Eiere og brukere av kirkestoler i Stavanger Domkirke i 1698

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger. (arne.kvitrud@online.nox - men ikke bruk x-en!! Don’t use te x!)

Versjon 17.8.2010.

Utkast - er ikke korrekturlest (draft document).

Avskrift fra Axel Kiellands privatarkiv i Stavanger Byarkiv.

 

Stavanger Kirke

Mandsiden udi Høygangen

N 1.  Kgl Majt

N 2. Amtmanden

N 3. Kgl Betjenter eller Fogderienes i forige Tider

N 4. (1-6) Lagmandens og Magistratens Stoil i forrige Tider

N 5.     1. Isach Bager. Eier og frelst Tilforn.

            2. Niclai Tilhof, kjøpt 28/6-1688 for 3 rd.

            3. Kirken

            4. Tolder Sr. Peder Sørensen. Eier og frelst den 9. Novbr efter kjøbebrev med Penge 1 rd.

            5. Kirken

            6. Kirken (Hr Nils Hiermand har arvid for lougen dette Stolestæd og er Sognepræst udi Bergenhus Lehn,)

N 6.     1 og 2 Kirken

            3 Christian Schredder. Eier.

            3. Joen Kipper. Eijer og frelst af Kirchen A o 98 den 28 pmd efter arv med penge ½ rd.

N 7.     1. Kirken (tidligere Eier døde)

            2. Kirken (Hendrich Corthum A. 1694 den 8 april leyed af Kirken).

            3. Kirken

N 8.     1. S. Christen Larsen Heilman. Eier og frelst af Kirken A o 1697 28 Nbr efter Kjøb med penge 1 rd

            2. Mr. Hans Fandorp. Eier og betalt Kiendelsen for A 96 – 6 b.

            3. Kirken.

            4. Jens Kipper leyet af Kirken A o 96 den 13 january.

            5. Kirken. Knud Knudsen Eeg leiet af Kirken den 9 Novbr 1697

N 9.     1 Sr. Johan Prahl. Eier og betalt Kiendelsen A o95, 96, 97 penge 18b.

            2. Jørgen Thomassen. Ejer og frelst af Kirken Ao 97 10/11 efter kiøb 1 rd.

            3. Kirken. Byfogden har lejet dette Stah.

            4. Kirken Jørgen Jørgensen leiet af Kirken 9/11 1697.

            5. Kirken

            6. Mr. Johan Kempher. Eier men skal frelse.

N 10.   1. Isach Bager. Eyer tilforn og fra A o 97 til A o 98 Paaske betalt Kiendelse 6 b.

            2. Kirken

            3. Sl. Tomas Sørensens Arvinger. Søren Tommesen Eier tilforn frelst og ikke tilstede her. Byen.

            4. Wibolt Jæger. Eier og frelst af Kirken 9/11 1697 efter Kiøb 1 Rd. Kjendelse 95 – 98 betalt. 18 b. Denne stol er efter Stifamts. Og Biskops forgodtfindende udlagt til Laugmand og Magistraten, hvorimod de Nafngifne som nu lefver, nyder Vederlag paa andre Steder i Kirken.

            5. og 6. Kirken

N 11.   1. Elisabeth Sl. Morten Seehusen

             2. do

            3.  do

Af disse stolelader Sl. Morten Seehusen tilhørig er hjemfalden til Kirken 1 ½ Slæde og 1 ½ til Elisabeth Sl, Norten Seehusen hvorpaa helede er nu Seddel nedekst 28/6 1698. Af disse 1 ½ Stolested som Kirken er tilfalden har Mons Andreas Levens kjøpt et Stede 28/6 1698.

            4. Andreas Levens. Kjøpt af Kirken 3/1 1697.

N 12.   1. Mag. Jens Godtzen. Rigtig Eier.

            2. do. Rigtig til Eie. Kjendelsen 97 – 98 betalt 12 b.

