faktisk det!). Jeg har tatt det ut.

  

 

MANDTALL OFUER STAFWANGER BYES INDBYGGERE in Anno 1701 oprettet.

 

l te Roede,

 

Peder Endressen er for gammel tid Borger, har tagit Borgerschab for 36 Aar har qvinde og en Datter.

Olle Gunderssen er Ingen Borger nfrer sig af fischer ej fleere i famielieend hand og hans qvinde.

Ingemund Torbixrnssen for gl. tid Borger hans famielie bestaar j Qvinde og Daatter

enroll. Torgier Ifuerssen er Matros Maaneds Tienner med qvinde.

Karen Rassmussdatter, er een Encke En Sxn og Daatter.

Niels Matssen een gl. offlcer en qvinde og 6. Smaa Bxrn.

Jon Haagenssen, for 18 ten Aar siden tagit Borgerskab famielien Bestaar af qvinde og 3 vmyndlig Bxrn.

Sifuert Halworssen en gammel Aars tienner Arm Boer paa Byens Grunde har qvinde og ingen fleere i famielien.

Dorothea Hanssdaatter er en Encke uden Bxrn og Pige.

Mickel Hanssen har vfrit en Gl. Aars tienner, har qvinde og 2de smaa Bxrn.

Cassper Ollssen j Ober Raadmandens tid tagit Borgerschab, nfrer sig af Skoemager Hantwerch Har qvinde.

Godsche Christenssen er Borger og Lougrettes mand, nfrer sig af Seigling Lader sig af fremmede farkoster Bort Leje Hans famielie Bestaar af en qvinde en Pige og 3de smaa Bxrn.

Karen Sl. Txger Tranes er Jordemoder een encke Hendis famielie er en Daatter.

Jens Jonssen er Borger, har tagit Borgerschab j Obr Raadmandens tid nfrer sig af een Hyre for Matross, Hans qvinde og 3 smaa Bxrn er famielien.

Torckel Torckelssen er Maanedstienner hans famielieBestaar af hannem og Qvinde.

Jon Anderssen Maaneds tienner famielien er qvinde og 3 smaa Bxrn,

Niels Nielssen Consumptions Betiente Boer j Leje Huusse.

Helge Erichssdatter een fattig Enche med 3 smaa faderlxsse Bxrn.

Sidssele Jacobsdatter er en fattig Encke.

Ifuer Gunderssen har vundet sit Borgerschab udj Ober Raadmand Cort Hxyers Tid er fischer har qvinde og it Lidet Barn ej widere.

Knud Samuelssen vundit sit Borgerschab j Ober Raadmandens tid Hans famielie er hand med qvinde og 4 smaa Bxrn.

Jon Ollssen, Aars tienner Hans famielie er hand hands qvinde og 3 smaa Bxrn,

Maritte Sl. Tore Larssens er Encke og Arm.

David Kipper er en gaml. Borger han famielie er qvinden, nfrer sig af Kipper hantwerck.

Anna Pedersen er en fattig encke,

Knud Sandersen en gaml. Fattig Mand Aars tienner har qvinde og ej meere.

Maritte Aadssdatter en gl. Pige,

Christopher Laurssen Har wundit Borgerschab i Cort Hxyers tid, nfrer sig af fischerj, hans famielie er qvinde med 3 smaa Bxrn.

Tormod Simonssen en fattig fischer er ej Borger, hans famielie hand, qvinde og 3 smaa Bxrn.

Lissbeth Tieranssdatter Encke hendis famielie er Hun og en woxen Daatter og En Liden Sxn.

Jacob Rassmussen, Maanedz tiener er hand hans qvinde og 2 smaa Bxrn.

Lars Rassmussen Borger og Indwaaner nfrer sig af fischerj er hand hans qvinde og et Lidet Barn.

Nille Monssdatter en Encke med 3 smaa Bxrn.

Samuel Anderssen har tagit Borgerschab i forrige Magistraters tid, nfrer sig af fischerj Hans famielie er hand hans qvinde og 5 vmyndige Bxrn.

Olle Evindssen gammel Borger nfrer sig af fischerj hands famielie er hand og qvinde.

Rassmus Rassmussen gl Maanidz tienner famielien er hand, hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Cornelius Petterssen er en fattig Sxefaren Mand far for Matros,Hans famielie er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn,

Johannes Tosstenssen er Borger og Lougrettes mand nfrer sig somme tider af Skoemager hantwerck, hans famielie er hand, qvinde, og et Lidet Barn.

Jxrgen Thommesen fornemm gl. Borger og Handelssmand med Hustrue og 1. tienniste Pige.
Thomas Jxrgensen Borger og Handelssmand med Hustrue 2de Bxrn og 1 tienniste Pige.

 

2 den Roede

 

Sussanna Sl. Niels Erickssens en Encke Hendis famielie Besstaar af hende self en dreng en Pige Hos hende i Huussit er hendis Daatter,

Mand Peder Hanssen Borger og indvaaner udj Stavanger med sin qvinde.

Jetlev Sl. Lars Jxdelssens en Borger Encke hendis famielie er hun og hendis Sxn en Matros.

Friderich Saxe Har tagit Borgerschab j Byefougden Barthums tid, hans famielie er hand og Hustrue.

Maritte Sl. Haaver i Walbergidz en fattig encke alleene.

Jens Ollssen en gl. Borger og Laugrettis mand hans famielie er hand hans Hustrue og 5 Bxrn, Huor af een og Datter er kommen til Skieldz alder.

Olle Morttenssen, er Borger og Laugrettis mand hans famielie er Hand, og hans qvinde og 3 Bxrn huor af een er voxen og een Seiglende Perssohn.

Simen Johanssen, er Maanedz tienner har qvinde og ej widere.

Reier Hoverssen en Gl. Maanedz tiener Hans famieli er hand og Hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Anna Pederssdatter en Borger Encke hendis famielie er hun og hendis Sxster, og Et Lidet Bar holder Xl Taperie.

Anders Jacobssen Snidkier En fattig Siug mand nfrer sig af Snidkier handtwerk hans famielie er hand og qvinde 2 smaa Bxrn har ej ennu Vundet Borgerschab.

Vflfdle Hr. Laugmand Niels Christenssens Huusse.

