Krigsstyr av Stavanger 1683

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 11.8.2018 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Hentet fra Axel Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, privatarkiv 247, boks 2, pakke nr. III, 2 skatter og avgifter bet. i Stvg. Det er satt opp som en tabell der beløpet er i en egen kolonne med overskrift rd (riksdaler). Har her lagt til rd på hvert beløp i stedet for en tabell. Der det står ½ har jeg endret det til ,5.

 

Sl. = salig (avdøde)

M. = mester

BG mester = Borgermester

Lect = lektor

Ober = over

Laugm = lagmann

 

****

 

Lagmannen i Stiftamets Sted Biskop Jersin, Præsident Gram, Raadm, Seehusen, Knud Clausen, Laurits Søfrensen, Laurids Joensen og Truks Ericksen efter Kgl Forord. 28/7-1683 anligende Krisstyr 27/9-1683 paa enhver som havde Midler, Bestilling eller Næring der kunde paalægges at betale:

 

Biskop D. J. Jersin 40 rd

Laugm Barth. Haagensen 16 rd

Mag. Mads Tausen Lect 14 rd

Hr Hendrich Reimers Sognp 10 rd

President Gram 8 rd

Anne Cattarinas H M Jens Hiermands 3 rd

M. Jens Godzen Rektor 8 rd

Hr Christen Andersen, Canniche 8 rd

Joen Pfeiff, Bg mester 8 rd

Peder Pedersen Saxe, Tolder 8 rd

Hr Hendrich Rosenkilde, Cappelan 2 rd

Morten Seehuusen, Raadm 20 rd

Erich Jørgensen, Tolder 8 rd

Eschil Biering, Controlleur 4 rd

Kgl Mays Byfoged Mads Holm 4 rd

Marthe Sl Jørgen Cortzens 2 rd

Cort Høyer, By og Raadhusskriver 4 rd

Johannes Friis Ober Toldbetjent 2 rd

Niels Kierulf Toldbetjent 2 rd

Lauritz Ditlefsen 6 rd

 

Borgere og Indvaanere

Knud Clausen 12 rd

Laurids Søfrensen 12 rd

Jørgen Thommesen 20 rd

Jørgen Ofuesen 6 rd

Olle Møller 12 rd

Truels Erichsen 6 rd

Niels Erichsen 6 rd

Isach Bager 5 rd

Sifuer Kipper 8 rd

Laurids Joensen 4 rd

Hermand Jockumsen Bager 6 rd

Jørgen Pedersen 4 rd

Adrian Sl. Søfren Larsen 2 rd

Willum Lauridsen Postmester 2 rd

Godske Søfrensen 2 rd

Gunder Størchersen 3 rd

Jacob Michelsen 1,5 rd

Søfren Pedersen Godzen 2 rd

Jørgen Bager 2 rd

Gitløf Sl. Lars Jødelsen 2 rd

Peder Tollachsen 2 rd

Einer Tostensen 3 rd

Sander Joensen 2 rd

Olle Smid 1,5 rd

Knud Eilifsen 1,5 rd

Tøger Trane 2 rd

Peder Madsen Skrædder 3 rd

Anders Sandersen 1,5 rd

Olle Toersen 1,5 rd

Didrich Ellingsen 2 rd

Jochum Lange 1,5 rd

Jacob Sandersen 2 rd

Jens Jensen Hiermand 1 rd

Abraham Smid 1,5 rd

Tron Kipper 2 rd

Svend Clausen 2 rd

Rasmus Helgesen 1 rd

Didrich Skomager 2 rd

Olle Handsen 2 rd

Gjermund Smed 3 rd

Hendrich Giertsen 2 rd

Aslach Jensen 1 rd

Erich Truelsen 1 rd

Helge Olsen 1 rd

Erich Tøresen 3 rd

Peder Endresen 1 rd

Erich Lauridsen 1,5 rd

Laurices Erichsen 2 rd

David Glassmager 1 rd

Endre Simensen 1 rd

Christopher Toersen 1 rd

Tore Hansen 1 rd

Christen Goudesen 1 rd

Biørn Hofuersen 1 rd

Odt Lauridsen 1 rd

Haldvor Tarildesen 1,5 rd

Peder Sandersen 1 rd

Olle Gundersen d. æ. 1 rd

Hans Bager 2 rd

Jan Jørgensen 2,5 rd

David Davidsen 1 rd

Christopher Goudsen 1 rd

Tore Rasmussen 1 rd

Jacob Jochumsen 1 rd

Mogens Johansen 1 rd

Fredrich Skrædder 1,5 rd

Eiler Steffensen 1 rd

Peder Berentsen 2 rd

Bertel Mortensen 1 rd

Colbeen Kipper 1 rd

Rasmus Kipper 1 rd

 

Udenbyes Borgere

Scudenes

Tore Smid 2,5 rd

Joen Jørgensen 2 rd

 

Carmsund

Olle Westmand 1 rd

Niels Ifuersen 2 rd

 

Ryfylke

Søfren Pedersen 5 rd

Størcher Erichsen 3 rd

Laurids Torhildsen 2,5 rd

 

Eggersund

Herman Jansen 12 rd

Karl Christophersen 8 rd

Einer Tharildsen 5 rd

Torgier Nielsen 8 rd

Adzer Andersen 8 rd

Gunder Jacobsen 4 rd

Fabian Jansen 6 rd

Hans Bowitz 3 rd

Johannes Bofuelsen 2 rd

Søfren Lauridsen Ebbeltoft 2 rd

Peder Jørgensen 2 rd

 

Soggendal

Simen Pedersen 2 rd

Laurids Mattiesen 2 rd

Biørn Kiedelsen 14 rd

Johan Hendrichsen3 rd

Hans Danielsen 4 rd

Peder Zachariassen 2 rd

Laurids Nielsen 4 rd

Petter Zachariassen 2 rd

 

Sum 553 rd

 

Innenbys 97 Personer

Udenbys 28 Personer