Likningsmanntall av Stavanger 1673

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 6.1.2018 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Bygd på, men utvidet fra Tore Hermundsson Vigerusts sammendrag. Det er etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskaper 1602-1815, Stavanger, Kontribusjonsregnskaper 1661-1678, boks 300. Vigerusts sammendrag har stort sett bare navn. Har rettet noen skrivefeil, men der jeg har vært i tvil har jeg beholdt Vigerusts tolkning. Lagt til beløp mm.

 

Dokumentet har en del seglmerker i bra kvalitet.

 

Anno 1673: Den 22 July vare vi Efterskrne

 

Magistraten

Hr Præsident, af hans eiende oc grunder her i Stavangerm ettersom han ingen Vaaning bruger. Penge 7 Rdl

Borgemester Joen Pfeyf af hans Huusegrunder, samt guldsmed handlers, her paa .. Kongl: privilegier, oc tilhaver sig Tollerz, der .. kiøbmanndskab… 14 Rdl

Berrent Berrentzen Raadmand .. 2,5 Rdl

Hans Peittersen Raadmand … 3 Rdl

Mathias Bugge Raadmand … 2 Rdl

Hans Pedersen Raadmand … 3 Rdl

Mortten Zeehusen Raadmand … 24 Rdl

Kongl: Ma: byefouget Christen Anderßen 1,5 Rdl

Jörgen Cortzen byeskrifuer 3 Rdl

 

Borgere oc Jnduaanere

 

1. Rode

Lauridz Vinters huuse 1 ort

Olle Gundersen 1 dr

Knud Joensen 1 dr

Knud Jonnsens huuse som Jacob Vold følger 1 dr

Olle Johansen 1 dr

Peder Madzen 1,5 dr

Peder Toersen 5 ort

Olle timmermand 5 ort

Knud i Peder timmermandz huus 0,5 dr

Peder Endresen 5 ort

Peder Murmester 2 dr

Claus Jonsen 2,5 dr

Jörgen Tommesen 12 dr

Torre Jonnsen 1,5 dr

Antonis Rasmusens Enke 16b

Lauridz Efvindsen 1 dr

Lauridz Rasmusen Hæßbye 1,5 dr

Knud Eillufsen 1,5 dr

Anders Törresen 3 ort

Sl: Lauridz Randers Enche 1 ort

Jfuer Gregorisen 1 ort

Colben Sifuersen 0,5 dr 16b

Olle Andersen 0,5 dr

Madz Annes huus 12b

Sl: Efuind timmermand 1 dr

 

2. Rode

Sifuer Törresen 0,5 dr

Elling Rasmusen 1 dr

Olle Carsund 1,5 ort

Sl: Suend Sifuersens Enke 12 b

Sl: Gunder skoemagers Enke 1 ort

Erich Lauridzen 1 dr

Sifuer Kipper 6 dr

Lauridz Eriksen 7 ort

Suend Giöße 1 dr

Olle Jonnsen 0,5 dr

Olle i Peder Huietens huus  1 ort

Rasmus Lauridzen 5 ort

Frandz Badsker 3 ort

Tosten Jfuersen 2 dr

Lauridz Johansen 8dr

Lauridz Jødelsen 2,5 dl

Biörn Gundersen 1 dr

Olle Mortensen  5 ort

Hofuer Olsen 2 dr

Tollef Aanonsen  1 ort

 

3. Rode

Johan Wefuer 5 ort

Jörgen bager 4 dr

Peder Talachßen 2,5 dr

Söfren Pedersen 7 dr

SL: Tönners skreders huuse 1 dr

Jnger Sl: Henrich Christiansens 1 dr

Lauridz Pedersen 1 dr

Einer Tostensen 9 ort

Lauridz Christofersen 1,5 dr

Sander Jonnsen 1,5 dr

Jockum skoemager 1,5 dr

Gregorius Olsen 3 ort

Efuert bagers Huuse 1 ort

Peder Knudzen 0,5 dr

Omund Olsen 2 dr 3 ort

Joen skreders huuse 1 ort

Robbertz Anne 3 ort

Mathias Efuindsen 1 dr

Claus Kaaberslager 3 ort

Jens bager 3 ort

Claus Madzens Enke 1 ort

M: Jens Godtzen af en hauge Sl: Pouel Lauridzen tilforn tilhørende 1,5 ort

Erik Tronsen skreder 0,5 dr

 

4. Rode

Olle Smid 2 dr

Söfren smid 1,5 dr

Anne sal: Jacob Smidz huuse 1 ort (overskrevet 0?)