            3. Søfren Saxe. Har arfuit for Lougens publication og er derfor Eier, men bør frelse,

N 13.   1. Kirken.

            2. Kirken. Leiet af Kirken 26/9 1696.

            3. Kirken do do

4. Willem Jacobsen, Rigtig til Eie.

            5. Kirken. Skipper Petter Corneliussen leiet af Kirken 24/11 1697.

6. Kirken

N 14.   1. Jørgen Tommesen, Eier og frelst af Kirken 9/11 1697 efter Kjøb med Penge – 1 rd.

            2. Herman Bager. Eier og frelst Tilforn.

            3. Kirken

N 15.   1. Sr. Lars Sørensen. Eier og frelst tilforn.

            2. Karen Sl. Tøger Tranes. (Kirkens med mindre bevises at det er rigtig indfrelst).

            3. Adrian Sl Hans Pedersens. Eier og frelst tilforn.

            4. Kirken

            5. Valentin Weigner. 19/6 1697 kjøbt af Kirken for Penge – 3 rd.

            6. Kirken.

N 16    1,, 2., 3, Kirken

            4. Albret Albretsen. Berent Jensen Eier og frelst.

            5. 6. Kirken

N 17    1. Willem Jacobsen. Eier og frelst tilforn.

            2.-6. Tilhører Bønderne i var Frues Sogn efter den gamle Kirkebog.

N 18  1-6 Ligesaa Bønderne.

N 19    1. Kirken. Lars Jensen er død, derfor Kirkens.

            2. Gregorius Nielsen. Eier og frelst tilforn. Kjendelsen 6 b betalt.

            3. Kirken

N 20    1. Isach Bager. Rigtig Eier. 97-98 bet. Kiendelsen 6 b.

            2. Machus Schredder 1697 27/7 frelst efter Arv med Penge 2 ort. Kiendelsen 97 – Paaske 98 6 b betalt.

            2. 4. Kirken

N 21    1-3 Tilhører Bønderne Frue Sogn.

N 22    1. Kirken. ”Hendes Mand er død efter Lougen, falder dette til Kirken”,

            2-4. Sl. Peder Saxes Børn; disse arfoede dem for Lougen blev publiceret, men de bør frelse Stæderne efter Constitutionen.

N 23    1. 2. Kirken

            3. Hr Laugm. Sr Niels Christensen 18/6 1698 kjøbt af Kirken for 3 rd.

            4. Kirken. Ober Raadmand leiet af Kirken 8/11 1697.

N24     1.  Mag. Jens Godtzen. Eier og frelst af Kirken 27/6 1697 efter Kjøb med Penge – 1 rd, Kjendelse til Paaske 98 bet.

Ambtmandens Pulpiturer.

Det sidste Pulpitur paa Mandsiden. Dette Pulpiturs opbygd af Kirkens Midler i Stædet for det Pulpitur som nu Orgelværket paastaaer Hvor af Mos Godske Godzen som har hold det vedlike har Ret efter Arv og Kiøb til 4 Stæder, Hvor for Hannem er udlagt 2 Mands Slæder dette neederste Stol, som vender til Orgelverket, og Tvende Qvinde Stæder udj øster lige for amptmandens stoel, de øfrige Pladzer tilkommer Kircken, dog betaler Mons Godske Kiendelsen Adventant af 4 Stole efter Constitutionen.

Qvindesiden udi Høygangen

N 1 Hds May Dronningen

N 2 Fru Ambtmands Stol.

N 3      1. 2. 3. Laugmandens og Magistratens Hustruers Stol

            4. (ingen tekst!)

N 4      1-6 Sogneprestens de andre Præsters og Geistliges Stol.

N 5      1. Sr Johan Prahls Hustru. Rigtig Eier og Kjendelsen for Ao 1697 4 b bet.

            2. Mons Christen Larsens Hustru. Rigtig Eier.

            3. Marchen Sl. Hr Lars’. Eier

            4. do do do

N 6.     1. Mag Jens Godzens Hustru

            2. do Magister. Eier betalt Kjendelse for 97 til Paaske 98 8 b.

