Lysinger av ekteskap i Stavanger 1701 fra konsupsjonsregnskapene

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 15.12.2017 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av fotoer fra Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, 70, CD, 1, 2.20.3.3. Consuptionsregnskaber 1701-1703.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”. Lagt inn et mellomrom ved spalte- og linjeskifte.

 

Innbetalingene viser til riksdaler og skilling (b).

 

Af Coputationerne, Er oppebaaren Anno 1701: Saasom Effterfølger er. =

 

Den 20 Jan.

1.      Jørgen Jørgensen .. Borgersøn, Agter at holde Bryllup med Giertrud Beretsendatter, oc som hand nyter at bruge Borgerlige Handell, Betalt 2 0

2.      Dito. Betalede Sifuer Larsen, som Er Arbeidsmand, og Daglønner, der agter sig i Ægteskab med sin trolofuede fæstequinde Anne Rasmusdatter ..  0 24.

Den 16 Marts

3.      Johannes Gullachsen, angifuer sig herfor Er Daglønner, oc at agte siig i Ægteskab, Med Mallena Chastensdatter, Betalt Efter samme sin Condition … 0 24.

Den 17 Juni

4.      Abraham Clausen, Borger Søn, af Molynusen i Holland, Agter at indsætte sig her paa Stranden, Agter at holde Bryllup men en Borgerdatter her i Byen Naufnlig Maren Jacobsdatter, Betalt 2 0.

Den 12 Juli

5.      Peder Gundersen, paa sit Handverk, Er Kipper, oc Borger her i Byen, wil holde Bryllup med Sophij Olsdatter. Betalt 2 0.

6.      Sifuer Pedersen, Er Daglønner, Betalt 0 24.

Den 18 Dito

7.      Torchild Nielsen, Er Daglønner, Betalt 0 24.

Den 18 Aug:

8.      Olluf Ingemondsen, Iligemaade Er Tiener oc Daglønner, hafuer Angifuet Sig til Ægteskab oc Betalt 2 0.

Den 7 Sept.

9.      Tronn Halfuersen Borger oc paa sit Handverch Er Kipper, agter nu med fornevligter at holde Bryllup, Betalt 0 24.

Den 16 Dito

10.  Lauridtz Ormbsen af Condition En Tienste Kahel, som nu agter at nedsette sig her i Byen, har Er en Daglønner oc med forderligste vil holde Bryllup Betalt Copulationspenge 0 24.

Den 7 Obd:

11.  Hans Jacobsen Smitt … Borger i Cristiansand, agter at holde Bryllup her i Staden, med Ærdydige Pige Kirsten Olfsdatter Kvijtz. Betalt Copulationpenge 2 0.

Den 4 Nov:

12.  Olluf Christensen og Karen Larsdatter, Begge Tienestefolch, som sig her i Byen Nedsetter, oc ægter med huerandre udj ægteskab, Betalt 0 24.

13.  Didrich Andersen Ung Kahel, Som agter vinde sit Borgerskab, og nu at agte sig i Ægteskab, Betalt …

Den 8 Nov:

14.  Rasmus Johansen oc Anne Pedersdatter, Begge er Tienestefolch agter at holde Bryllup oc Betalt 0 24.

Den 14 dito:

15.  Thomes Staalsen oc Sara Tangensdatter, Iliigemaade, efter deres Condition, Betalt Copulation 0 24.

 

Summa Ofuer Huis .. af Copulationerne,  Er Indkommen 13 rd 24 b.