Suend Ollssen Hxybaadsmand wed marinerne hans famielie er hand hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Zander Jonssen gl. Borger nfrer sig af en Hyre hand Kand faa som Skipper eller Styr mand paa smaa farkoster, Hans famielie er hand hans qvinde og 4re Smaa Bxrn.

Lucia Sl. Jochum Skoemagers en Borger encke holder Suenne paa Skoemager handtwerckit hendis famielie er hun en Daatter en Pige.

Hans Juckumssen Holder hos sin moder een Borger og Lougrettismand er Encke Mand Allene med 2de smaa Bxrn.

Petter Worm Borger og Laugrettismand Hans famielie er hand hans qvinde og 2de smaa Bxrn, nfrer sig af Sadelmager og Remesnider Handtverch.

Ahasswerus kipper En gl. Borger og Laugrettis Mand nfrer sig af kipper handtwerckit hans famielie er hand og hans qvinde.

Halwor Corneliussen, for en 8te Aars tid siden tagit Borgerschab nfrer sig af fischerj som mestedeelen andre Borgere her i Byen, hans famielie er hand og hans qvinde med 4re Umyndige Bxrn.

Einer Tostenssen en gammel Borger nfrer sig af dette Stedz Sfdvanlige Borgerlig handtering med fischerj, hans famielie er hand, hans qvinde og een Pige.

Jonas Jonssen Boer udj Gurj Pedersdatters dattrs Huusse er hid flxt fre Bergen, har ennu icke tagit Borgerschab, han er allene og Hans qvinde.

Jacob Jacobssen en fattig arbeldsmand hans famielie Bestaar af hannem self hans qvinde og een l Umyndig Halv woxen Sxn.

Tore Torgiussen, har wfrit een gammel Soldatt, hans famielie Bestaar af Ham og hans qvinde.

Hans Sxfrenssen en Aaarlig Maanedz tienner, hans famielie er hand Hans qvinde.

Toere Knudssen Maanedz tienner bestaar hans famielie af Ham hans qvinde og it Barn.

Einer Bentssen en fattig fisher Bruger timmer hantwerck hans famielie er ham og hans qvinde.

Lars Larssen en fattig fischer fxrer ellers Posten, er hand Hans qvinde og 2de Bxrn ej meere.

Carl Pederssen Byens Skaffer, er ham og Hans qvinde.

Christen Claussen en fattig fischer huercken Borger eller Indvaaner, hans famielie er qvinde og 2de smaa Bxrn.

Peder Roelssen En fischer har ej tagit Borgerschab han famielie er ham og hans qvinde.

Olle Suenningsxn er Soldat, er hand og hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Olle Jonssen Gixsse en Gammel Soldatt, hans famielie er ham og hans qvinde og 2de smaa Bxrn

Jetlov Simenssdatter Sl. Lars Christopherssens er allene.

Assbixrns Anna en fattig Encke qvinde.

Mons Nielssen er Aarlig Maanedz tienner, hans familie er hand og hans qvinde.

Aadt Ollssen, Gammel Borger og Laugrettis mand, hans famielie er hand og Hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Lars ridsche en fattig fisker er ej Borger har qvinde og 4 smaa Bxrn.

Kiel Rassmussen Byens trommeslager er Enckemand,

Hans Hanssen var Aars tienner 1700, famielien er hand med qvinde og 2de smaa Bxrn.

Olle Ollssen Maanedz tienner hans famielie er hand og qvinde.

Knud Txrressen fordum Skaffer er hand hans qvinde og 2de Bxrn.

Asbixrn Ollssen en gammel Soldatt, har qvinde og 2de smaa Bxrn.

Peder Johanssen Aarsstiener fattig, og siug qvinde.

Ifuer Nielsen Soldatt, er hand og hans qvinde og it Barn.

Lars Pederssen en fattig fischer, er hand og hans qvinde.

Gurii Bruns, er en fattig Encke.

 

3 de Roede.

 

(enroul.) Sivert Larssen Maanedz tienner hans famielie er hand hans qvinde og 2 Bxrn.

Kolben Jonssen Kipper gammel Borger dog ej Laugrettis mand, nfrer sig af Kipper hantwerch, hans famielie er hand med qvinde og 2de Bxrn,

Torchild Ifverssen for it Aars tid siden tagit Borgerschab er og Lougrettis-mand, nfrer sig af Sixen og Seigling er hand, hans qvinde og smaa Bxrn.

Omund Olssen er j fellige Huusse med Torchel Ifuerssen, er en gaml. Bor-ger og Lougrettismand, er hand og gl. qvinde.

Olle Salwessen Aars tienner er hand og hans qvinde.

Eilert Stephenssen Gammel Borger og Lougrettis mand nfrer seg af Skred-der hantwerch, hans famielie Bestaar af ham hans qvinde 4re smaa Bxrn og l liden lfredreng.

Jacob Hermandssen Maanedz tienner for Ao. 1700, er hand hans qvinde og lidet Barn.

Christopher Pederssen er en gammel Fattig Mand er ej Borger nfrer sig somme tider af Murmester hantwerkit, en Enckemand,

Anders Sanderssen Gammel Borger og Lougrettismand nfrer sig af een Hyre, hand Som Skipper heller Styremand med got folchis farkoster, famielien er hand hans qvinde og l Pige,

Olle Nielssen gl. Borger og Lougrettis mand nfrer sig af Xltap, og far somme tider paa en Jegt, Hans famielie er hand hans qvinde en Daatter.

Dideric Hauschild gl. Borger Megler her i Byen hans famielie er hand hans qvinde, og 3 woxne Dxttre.

Omund Tostenssen er ej Borger nfrer sig af Snidkier hantwerch, hans famielie er hand hans qvinde og l Datter.

Stxrcher Rassmussen er gammel Borger en fattig gl. Enckemand nfrer sig af timmer handtwerch, hans famielie er hand og Hans Daatter.

Lars Tieranssen en gammel Maanedz tienner, nfrer sig af timmer hant-werch, hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn,

Per Hattemager er en gammel swag og fattig Mand en gl. Borger.

Sxren Sxrenssen en ga.l. mand Borger, nfrer sig af Smede hantwerch hans famielie er qvinden og 2 smaa Bxrn.

Martha Hermandssdatter er en encke qvinde, nfrer sig af spinden.

