Ledning og stadsgjeld av Stavanger by for 1659-1660 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 13.11.2016 – ikke korrekturlest.

 

Retur

 

Dette er avskrifter av egne fotoer fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1659-60.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

 

Leding och Stadtzgielth

Huer mand ij b

 

Anders schreder

Anders Weffr

Ablach Antonis

Anders Lauritzen

Anders Anders

 

Biorn Rabmusb

Biørn Tømmermand

Baard Slyter

Berdinus Nilb

 

Carsten Løtche

Christen Schrede

Christen kipper

Claus Widzer

 

David Maller

Ditmer Mejer

 

Elliab Erhort

Eshe Jacobs

 

Frantz Johans

 

Gunder Rabmuben

Gunder Størethors

 

Hans Jonben

Hans Sandvigen

Hans Michels

Hans Peders

Hans Pottmager

Hermand bagger

 

Jørgen Clauben

Ingberth Wejles

Johan Lange

Joen kipper

Jens Brun

Jens Listuerts

Jens Baardsen

Jørgen Pederben

Jørgen Iferkremer

 

Knud Clauben

Knud Nielben

Knud Lauresen

Knud Olleben

 

Lauridz Winter

Lauridz Thoreben

Lauridz Joenben

Lauridz Sørensen

Lauridz Ormbben

 

Michel Christophersen

Morten Robeche

Moens Nileben

Michel Gutorms

Mchel Smedts

Morten Jochumbs

 

Nielb Erichs

Nielb Bretels

 

Olle Smed

Olle Biornsen

Olle Kuech

Olle plad

Omund Stigts

Odne Sifferben

V: Ommund Stigben

 

Peder Kielbenn

Peder Christenben

Peder Hanben

Peder Shredr

 

Rabmus Giermunds

Rabmus Rabmus

Rabmus Kachlar

 

Søren Smed

Søren glabmag

Simen Olles

Suend Rabmuss

 

Thorfier Thoerben

Thore Thorgierb

Thorre Nields

Thore Pederben

Thomes Smed

 

Willumb Veffr

Willumb Willumbs

Willumb Lind