Kongens grunnleie  av Stavanger by for 1662-67

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.5.2005.

 

Retur  

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av Axel Kiellands avskrift i Stavanger Bibliotek, Samlinger pakke 3. Han har ikke oppgitt hvor originalen befinner seg.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er slurvet. Rettinger, overstrykninger og liten skrift, og gjør teksten vanskelig å tyde noen steder.

 

Regnskapsåret er 1.mai til 1. mai. Originallistene er i hovedsak satt opp alfabetisk.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har ”b” - som i Olben – har jeg skrevet ”Olssen”.

* Jeg har satt opplysningene i en tabell, uten at Kielland har det slik.

* Når Kielland har forkortet med ”G” har jeg skrevet ”grund”. Det kan også ha vært forkortelse for ”gaard” i noen tilfeller – så det er en feilkilde.

* ? er Kiellands egne ut fra originalen

* ?? er mine ut fra Kiellands avskrift

 

Ellers betyr:

B. = normalt borgermester – men med unntak av ” B Bernts” som er Bernt Berntsen

Do = dito = det samme

Hr = Herr = presten

s = slette = tilleggsbetegnelse på myntenhet

Sl = salig = avdød

U = unge

Når en kvinne er skatteyter, er hun normalt en enke.

 

Navn

1662-1663

1663-1664

1664-1665

1665-1666

1666-1667

Albret Kron

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Anders Væver

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Anne Ogelbye

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Anders Skrædder

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Anders Olsen

16 skilling

16 skilling

Asbiørn Onundsen ??

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Anders Andersen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Antoni Jacobsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Antoni Joensen

4 skilling

Abigaell Hansdr af Grund paa Bachen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Anders Toresen

1 ort

1 ort

1 ort

Bernt Berntsen af den grund hand paabor

22 skilling

22 skilling

22 skilling

1 rd

1 rd

Af hosliggende grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Af en liden hauge

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Af Søgrund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Af Sl Knut Cortsen grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Af Binne?? Jacobsen grund

14 skilling

14 skilling

Jehan af Sl B Bernts

42 skilling

42 skilling

42 skilling

Bernt Svendsen af sin Kaalhage

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Bernt Bernsen grund

12 skilling

12 skilling

Bergete Thore Benss grund

20 skilling

20 skilling

Hr Christen Andersen af sin Urtehage

0,5 rd 8 skilling

0,5 rd 8 skilling

0,5 rd 8 skilling

0,5 rd 8 skilling

0,5 rd 8 skilling

Carsten Løtche af Søgrund

10 skilling

10 skilling

Sl Christen tømmanns?? grund

1 ort

1 ort

Kristen kippers

2,5 mark 2 skilling ( 2 grunder)

2,5 mark 2 skilling ( 2 grunder)

12 skilling ( grund)

12 skilling ( grund)

12 skilling ( grund)

Claus Vidzer

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

Christopher Clausen

16 skilling

16 skilling

Christen Malles grund

8 skilling

8 skilling

Christen skrædder

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Claus Hofsmed grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Christoffer Olsens grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Esche Jacobsen

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Olle Iffuersen

4 skilling

4 skilling

Effuert Bager

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Ellias Gundersen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Endre Iffuersen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Godske Pedersen af sin kaalhage

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Gunder Rasmussen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

40 skilling

40 skilling

Af Peder Gundersen grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Guttorm Torbiørnsen af sin grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

B. Henrich Hansen grund

0,5 rd

0,5 rd

0,5 rd

0,5 rd

0,5 rd

Hans Mathiesens grund

10 skilling

10 skilling

Henrich Hermandsens grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Sl Hans Karblos grund

1 ort

1 ort

H Henrick Pettersen

5 sl mark

5 sl mark

5 sl mark

Henrich Arnesen

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Hans Pedersen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Hans Snedker

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Halvor Biørnsen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

6 skilling

6 skilling

Hans Pottemagers Grunder

0,5 rd 5 skilling

0,5 rd 5 skilling

2 ort 4 skilling

2 ort 4 skilling

Hans Pottemager af hans Hauger næst hos

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Af en liden Baadstø / 0,5 bådstø