Jon Knudssen Kandegytter Borger og Lougrettis Mand, hans famielie er hand hans qvinde og 2 smaa Bxrn.

Jan lidtz Borger og Laugrettismand, nfrer sig af Skoemager handtwerck famielien er hand qvinden og 3 smaa Bxrn og en Swend wed werckstedet.

Christen Busch, en gl. svag Mand er fattig, nfrer sig af at lfsse for nogle smaa Bxrn.

Tommes Tommessen en gl. Borger, nfrer sig af Smede handtwerck Hans famielie er hand Hans qvinde og it lidet Barn.

David Sxrenssen, en gl. Borger og Laugrettis mand er fattig nfrer sig af Glassmager handtwerck, Hans famielie er hand og Hans qvinde og it lidet Drenge Barn.

 

4 de Roede.

 

Wagtmesteren Jxrgen Wendtzenson er alleene.

Apellone Nielsdatter en borger Encke wed alder nfrer sig af adschilligt smaat at selge som Lius Edicke og Disslige hendis famielie hun, hindis datter og l Pige.

Lorentz Krxger, Er Borger, har tagit Borgerschab udj Hr. Ober Raadmand Cort Hxyers tid, nfrer sig af Glasmager handtwerck, famielien er hand og qvinde.

Randwey Pederssdatter En Encke og er alleene.

Elling Kipper, Er Borger og Lougrettismand nfrer sig af Kipper handt-wercker hand og hans familie qvinden.

Olle Suenssen Time Er hxybaadzmand wed Marinerne hans famielie er qvinde og 2 Bxrn.

Michel Guttormssen en gammel Aars tienner nfrer sig af fischerj er hand med qvinde og 2 Bxrn,

Elling Gunderssen En Aars tienner er hand hans qvinde og It Lidet Barn.

Txrris Ollssens en gammel Soldat er hand og hans qvinde.

Per Mickellssen een gammel fattig fischer er, eene.

Anders Goutssen, En fattig gammel fischer er huerchen Borger eller jndvaaner.

Joren Torssdatter Er en fattig Borger Encke, har sidet encke udj 26 Aar.

Torbor Anderssdatter en fattig Encke.

Ifuer Pederssen, Borger og Lougrettismand, Nfrer sig af Sixen, Hans fa-mielie er hand og hans qvinde.

Tron Erichssen En gammel Soldatt, hans familie er hand og hans qvinde.

Lars Stxrcherssen en Indvaaner har ej tagit sit Borgerschab, nfrer sig af fischeri, er hand hans qvinde og it Lidet Barn.

Sirj Ollssdatter en fattig Enche, er alleene.

Olle Ellefssen en gammel Aars tienner, er hand og hans qvinde.

Christopher Torssen Borger og Laugrettismand nfrer sig af Sixen Hans famielie er hand hans qvinde og it Lidet Barn.

 

5 te Roede.

 

Olle Ollssen Borger og Laugrettismand Nfrer sig af egen Jegt, hans famielie Er hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn.

Olle Xstenssen Maanedz tienner hans famielie er qvinde og it lidet Barn.

Mallene Povelssdatter fattig enche med 2de Bxrn.

Rassmus Hanssen Maanedz tienner huis famielie er hand hans qvinde og 2de smaa Bxnn.

Halvord Taraldssen Gammel Borger og Lougrettis mand nfrer sig af Sixen og Seigling hans famielie er hand self og 5 smaa Bxrn.

Elling Tostenssen Maanidz tienner, er hand Hans qvinde og l datter.

(enrol.) Christopher Haluorssen en txmmermand ej Borger ey Laugrettismand er fattig og hans famielie er qvinde og 2 Bxrn.

Tarald Tronssen gl. Borger og Lougrettismand af Hxy alder der for Kand ej nfre sig hans famielie er hand og qvinde.

Lars Mickelssen En gammel Borger, nfrer sig af at bfre Torf, ved og Sand, en Enckmand, har een Datter hos sig,

Knud Ollssen En gammel Soldatt, er hand og Hans qvinde.

Jacob Ollssen gl. Maanedz tienner er hand, hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Mogens Siurtssen Borger og Laugrettismand farer for hyre som Skipper eller Styrmand Paa Borgerschabetz farkoster, hans famielie er hand hans qvinde 4re smaa Bxrn l tienneste Pige.

Tollach Larssen gammell Maanedztienner er hand hans qvinde og it Barn.

Guri Suendssen en gammel Encke.

Mickel Ollssen hxybaadzmands Mat undr Hr. Capitain Muusis Compagnie mariner hans famielie er hand og hans qvinde og it Barn.

Kirsten Per Sanderssens een Encke alleene med it Lidet Barn.

Ingeborrig Ingebret Suenssens En Encke med 4re smaa Bxrn fattig.

Jacob Jacobsen er Landetz Skaffer hans famielie er hand og hans qvinde.

Lars Ollssen Borger og Laugrettesmand, sambt wffuer her j Byen hans famielie er hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn.

Rubert Christenssen En gammel Maanedz tienner war ej ude hans famielie er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Ragnille Knudssdatter En fattig encke qvinde.

Anna Samuelsdatter en Encke fattig.

Asbixrn Larssen en fischer ej Borger ej Laugrettesmand, er hand og Hans Hustrue.

Per Rassmussen Borger og laugrettis mand, nfrer sig af Skoemager hantwerch, er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Suend Christopherssen en fattig fischer ej Borger ej laugrettesmand, hans famielie er hand hans qvinde og l Lidet Barn.

Maren sl. Per Larssens en Encke gandsche Fattig.

Christopher Danielssen er ej Borger nfrer sig af Bxssesmeds handtwerch, er hand hans qvinde og 4 smaa Bxrn.

Kirsten Torchildsdatter en fattig enche.

Halwor Hxlle en gammel Offlcer hand og hans qvinde og 2 smaa Bxrn.

Anna Ellingsdatter en ugifft gl. Pige.

Toere Rassmussen Borger og laugrettismand hans famielie er hand hans qvinde og en woxen Stifsxn og en Sxsterdatter nfrer sig som de fleeste Borgere af Sixen og Seigling.

Christen Goutssen Borger og Laugrettismand nfrer sig af Borgerl. god drifft og nfring hans famielie er qvinde med l Barn og l tieniste Pige.

 

 

6te Roede.