            3, og 4. Elisabeth Larsdatter. Eier og betalt Kiendelse for 1696 og 1697 16 b.

N 7.     1, Johanne Pedersens. Eier og frelst 23/6 1698 efter Arv, penge 1 ort, Kiendelsen 97-98 4 b bet.

            2. Anne Carstensdatter og

            3. Beathe do

            4, Margrete do

Eier og frelst 28/6 1698 efter arv med penge 3 ort, og kjendelse for 95, 96, 97 betalt med 1 ½ ort.

N 8.     1. Ingeborg Hendrichsdatter. Rigtig Eier og frelst efter arv 27/6 1698 1 ort. Kjendelsen 95.96.97 bet med 12 b.

            2. Mickel Nielsens Hustru Rigtig Eier, mens bor paa Landet.

            3. Kirken. Men paa Øvrighedens Behag er Lisbeth Nilsdatter tilladt at besidde dette Slade saasom hun er en gammel Qvinde, dog at hun den aalige Kiendelse beslaar.

            4. Nicolaj Thilhofs Hustru. 28/6 1698 kjøbt af Kirken for Penge 2 ort.

            5.6. Kirken

            N 9      1. Isach Bager. Eier og betalt Kjendelsen 97-98 4 b.

            2. Birgitte Hermansdatter. Solgt 16/6 1698 for 2 rd

            3. Johanna Sl Hr Hendrichs, Richtig til Eie.

            4. Karen Wiboll Jægers. Rigtig Eier og frelst af Kirken 29/12 1697 ½ rd og Kiendelsen for 95, 96, 97 betalt med 12 b.

            5. Anne Hans Fandorps. Rigtig Eier.

            6. Kirken.

No 10  1. Kirken

            2. Sophie Rasch Sl. Michel ..dersens. Rigtig Eier og Kiendelsen 97-98 betalt med 4 b.

            3. Agnethe Sørensdatter bor paa Landet. Ingen Adkomst fremvist af Knud Knudsen meds Agnethe Sørensdatter, som en Arv efter hendes Sl Moder har ingen frelsepenge eller Kiendelser endnu betalt.

            4. Laugmannen Niels Christens Tilkommer et half Stæde, et half Sted er henfalden til Kirken efter hans Sl Hustrues død, som han sig igsten med en Rd har Tilløst.

            5. Fru Major Hubertz. Fremvist en Seddel af Mag. Michel Leigh udsted 27/11 1696, at ækte Stade hende tilkommer og skal være kjøbt af Kirken, Kiendelsen 96, 97 til 98 derfor er betalt.

            6. Walentin Wegners Hustru Eier og har kjøbt det af Kirken.

N 11    1. Elisabeth Sl Morten Seehusens. Arvet efter sin Moder, men intet frelst.

            2. Elisabeth Seehusen. Ingen Adkomst fremvist, derfor Kirkens,

            3. Kirken.

N 12    1. Marchen Sl Her Larses. Eier og skal frelse efter Arv.

            2 og 3. Adrian Sl. Hans Pedersens Rigtig Eier og tilforn frelst.

            4. Kirken – Mons Godske Sørensens Hus Hustru Maren Hvid leiet af Kirken 15/4 1698.

            5. Kirken. Besiddes af en gammel Kvinde Wibeche Berendsdatter, men paa vores gunstige øvrigheds behag er bevilget at niude det nu Livstif imod Kiendelse til Kirken.

            6. Kirken. Hr Hendrich Rosenkildes Hustru leiet af Kirken 15/7 1697.

N 13    1. Janniche Peder Larsens Eier rigtig.

            2. Peder Larsen Skrædders Kvinde. Eier og betalt Kiendelsen for 1696 til Paaske 1698 med 8 b.

            3. Kgl Majits Tolder St Peder Sørensen. Rigtig Eier.

            4. Willum Jacobsen. Eier.

            5. 6. Kirken

N 14    1. Sr Johan Prahls Hustru. Eier, Kiendelsen bet for 96 og 97.

