Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1693-1726

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 31.8.2007.

Denne er ikke korrekturlest!!

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir hvilke eiendommer som det ble betalte grunnleie for til Stavanger Hospital og hvem som betalte. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den.

 

Lista er en avskrift fra fotografier fra Statsarkivet i Stavanger, Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, Diverse, O-Diverse, Stavanger Hospitals Regnskap, 1655-1725, O-0017.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelig klar og tydelig.

 

Jeg har lagt til pengeenheten der den er underforstått. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

 

Ved romertall for en halv har jeg skrevet ½.

 

Merknader:

b = skilling

hauge = hage

…eller ? = tekst som mangler / eller kanten på dokumentet er slitt bort

 

 

Navn

Merknader

1693-1694

1694-1695

1699-1700

1700-1701

1705-1706

1709-1710

1710-1711

1711-1712

28.6.1714

1718-1719

1719-1720

1720-1721

1721-1722

1223-1724

1724-1725

1725-1726

Johan Prahls hauge

Sal: Presidentens hauge

4 rdl

4 rdl

4 rdl

4 rdl

6 rdl 16 b

6 rdl 16 b

6 rdl 16 b

6 rdl 16 b

6 rdl 16 b

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

6 rdl 16 b med Sr Hernich Sørensens Godtzens hauge

Morten Zeehuusens

hauge

2 rdl

2 rdl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Urtegaardsmand

hauge

 

 

2 rdl

2 rdl

 

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

2 rdl

 

 

Sl Nils Urtegaardsmands

hauge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 rdl

2 rdl

Af et nybygd hus

 

 

 

 

 

 

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort

1 ort 8 b

1 ort

1 ort

1 ort

Hendrich Godtzen

hauge

Restans 4 rdl 2 ort

6 rdl 2 ort 16 b betalt inkludert restans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Prahl

Av Henrik Godtzens hage

 

 

2 rdl 1? b

2 rdl 16 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isach Bager

 

20 b

20 b

2? b

20 b

20 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af en annen grund

 

1 ort

1  ort

1 ort

1 ort

1 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl: Ole smed grunn

 

 

 

 

 

 

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Af Olle Smedz grund

 

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch af en Grund nest Olle smed

 

20 b

20 b

2? b

20 b

20 b

20 b

20 b

20 b

20 b

20 b

20 b

20  b

20 b

20 b

20  b

20 b

Af en grund som pige hafuer sæt it lidet Huus paa

 

16 b

16 b

? b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

Noch af en grund

 

 

 

 

 

 

 

20 b

 

20 b

20 b

20  b

20 b

20 b

20 b

20 b

20 b

Herman Høyers Sjøboder

12 b og 4 b

 

 

1? b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch af Herman Høyers

af et Nøster paa Jordenholmen

 

 

1? b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch af en liden Haugeplads som Herman Brochmand bruger

 

 

 

? b

4 b

4 b

4 b

4 b

 

 

4 b

4 b

4  b

4 b

4 b

4 b

4 b

4 b

Af Peder Rasmussens Vefuers Huus

 

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

 

2 ort

2 ort

 

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

2 ort

 

Noch af en anden Grund

 

16 b

16 b

1? b

16 b

16 b

16 b

16 b

 

16 b

16 b

16  b

16  b

16 b

16 b

16 b

16 b

Noch af een Ager Jens Pederss. brugte

 

 

 

1? b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af et Nyster paa Jordenholmen

 

 

12 b

1? b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch af et Nyster paa Jordenholmen

 

 

16 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isach Bager et Nyster til paa Jordholmen

 

 

 

16 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch paa Hospitals grunder et nye bygt Huus

 

 

 

1 ort

1 ort 8 b

1 ort 8 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch een grund

 

 

 

2? b

20 b

20 b

20 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Blege Peder lidt Huus

 

 

 

1 ort ? b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

 

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8  b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort …

1 ort 8 b

1 ort 8 b

Af Jørgen Thomassen

Søebod paa Jordholmen

 

 

16 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Henrik Sørensens  Godzen

Nøster

 

 

 

 

 

8 b

 

 

8 b

8 b

8  b

8  b

8 b

.. b

8 b

8 b

Siri Jakobsdatter

Lite nybygd hus på Hospitalets grunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. b

12 b

12 b

Jens Abrahambssens

Lidet nylig bygt husus 12 b nu i dette Aar af et lidet stødce berg ved hans huus der forgivet 4 b til Hospitalet oc tilsammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Jordenholmen

 

 

 

 

 

Ført i eget regnskap fra og med 1700-1701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 b

Hermand Høyers

Søeboed

 

 

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16  b

16  b

16 b

16 b

1.. b

16 b

Hermand Høyer

Nyster / Nøster

 

 

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16  b

16 b

16 b

16 b

1.. b

16 b

Hans Pederss

Ager

 

 

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

 

 

 

 

 

 

 

Af et Nyster

 

 

 

 

12 b

12 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isach Bagers

tvende grunder

 

 

 

 

 

 

 

8 b

 

 

 

 

 

 

 

 

Isach Bager

Nyster

 

 

 

16 b

16 b

Av to grunner a 16 b = 32 b

Av to grunner a 16 b = 32 b

 

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Av to grunner a 16 b = 1 ort ..

Av to grunner a 16 b = 1 ort 8 b

Isach Bager

Tidligere Jørgen Tommassens sjøbod

 

 

 

16 b

Ubebygt 16 b

16 b

 

16 b

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

 

 

Børre Vallentinsen

Af Jørgen Thomassens sjøbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. b

 

 

Af Jørgen Thomassens sjøbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 b

Noch af en ubebygd grund nest ved hans Søebod

 

 

 

 

 

 

 

16 b

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

.. b

16 b

Sorenskriver Hinrik Søfress Godts:

Satt opp et lide Baade Nyster.

 

 

 

Skal betale 8 b

8 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Olle Jakopsens

Sjøbod

 

 

 

 

 

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

1 ort 8 b

 

 

Sr Ole Jackobsen hadde tilforhandlet seg  Hans Pedersens Agger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 b

16 b

16 b

16 b

16 b

b

16 b

Sr Peder Vallentinsens sjøbod

Tilforhandlet fra Olle Jakobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ort … b

1 ort 8  b

Af Peder Dahlis

Nøster

 

 

 

 

 

12 b

12 b

12 b

12 b

12 b

12 b

12 b

12 b

 

.. b

12 b

Thore Welliessen i 1722 nybygde lille nøster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 b

12 b

12 b