Kongens grunnleie av Stavanger by 1643-1649 – alfabetisk liste

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 17.6.2005.

 

Retur

 

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen. Flere skattelister er slått sammen og navnene er normalisert til en viss grad. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige personer er blitt betraktet som en. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalkilden i Riksarkivet i Oslo. Tabellen er basert på Axel C. Kiellands avskrifter i ”Samlinger”, pakke 3, håndskrift i Stavanger bibliotek. Det er flere lister i Riksarkivet, men dette er de listene Axel Kielland har skrevet av.

 

Skriften er rimelig klar, men overstrykinger og rettinger gjør teksten vanskelig lesbar noen få steder.

 

Der Kielland har brukt forkortelser for myntenheter, som ”b” - har jeg skrevet ”skilling”.

Der Kielland har brukt ”½” har jeg skrevet ”,5”.

”?” er Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalen

”??” og ”...” er hvor jeg er usikker på Kiellands håndskrift

”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister

 

 

1643-44

1644-45

1.5.1648-30.4.1649

Albert /Albret skrædder

10 skilling

10 skilling

af den grund han påbor

15 skilling

Albert /Albret skrædder

16 skilling

16 skilling af en anden grund

16 skilling af en anden grund

Anders Jensen

21 skilling

21 skilling af den grund han paabor

21 skilling

Anders Jensen af sin Søgrund

10 skilling

10 skilling

Anders Jacobsen Væver for sin grund

20 skilling

Anders skrædder

21 skilling

21 skilling af sin grund

Anne Ogelbyes af sin grund

24 skilling

24 skilling

1 ort

Bendt Svendsen af hans Grund paa Bakken

12 skilling

12 skilling

Berent Berentsen

22 skilling

22 skilling af den grund han paabor

Berent Berentsen af den grund han paabor

21 skilling

Berent Berentsen af sin hosliggende grund

8 skilling

Berent Berentsen af en liden Haufue

21 skilling

21 skilling

16 skilling

Berent Berentsen af Neste Grund

8 skilling

8 skilling

Berent Berentsen unge af hans søbod grund

16 skilling

16 skilling

Berent Berentsen af sin Søbogrund

16 skilling

Berent Berentsen af Hans Cortsens grund

20 skilling

Carl Tordsen af sin grund

10 skilling

10 skilling

Carsten Løtke af en Ødegrund

8 skilling

8 skilling

Carsten Løtke af sin grund

20 skilling

20 skilling

Carsten Løtke af sine Grunder

1 ort 14 skilling

Christen Kipper af en grund nedenfor Hendrich Maler

12 skilling

12 skilling

Christen Kipper af Ramus Clemedsens grund

30 skilling

30 skilling

Christen Kipper af to Grunder

2,5 sl mark 2 skilling

Christen prest i Gand af to grunder

2,5 sl mark 4 skilling

2,5 sl mark 4 skilling

Christen tømmermand

20 skilling

20 skilling af sin grund

20 skilling

Christoffer skaffer af sin Grund han paabor

20 skilling

20 skilling

Claus Hofsmed

0,5 riksdaler

0,5 riksdaler af sin grund

0,5 riksdaler

Claus Varer skrædder af Thomas snedkers Grund

24 skilling

24 skilling

Claus Witzer skrædder af sin Grund

1 ort

David Bredvands kvinde af sin grund

14 skilling

14 skilling

David Jonsen af sin grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Eiluf Mogensen af sin Grund

16 skilling

16 skilling

E...ke Jackobsen af d. Ludolphos Grund

21 skilling

Else Vævers

6 skilling

6 skilling af grunnen

Evind / Effuind Thoresen / Torsen

12 skilling

12 skilling af sin grund

Godske Pedersen af et stykke af Anders Jensens søgrund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Gunder Rasmusen af sin grund

21 skilling

21 skilling

20 skilling

Haldor Biørnsen af sin grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Hans Karpe / Karbe af sin Grund

24 skilling

24 skilling

1 ort

Hans Kuortsen / Cordtsen

20 skilling

20 skilling af sin grund

Hans Laursen skrædder

20 skilling

Hans Mathiesen af sin Grund

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Hans Pedersen Tolder af Mads Valbergs grund

6 skilling

6 skilling

Hans Pedersen Tolder af Skabo Grunden

10 skilling

10 skilling

Hans Pottemager af den grund han paabor

2 sl mark 13 skilling

2 sl mark 13 skilling

Hans Pottemager Grunder

0,6 rd 5 skilling

Hans Skrædder

20 skilling af den grund han paabor

20 skilling

Hans skrædder af hans Søgrund

8 skilling

8 skilling

Hans snedker af sin grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Hendrik Hansen af den grund han paabor

