Manufakturhuset i Bergens grunnleie av Stavanger by 1686-96

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 26.5.2005.

 

Tabellen nedenfor angir Manufakturhusets leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Manufakturhuset. Manufakturhuset finnes også omtalt i andre kilder som Børnehuset.

 

Avskrift fra fotostatkopier av ”Grundebog for Bergen 1686-1696. Statsarkivet i Bergen, Stiftsamtmannen i Bergen, nr 2049”.

To sider bak i boka inneholder inntekter til Manufakturhuset i Bergen. Den ene siden som er gjengitt, inneholder en oversikt over grunnleie fra Stavanger.

 

Ut fra senere kilder ser det ut til at eiendommen omfattet Skagen 24, 26, 29 og 31. Om de øvrige eiendommene også lå på Skagen gjenstår å vise. Dette er trolig en eiendom som tilhørte Krigen prebende i Stavanger. Den ble senere overført til Erik Rosenkranz, så til kongen. Kongen ga det så som gave til Manufakturhuset i Bergen i 1670. Det er publisert en artikkel om eiendommene av Jan Giese : Manufakturhuset i Bergen og grunnleien i Stavanger, i Bergens Tidende, 21.12.1968.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

 

Stavanger Bye

 

Navn

Betalt grunnleie

M: Jens Sørenssen gifuer

1 Rdr

bet: 87-88-89

Peder Sørensen gifuer

2 Rdr

Borgermester Hendrich Hanssen gifuer

1 Rdr

Unge Christen Trane gifuer

3 ort

Olle Westmand gifuer

3 ort 8 b

Jørgen Bertelssen gifuer

1 Rdr 1ort 8 b

Sander Groet gifuer

1 Rdr 1 ort

Morten Seehussen gifuer

1 ort

Berndt Suendssen gifuer = 1 ort 8 b

3 ort 8 b

Rasmus Svendsen gifuer = 2 ort

Thomas Christensen gifue

1 Rdr 1 ort 8 b

I sum er grunnleien

7 riksdaler, 13 ort og 32 skilling.