            2. Kirken. ”Kirkens og dette Slade fra Paaske 98 leiet til Kirstens Organistes.

            3. 4. Sophia Rasch. Eier Kiendelsen for 97 bet 8 b.

N 15    1. Isach Bager. Rigtig til Eiendom og Kjendelsen for 97 bet 4 b.

            2. Karen Hr Torgiers. Rigtig Eier og Kiendelsen for 97 4 b bet.

            3, Elisabeth Pfeif. Eier rigtig og frelst.

            4. Maren Jørgensdatter Olle Ellingsens, Eier Rigtig. Kjendel 95-97 12 b bet.

            5. Kirkens og Knud Knudsen ingen adkomst fremvist.

            6. Elen Knudsdatter. Rigtig til Eiendom.

N 16    1. Ober Raadm Carl Høyer. Rigtig Eier og fra A o 97 betalt Kjendelsen.

            2. Iligemaade Ober Raadmanns

            3. Fridrich Schredders Hustru Eier dette Slade saa som hun har gjort Mageskifte med Ober-raadm Høyer.

            4. Jacob Michellsens Hustru. Rigtig Eier. Kjendelsen 95-97 12 b bet.

            5. Anna Sl. Tomas Sørensen Eier rigtig.

            6. Anne Clausdatter Rigtig til Eie.

N 17    1. Eva Willumsdatter Eier og betalt Kiendelsen for 97 4

            2. Anne Gregorius Nielsens Rigtig og betalt Kiendelse for 97 4 b.

            3. Jens Olsens Kvinde. Eier og Kiendelse for 97 bet 4 b.

            4.  Maren Jørgensdatter Schoug. Rigtig.

            5. Inger Larsdatter. Rigtig til Eie.

            6. Giertrud Jensdatter. Kjøbt af Kirken 97 13/9 for 2 rd.

N18     1. Lucia Jochums Røptkes, Eier og frelst af Kirken efter Arv 11/11 1697 med 1 ort. Kiendelsen her af for 97 4 b betalt.

            2. Hans Bagers Kvindes Eier og betalt Kiendelsen 95-97 12 b.

            3. Jørgen Tommasen Eier og er regtig.

            4. Kirken

            5. Anne Torgusdatter. Kjøbt af Kirken.

 

N 19    1. Maren Pedersdatters Sl. Abraham Smeds. Eier dette Slade.

            2. Gritte? Davidsdatter. Rigtig Eier.

            3. Kirkens

N 20    1. Kirken

            2. Kirken. Trine Første leiet av Kirken A o 96.

            3. Lars Sørensen. Rigtig til Eie.

            4. Kirken

N21     1.  Alhed Christen Andersens leiet 25/12 1697

            2. Kirken. Anne Ole Goudesens leiet 25/12 1697

            3. Kirken. Rachel Jacob Christensens leiet 16/12-1697

            4. Kirken. Kirsten Jan Fritzels leiet 16/12 1697.

            5. Kirken

N 22    1. og 2 3 Karen Annonsdatter. Rigtig bet Kjendelse for 97 8 b

            4. 5. Kirken

N23 1-5 Ober Raadm Carl Høyer har tilforn handlet sig denne Stol og beholder den frelst til Eiendom og deraf Kiendelsen aarlig betaler.

Er Pulpitur tilkommer og hans Kiereste Methe Leth hvilket de sielf haver lader opbyge .. er deraf ingen Kiendelse betalt.

 

Mandsiden udi Søndre Svalen

N 1      1. Kirken. Leiet af Kirken 11/4 1697

            2. Peder Madsen. Eier rigtig.

            3. Peder Michelsen do do

N 2      1-3 Kirken

N 3      1. Aslach Jensen. Eier ri..