Jonn smid 1,5 dr

Söfren Glasmager 1,5 dr

Anders Pedersens huuse 0,5 dr

Rasmus Giermundsen 1 dr

Hans Tollefsen 1 dr

Störcher Rasmusen 3 ort

Willum Kiers house 1 ort

Lauridz Salmonsen 0,5 dr

Karl Pedersen 1 dr

Christen Bush 1 dr

Christofer Jotten 0,5 dr

Claus Christensen 1 dr

Peder Christofersen 2,5 ort

Anders Tollachßen 2 ort

Törild Tostensen 1 dr

Olle Berildsen 1 ort

Mortten Rasmusen 3 ort

Christopher fisker 2 ort

 

5. Rode

Knud Lauridzen 0,5 dr

Antonis Joensen 0m5 dr

Rasmus Gamelsen 1,5 ort

Niels Rasmusen 1 dr

Einer Elufsen 1 ort

Jens Christofersen 3 ort

Endre Simensen 1 dr

Olle Elingben 0,5 dr

Olle Giellie 0,5 dr

Joen Olsen 0,5 dr

Christen Nafuersen 0,5 dr

Lauridz Rische 1,5 dr

Anders Laursen 1 dr

Bendix Söfrensen 1,5 dr

Anders Olsen 1,5 ort

Olle Nielsen 4,5 dr

G: Efvind timmermand 1,5 ort

Mortten Knudzen 5 ort

Gunder Aanonsen 1 ort

Jens Joensen 2 ort

Anders Goudsen 2 ort

 

6. Rode

Abraham Rasmusen 1 ort

Tollach Baadzmands Enche 2 ort

Gunder Johansen 1 ort

Torgier Aslaksen 1,5 ort

Henrick Arrentzen 2 dr

Hans Joensen 1,5 dr

Toren Hansen 1,5 dr

Olle Gudfastersens Enke 1 ort

Jofuer Asbiörnsen 2,5 dr

Helge Rasmusen 1 dr

Jfuer Snidicher 1dr

Suend i Woldberget 2 ort

Tommes Christensens Huuse gaard oc grunder samt en Korn hauge til sammen 3 rdr

Stiftskrifueren Peder Sörensens i boende Eigendom 3 dr

Bertel Mortensen 1,5 dr

Hoorchens gaard 1 dr

Sl: Jens Berentzens Eigendom 1 dr

 

7. Rode

Hans Einersen 5 dr

Olle Johansen 5 ort

Nield Annes huus  1ort

Mallenne Albretzdatters huuse 1 ort

Peder Madtzen 2,5 dr

Odt Pedersen Snidker 1 dr

Tarild Tronsen 5 ort

Hans Kipper 3 ort

Hans Laursen 1 dr

Lauridz Joensen paa Bachen 1,5 ort

Olle Mortensen skoemager 5 ort

Anders Robbertzen Vefuer 3 ort

Niels Toersen 3 ort

Lauridz Omundsen 1 dr

Torchild i Tore Nielsens huus 2 ort

Haldvor Tarildsen 2 ort

 

8. Rode

Torgier Olsen 1 dr

Sander Wefuer 7 ort

Lauridz Mikkelsen 2 ort

Berdinis Olsen 3 ort

Jacob Bagers huus 1 ort

Erik Suelle 2 ort

Gunder Ormsen 1 rd

Ambros Aßgutsen 2 dr

Joen Soelbeer 2 ort

Berie Olsen 5 ort

Jacob Simensen 5 ort

Berie Jfuersen 2,5 ort

Rasmus Engebretzen 1 ort

Dirik Ellingsen 1 dr

Samvel Kipper 1 dr

Christen Christensen 3 ort

Ølmers Olsen 1 ort

Olle Törresen 1,5 ort

Christen Böe 1 ort

Erik 2 ort

 

9. Rode

Anders Östersen 1,5 dr

Peder Johansen 1,5 dr

Christen Wefuer 3 ort

Moggens Nielsen timmermand 1 dr

Olle Toresen 1 ort

Torgier Blegemand 2 ort

Olle Christensen 2 ort

Aslach Joensen 1 dr

Joen Aslachsen1 ort

Lauridz Morttensen 2 ort

Hans Pedersen 3 ort

Endre Johansen 1 dr

Gitlef Olsen 2 ort

Sifuer Tollachsen 2 ort

Olle Elingsen Corporal 3 ort

Einer Sörensen 3 ort

Sören Liodesen ved Blegedammens huuse 1 ort

 

10. Rode

Anders Toresen 1 dr

Hafuer Rasmusen 3 ort

Albert Wefuer 7 ort

Sl: Rasmus Rasmusen 2 ort

Sifuer Toresen 1,5 ort

Lauridz Joensen 4,5 dr

Jörgen Bartz Enke 2 ort

Claus Laursen 3 ort

Niels Stefensen 3 ort

Biergete Jenns daaters eiendom 1,5 dr

Maren Michelsdaters huuse 3 ort

Hans Bager 3 ort

Jsack Bager 3 dr

Willum Holenders huus 1 ort

Nield Kipper 2 ort

Olle Rasmusen 2 ort

Jacob Sandersen Wefuer 6 ort

Christen Kippers huuse 1 ort

Christian skreder 1 dr

Sl: Gunder Rasmusens Eiendom 1 dr

 