 

Per Laurssen en gammel Indvaaner nfrer sig af Sixen og Sandfxring, med qvinde og it Barn.

Olle Jenssen Maanedztienner Er hand Hans Hustrue og 1 woxen Datter.

Sigmund N. en Soldatt under Capt. Heijermans Compagnie.

Niels Rassmussen Maanedztienner er hand hans qvinde og it Barn.

Niels Olssen Borger og Laugrettismand, nfrer sig af Sixe og Seigling, som de fleeste af dette Steds geemeene Borgere, er hand hans qvinde og it Barn,

Gamle Olle Gunderssen gl. Borger nfrer sig af een Baad Steen og Sand at fxre, hans familie er hand hans qvinde og en woxen Daatter,

Bixrn Haaverssen En gammel Borger og Laugrettismand nfrer sig af txm-mer hantwerch, hans famielie er hand hans qvinde og 3 Bxrn smaa.

Elias Eliassen En fischer ej Borger ej Laugrettismand, hans familie er hans Og hans qvinde.

Per Omundssen en fattig wed drager hand og hans qvinde,

Haawer Jonssen, en Belgetrfder wed Aarewerchit, er hand og hans qvinde.

Torbixrn Rassmussen er indvaaner. Bet. indvaaners Penge til Cort Hxyer er hand hans qvinde og it Barn.

Torris Torckelssen en weddrager fattig, er hand hans qvinde.

Sigmund Olssen gammel Borger og Laugrettismand nfrer sig af fischerj hans familie er hand hans qvinde.

Kirsten Rassmussen en gl. fattig enche.

Kirsten Ollssdatter en fattig enche er hun og hendis Sxn.

Peder Pedersen en gammel wandfxr Soldat er hand hans qvinde og l Barn.

Tarald Fossmark ej Borger og ej Laugrettismand, hans familie er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Christen Christenssen Nodemand er ej Borger hans familie er hand hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Olle Txrrissen Malde gl. Soldat, er hand og hans qvinde.

Knud Knudssen Marin, er hand og qvinde.

Anders Ellingssen Borger og Laugrettesmand nfrer sig af Skoemager hant-werch er hand og hans qvinde.

Torcheld Nielssen Er fattig fischer, hand og hans qvinde. Bxrnene ere paa Landit.

Christen Pederssen gl. Borger og Laugrettesmand en fattig fischer, hans familie er hand og hans qvinde.

Ambros Assgoutssen en gaml. Borger og Laugrettismand nfrer sig af fischerj er hand og hans qvinde, og 2 woxne Dxttre.

Gunder Einerssen en Maanedztienner famielien er hand og hans qvinde og 2de hans smaa Bxrn.

Olle Beriessen en faatig suag og Elendig Mand holder Xltap, er hand og hans feste qvinde og Barn u-myndig.

Bixrn Ollssen En Soldat, er hand og hans qvinde og it Barn.

Hans Lodhof Borger og Laugrettismand nfrer sig af wfver hantwerck hans familie er hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn.

Rassmus Ifuerssen En faatig Weddrager Er Enchemand.

Siur Torssen en gammel Indvaaner kand nu ej nfre sig formedelst Alder-dom, er hand hans qvinde og 2de Bxrn, Umyndige.

Anna Bixrnssdatter en gammel Pige.

Halwor Larssen En gammel Baadssnaand er hand og hans qvinde.

Suend Perssen har wfrit Soldatt er hand hans qvinde.

Nield Gietlefssen er Borger nfrer sig af wfwer handtwerch er hand og hans qvinde.

Txnnis Txnnissen Maanedztienner, er hand og hans qvinde og 2 Bxrn,

Rassmus Pederssen en gammel Indvaaner gandsche fattig, nfrer sig af Spinderochen, er hand og hans qvinde.

Olle Gunderssen har wfrit Soldatt er hand og hans qvinde.

Inger Sl. Lars Dahlis En Encke med een Stiff Sxn.

Marie Smidtz en Encke nfrer sig af Brendevins Brenderj.

Tarald Ollssen Maanidzstienner er hand hans qvinde og et Barn.

Jacob Siuertssen en gammel Baadzmand er hand og hans qvinde.

Aslach Jenssen en gammel Borger nfrer sig af leer Borcherj er enckemand, med 2de Woxne Bxrn.

Lars Aslachssen er Borger og er udj Huusse hos sin fader.

Hans Pederssen En gammel fischer er ej Borger er hand og hans Qvinde.

Anna Haaverssdatter.

Olle Christopherssen Sandmand en fattig Sandfxrer, Hand og Hans qvinde.

Jxrgen Tollefssen Maanedztienner er hand og hans qvinde.

Einer Ellingssen af de gl. Maanedztiennere er hand og hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Stenwor Rassmussdatter er en encke med it Lidet Barn fattig.

Birgitte Johanssdatter En fattig Aarstienners Encke.

Kirsten Anderssdatter er en Encke Fattig.

Assgier Ollssdaatter er Encke med en Liden Sxn.

Herman Brochman Borger Og ej Laugrettesmand nfrer sig af wffuer hantwerch dertil er Byens tromme slager, Hans famielie er hand Hans qvinde og en Voxen Daatter.

Tollef Ifuerssen en gamrnel Borger og Laugrettismand aldrig kand nu ej wfre udj sin Nfring er hand hans qvinde og l Barn.

Jxrgen Wachtmesters Huusse huor udj sidder hans Daatter.

en. Suend Suendssxn Maanedztienner er Hand Hans qvinde og 3 smaa Bxrn,

Aschield Suendssen en gammel Soldatt er hand hans qvinde og it Barn.

Olle Snarressen under Capitain Heijermans Compagnie Soldat er en qvinde og it Barn.

Jon Rassmussen er paa Stav. Raadstue antagen for Borger udj Cort Hxyers tid, mens siden ladit sig huerve til Maanidztienner er hand hans Hustrue it Barn,

Gunder Pederssen Aars tienner, er hand hans qvinde og it Barn.

Toere Mickelssen En gammel Maanidztienner er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Ingebret Hanssen Maanedztienner er hand hans qvinde og it Barn.

Tollach Johanssen Aarstienner er hand hans qvinde og it Lidet Barn.

Suend Ifuerssen En fattig weddrager er hand hans qvinde med 2de smaa Bxrn.