            2 og 3 Kirken

N 4      1. Kirken. Jans Jochumsen leiet 19/11 1697

            2. Hermand Brochmand. Rigtig til Eie og bet. Kiendelen for 97 4 b.

            3. Jørgen Jørgensen. Eier og efter Arv af Kirken 10/11 1697 indfrelst med 1 ort.

N 5      1. Erich Trulsen. Eier og bet Kiendelse 97 4 b.

            2. Carsten Pedersen Eier og arvelig tilfallen og frelst af Kirken 10/11 1697 med en ort.

            3. Tollach Pedersen (ligesom 2)

N 6      1. Kirken

            2. Peder Larsen Eier og frelst tilforn og før 97 bet Kjendelse 4 b.

            3. Kirken.

N 7      1. Jacob Sandersen Rigtig til Eiendom.

            2. Ahashverius Larsen. Rigtig til Eiendom.

            3. Kirken

N 8      1. Anders Dahle. Rigtig 97 4 b.

            2. Kirken. Leiet af Kirken 13/9 1697

            3. Kirken

N 9      1. Inger Jensdatter Erich Truelsens Eier og bet Kiendelse for 97 4 b.

            2. Lars Dahle. Eier og skal frelse af Kirken.

            3. Kirken

N 10    1-3 Bøndene i Vor Frue Sogn.

N 11    1. Ole Nielsen. Kjøbt af Kirken 23/11 1695.

            2 og 3 Kirken.

N 12 1. Isach Bager Rigtig til Eiendom og bet Kjendelsen for 97 4 b.

            2 og 3. Kirkens

N 13    1. Mag Jens Godzen Rigtig til Eie og bet Kjendelsen for 1697 med 4 b.

            2. Elisabeth Sl. Morten Seehusen. Den halve Part rigtig til Eie, og den anden halve Part efter hendes Mands død falden til Kirken.

            3. Kirken.

N 14    1. Giermund Smid, Eier og bet Kjend 97 4 b.

            2. Jørgen Ogesen Rigtig til Eid.

            3. Sr Hendrich Godtzen, Eier og bet 2 forfaldne frelse efter Kjøbet Kirken 27/6 1697 1 rd og Kjendelse 95 – 97 12 b

N 15    1. Herman Bager. Rigtig til Eie

2 og 3. Kirken.

N 16    1. Marchen Sl Hr Lars’ Eier.

            2. Tosten Skomagers. Død derfor Kirkens

            3. Gunder Størkorsen Rigtig til Eie.

N 17    1. Sl. Laugmand Haagensens Enke

            2. I ligemaade Kirkens …

N 18 For Geistlig tilden?

N 19 1-2 Tilkommer Mons Christopher Hiermand og er udj Bergen.. mens ikke beviset om den Stol ham er frelst

N 20    1-3 Kirken kan udlægges til Bønderne

N 21 1-3 Kirken

 

Quinde Siden udi Nordre Svalen

N 1      1 Methe Eschesdatter Rigtig Eier og betalt Kjennelse for 97 med 2 b.

            2. Kirkens og Maren Svendsdatter leiet 10/4 1697.

            3. Jacob Jensens kvinde. Rigtig til Eie.

N 2      1. Kirsten Ellingsdatter. Rigtig til Eie.

            2. Helche Anders Sandersens, Rigrig til Eie.

            3. Kirken

N 3      1. Karen Carstensdatter Rigtig til Eie.

            2. Trinne Willumsdattter. Rigtig til Eie.

            3. Kirkens og Maren Svendsdatter leiet af Kirken 27/10 97

N 4      1. Elisabette Pedersdatter. Kjøbt af Kirken 23/6 1696.

            2. Judithe Pedersdatter do do

            3. Kirken

N 5      1. Christen Busch. Rigtig til Eie og bet Kjennelse for 9/8 97 4 b.

            2. Gurj Pedersdatter Eier og er arvelig tilfalden og frelst af Kirken 16/11 1698 med 16 b.

3. Anne Pedersdatter. I ligemaade arveligen tilfalden og frelst med 16 b.