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Hans Pottemager Urtegrund

1 ort

Af søgrund

12 skilling

Af hauge nest til

12 skilling

Hans Jonsen af sine grunder

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Halvor Tarelsen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Mr Jens Persen af den Grund han paabor

1 s dr

1 s dr

Af den Grund tvert over Gaden

1 s dr

1 s dr

1 s dr

Af Willem Kiærs grund

20 mark 3 skilling

20 mark 3 skilling

Af Sl Rasmus Audensen grund

1 ort 5 skilling

1 ort 5 skilling

Do af Søren Torkelsens grund

1 ort 5 skilling

2,5 rd 5 skilling

2,5 rd 5 skilling

Af en Hauge ovenfor

1 ort

Havor Asbjønsen

18 skilling

28 skilling

28 skilling

Af hans søgrund

16 skilling

Havor Olsen

6 skilling

6 skilling

 6 skilling

Jacob Thomsen

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

Joen Omb af Mens paa Marchens grund

4 skilling

4 skilling

Jørgen Bager

1ort 7 skilling

1ort 7 skilling

1ort 7 skilling

1ort 7 skilling

1ort 7 skilling

Jacob smess grund

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

1 ort 4 skilling

Ichen Sl B Berntsen

2,5 mark 2 skilling

2,5 mark 2 skilling

Johannes kippers

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

Joen kippers

12 skilling

12 skilling

12 skilling

22 skilling

22 skilling

Af hans hauge grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Sl Hr Jacob Pedersen grund

5 mark

5 mark

Isach Wiglefsen af 2 smaa grunder

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Jacob skrædder

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Ingeborg Sl Daniels

10 skilling

10 skilling

Ingeborg sl Daniels Jacobsen

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Johan Bager

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Jacob Jacobsen

7 skilling

7 skilling

7 skilling

7 skilling

7 skilling

Ingeborg sl Jørgen Endresen?

4 skilling

4 skilling

Af en liden grund strax hos

20 skilling

20 skilling

Af en anden grund ved Bachen

12 skilling

12 skilling

Johan Væver

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Joen Jørgensen

1 sl mark 6 skilling

1 sl mark 6 skilling

1 sl mark 6 skilling

Jockum Shanger??

1 ort

1 ort

1 ort

Af en liden Haugeplas

4 skilling

4 skilling

Joen skrædder

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Kirsten Jacob Sørensens grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Knud Gannulsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Karen Sl Joen Jacobsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Kiersten Sl M Jensen grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Knud Bulfangers grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Lauris Thorsen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Lauris Torchelsens grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Laurits Tøresens grund

12 skilling

12 skilling

Lauriss Ommundsen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Laurits Odzen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Lauriss Joensen

1 ort

1 ort

1 ort

Lauriss Johanssen

20 skilling

20 skilling

 20 skilling

Lauriz Pedersen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Lauriss Jødelsen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

M Marcheus af et Stykke Kiersten Jacob Søffrensens Grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Moens Nielsen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Sl Mogens Pedersens Grund

20 skilling

20 skilling

Marite Mortensdatter

6 skilling

6 skilling

Morten Seehusen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Morten Rasmussen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Marceus Hansens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Sl Niels Hofsmeds grunde

1 ort 8 skilling

1ort 8 skilling

1 ort

1 ort

1 ort

Niels Ommundsens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Naffuer Troelsens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Omund Olsen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Oluf Gudfaderson

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Ole Nielsen Vold

12 skilling

12 skilling

12 skilling

1 ort

1 ort

Af en anden grund paa Backen  / Siøgrund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Olle smed af sine grunde

1 ort 2 skilling

1 ort 2 skilling

1 ort 2 skilling

1 ort 2 skilling

1 ort 2 skilling

Olle Sørensen

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Sl Østen Willumsens grund

1 ort  8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Abigaels Søgrunde

16 skilling

16 skilling

Omund Sligson

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Ollen Rasmusen Bager

20 skilling

20 skilling

20 skilling

1 ort 2 skilling

1 ort 2 skilling

Af hans Søgrund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Olaf Børelsen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Olle Ellingsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Peder Hansen Skrædder

