Sokneprestens grunnleie av Stavanger by ca 1620

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.8.2008.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir Soknepresten i Stavangers leieinntekter av tomter i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av Soknepresten.

 

Dette er avskrifter av SAS, Prostearkivet, Sogneprestens jordebog av Stavanger. Jeg har bare med eiendommer i Stavanger. Lista er udatert. Jesper Egbertsen er kjent i perioden 1612-1625 og Willum Barkeland 1609-1632. Barbra klokkers er kjent i Grågås ca 1620. Sjekk = grågås?

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelige klare og tydelige.

 

Til Stocke og Skanæs Præbender er nogen grunder her i Stavanger, som besynderlig gifwis grundeleije och til Sognepræsten,

Och erre disse:

 

Af den Grund som Jesper Egbertssøn nu paaboer 2,5 rix md

Af Hetlands grunder ved Nøsted her ved 6 md

Af den Grund Barbra Klockers med sine børn nu paaboer 1,5 md 2 ss

Aff den Grund Michel Mondtsøn nu beholder halft med Skolemester 3 rix md

Af een ha..gegrund Jon brugis til Herr Jacobs gaard paa Josund 14 ss

Af den grund Willum Barcheland nu paaboer 1 Rix md

 

(ny side – dårlig kopi!)

 

End haver Sognepresten halvparten .. Peder Gierdet som skylder .. Aarligen i … 2 slet r..

Item har een fierde part i grun..  af for.. Peders Gierde .. 0,5 slet daler