Jacob Sxrenssen Aarl. Maanidztiener er dertil i aar udschreven, er hand hans qvinde og it Barn.

Anthonius Ollssen Maanidztienner, er hand hans qvinde og it Barn.

Joseph Willumssen Er en fischer er hand, hans qvinde.

Olle Ollssen En fattig fischer, er hand hans qvinde og 2 Bxrn, enrl.

Christen Klamp Fattig.

Olle Berssxn, En Maanedztienner er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Aadser Sigbixrnssen.

Endre Simonssen.

Abraham paa Berget.

Elling wed Nxdsted.

Suend Ollssens Martte.

Inger Larssdatter.

 

7de Roede

 

Lars Stege Consumptions Visiteur Nfrer sig ellers af Boge Binder handtwerch har tagit Borgerschab, er hand hans qvinde og l Pige.

Berttel Morttenssen gl. Borger, nu geraaden til fattigdom, Seigler hellers med een gammel Jegt innd j fiordene paa fracht for got folch effter wed; hans familie er qvinde og 4re smaa Bxrn.

Claus Clausen Powels Rector Scholf Stawangriensis, hans famielie er hand, qvinde, en Liden Sxn og l tienniste Pige.

Sorenchrifuer Henrich Sxrenssen Godsxn, hans familie er hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn, l tienniste Pige.

Jon Ollssen gammel Soldatt, nfrer sig af at bfre wed for folch hans familie er hand hans Hustru og en Liden Sxn.

Karen Rassmussdatter hendis Mand heder Jon Ollssen er reist fre hende for nogle Aar siden, har en Liden Sxn.

Olle Omundssen Borger ej Laugrettismand nfrer sig af een Hyre paa en Jegt eller Skude, hans familie er hand hans qvinde og een liden og 1/2 woxen Pige.

Niels Ollssen er Byens Urttegaarsmand, hans famielie er hand hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Provst og Sogne Prfst Mag Jens Godsxn, Husfrue 2 Bxrn 2 tienniste Piger.

Mette Eschisdatter er en encke er fattig har sin datter hos sig som og er Enke med hendis gamle Fader som gaar og Betler, dissforuden en Daatter som er ugifft.

Godsche Sxfrenssen Godsxn fornemme Borger og Indvaaner udj Stawanger, Hans familie er hand hans qvinde En Pige og 3 smaa Bxrn.

Wibolt Jeger Borger og Laugrettismand hans famielie er hand hans qvinde og l Pige.

Per Petterssen guldssmed er en gammel Borger, nfrer sig af guldsmed hantwerch hans familie er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn, l tienniste pige og l Lfre dreng.

Marcus Clausen Borger og Laugrettismand Nfrer sig af Skrfdder handtwerch hans familie er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Jacob Sanderssen en gl. Borger og Laugrettismand nfrer sig af Wfwer handtwerchit hans famielie er hand hans qvinde og l datter og l Pige.

Clemed Rassmussen Brand Skoelle mester og Procurator er hand hans qvinde og 3de smaa Bxrn.

Martta Sl. Jxrgen Gordtzens En Encke, handler med Xll Sal er hun og l pige.

Issach Isachssen Borger og fornemme Handelssmand saa wel som Bager, Hans familie er hand hanskomme qvinde 2de smaa Bxrn l tienniste Dreng og l Pige.

Mette Sl. Hans Rxpkes Nfrer sig af Borger handtwerch, hendes famielie er hun 2 woxne Bxrn som en Halfwoxen.

Jacob Mathiessen l gl. kongl. betiente, Hans famielie er hand og hans qvinde.

Michel Jacobssen organist hans famielie er hand og Hans Hustrue 3 smaa Bxrn l tienniste pige.

Johan Fridsell Nfrer sig af Guldsmed hantwerch, hans famielie er hand og hans qvinde 3 smaa Bxrn.

Trine Sl. Peder Fxrstes hendis nfring er at Sye for got folch, hendis familie er hun l woxen Sxn og = woxen datter.

Knud Ifuerssen nfrer sig af Snidkier handwerch, og Xll tap hans famielie er hand hans qvinde og 4re smaa Bxrn.

Major Hubertis Encke Er hund og hendis Pige.

Adrian Sl. Hans Pederssens er en encke, nfrer sig af Spinde rocken.

Contraleuren Berent de Nagell Boer udj Bem.te Adrians Huusse en enckemand, alleene med l Pige.

Jxrgen Jenssen en gammel Bedaget Borger nfrer sig af Skrfdder handtwerck, er hand hans qvinde og 1 datter.

Jxrgen Nielssen er ej Borger ej Laugrettis mand, gandsche Fattig er hand hans qvinde og l liden Stiffsxn.

Maren Tiore En encke alleene.

 

8de Roede.

 

Jxrgen Jxrgenssen Sr. Jxrgen Tommesxns Sxn har ennu ej taget Borgerschab, har Hustrue Og l tienniste Pige.

Siwert Pederssen gl. Maanidstienner er hand hans Hustrue og it Barn.

Ingeborrig Watne er alleene Manden for 8te Aar siden bortreist fra hende nfrer sig af Spinde rochen.

Ditlef Leth, Borger og Handelssmand nfrer sig wed Borgerl. Nfring wed Sildefiskerj hafvende derhos sin egen Jegt, hans famielie er hand hans qvinde l liden Sxn og l Pige.

Hage Dodes, Borger.

Tolderen Peder Sxfrenssen hans famielie er hand hans qvinde l Pigel schriver Karl og l Dreng.

Olle Jacobssen Jndvaaner hans Nfring er af Borgerl. Drifft, ved Fischerierne, hans famielie er han hans qvinde l Pige.

Kongl. Majts. Fouged of.r. Jederen og DahlerneSr. Nicolay Lorens Preus, Hans famielie er hand hans Hustrue Wfrmoder og 3 smaa Bxrn.

Hr. Henrich Rosenckilde Capellan, Hans famielie er hand hans qvinde 4re Umyndige Bxrn og l tienniste Pige.

Morten Pettersen, Borger, er geraaden j wider vfrdighed, og har nu Ingen nfring, Hans famielie er hand hans qvinde og l liden Sxn.

Christen Lauridzen Heilmand Borger og Handelssmand j Stavgr.Hans famielie er hand hans qvinde og 7 smaa Bxrn l tienneste Pige.

