LEDINGEN AV STAVANGER BY I PERIODEN 1634-1640 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 24.4.2005.

 

Retur  

  

Tallene i tabellen er innbetalt leding slik det framgår av skattelista. Skattegrunnlaget endret seg over perioden – se Maaland (1981). Det var en del som er fritatt for leding. Det var rådmenn, borgermesteren, lagmannen, byfogden, soknepresten, skolemesteren, predikanten og biskopen.

 

Flere skattelister er slått sammen og navnene er normalisert til en viss grad. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige navn er blitt betraktet som ett. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalkilden i Riksarkivet i Oslo. Tabellen er basert på Axel Kiellands avskrifter i ”Samlinger”, pakke 3, håndskrift i Stavanger bibliotek.

 

Regnskapsårene startet første mai.

 

Der Kielland har brukt forkortelser, som ”b” - har jeg skrevet ordet fullt ut når jeg er sikker på hva forkortelsen er – som her for ”skilling”. Der Kielland har brukt ”½” har jeg skrevet ”,5”.

”?” er Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalen

”??” er hvor jeg er usikker på Kiellands håndskrift

”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister

Jeg har også ”snudd” en del navn. Som eksempel er ”Hr Knut” er blitt til Knut prest, og Eskes Mette (det vil si Eskes enke Mette) er blitt til Mette Eskes.

( ) – parenteser er tilføyd av meg.

 

1634-35

1637-38

1639-40

Albert Korn??

2 skilling

Albert skrædder

2 skilling

2 skilling

Amund /Aamund Sivordsen / Siffuersen

2 skilling

2 skilling

Amund Aslacksen

2 skilling

Anders Barkeland

2 skilling

2 skilling

Anders Bendixen

2 skilling

Anders Jensen

2 skilling

Anders Jobsen

2 skilling

Anders Lauridsen

2 skilling

Anders skrædder

2 skilling

Ane / Anne Ogelbyes

2 skilling

2 skilling

Ane Knut Suarfuers /  Suartffuers

2 skilling

2 skilling

Ane Roels

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anned Torgiersen

2 skilling

Anon Aslachsen

2 skilling

Anond i Koholmen

2 skilling

Antonius paa Bakken

2 skilling

Asbiørn Jonsen

2 skilling

Asbiørn Snaresen

2 skilling

Aslach Torsen / Thoresen

2 skilling

2 skilling

Bent Bentsen

2 skilling

Berent /Bernt Smed /Smid

2 skilling

2 skilling

Biørn Andersen

2 skilling

Biørn Siffuersen

2 skilling

Biørn Taraldsen / Tarildsen

2 skilling

2 skilling

Carl Taraldsen

2 skilling

2 skilling

Carsten / Karsten skomager

2 skilling

Carsten Løtke / Løtcke

2 skilling

2 skilling

Christen Hansen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christen i Koholmen

2 skilling

2 skilling

Christen Kipper / Kiper

2 skilling

2 skilling

Christen Nielsen

2 skilling

Christen skomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christen Trane

2 skilling

2 skilling

Christen Tranes

2 skilling

Christen tømmermand

2 skilling

Christoffer tømmermand

2 skilling

Christoffer tømmermand / Timbermand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claus / Claas Hofsmed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claus Olsen

