Stavanger bys grunnleie for 1628 til 1645-46 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.7.2005.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir Stavanger bys leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av byen.

 

Dette er avskrifter av originaler i Statsarkivet i Stavanger, Lensarkivet 1569-1680, boks 60 og boks 59 (for året 1632). Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen.

 

Listene for før 1628 årene i mellom de jeg har skrevet av, har jeg ikke funnet!

 

Flere lister er slått sammen, og komprimert. Det gir feilkilder for at forskjellige personer kan bli oppfattet som en.

 

Tilpassinger i avskriften i forhold til originalene:

* Der originalen har forkortelser for myntenheter: som skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”, m = mark, m s = mark slette og  s m = sl m = slette mark

* Der originalen har brukt b, som i Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der fornavn og slektsnavn er skrevet med små bokstaver, har jeg brukt store.

* Der originalen har romertall, har jeg brukt arabiske tall

* ”??” og parenteser er mine når jeg er usikker på tolkningen av originalen.

 

Originalene er delt i to– en med overskrift Kuholmen og en med overskriften Grimsageren. Jeg har derfor også delt listen her.

 

Kuholmen er omkring det som i dag er Øvre og Nedre Holmegate. ”Gamle Stavanger” / Straen med omegn er det som var ”Grimsageren” i 1628 og 1632.

 

 

Fortegnelse Paa Byens Grunder Anno 1628

 

Kuholmen

1628

1632

1643-44

1644-45

1645-46

Anders Hanssøn

20 skilling

 

 

 

 

Anders paa Bergitt

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Aslach Antonissen

 

 

 

 

6 skilling

Assgiers Huus

10 skilling

 

 

 

 

Berendt kremmer / Berendssen Søhuse

1 mark

for thoe Byens grunder 2 slette mark

40 skilling

40 skilling

40 skilling

Chresten / Christen Thømermand

 

 

1 slette mark

1 slette mark

16 skilling

Christen Kock

18 skilling

 

 

 

 

Claus Oelsen Bøgdegrund / Bydegrund

 

 

1 ort

1 ort

24 skilling

Claus Oelsen Baadstøe / Baadnøst

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Frantz / Frandz Johansen

 

2 slette mark 5 skilling

2 slette mark 5 skilling

2 slette mark 5 skilling

2 slette mark 5 skilling

Halwor Gundersen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Hans Pederssens grund

 

 

 

6 skilling

6 skilling

Hans Roehersen

 

 

 

 

4 skilling

Hendrick skomager

1 mark

1 slette mark

 

 

 

Horchen skomagers Nøst

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Idcken Berendhis Nøst

 

 

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Jackob Potter

2 mark 5 skilling

 

 

 

 

Jens Pedersen Grund

 

 

40 skilling

40 skilling

40 skilling

Jessper Saugmesters huus

10 skilling

10 skilling

 

 

 

Joen Johans och Olluff Bjørnssøn

 

 

28 skilling

28 skilling

 

Joen Johansen

 

 

 

 

16 skilling

Joen Thomesen Grunder

 

 

22 skilling

22 skilling

22 skilling

Johannes Thrulssen Noch aff den grund Claus Olssen paaboer

 

 

2  slette mark

2 slette mark

 2 slette mark

Jon / Joenn Pederssøn / Pedersenn

10 skilling

10 slette mark 1 skilling (?? Blekkflekk)

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Jon Lindromb

2 mark

 

 

 

 

Jon smedtz

 

28 skilling

 

 

 

Karen Thonsdaters søgrund

 

 

9 skilling

9 skilling

 

Knud Nielssen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Lars / Lauritz Windter

 

 

2,5 slette mark

1,5 ort 4 skilling

2,5 slette mark

Lars / Lauridz Erichsens Grund

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Lauridz Christensen grund

 

 

 

10 skilling

 

Michell / Mickell thømermand

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Niels Wintter

3,5 mark

 2,5 slette mark

 

 

 

Olle Bjørnssen

 

 

 

 

4 skilling

Olle Murmester

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Peder Jenssen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Peder Rasmussen

28 skilling

 

 

 

 

Poffuell tømmermandt

1 mark

 

 

 

 

Pouell J Sogen

 

1 slette mark

 

 

 

Pouffuel Knudssen

1 mark

 

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Suend Ormsen

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Thomes Chrestensen Grund

 

 

 

 

9 skilling

Thorgier Lauridzen / Laurizen

 

 

8 skilling

8 skilling

6 skilling

Thorn Søffrenson

3 mark

 

 

 

 

Thorre Tharildssen

 

 

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Willom Andersens Grund

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Willom Reyenessis Grund

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Zidzell Thornss grund

 

 

6 skilling

 

 

Aanon Aslachsen

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling

 

 

Grimsageren

1628

1632

1643-44

1644-45

1645-46

Anders Bendichsen / Bendixssen / Bendixssøn i Myren

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Anders Rosenou aff hans nøst

14 skilling

 

 

 

 

Asbjørn Thømermand

 

 

6 skilling

4 skilling

4 skilling

Bispen aff Chresten Trannis Nøst

 

 

 

12 skilling

 

Bjørn Tharildssen

 

 

14 skilling

12 skilling

14 skilling

Borgemester Niels Høg och Thorn Søffrensen Haffuer ehn grund i Jobr(??) paa Kogierret der Aff

 

2 slette mark

 

 

 

Børild Snedicker

18 skilling

 

 

 

 

Chresten / Christen Thranes / Tranne Nøst

14 skilling

14 skilling

12 skilling

 

