Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1689-90

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 22.9.2016.

Retur

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den.

Lista er en avskrift fra et foto fra Hospitalets regnskap 1689-1690

NRA, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, 0302-01 Kontribusjonsregnskap.

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelig klar og tydelig.

Jeg har lagt til pengeenheten der den er underforstått. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

Ved romertall for en halv har jeg skrevet ½.

b = skilling

***

Grundeleije af Hospitahls Grunder

Bedrager sig Aarligen9  Rr j ort.

Der aff er betalt dette aar – 3 Rd 8 b

Resten er bestaaende hos eftershrne: saasom kan eij føris til Reignskab før det ind kommer (står som anførsel til venstre før de neste to linjene).

Hos Hr Hendrich Søfrenssen Goedzen af en Hauge grund hannem vedkommer at svare 2 Rd 16 b

Item aff præsident Sl: Christian Grams Hauge – 4 Rd

Rester saa aff bemte Sl: Præsidentz Gram for 7 Aar hos de Ved Kommende  @ 4 Rd er 28Rd

Noch føris til Indtegt Grundeleije som Sr: Hendrich Goedzen Restered for Anno = 89 og nu betalt Penge 2 Rd 16 b