Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1655-1656

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.8.2007.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

 

Tabellen er avskrift fra et foto fra Statsarkivet i Stavanger, Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, Diverse, O-Diverse, Stavanger Hospitals Regnskap, 1655-1725, O-0017.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelig klare og tydelige.

 

Teksten helt til høyre forsvinner litt i en svart kant. Jeg klarer derfor ikke alltid å lese det siste tallet (beløpene) skikkelig. De tallene som er usikre er merket med spørsmålstegn i rødt.

 

Blekegrunnen innehold trolig en dam i eller ved Skolebekken der en kunne bleke tøy.

 

****

 

Grunde leye

 

Simen Pederben         2-0-1

Christen Thranne        2-0-?

Bernt Suendben         2-0-?

Maren M: Claubis      2-0-?

Willumb Weffuer       0-0-2

Blegegrunden             2-0-?

 

10 Rdl 1 ½  ort