2 skilling

Daniel Christensen

2 skilling

Daniels

2 skilling

David Henriksen / Hindeksen

2 skilling

2 skilling

David Joensen

2 skilling

2 skilling

Effuert Bager

2 skilling

2 skilling

Effuind Thorsen

2 skilling

Eilof / Eiluf Mogensen

2 skilling

2 skilling

Einer Olsen

2 skilling

Elling i Smoget

2 skilling

Else Vævers

2 skilling

Endre i

2 skilling

Endre i Bekken / Beken / Bækken

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Endre Taraldsen

2 skilling

Euert Bager

2 skilling

Frands Mester

2 skilling

Gjermund skomager

2 skilling

Gjermund Torsen

2 skilling

Gjertrud i Østervaag

2 skilling

Godfred Maler

2 skilling

Gulich Jonsen

2 skilling

Gunder Jensen

2 skilling

Gunder Joensen

2 skilling

Gunder Tømmermand

2 skilling

Guri Olsdatter

2 skilling

Haldor / Haldvor Gundersen

2 skilling

Hans i Røgstuen

2 skilling

2 skilling

Hans Karbe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hans Karte

2 skilling

Hans koberslager

2 skilling

Hans Kaartsen / Cortsen / Kuortsen

2 skilling

Hans Laursen

2 skilling

Hans Madsen

2 skilling

Hans Mathiesen / Mattisen

2 skilling

2 skilling

Hans Mickelsen

2 skilling

Hans Pedersen

2 skilling

Hans Persen

2 skilling

Hans Potmager

2 skilling

Hans Ryfue

2 skilling

Hans Snedker

2 skilling

Havard Gullichsen

2 skilling

Helvig

2 skilling

Hendrick / Hendrikk i Otøen / Ottøen

2 skilling

2 skilling

Hendrick snedker

2 skilling

2 skilling

Hendrik / Hendrick Hermandsen

2 skilling

2 skilling

Hendrik skrædder

2 skilling

Hoffuer / Hoffuar / Hofuer Gulicksen / Gulleksen

2 skilling

2 skilling

Hogens Eriksen

2 skilling

Horken Skomaker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Houer Gunnertsen

2 skilling

Haagen Saugmester

2 skilling

Iffuer Varingsen

2 skilling

Isach / Isak smed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob skot

2 skilling

Jacob skrædder

2 skilling

Jehan Bager

2 skilling

Jens Brun

2 skilling

2 skilling

Jens Pallesen

2 skilling

Jens Pedersen / Persen

2 skilling

Jens Skrædder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Tømmermand / Timbermand

2 skilling

Jockum guldsmed

2 skilling

Joen / Jon kipper

2 skilling

Joen / Jon Kipper / Kiper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Joen Arnesen

2 skilling

2 skilling

Joen Lamb

2 skilling

Joen Persen

2 skilling

Joen Tomesen

2 skilling

2 skilling

Johan Bagger / Bager

2 skilling

2 skilling

Johan Eriksen

2 skilling

Johan Kandegyter

2 skilling

Johannes Olsen

2 skilling

2 skilling

Jon Jonsen

2 skilling

Jon Nielsen

2 skilling

Jon Pederson / Persen

2 skilling

Jon skots

2 skilling

Jørgen Bager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jørgen Berentsen

2 skilling

2 skilling

Jørgen Endresen

2 skilling

Jørgen skomager

2 skilling

2 skilling

Karen Skoffnis

2 skilling

Karen Tiøstels

2 skilling

Knud Nielsen

2 skilling

Knud paa Bakken

2 skilling

Knud Skrædder

2 skilling

2 skilling

Knud Tiærandsen

2 skilling

2 skilling

Lars Winter

2 skilling

Laurdts / Laurs  Monsen / Mogensen

2 skilling

Laurids / Laurs  Nielsen

2 skilling

2 skilling

Laurids Andersen Opøe

2 skilling

Laurids Guldsmed

2 skilling

Laurids Olsen

2 skilling

Laurids Olsen

2 skilling

2 skilling

Laurids Torkildsen

2 skilling

Laurs / Laurids snedker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Laurs Ellingsen

2 skilling

Laurs Moliesen

2 skilling

Laurs Svenningsen / Sueningsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Laurs ved Nøsted

2 skilling

Ludolphus

2 skilling

Mattis skrædder

2 skilling

2 skilling

Michel / Mikel  Christoffersen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Michel Guldsmed

2 skilling

2 skilling

Mikel Taraldsen

2 skilling

Mikel Tømmermand

2 skilling

2 skilling

Mogens Nielsen

2 skilling

2 skilling

Mogens Robbertsen / Rubbertsen

2 skilling

2 skilling

Morten skomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Eriksen

2 skilling

Niels Hofsmed

2 skilling

2 skilling

Niels Murmester

2 skilling

Niels Olsen / Olufsen

2 skilling

Niels Osmundsen / Aamundsen

2 skilling

2 skilling

Niels Smed

2 skilling

Niels Winter / Vinter

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Olle / Olaf Bendixen / Bendiktsen

