Ledning og stadsgjeld av Stavanger by for 1660-1661

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1660-61.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”. Lagt inn et mellomrom ved spalte- og linjeskifte.

 

 

Leding och Stadtzgielt

Huer mand 2 b

 

Michel Christofferben

Johan Lange

Morten Sehuben

Knud Clauben

Thomab Thomaben

Thøris Sachben

Ibach Wigleffsen

S: Søffren Pederben

Peder Knudben

Jens Baarben

Anders Ellingben

Tollach Knudben

Joen Erichsen

Truels Erichsen

Olle Gardben

Knud Gardben

Peder Christenben

Johan Træl

Robbert Feif

 

Aadne Siuffuersen

Jens Effuertsen

Jens Simensen

Maoten Schomager

Jørgen Snedcher

Lauridt Pederb shreder

Jens Schreder

Anders Schreder

Peder Johansen

Christen Christensen

Jachob Schreder

Joen Kipper

Gunder Størchersen

Oluff Tharelsen

Joen Jørgensen

Lauridt Sorensen

Lauridt Joensen

Jørgen Hee Kremmer

Lauridt Falmelben

 

Isach Bager

Willum Hollender

Eshe Jacobben

Jens Berendsen

Olle Rasmusen

Gunder Rasmusen

Søffren Glabmagr

Peder Hansen

Willum Schomager

Olluff Smid

Claus Widker

Jørgen Stud

Thore Thorgierben

Jochomb Roberse

Hans Beode

Rasmus Giermundts

Siffuer Moegensen

Thore Andersen

Jørgen Aagee (?)

 

Thoer Persen

Lauridt Johansen

Ditmer Meier

Knud Joensen

Peder Thommermand

Laurids Winter

Tosteen Iffuerben

Laurids Erichsen

Siffuer Kipper

Hans Snedicher

Haldor Abbiørnsen

Hans Joensen

Hendrich Aanesen

Olluf Gudfastsen

Olluf Nielben

Peder Madsen

Sander Weffuer

Joen Sanderben

Jacob Bager

 

Jacob Simonsen

Peder Christensen

Olle Thollachben

Olluf Nielsen

Elling Nielsen

Elling Gundersen

Odd Persen

Taral Tronsen

Thore Nielben

Peder Nielsen

Iffuer Erichsen

Knud Grodem

Nafftor

Laurids Thorsen

Suend Rasmusen

Gutorm Torbiørnb

Peer Nielben

Salomon Olben

Christofer Olben

Anders Olben

 

Bendix Sørensen

Niels Endresen

Omund Persen

Toren Jonsen

 

Leding og Stadsgielt 2 Rdr 6 b