0,5 riksdaler

0,5 riksdaler

0,5 riksdaler

Hendrik Hermandsen af den grund han paabor

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Hendrik Hermandsen af hans Haugegrund

20 skilling

20 skilling

Horken Skomager

12 skilling af sin Hauge-grund

12 skilling

Idken avdøde Berent Berentsen af Anders Jonsens grund

14 skilling

14 skilling

Idken avdøde Berent Berentsen af grunden hun paabor

2,5 sl mark 2 skilling

2,5 sl mark 2 skilling

Idken avdøde Berent Berentsen af Simen Jacobsens Hauffe

14 skilling

14 skilling

Isaach Vigleifsen af hans Søgrund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Isach Viglefsen af den grund hos Peder Hofmand

20 skilling

20 skilling

6 skilling

Jacob Pedersen prest af sin grund han paabor

5 sl mark

5 sl mark

Jacob skrædder af den Grund han kjøbte hos Søfren Torkelsen

1 ort 8 skilling

Jens  Skrædder Brun af den grund han paabor

36 skilling

36 skilling

Jens Skrædder af sin Grund

1,5 ort

Jens Pedersen

1 riksdaler af den grund han paabor

1 riksdaler

Jens Persen af avdøde Christen prests grund

1 riksdaler

1 riksdaler

Jens Persen af Mogens paa Markens grund

4 skilling

4 skilling

Jens Persen af Willum Kiers grund

35 skilling

35 skilling

Jockum Kiersebaum af en grund i Østervaag

1 sl mark

1 sl mark

Jockum Kiersebaum af hans Vermoders grund hun paabor

2 sl mark

2 sl mark

Joen Kipper af sin Grund

12 skilling

Joen Kipper af hans Haugegrund

10 skilling

Joen Smed

24 skilling

24 skilling af sin grund

Johan Bager af sin Grund

1 ort

Johannes kipper af sin grund

21 skilling

Jon Jacobsen af den grund M Mads Nielsens ?? Kors de lille en i ?? Østervog

4 skilling

Joen Jacobsen af sin Grund

6 skilling

Jon Olsen Kipper af den grund han paabor

12 skilling

12 skilling

Jon Olsen Kipper af hans haugegrund

10 skilling

10 skilling

Jon Skott paa Trappen grundleie

12 skilling

12 skilling

Jørgen Bager af den grund han paabor

27 skilling

27 skilling

1 ort 3 skilling

Jørgen Bager af Willum Barkelands grund / af en anden Grund

29 skilling

29 skilling

1 ort 5 skilling

Jørgen Bager af Sl Berent Berentsens

3 sltte mark 2 skilling

Jørgen Bager af Simen Jacobsens Grund

14 skilling

Jørgen Bager af Anders Jonsens Grund

14 skilling

Jørgen Endresen af sin grund

4 skilling

4 skilling

Kiersten avdøde Jacob Søfrensens

10 skilling

10 skilling af sin grund

Kiersten M Jens af en grund

19 skilling

19 skilling

18 skilling

Kiersten M Jens af en liden grund der hos Tilden??

12 skilling

12 skilling

Kirsten M Jenses af en anden Grund

20 skilling

Kirsten M Jenses noch af en anden Grund

12 skilling

Knud Haldorsen af sin grund

3 skilling

3 skilling

Laurids /Laurs Torkildsen af den grund han paaboer / af sin Grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Laurs Thørisen af sin grund

12 skilling

Ludolphius Orgelists grund

21 skilling

21 skilling

Margrete Christensdatter liden Grund

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Maritte / Margrete Colbiørs /Colbens Grund

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Michel Gullsmed af sin grund han paabor / af sin grund

22 skilling

22 skilling

21 skilling

Mikkel Guldsmed af Jon smeds grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Mikkel Gullsmed af Rods / Roels grund

3,5 mark 3 skilling

3,5 mark 3 skilling

0,5 rd 11 skilling

Mikkel Gullsmed af Roels Annes Grund

14 skilling

Mogens /Mons Nielsen af sin Grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Mogens Persen af den fælles grund ham og Olle Jensen i mællom er

20 skilling

20 skilling

Niels Hofsmed af Hans skaffers grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Niels Hofsmed unge

20 skilling af hans grund

20 skilling

20 skilling af hans grund

Niels Olsen

24 skilling

24 skilling af sin grund

Sl Niels Olsen Grund

1 ort

Niels Osmundsens af sin Grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Oluf smed af Anders / Hans skomagers grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Oluf smed af den grund han paabor / af sin Grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Olle Søfrensen af en part af Peder Hoffmands Grund

10 skilling

Oluf Torgiersen af sin grund

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Peder Gundersen

20 skilling

20 skilling

Peder Hafmand / Hofmand

10 skilling

10 skilling

Peder Hansen Skrædder af den grund han paabor

20 skilling

20 skilling

Peder Nag / Naig af sin Grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Peder Pedersen af sin grund

