Kongens grunnleie av Stavanger by for 1631-1632

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 14.5.2005.

 

Retur  

 

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter av fotokopier som er mottatt fra Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig.

 

Originallista er i hovedsak satt opp alfabetisk, men med en del unntak.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Jeg har brukt arabiske tall der originalen har romertall

 

Navn

Betalt grunnleie

Aff Anders skaffuers Grunnd

21 skilling

Niels Skoubos Grunnd

31 skilling

Her Hannsis Grunnd

80 skilling

Albrett skreders grunnd

10 skilling

Berenntt kremmers Grunnd hand sielff Paa Boer

42 skilling

Albrett Zandersens Grunnd

1 Rdl

Annders Jeensenns Grund

21 skilling

Chresten Klogs

8 skilling

Rubertt skomagghs

21 skilling

Eski Jennssenns

8 skilling

Sigmund Jachachobsenns hustrue

14 skilling

Anders Thrunnssenns

16 skilling

Wnnge Berennt Berenttsenn Aff Den Grunnd hannd Paa Boer

22 skilling

Aff hanns Søegrunnd

10 skilling

Chresten Gunnderssenns Grunnd

23 skilling

Christopher Hannssenns

16 skilling

Peder Mørchis Grunnd

17 skilling

Chlaus Waldberigs Grunnd

21 skilling

Chresten skoumaggers

20 skilling

Mogenns Paa Marchenn

12 skilling

Chlaus Hoffsmedtz Grunnd

42 skilling

Aff hans Kuollhus

8 skilling

Dauid Gullandtz Kierstenn

8 skilling

Dauid Bredwanndtz Grunnd

12 skilling

Rasmus Annderssenns

29 skilling

Else Weffuers

6 skilling

Euind Thoresenns

12 skilling

Dauid Kalchslaer

10 skilling

Karsten Glasmager

24 skilling

Enndre Olsens

21 skilling

Gregers Aslachsenns

60 skilling

Giertrud Østerwoegs

21 skilling

Gulich thømmermanndtz

10 skilling

Hanns Simmerssen

1 Rdl

Her Chresten i Haawogs

1 Rdl

Lauredtz snecher

12 skilling

Her Samuels

64 skilling

Hanns skendoe

24 skilling

Hans søegrund

8 skilling

Hans Kortsenn

21 skilling

Hanns i Røgstouenn

16 skilling

Hustru Barberigs Grund hun paa boer

56 skilling

Aff hinnders hauge

40 skilling

Aff Horchenn skomaggers hauge

12 skilling

Dauffue Rols grunnd

40 skilling

Haluor Biørennssens

8 skilling

Rubert Kippers Grunnd

12 skilling

Joen Karasis Grunnd

11 skilling

Henndrihs Malers Grund

32 skilling

Her Hannsis Grunnd der hannd Paa Boee

80 skilling

Jenns Oelsenns Grunnd

24 skilling

Jenns thømmermandtz Grund

21 skilling

Jenns Bierrigs Grund

35 skilling

Joenn Nielsenns

12 skilling

Iffuer Weeingssenns

8 skilling

Aff Kirstenn Jachob sønnensens

17 skilling

Lauridtz Kiestenns Grunnd

6 skilling

Knud Murmesters Grunnd

8 skilling

Knud Suaffuers Grunnd

20 skilling

Kort Thannckers Grunnd

16 skilling

Mester Jenns Aff Poell Suendsenns Grunnd

21 skilling

Madtz Nielssenns Grunnd

10 skilling

Niels Thollufsenns Grunnd

20 skilling

Aff Niels Oelssenns Grund

24 skilling

Aff Niels Høegh wdAff Zineckeke Grunnd

22 skilling

Wnnge Niels smedtz Grund

21 skilling

Olluff Thorgiersenns

13 skilling

Pouell Knudssenn Aff Rasmus Aamundssenns Grunnd

16 skilling

Peder Kastennsenn Aff Den Grund hannd Paa Boer

48 skilling

Hans Knudssenn aff dennd Grunnd hand Paa Boer

61 skilling

Peder Hoffmanndt Grunnd

18 skilling

Pouell Jørgennsens Grunnd

27 skilling

Peder Gundersenns Grunnd

20 skilling

Peder Halduardsenn Wdi Østerwogh

8 skilling

Samuell Wattne Aff Peder Blochis Grunnd

18 skilling

Robert Ogelbyes grund

24 skilling

Aff Birgethe Walladtzes Grunnd

26 skilling

Hanns Hansenns Grunnd

30 skilling

Skipper Thorkels Grunnd

52 skilling

Sigmund Jackobsenns Grunnd

24 skilling

Suennd Hannsenns Grunnd

56 skilling

Søerenn smedz Grunnd hannd paa boher

32 skilling

Aff hanns feehuus och hauge pladtz

10 skilling

Sørrenn Therckeldsen Aff Willumb Oelsens Grunnd

48 skilling

Thorger Thordsenns Grunnd

13 skilling

Thommis Snedicher aff denn Grunnd hand paa boer

17 skilling

Aff Hanns haugge Grunnd

25 skilling

Thiøstell Jennsenns Grunnd

20 skilling

Willumb Joennsenn Aff hanns huus Grunnd Brøgenn

40 skilling

Aff Johann Bagers huus och Grunnd

27 skilling

Aff Blind Erichs Grunnd

8 skilling

Thronn smedtz Grunnd

12 skilling

Aff Jørgenn Mars Grunnd

40 skilling

Aff Willumb Barchelandtz Grund hand Paa Boer

51 skilling

Aff Willumb Andersenns Grund hand paa boer

2 slette Dl

Willumb Keis Grunnd

32 skilling

Wellumb Keijes Grund

18 skilling

Willumb Linndtz

12 skilling

Thomis Lambs

10 skilling

 

 

Summarumb Paa Ald Grundleyer dette Aar ehr Penigger

26,5 Rdl 31 skilling

Forgangne Aar

26,5 Rdl 1,5 ortt 11 skilling