11. Rode

Sl: borgemester Bent Suendzens Eiendomme 3 dr

Hans Bangs huuse oc Eiendomme 5 ort

Lector M: Madz Tausens tuende Eiendomme 4 dr

Anne Cathrina Sl: M: Jens Hiermands i boende huuse oc Eiendom med de huuse tuers ofuer for som Laugmandens Enke i boer 3,5 dr

Dend Vaaning Willum bager i boede nu tilfaldes (mellomrom) Jensen Hiermand 0,5 dr

Sl: Borgem: Söfren Pedersens Eiendommer, Dend gaard Enchen i boer, som hun

med alle børnene eyer 3dr

Aslack Jennsens efttern. børn eier apart: til deris fremtarf, Hertuig Sörensen Eiendom 5 ort

Godske Sörensen Eiendom 5 ort

Henrik Sörensens 1 ort 8b

Hans Sörensens 5 ort

Hillebore Sörensdatters 1,5 ort

Angenete Sörensdaaters 2,5 ort

Anne M: Marchus Christensen Homles Ejendomme 2 dr

Johanis Peitersen Fris visiteur af hans huuse oc Eiendom 2,5 dr

Sl: Christen Andersens Eiendomme 2,5 dr

Lauridz Ditlefsens Eiendom 4 dr

Anne Sl: Hr. Gabriels Eiendom 2 ort

Hr Henrich Peitersen Reimers Eiendomme 3dr

Lauridz Simensens Vaaning 1 dr

Knud Clausen 13 dr

Lauridz Sörensen 14 dr

Maren Sl: M: Clausus Eiendom 0,5 dr

Jörgen Pedersen 5 dr

Sl: Christen Lopkes Eiendom 6 ort

Peder Jensen 2 dr

Maren Efuertz daaters huuse 1 ort

Anne Sl: Jacob Tommesens 2dr

Sl: Lauridz Pedersens huuse som Anne Jensen Hiermand nu følger 1,5 dr

Abraham smid 1 dr

Morten Röpke 2 ort

Olle Goudsen 5 ort

 

12. Rode

Sl: Jörgen Snedkers Enche 1 ort

Henrich Laurtzen 4,5 dr

Jens Brun 0,5 dr

Sl: Tönnes Jsachsens huuse 1 dr

Anders skreders Eiendom 1 ort

Sl: Tommes Tommesens Eiendom 2,5 dr

Willum smid 1 ort

Jacob skreder 2 ort

Joen Kipper 2 dr

Gundele Snichers 1 dr

Peder Johansen 1,5 dr

Jacob Olsen 0,5 dr

Osmund Marites huus 1 ort

Simen Olsen 2 ort

Tollef Aanonsen 1 dr

 

13. Rode

Adne Olsen 1 dr

Suend Clausen 5 ort

Gunder Störchersen 3,5 ort

Hans Odtsen 1 dr

Salfue Gulichßen 0,5 dr

Peder Gulichsen 0,5 dr

Rasmus Endresen 1 ort

Rasmus Reiersen 1 ort

Börild ved Klefuen 1,5 ort

Störcher Olsen 2 ort

Peder Andersen 1 ort

Berdinis Nielsen 2 ort

Torchild Störchersen 2 ort

Olle Pedersen 2 ort

Lauritz Torgierßen timmermand 1 dr

Lauritz Clemetzen 3 ort

Toren Snedicher 1 dr

Endre Sifuersen smid 1,5 ort

Elling Lastevog 1 ort

Lauridz Ormsen 1,5 ort

 

14. Rode

Gitlef Tieransens Enche 0,5 dr

Torgier Laursen 0,5 dr

Hans Pouelsen 1,5 dr

Tron Simensen 1 ort

Steen Bodelsen 2 ort

Niels Möller 1 dr

Olle Aadnesen 3 ort

Olle Tolachsen 5 ort

L: Olle Snedicher 1 ort

L: Olle Hansen snidicher 3,5 ort

Olle Vigingsen 2 ort

Johanis smid 2 ort

Mogens Johanßen 1,5dr

Strange Olsen 3 ort

Peder Rasmusen skreder 1 dr

Aadne Sifuerßen 5 ort

Sl: Lauridz Klochers Huuse 2 ort

Frans Joensen 5 ort

 