12 skilling

12 skilling

Petter Carstensen af sin grund

1,5 ort

1,5 ort

1,5 ort

Povel Knudsen borgermester

2 sl mark

2 sl mark

1 oer 8 skilling

Povel Knudsen borgermester av Maritte avdøde Jens prests grund / af en anden grund

16 skilling

16 skilling

Povel Knudsen borgermester av Rasmus Ogmundsens grund

1 sl mark

1 sl mark

Ragnille Willum Joensens

1 ort 8 skilling

Ragnille Willum Joensens af en anden Grund

16 skilling

Rasmus Andersen skrifuer i Karsund

29 skilling

29 skilling

Rasmus Gjermundsen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Robert Pheiff af 3 alen Grund

12 skilling

12 skilling

Robert Pheiff af den grund han paabor

3,5 sl mark 4 alb

3,5 sl mark 4 alb

1 sl dr 5 skilling 1 alb

Salmon Jacobsen

12 skilling

Samuel prest af Kiersten Jacob Søfrensens (enkes) grund

18 skilling

18 skilling

Samuel prest paa Findø

3,5 mark 1 skilling

3,5 mark 1 skilling af hans grund

Severin Pedersen borgermester af Aases grund hos Niels degne

1 sl mark

1 sl mark

16 skilling

Severin Pedersen borgermester af hans Hauffe paa Marken kaldet H Gabriel Hauge

44 skilling

44 skilling

Severin Pedersen borgermester af hans Søgrund paa Marken

32 skilling

32 skilling

Severin Pedersen borgermester af Olle Saugmesters grund

1 ort

1 ort

Severin Pedersen borgermester hans hauge mellom borgermester Povel Knudsen og Willum Jonsen

1 ort

1 ort

Severin Pedersen borgermester hans hauge hos Willum Jonsen

1 ort

Severin Pedersen borgermester hans hauge

2,5 slette mark 4 skilling

Severin Pedersen borgermester af hans Søgrund

1 ort 8 skilling

Severin Povel Knudsen borgermester af Anders Fogds / Fods grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Hr Søfren på Rennesø

1 ort

1 ort

1 ort

Søfren smed

31 skilling den grund han paabor

31 skilling

Søfren smed af hans Fæhus / Fæhus grund

4 skilling

4 skilling

Søfren smed af Hans Tømmermands grund

20 skilling

20 skilling

Søfren smed af Mads Giertsens grund

10 skilling

10 skilling

Søfren smed af sine Grunder

1 slet dlr 1 skiling

Søfren Torkildsen af avdøde Hans Knudsens grunder

1 riksdaler

1 riksdaler

Søfren Torkildsen af den grund han paabor

1 ort

1 ort

1 ort

Søfren Torkildsen af den grund tvert over for hans hus / uden for hans Hus

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Søfren Torkildsen af den grund ved søen

1 sl mark

1 sl mark

Søfren Torkildsen af Fæhus grund

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Søfren Torkildsen af den Grund Thomis Runter paabor

1 ort 5 skilling

Søfren Torkildsen af den Hauge offuen for

1 ort 8 skilling

Stolle Madsen

8 skilling

8 skilling

Thollack Ericksen

13 skilling

13 skilling

Tjøstil / Tiøstel Jensens kvinde

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Tollack Jacobsen

2 skilling

2 skilling

M. Tomas Cortsen Wegner af hans grund hos Johan Bager

1 sl mark

1 sl mark

M. Tomas Cortsen Wegner af Kiersten Jacob Søfrensens Grund

16 skilling

Thomis Christensen af tvende Grudner Hans Pedersen før brugte

16 skilling

Torgier Lauridsen / Lauersen af sin grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Torgier Tordsen /Thorden

14 skilling

14 skilling

1 ort 8 skilling

Torkild  / Thorkild skipper

26 skilling grund

26 skilling

Tørris Michelsen af hans/sin grund

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Willem Kiers grund

14 skilling

14 skilling

Willum Andersen

2 slette daler

2 slette daler af den grund han paabor

1 ort 8 skilling af den grund han sielf paabor

Willum Andersen af Cort Ankers /Anckersens grund

24 skilling

24 skilling

1 ort

Willum Andersen af den grund hos Hans Cortsen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Willum Andersen af et stykke grund nedenfor / hos Petter Carstensen

14 skilling

12 skilling

12 skilling

Willum Andersen af halvparten af skipper Torkilds grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Sum

29 riksdaler 1 ort 1 alb

28 riks-daler

1,5 ort

9 skilling

1 alb

22 rd 15 skilling 1 alb

 

Jeg har ikke sjekket med at summene stemmer med den oppgitt summeringen.