Niels Holst Borger og Laugrettismand er ej hiemme, mens wfrit 2de Aar fra sin qvinde, hun nfrer sig af Spinderochen, har sin gl. Moder i Husit hos sig etc.

Peder Lauridzen Gl. Borger, nfrer sig af Skredder hantwerch, og Bruger der hos adschilllge smaa Kixbmandsswarer, hans famielie er hand hans qvinde 5 smaa Bxrn og l tienneste Pige.

Andreas Lewens, Er Borger og Laugrettismand nfrer sig af Kixbmandschab og denne Stedz Sedvanlige Borgerl. Drifft, famielien er hand qvinde et Barn og l tienneste Pige.

Jan Prael Borger og Handelssmand, udj Stavanger en enckemand med 2de Bxrn og l tienneste Pige.

Ober Raadmand Cordt Hxyer, hans hustru, 5 bxrn 3 piger 2 drenger.

Elisabeth Seehusen, er encke Bruger Borgel. Drifft og handel, hendis famielie er 2de Piger 2de wirckelige Gaarsdrenge og 2de gramboddrenge

 

9de Roede.

 

Lars Sxfrenssen en gl. Borger og Laugrettismand Bedaget, nfrer sig af Kixb og handling som een Negotiant huis familie er hand alleene som en Enckemand med 2de Piger.

Anthonius Aagaard, Munsterchriver wed Marinerne er hand hans qvinde og Pige.

Hr. Hertwiig Godsxn Xfuerste Capellan hans hustru 8te Umyndige bxrn 2 tienistepiger.

Beathe Chastenssdatter, er enlig med sin Sxn.

Gregorius Nielsen er Borger og Laugrettismand nfrer sig af fischerierne og en hyre paa farkosterne, er hand og Hustrue.

Knud Knudsen Kock, Fornemme Borger og handelssmand, Hans famielie er hand hans Hustrue og 2de Bxrn.

Hermand Juckumssen gl. Borger og Laugrettismand nfrer sig af Bager hantwerch famielien er Hustrue en Sxn og 2de Piger.

Klockeren Jacob Michellsen Sadolinus hans famielie er hand hans Hustrue og 2de Dxttre med l Pige og l Kloche Dreng.

Magis.tr. Michaell Leigh S. S. tf Theologia Lector hans famielie hans famie-lie er hand med 3de Bxrn og l Pige, og Dreng,

Peder Jensxn Gammel Borger wed hxy alder er geraaden til fattigdom famielien er hand, Hans Hustrue og Hans Hustrues Sxster.

Giertrud Weslings en Encke hendis famielie er hun self med 2de Bxrn hiemme og l Pige nfrer sig af Borgerlig Handel.

Stiftschriver Lauridtz Friis hans famielie er hand hans qvinde med 2de Piger, som er Hans Broder og Sxster Bxrn sambt 2de Skrif.r. Drenge 2de Pleie Bxrn og l tienniste Pige.

Bye og Raadstueschriver Ulrlch Friderich Aagaard, Hans familie er hand hans Hustrue og 3de Bxrn med Hans Hustrues Sxster og en tienniste Pige.

Friderich Sxfrenssen en gammel Borger og Laugrettismand, nfrer sig af Skrfdder hantwerch, er hand og hans qvinde.

M. Str. Johan Kempher, stfdetz Medicus og Chirurgus, er en enckemand, med en Liden Datter og Pige.

Olle Tostenssen Er ej Borger ey Laugrettismand hans famielie er hand og Hans qvinde.

Gamle Maren Skouge er alleene en Encke er i fellig med sin Suoger Olle Engelssen, nfrer sig af Borgerl. Nfring.

Jacob Hermandsen Borger, nfrer sig af Smidde hantwerch, hans famielie er hand hans qvinde og 3de Bxrn.

Jacob Christianssen Brun er Borger og Laugrettismand nfrer sig av Skred-der hantwerck sambt dissforuden Borgerlig Negocie, Hans famielie er hand Hans Hustrue 3 bxrn og l tienniste Pige.

Christopher Pederssen Er ej Borger nfrer sig af att Barbere Folck, hans famielie er hand og Hans qvinde 2de Bxrn og tienniste Pige,

Christian Jenssen En gammel Borger og Laugrettismand nfrer sig af Skred-der handtverch er en gl. Bedaget Mand Hans famielie er Hand hans Hustrue og en Datter.

Karen Peder Berendtssens En Borger Encke, er alleene med en voxen Datter.

Nicolay Thilhof, Visiteur og Toldbetiente, Hans famielie er hand hans qvinde og 2de dxttre l Pige.

Hermand Hxyer Borger og Fornemme handelssmand, Hans famielie er hand hans qvinde og 3de Bxrn med 2 Piger.

Willum Jacobssen Smid, gl. Borger og Laugrettis Mand, nfrer sig af Smede Hantwerch hans famielie er hand hans qvinde og l Dreng.

Johanne Hr. Henrichis En Prfste Encke.

 

10de Roede.

 

Jon Jonssen Borger og Laugrettismand Nfrer sig af Kipper hantwerch hans famielie er hand hans qvinde og 2de Bxrn.

Christopher Toerssen.

Olle Ollssen Borger og Laugrettismand, nfrer sig af smidde hantwerck, hans famielie er hand Hans qvinde og 2de Bxrn,

Anders Johanssen Borger og Laugrettismand, hans wilchor er slett, hans famielie er hand hans qvinde og 2de Bxrn.

Stxrcker Larssen Postfxrer hans famielie er hand og Hans qvinde.

Brynelle Jenssdatter En fattig Encke er alleene med et lidet Barn.

Store Suend En fattig weddrager.

Anders Jacobssen En fattig arbeidzmand, er hand qvinde og 2 Bxrn.

Karen Pederssdatter En fattig Encke.

Jens Xstenssen Consumptions tienner, hand hans qvinde.

Barbro Joremoder.

Jon Perssen en gammel Maanedz tienner (enrol.) er hand hans Hustrue og l Barn.

Birgitte Perssdatter.

Salomon Pederssen Consumptions tienner er hand hans qvinde og 2de Bxrn.

Anders Anderssen gl. Soldatt med sin qvinde.