2 skilling

Olle / Oluf Biørnsen

2 skilling

2 skilling

Olle / Oluf Torgersen

2 skilling

2 skilling

Olle Hvidingsøen

2 skilling

Olle kipper

2 skilling

Olle Mog

2 skilling

Olle Murmester

2 skilling

Olle smed

2 skilling

Olle Torgersens

2 skilling

Olle Torgiersen

2 skilling

2 skilling

Oluf / Olle Robertsen  / Rubbertsen

2 skilling

Oluf Dallboe

2 skilling

Oluf Kump

2 skilling

Oluf Rasmusen

2 skilling

Oluf Ruttersen

2 skilling

Oluf tømmermand / Timbermand

2 skilling

Oluf Willemsen

2 skilling

Ommund / Osmund ved Skolebækken

2 skilling

Osmund ved Kleven

2 skilling

Ovend Ormsen

2 skilling

Peder / Per Christensen

2 skilling

2 skilling

Peder / Per Gundersen

2 skilling

2 skilling

Peder / Per Smed  / smid

2 skilling

Peder Nag

2 skilling

Peder Nags

2 skilling

Peder Nielsen

2 skilling

Peder paa Bjerget

2 skilling

2 skilling

Peiter / Peder Carstensen

2 skilling

Peiter Dorenfeldt

2 skilling

Per Hoffmand

2 skilling

2 skilling

Per Jørgensen

2 skilling

2 skilling

Per Olsen

2 skilling

Per Persen

2 skilling

Per Rasmussen

2 skilling

Per skrædder

2 skilling

2 skilling

Pether / Petter  Karstenson / Carstensen

2 skilling

Pouel Frimert ??

2 skilling

Povel / Pouell / Pouel Jørgensen

2 skilling

2 skilling

Povel Mogensen

2 skilling

Povel Svendsen / Suendsen / Svendsen

2 skilling

Rasmus Fiskers

2 skilling

Rasmus Giermundsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Rasmus kalkslager

2 skilling

Reyer Ifuersen?

2 skilling

2 skilling

Salmon Jacobsen

2 skilling

Sander Skots

2 skilling

Sander Skaath / Skot

2 skilling

Siffr spillemand

2 skilling

Siffuor Laursen

2 skilling

Simen Berentsen

2 skilling

Simen Laursen

2 skilling

Staale Madsen

2 skilling

Suend/ Svend Ormsen

2 skilling

2 skilling

Svend Berntsen

2 skilling

Svend i Bakken

2 skilling

2 skilling

Søfren prest Rendesøs

2 skilling

Søfren smed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Søren i Beken

2 skilling

Thamas kippers

2 skilling

Thomas  kipper

2 skilling

Thomas Christensen

2 skilling

Thomas Høyer / Højer

2 skilling

2 skilling

Thomes / Tomes / Tammes snedker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Thore Toraldsen

2 skilling

2 skilling

Tjøstel / Tiøstel Jensen

2 skilling

2 skilling

Tollof Eriksen

2 skilling

Tore Bodelsen

2 skilling

Tore Nielsen

2 skilling

Torgier Torsen / Thorsen

2 skilling

2 skilling

Torkel Oelsen

2 skilling

Torkild skipper

2 skilling

Torkild Ølffuersen

2 skilling

2 skilling

Tosten Gundersen

2 skilling

Trund Toraldsen

2 skilling

Tøger Tordsen

2 skilling

Tørris Michelsen

2 skilling

Villom Barkeland

2 skilling

2 skilling

Willem Kier

2 skilling

Willom Andersen

2 skilling

2 skilling

Willum / Willem Væver

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Aase Daniels

2 skilling

Aasmund Kleven

2 skilling

Sum

7,5 rigsort

4 skilling

11 sl m

2 skilling

3 riksdaler

2 skilling