Ledning og stadsgjeld av Stavanger by for 1659-1660 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av egne fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1659-60.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

 

Leding och Stadtzgielth

Huer mand ij b

 

Anders shreder

Anders Weffr

Ablach Antonneben

Anders Lauerb

Anders Anderb

 

Biørn Rasmub

Biørn Thømmermand

Baard Slagter

Berdinus Nilb

 

Carsten Løtche

Christen Shreder

Christen Kipper

Claus Widtzer

 

Ditmer Mejer

David Maller

 

Ellias Erhart

Eshe Jacobben

Endre Endreb

 

Frantz Johanssen

 

Gunder Rabmub

Gunder Størcherb

 

Hermand bagger

Hans Jonben

Hans Saedche

Hans Michelb

Hans Pederb

Hans Pottmager

 

Jørgen Clauben

Isach Vigleffb

Johan Lange

Joen Kipper

Jens Brun

Jens Siffuertsen

Jens Baardb

Jørgen Pederb

Jørgen Isterkremer

 

Knud Klauben

Knud Nielb

Knud Lauereb

Knud Olben

 

Lauers Winter

Lauers Thøreben

Laures Joenben

Laures Søffrenb

Lauridz Ormbb

 

Michel Christopherb

Morten Røbtche

Mons Nileb

Michel Gutormbb

Mchel Smedts

Morten Jochumbsen

 

Nielb Erichb

Nielb Brønildb

 

Olle Smed

Olle Biørnb

Olle Knegt

Olle Glad

Omund Stigts

Odne Siffuerb

Sl: Ommund Stigben

 

Peder Knudbenn

Peder Christenben

Peder Hanb

Peder Shreder

 

Rasmus Giermundb

Rasmus Rasmub

Rasmus Kalchslaer

 

Søfren Smed

Søffren glasmager

Simen Olben

Suend Rasmub

 

Thorgier Thoerben

Thoere Thorgierben

Thoere Nieldb

Thoere Pederben

Thommes Smed

 

Willum Willumbb

Willum shomager