12 skilling

Chresten Dalboe

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Christen Gunderssøn Aff en Ødegrund war Guddis

12 skilling

 

 

 

 

Christen Gundjssøn

8 skilling

 

 

 

 

Ejluff Henrichssen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Ejner Oelsen

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Engebret

5 skilling

 

 

 

 

Giermund Thorssen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Gullich paa Kleffuen

 

 

 

6 skilling

6 skilling

Gunder Jacobsen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Gunder Oelsen

 

 

8 skilling

 

 

Gunder thømermand

 

 

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Gunnelle wed Kleffuen

 

 

4 skilling

6 skilling

4 skilling

Halle Winge / Weng

12 skilling

12 skilling

 

 

 

Hans Pedersen Nøst

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Hans Ryffues / Riffues Grund

5 skilling

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Iffuer N: / ibn

 

 

22 skilling

16 skilling

22 skilling

Jens Bøe

1,5 mark

 

 

 

 

Jens skaarstandtzfejer

5 skilling

 

 

 

 

Joen Jenssen

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Joen Nielsens Grund

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Joen Nielssen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Joen Røgs grund

 

 

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Johannes / Johans Olluffssen / Ollssen

1 mark

1 slette mark

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Johannes Biørnsøn

12 skilling

 

 

 

 

Johannes Petterssen Grund

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling

Johannes Thrulssen

 

 

12 skilling

12 skilling

 

Jon / Joenis Wiiehalssis / Wigalsses quinde

8 skilling

8 skilling

 

 

 

Jørgen skaatte / Schothe

14 skilling

14 skilling

 

 

 

Juckum Kirsseboms Haffue

 

 

4 skilling

4 skilling

 

Juckum Kirsseboms Nøst

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Knud Oelsen / Ollssen / Olsen

18 skilling

18 skilling

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Lars Hallesen

 

 

 

 

20 skilling

Lars Ottesen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Lauridtz Sueningsen

 

1 slette mark

 

 

 

Lauridz / Lauritz Monssen / Mogenssen

 

2 slette mark

2 slette mark

2 slette mark

2 slette mark

Lauridz Oelssen

 

 

14 skilling

14 skilling

14 skilling

Lauridz Pedersen Breu / Broe

 

 

1 ort

24 skilling

24 skilling

Lauritz / Lars Christenssen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Lauritz Suenningssen / Suennungssøn

24 skilling

 

1 slette mark

1 slette mark

16 skilling

Margrethe gulsmedtz

 

8 skilling

 

 

 

Mickell Anderssen grund

 

 

2 slette mark

2 slette mark

2 slette mark

Mickell Anderssen Noch aff hans kornhaffue paa Stranden

 

 

 

 

6 skilling

Mickill Christophersens Nøst

 

 

 

 

10 skilling

Olle Dalboe

 

 

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Olluff Hendrichsen

 

6 skilling

 

 

 

Olluff Knudtzen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Olluff Nielssen

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Olluff Thiuell / Tiull / Thiuldss Grund

21 skilling

21 skilling

16 skilling

16 skilling

16 skilling

Olluff tømmermandt

18 skilling

 

 

 

 

Ormb Hanssøn

1 mark

 

 

 

 

Ormb Jansen

 

1 slette mark

 

 

 

Orms Gurj

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Peder Chrestensen / Christensøn

22 skilling

22 skilling

 

 

 

Peder Chrestensens Grund

 

 

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Peder Lauritzøn

18 skilling

 

 

 

 

Peder Mickeldssøns huus

1 mark

 

 

 

 

Peder Rasmussen

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Peder smeds / Smedtz grund

8 skilling

8 skilling

 

 

 

Pouell Liister

 

 

 

 

4 skilling

Rasmus Thommunsen

 

1 slette mark

 

 

 

Rasmus Tormosens quinde

 

 

2 slette mark

1 mark 5 skilling

1 mark 8 skilling

Reer / Reyer Iffuerssen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Roell Muremester Aff hans tuende huuse

2 mark

2 slette mark

 

 

 

Roels quinde / Anne

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Seuat

1 mark

 

 

 

 

Signe Sørensdatter

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Simund / Simen Laursen / Lauridtzen

 

18 skilling

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Søffren Jenssøn Borgemester

5 skilling

 

 

 

 

Suend i Bachen / Backen

1 mark slette

1 slette mark

20 skilling

20 skilling

20 skilling

Suend Jerbo

 

8 skilling

 

 

 

Suend Siffuerssen

 

 

6 skilling

6 skilling

6 skilling

Tammis Anderssøn, Eieleff, Lass Olsen (Oddsen ?? – overskriving utydelig) och Suend Liennerssønn, Aff dieriss grunder shall giffueis, Eftter som dj bygger til i p.

0

 

 

 

 

Thomas Chrestensen

 

 

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Thomes Chrestensen Grund paa Kleffuen

 

 

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Thomes Strokes quinde

 

8 skilling

 

 

 

Thomessis Gurj/Gurris Grund

 

 

 

6 skilling

6 skilling

Thormous grund

2 mark

 

 

 

 

Thorn Aff Michels Huus øtt

1 mark

 

 

 

 

Thorn Søffrenssøn Aff hans nøst

14 skilling

 

 

 

 

Thostenn Gundersen

 

 

 

 

0

Tornn Søffenssøn Aff Olluff paa Kleffuens huus

14 skilling

 

 

 

 

Willum Jonsen Aff Peder Michelsens grund

 

8 skilling

 

 

 

Willum Jonsøn

14 skilling

 

 

 

 

Zidzell Thorns haffue

 

 

4 skilling

4 skilling

4 skilling