Suend Wagtmand er hand hans qvinde med 3 Bxrn.

Erich Hanssen har wfrit gammel Soldat nfrer sig af Skoemager hantwerch.

Christen Perssen En krxbling en fattig Mand.

Tore Bagers Encke Sirij enl. med 2de smaa Bxrn fattig.

Ragnille Jacobssdatter En fattig encke.

Ingeborrig Larssdatter En fattig Encke med 3 Bxrn.

Christopher Torressen Marstrand en Borger gandsche fattig er med qvinde og l Barn.

Gregorius Tollufssen gl. Fattig Mand er hand og hans qvinde og 5 smaa Bxrn.

Lars Gjertssen Borger nfrer sig af adschillige Slags handtwecker

Tieran Aanenssen Jndvaaner, nfrer sig af fischerj hans famielie er hand og hans qvinde.

Torchild Gunderssen en gl. veddrager Hans famielie er hand og Hans qvinde.

Ollef Ifuerssen En fattig Svag Mand Hans famielie er hand hans qvinde it lidet Barn.

Ragnille Ifuerssdatter En fattig Encke.

Peder Ollssen Corporall under Capt. Seefeltz Compagnie.

Mickel Ollssen Borger ej Laugrettismand gl. Txmmermand hans famielie er hand hans qvinde l Daatter.

Christen Haldvorssen en gammel Maanedz tienner en Encke mand med 3 smaa Bxrn.

en. Eillef Pederssen Borger og Laugrettissmand, nfrer sig med at fare folchis Frende er hand hans qvinde og 2 smaa Bxrn.

Niels Jxrgenssen en gl. Officer.

Anders Anderssen en gammel Maanedz tienner.

Hans Jxrgenssen Borger og Laugrettismand nfrer sig af Skoemager hantwerch Er hand hans qvinde med 2 smaa Bxrn.

Willum Erickssen hans famielie er hand hans hustru Boer paa udsteedz Closters grand.

Karen Niels Maldis Encke er gandsche fattig.

Rassmus Helliessen gl. Borger og Laugrettismand, nfrer sig af en hyre med gotfolckis Jegter er hand hans Hustrue og han tienneste Pige.

 

11te Roede.

 

Gregorius Larssen en fisker har wfrit gl. Soldat hand hans Hustrue og it Lidet Barn.

Trine Hansdatter en gammel fattig qvinde,Lfrer got folchis Bxrn at Kniple.

Olle Gregoriussen en gl. Nodebinder Fattig.

Jxrgen Adschielssen en fattig fisker er hand og qvinde med et Barn.

Elisabeth Peder Madtzens en gl. Fattig encke med en Datter.

Halwor Christenssen en gammel fattig veddrager er hand qvinde og 4re smaa Bxrn.

en. Sxren Knudssen har wfrit en gammel Baadzmand, er hand hans qvinde og l Woxen Datter.

en. Niels Knag, nfrer sig af Skoemager hantwerch er hand og hans qvinde.

Anders Hanssen, en Daglxnner og weddrager har qvinde med 2 Bxrn.

en. Anders Torssen Mannes Borger og Laugrettismand har hustru og 2 Bxrn.

Lars Haadne Fattig fisker har qvinde med et Barn.

Lar Ollssen, en weddrager og en Spillemand er hand hans qvinde og it Barn.

Olle Siurssen Fattig gammel Mand, har en gl. qvinde og it Barn.

Mallene Tostenssdatter er fest med Johannis Boere.

Per Aadtzerssen en Fattig Stachel.

Birgitte Gunderssdatter en fattig encke.

Sirj Jonssdatter en Stachels Pige.

Niels Nielssen, nfrer sig af Skoelapperj, er hand hans qvinde og 4re Bxrn.

Lars Zackariessens Encke en Fattig Elendig Encke.

Astrj Mathlessdatter en enlig Pige.

Birgitte Jonssdatter en Fattig encke.

Michel Anfindssens Encke.

Olle Elllngssens Encke.

Anna Braadsten en fattig gl. Encke.

Per Perssen En fattig arbeider farerfor folchen gammelSoldatt,har Qvinde og 3 Bxrn.

Rassmus Ollssen gl. Borger og Laugrettismand nfrer sig af Kipper handtwerch er hand hans qvinde og 3 Bxrn.

Toere Rassmussen en gl. Aars tienner er hand hans qvinde.

Niels Anderssen er Borger og Laugrettismand nfrer sig af Smede hantwerck er hand hans qvinde og 2de smaa Bxrn.

Claus Suenssen Borger Er fattig nfrer sig af fisherj har qvinde og 2 Bxrn.

Elsse Jonssdatter en fattig Encke.

Marius Torssen Maanedz tiener Er hand og qvinde.

Sirj Clemedtzdatter en fattig Enche med it Lidet Umyndigt Barn.

Mickel Kipper En fattig gammel Mand er heel Elendig med sin qvinde.

Anders Jonssen en gl. Kipper Har tient hans Maj.st. for Baadzmand er hand og hans qvinde.

Simon Simonssen Aars tienner, er hand hans qvinde og it Barn.

Store Maritte, en Encke Boer paa Karj i Haugens grund.

Karen Pederssdatter en Encke.

Sigbixrn assgautssen har wfrit en gammel Soldatt er fattig, hans familie er hand, hans qvinde og l woxen datter.

Sfbixrn Reierssen er en fattig fisker er hand hans qvinde og 3 smaa Bxrn.

Ingeborrig Ifuerssdatter En Encke med en frem woxen datter.

 

12te Roede.

 

Torre Knudssen en fattig fischer, er en Enckemand, og en woxen Sxn.

Lars Haawerssen en gl. Baadzmand Aars tiener har qvinde Ingen Bxrn.

Anders Nielsen En gammel Aars tienner er hand og hans qvinde.

Gabriel Oelssen en fattig fischer, er hand hans qvinde og it Barn.

Jons Karj er en Encke. Fattig.

Jacob Gabrielssen gl. Borger og Laugrettismand nfrer sig af Kaaberslager Hantwerch, er hand hans qvinde og 6 smaa Bxrn.

Henrich Gowertssen Borger Og fornemme Handelssmand er hand hans qvinde, it Barn.

Henrich Monssen, En fisker har qvinde og 4re smaa Bxrn.