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Sl Peter Carstensens grund

18 skilling

18 skilling

Philip Jørgensen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Povel Knudsen af hans haugegrund

1 ort  8 skilling

1 ort  8 skilling

1 ort  8 skilling

1 ort  8 skilling

1 ort  8 skilling

Af den grund Godske?? paabor

16 skilling

16 skilling

Peder Tollefsen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Peder Madsen skrædder

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Peder Nielsen Anne

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Sl Peder Pedersens grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Peder Nielsen paa Bachen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling – paa Carstens grund

4 skilling

Robert Pfeiff

1 s dlr 6 skilling

1 s dlr 6 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Af Staale Madsens grund

4 skilling

4 skilling

Af Christoffer Claussens grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Rasmus Gjermundsen

20 skilling

20 skilling

1 ort av grunde

1 ort

1 ort

Af en Plads hans Nøst paa staar

4 skilling

4 skilling

Rasmus Fisker

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Rasmus Gamelsen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

B. Søfren Pedersen af hans Hauge

2,5 ort 4 skilling

2,5 ort 4 skilling

44 skilling

1 rd 1 ort

1 rd 1 ort

Af hans Søgrund

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Af Anders Fris grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Af hans Hauge hos Willum Joensen

1 ort

1 ort

1 ort

Salomon Jacobsen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Søren Smed af sine grunde

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Sefren Mogensen der han bor

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Sl Søren Torchelsens grund

1 ort

1 ort

1 ort

Af hans hauge der hos

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Af hans Søgrund

1 ort

1 ort

12 skilling

Af hans Fæhusgrund

4 skilling

4 skilling

Af en Kaalhauge paa Bachen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Af en part i et baadstø

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Af den Grund ved Torvet

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Af den Hauge ovenfor

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

S Søren Torchelsens grunder

3 ort 2 skilling

3 ort 2 skilling

B Søren Jensen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Sl Søren Murmesters grund

18 skilling

18 skilling

Sander Væver

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Søren Glasmager

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

21 skilling

U Søfren Pedersen af den Huis han paabor

2 sl dlr

5 ort 20 skilling

5 ort 20 skilling

Af et Styke af Sl Peder Cortensens

12 skilling

Svend Rasmusen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Thomes Thomesen der han bor

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

1 ort

Tomes smed

20 skilling

20 skilling

Do

1 ort

1 ort

Af en liden Grund

4 skilling

4 skilling

Skipper Torckells Grund

20 skilling

20 skilling

Torn Hansen

1 ort

1ort

1 ort

Tomes Christensen af 2 grunde

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Thorgier  Torsen af sine Grunde

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

1 ort 8 skilling

Tøris Michelsen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Tollach Laursen

8 skilling

 8 skilling

Thore Gitlefsdatter

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Tollach Laursen

8 skilling

8 skilling

Thore Gitlefsdatter

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Tollach Gammelsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Tollach Jacobsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Tiærand smed

16 skilling

16 skilling

16 skilling

8 skilling

8 skilling

Tollef Isachsen

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

Tarel Tronsen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Tjøstel Jørgensen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Sl Willem Andersens grund

8 mark

8 mark

Af Carl Andersens grund

8 skilling

8 skilling

Af Sl Tiostoels Haugegrund

8 skilling

8 skilling

Af Sl Ole Torgiersens grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Af ½ skipper Torchels grund

20 skilling

20 skilling

Af et stykke Peder Carstensens

12 skilling

12 skilling

Noch ½ af Peder Carstens

18 skilling

18 skilling

Willem Kier

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Willem Lind

20 skilling

20 skilling

Sl Willem Lind

20 skilling

20 skilling

20 skilling

I alt

28 rd 3. 19.

29 rd 13 skilling

29.1.11

29 rd 1.11 skilling

29 rd.1.11