Byens grunnleie  av Stavanger by for 1643-46

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 19.7.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir Stavanger bys leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av byen.

 

Dette er avskrifter av originaler i Statsarkivet i Stavanger, Lensarkivet 1569-1680, boks 60. Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”, m = mark, m s = mark slette og  s m = sl m = slette mark

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

* ”??” og parenteser er mine når jeg er usikker på tolkningen av originalen.

* ”/” er ulike skrivemåter i ulike lister

 

Originalene er delt i to– en med overskrift Kuholmen og en med overskriften Grimsageren. Jeg har derfor også delt listen her. Om en leser de to siste kolonnene, kommer rutene med tekst i samme rekkefølge som i originalen.

 

Opprinnelig var Kuholmen en holme som lå i nærheten av det som i dag er de Røde Sjøhus, men sundet ble fylt igjen og gjort holmen landfast. Området her er nok omkring det som i dag er Øvre og Nedre Holmegate.

 

”Gamle Stavanger” med omegn er det som var ”Grimsageren” i 1628 og 1632.

 

 

Kuholmen

1643-44

1644-45

1645-46

B: Povell Knudssen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Berendt Berendssen Søhuse

40 skilling

40 skilling

40 skilling

Jens Pedersen Grund

40 skilling

40 skilling

40 skilling

Idcken Berendhis Nøst

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Noch aff den grund Claus Olssen paaboer

2  slette mark

2 slette mark

 2 slette mark

Lars / Lauritz Windter

2,5 slette mark

1,5 ort 4 skilling

2,5 slette mark

Chresten Thømermand

1 slette mark

1 slette mark

 

Michell / Mickell thømermand

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Zidzell Thornss grund

6 skilling

 

 

Hans Pederssens grund

 

6 skilling

6 skilling

Joen Thomesen Grunder

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Willom Andersens Grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Olle Murmester

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Joenn Pedersenn

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Aanon Aslachsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Thorre Tharildssen

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Knud Nielssen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Halwor Gundersen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Lars / Lauritz Erichsens Grund

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Christen Thømermand

 

 

16 skilling

Joen Johansen

 

 

16 skilling

Olle Bjørnssen

 

 

4 skilling

Aslach Antonissen

 

 

6 skilling

Thorgier Lauridzen

8 skilling

 

6 skilling

Joen Johans och Olluff Bjørnssøn

28 skilling

28 skilling

 

Hans Roehersen

 

 

4 skilling

Frandz Johansen

2 slette mark 5 skilling

2 slette mark 5 skilling

2 slette mark 5 skilling

Anders paa Bergitt

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Claus Oelsen Baadstøe / Baadnøst

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Horchen skomagers Nøst

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Willom Reyenessis Grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Karen Thonsdaters søgrund

9 skilling

9 skilling

 

Thomes Chrestensen Grund

 

 

9 skilling

Claus Oelsen Bøgdegrund / Bydegrund

1 ort

1 ort

24 skilling

Suend Ormsen

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Lauridz Christensen grund

 

10 skilling

 

Thorgier Laurizen

 

8 skilling

 

Peder Jenssen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

 

 

Grimsageren

1643-44

1644-45

1645-46

Thostenn Gundersen

 

 

0

Joen Nielssen

8 skilling

 

 

Zidzell Thorns haffue

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Joen Nielssen

 

8 skilling

8 skilling

Ejluff Henrichssen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Johannes Olluffssen

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Gunder Jacobsen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Joen Nielsens Grund

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Iffuer N: / ibn

22 skilling

16 skilling

22 skilling

Giermund Thorssen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Ejner Oelsen

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Lauridz Pedersen Breu / Broe

1 ort

24 skilling

24 skilling

Knud Oelsen

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Rasmus Tormosens quinde

2 slette mark

1 mark 5 skilling

1 mark 8 skilling

Gunder thømermand

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Lauridz Mogenssen

2 slette mark

2 slette mark

2 slette mark

Lauritz Suenningssen

1 slette mark

1 slette mark

16 skilling

Suend Siffuerssen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Joen Røgs grund

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Signe Sørensdatter

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Lars Ottesen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Anders Bendixssøn

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Roels quinde

8 skilling

 

 

Roels Anne

 

8 skilling

8 skilling

Orms Gurj

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Gunder Oelsen

8 skilling

 

 

Thomas Chrestensen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Asbjørn Thømermand

6 skilling

4 skilling

4 skilling

Chresten Dalbre

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Olluff Knudtzen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Joen Jenssen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Peder Rasmussen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Thomessis Gurj/Gurris Grund

 

6 skilling

6 skilling

Reer / Reyer Iffuerssen

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Olluff Nielssen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Juckum Kirsseboms Nøst

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Bjørn Tharildssen

14 skilling

12 skilling

14 skilling

Olle Dalboe

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Hans Pedersen Nøst

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Chresten Thranis Nøst

12 skilling

 

12 skilling

Bispen aff Chresten Trannis Nøst

 

12 skilling

 

Juckum Kirsseboms Haffue

4 skilling

4 skilling

 

Pouell Liister

 

 

4 skilling

Olluff Thiuldss Grund

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Lauridz Oelssen

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Mickell Anderssen grund

2 slette mark

2 slette mark

2 slette mark

Johannes Thrulssen

12 skilling

12 skilling

 

Noch aff hans kornhaffue paa Stranden

 

 

6 skilling

Lars Hallesen

 

 

20 skilling

Johannes Petterssen Grund

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Thomes Chrestensen Grund paa Kleffuen

 

 

12 skilling

Peder Chrestensens Grund

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Simen Lauridtzen

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Thomes Chrestensen Grund

12 skilling

 

 

Suend i Bachen

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Thomes Chrestensen Grund paa Kleffuen

 

12 skilling

 

Gunnelle wed Kleffuen

4 skilling

6 skilling

4 skilling

Hans Ryffues / Riffues Grund

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Lauritz / Lars Christenssen

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Gullich paa Kleffuen

 

6 skilling

6 skilling

Mickill Christophersens Nøst

 

 

10 skilling