Knud Perssen Maanedz tienner har qvinde og 4re smaa Bxrn.

Rassmus Nielssen Maanedz tienner Har qvinde Ingen Bxrn.

Anders fischer Enckemand.

Rassmuz Omundssen fischer Har qvinde og 2 Bxrn Fattig,

en. Arian Bixrnssen Borger tagit Borgerschab j Cort Hxyers tid, er hand hans qvinde og 2 Bxrn, nfrer sig af Seigling og fischerj.

Ellen Pallessdatter En fattig Encke, med En Sxn som er Liden.

Dorothea Larssdatter en fattig pige spinder for folch.

Simon Nielsen en indvaaner nfrer sig af fisherj er hand hans qvinde.

en. Baard Jonssen er arbeidzmand nfrer sig og der hos af een Hyre paa got folchis farkoster har qvinde og l Sxn.

en. Lars Jonssen er hand hans qvinde og it Barn.

Olle Snidkier en fattig gl. Mand har nfrit sig af Snidkier hantwerck, har qvinde og it Barn.

en. Endre Ollssen Er en fattig fischer er ej Borger hand hans qvinde it Barn.

Olle Torgierssen Borger og Laugrettismand nfrer sig af fischerj og en hyre, en enckemand med it Barn l Pige i Hussit.

Kirsten Haaverssdatter er en Enlig Pige.

en. Lars Christenssen Borger og Laugrettismand Har self Jegt er hand hans qvinde og it Barn.

Kiel Larssen er huercken Borger eller Indvaaner nfrer sig som een Matros til Sixs Har qvinde jngen Bxrn.

en. Jon Anderssen er ej Borger eller Indvaaner nfrer sig af Kipper hantwerch, er hand hans qvinde og 2 vmyndige Bxrn, er gandsche fattig.

Erick Erickssen gl. Fattig arbeidzmand Hand hans qvinde og it Barn.

Knud Knudssen Borger og Laugrettismand, Nfrer sig af Borgerl. nfring er hand hans Hustrue og 3 smaa Bxrn.

Christen Laurssen gammel Borger nfrer sig af wffuerj er hand hans qvinde og l fremwoxen Sxn.

Rolf Rolfssen En Borger nfrer sig af Six og fischerj, er hand hans qvinde 2 Bxrn og l Liden Pige.

Maritte Jacobssdatter er en Encke, spinder for got folch.

Olle Goudtssen Borger og Laugrettisrnand er wed alder, har self Jegt som han seigler, er hand hans qvinde l Datter og een woxen Dreng hans qvindes Bror Sxn.

Rassmus Ollssen en fattig arbeldzmand, har qvinde Ingen Bxrn.

Peder Danielssen Encke Ingeborrig har tvende Umyndige Bxrn.

Halwor Ollssen Er Borger en Fattig Mand har qvinde og l woxen daatter.

Ingebret Siurssen En gammel Maanedz tiener har qvinde, er een meget Elendig og werckbrxden mand.

Ewa Wlllumsdatter En formuende Encke er eene med een Pige.

Torgier Arnesdatter, enEnckeharLidet UmyndigtBarn Hos hende Logerer en Sxefarenn Mand med sin qvinde ved Nafn Anders Siuerssen.

en. Jens Erichssen er Borger og Laugrettesmand nfrer sig af Txmmermends Hantwerch, er hand hans qvinde og 2 smaa Bxrn.

Jens Ollssen Borger og Lougrettesmand, nfrer sig at kipper handtwerck, er hand hans qvinde og 2 Bxrn.

Tixn Ollssdatter er en encke har en fremwoxen datter.

Hellie Ollssdatter Er een gammel Pige.

Erich Perssen Txmmermand, En gammel Bedagit mand, som for alder ej kand nfre sig, med sin Hustru og en woxen Sxn.

En. Jxrgen Endressen Borger ei Laugrettesmand farer Frende paa een Baad for Got folch, tagit Borgerschab i Cort Hxyers tid er hand hans qvinde med 2de smaa Bxrn.

Per Gunderssen Borger og Laugrettisrnand, nfrer sig af kipper hantwerch, er alleene.

Mickel Gunderssen Sorenschriver Hans familie er hand hans Hustrue og nu hiemme 2de Pige bxrn tvende tienniste Piger og l dreng.

Olle Ollssen En fattig ffrismand er hand hans qvinde og 5 smaa Bxrn.

Jacob Perssen En gammel aarstienner er hand hans qvinde.

Birgitte Anderssdatter Er Borger Enche som effter sin mands afgang sidder j witlxfftighed, har een Pige.

Erick Truelssen Borger og Laugrettismand Nfrer sig af fischerj, er hand Hans qvinde og 2 vmyndige Bxrn.

Aslack Jenssen En gammel Borger og Laugrettismand har self en Jegt, har qvinde og 2 smaa Bxrn.

Jons Torbor En fattig Encke.

Sidsselle Sl. Omund Dawidssens er en encke med it Lidet v-myndigt Barn.
Giermund Siwertssen en gammel Borger og laugrettismand, nfrer sig af Smede handtwerck er hand hans qvinde l Sxn og En datter.

Dideric Nielssen en gammel Mand med sin qvinde og een Liden foster Sxn, nfrer sig af Skoemager hantwerck.

Kirsten Ellingssdatter en formuende Borger Encke har 2de woxne Sxnner self Jegt.

Michel Knudssen Eeg fornemme Borger og handellsmand er hand hans qvinde og l Liden Sxn, hos hannem Logerer Hans broder Knud Knudssen Eeg ligeleedis Borger og Skipper Mickel Knudssen har tienniste Pige og I Dreng.

Jxrgen Ofuessen en gammel Borger er geraaden til fattigdom, har qvinde og l woxen Datter.

Olle Jenssen er Maanidztienner, har qvinde og Bxrn.

Birgitte Andersdatter En Pige Boer j Michel Gunderssens Huusse.

Capitain Muus Hans Hustrue og l tienniste Pige,

Niels Ollssen ej Borger og ej Laugrettismand med Hustru, 2 smaa Bxrn og l tienniste Pige.

Valentin Weigner Consumptions schrifuer Har Hustru 4 Bxrn og l tienniste pige.

 

Saaledis Rigtig Testerer ieg, som samme har forfattet. U. F. Aagaard. mppia. (sigill.)