15. Rode

Hermand Bager 2 dr

Simens Karis huus 1 ort

Jacob Michelsen Bloches huuse 1,5 dr

Hans Simensen 1,5 dr

Tormoe Torfuesens huuse 2 dr

Michel Nielsens huus – Eiendom 2,5 dr

Peder Berentzen 1 dr

Udj huuse hand iboer som Hr. Peder i Quindesdal oc Hr. Christian paa Heleland tilhører 1dr

Joen Gimres huus 1 dr

Dirick Hougschilt 1 dr

Jörgen Jensen skreder 1,5 dr

Robbert Pfeyfes Eiendom 3 dr

Peder Lauridzen 3 dr

Knud Olsen 4 dr

Hans Ofuesen 2 dr

Jörgen Ofuesen Kiemner; Laugmanden Bertolomeus Haagensens Huuse 2,5 dr

Rasmus Helgesen 1 dr

Hofuer Efuindsen 1 dr

Johan Træl 1,5 dr

Jacob Wagle 1 ort

Christen Murmester 2 ort

 

16. Rode

Jens skoemager 2 dr

Dirick skoemager 2 dr

Karen Niels Giertzens 1 ort

Willum Bager 3 ort

Giermund smed 5 ort

Olle Gregersen 2 ort

Jens Baardzen 1,5 dr

Erick Truelsen 3 ort

Peder Saxe 8 dr

Hans Erichsen 1 dr

Christofer Nielsen 1,5 ort

Torre Michelsen 2 ort

Lauridz Uldenhoug 3 ort

Helge Olsen 1 dr

Erick Töresen 7 ort

Omund Stigsen 1 dr

 

17. Rode

Niels Davidsen 0,5 dr

Torbiörn Justensen 0,5 dr

Mathies Justensen 1,5 ort

Sifuer Justensen 1,5 ort

Mogens Kluge 2 ort

Tore Gundersen 1 dr

Marchus Reierßen 3 ort

Suend Laridzen 2,5 ort

Lauridz Törresen 1,5 ort

Christen Erichsen 2 ort

Michel Kipper 2 rd

Tolluf Nielsen 0,5 rd

Lauridz Asche 1 ort

Olle Baadzmand 1 rd

Olle Christensen 1 ort

 

18. Rode

Torgier Olsen 3 ort

Efuind Kaaberslager 2 ort

Tosten Nielsen 1 dr

Joen Baardzen 1 rd

Knud Gundersen 0,5 dr

Michel Gutormsen 1 ort

Torgier Toersen 7 ort

Christen Laursen 2 ort

Lauridz Spillemand 1 rd

Truels Ericsen, med hans Koenes huuse 3,5 dr

Peder Danielsen 0,5 dr

Olle Garsen 2,5 dr

Peder Christenßen 1 ort

Anders Kipper 1 dr

Sl: Anders baadzmands huus 2 ort

Anders Kiörilmager 2 ort

Jens Stoche 1,5 ort

Jfuer Olsen 0,5 dr

Haldvor Toersen 0,5 dr

Suend Olsen 1,5 ort

Torchel Laridzen 1,5 ort

Michel Davidsen 1 ort

L: Tore smid 1,5 ort

 

Ryfölche

Olle Sandersen 3 dr

Knud Sörensen 2 dr

Joen Andersen i Hylen 2 dr

Peder Nielsen i Otøen 1 dr

Jörgen Mortensen 5 dr

Peiter Nielsen 2,5 dr

Anders Dolle 1,5 dr

Willum Angelmager 1 dr

Torre smid 7 ort

Gabriel Adamsen 6 ort

Bent Olsen 2 dr

Jens Skoemager 1,5 dr

Jacob Olsen i Smörsund 1 dr

Töger Tranne 1 dr

Tommes Smid 0,5 dr

Cornelius Olsen 1 dr

Johanis Kipper 3,5 dr

Haldvor Gundersen 0,5 dr

 

Siiruog

Torre Pedersen 4 dr

Lißbet Hofström 1 dr

 

Eggersund

Hermand Hansen 7 dr

Einer Tarildsen 3,5 dr

Torginus Nielsen 3 dr

Gunder Jacobsen 1,5 dr

Aadtzer Andersen 3,5 dr

Sifuer Knudzen 3,5 dr

Niels Jfuersen 2 dr

 

Sogendal

Simen Pedersen 3 dr

Johanis Johansen 1 dr

Lauridz Mathiasen 4 dr

Joen Lauridzen 2 dr

Sören Haldvorsen 3 dr

Biörn Kiedelsen 10 dr

Niels Mathiasen 1,5 dr

Johan Henrichsen 4 dr

 

Fremmede skippere

Pfedde Buntes 4dr

Dirich Heinsen 3 dr

 

Summa paa ald forschrefne paalagt skat beløber penge 580 1/2 dr 4 ß.

 

 

11 seglmerker