Accisse av Stavanger by for 1659-1660

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1659-60.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

 

Malt Accisse

 

Aadne Siffuerben viii b

Anders Baadsmand iiij b

Anders schreder vj b

Anne Ogelbyes viij b

 

Ditmar Mejer 1 ort

 

Gunder Størcherb viij b

Gutormb Thorbiørnb iiij b

 

Hendrich Arneben viij b

Hans Pederben xvj b

 

Johan Lange 1 ort

Jens Baardb  viij b

Joen Kipper viij b

 

Laures Snedcher xij b

Lauers Winther iiij b

 

Michel Christoffeben xvj b

Mons Johanben iiij b

Niels Giertzens Karen xvi b

 

Olle Gardb iiij b

Olle Nielb vj b

Peder Johanben viij b

Peder Knudb xvj b

 

Rabmus Giermundb viij b

Suend Rabmusb iiij b

Thoere Pederben xij b

 

Willum Hollender xij b

 

Summarum Malt Accisse xij Rdr ij ort xij b